Как да работите в Лондон и даже в Ню Йорк?

Как да работите в Лондон и даже в Ню Йорк,

без виза,
без да пътувате и даже
без английски език,
при това - от къщи, надомно?
Разбира се, форекс! 

В обикновения бизнес съществуват множество сериозни проблеми - сложни бюрократични процедури, високи данъци, несправедлива осигурителна система, постоянно меняща се и понякога - неизпълняваща се на практика нормативна база, липса на насърчителни условия и подпомагане за стартиращия бизнес и т.н.
При тези условия, много хора търсят реализация по договор с чуждестранни компании - при това надомно и основно в дейности, които се изпълняват с компютър. А трети се опитват да намерят бизнес, който да не зависи от местните проблеми и стигат до извода, че търговията на международните валутни пазари е идеалния бизнес в това отношение.

И наистина, тук мисълта се превръща директно в пари, без междинни етапи, присъщи на обикновения бизнес
 • - проучвания,  
 • - планирания, 
 • - разработки, 
 • - иновации, 
 • - производство, 
 • - качество, 
 • - пазари, 
 • - промоции, 
 • - клиенти, 
 • - дистрибуция, 
 • - продажби, 
 • - сервиз, 
 • - рекламации, 
 • - сложни административни регистрации от незаинтересовани и завистливи чиновници ...

За да търгувате на най-големия пазар в света - Форекс, не е необходимо

 • - да регистрирате фирма, 
 • - да искате разрешения, 
 • - лицензи, 
 • - патенти на държавни органи, 
 • - да търсите съдействие на адвокати, 
 • - счетоводители, 
 • - архитекти, 
 • - търговски палати или камари, 
 • - не е необходимо да набирате персонал или даже 
 • - да наемате офис.
Нещо повече - не сте привързани към конкретно местонахождение - бизнеса си може да управлявате от всяко едно място по света, което Ви осигурява компютър и връзка с Интернет - даже и от Африка, Антарктида или Гренландия.

А от друга страна, може да работите в Лондон - сърцето на световните финансови пазари или даже в Ню Йорк, без да се редите на опашки за визи, билети, изгубен багаж и даже без да знаете английски език!

И което е особено важно, този бизнес може лесно да се започне от всеки,

 • - независимо от неговата социална, религиозна или етническа принадлежност, 
 • - независимо от досегашното му образование, 
 • - без да се изисква никакъв капитал (има възможности да участвате в пазара и с 1 долар депозит!!).
Интернет направи международния валутен пазар достъпен за всеки желаещ по планетата. Замина си в миналото необходимостта да разполагате със скъпо комуникационно оборудване, да участвате в позиции с поне 100000 валутни единици и т.н. Днес е достатъчно да имате под ръка компютър и връзка с Интернет, при това даже и ако не са Ваши (например, от Интернет зала или от служебно място) и желание за работа.

И в резултат, не може да става каквото и да е сравнение на потенциалната Ви печалба, спрямо първоначалните Ви вложения. Разбира се Вие сами може да се включите във форекс. Другият начин е да се връщате редовно на този блог и така много неща ще Ви се прояснят. Форекс, това е мястото където парите директно правят пари.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: