През последните години, редица инвеститори увеличиха участието си във валутния пазар.

Участие на валутния пазар.

През последните години, редица професионални инвеститори значително увеличиха своето участието в международния валутен пазар Форекс. Валутната търговия придоби голямо разпространение и днес тя осигурява от 1 до 4 трилиона долара дневен оборот. Около 80% от този оборот е свързан с операции, чиято цел е да извлекат печалба от постоянните промени в курсовете на валутите.

В действителност, валутния пазар никога не се намира в равновесие. 

Курсовете на валутите постоянно търпят промени в търсене на такова равновесие. И именно това е предпоставка да се заработва печалба - изменчивостта (волатилността) на пазара. Ако курсовете бяха фиксирани, единствената печалба можеше да се реализира от комисионни по сделките. А сега, по правило, такива комисионни липсват.

Предполага се, че при съвременното информационно осигуряване, всеки участник в пазара е достатъчно добре осведомен относно всички обстоятелства, отговорни за курсовите промени. Или поне, би трябвало да е осведомен.

Също така е известно, че при достигането на определени ключови точки, движението на валутните курсове става в голяма степен прогнозируемо. В следствие на това се появява потенциална възможност да се заработи значителна печалба.
Това е причината, напоследък, голяма част от професионалните инвеститори значително да увеличават своето участие във валутните сделки, осъществявани чрез Форекс.

Тези обстоятелства привличат и многобройни индивидуални участници от цял свят. А днес индивидуалното включване в международния валутен пазар е по-лесно и по-достъпно от когато и да било преди.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: