0008: Котировка на валутите

Как се котират валутите на форекс?

Котировката е стойност на единица от една валута (наричана базова), изразена в единици от другата валута (наричана котируема). В обозначението на търгуемата валутна двойка (например, EUR/USD) базовата валута се записва първа, а котируемата валута - втора.

Котировката се състои от две цифри.

Първата цифра е бид (Bid) - цена, по която клиента може да продаде базовата валута за котируемата. Втората цифра е аск (Ask или Offer) - цена, по която клиента може да купи базовата валута за котируемата.

Тъй като по-големите цифри в котировката се променят по-рядко, понякога тя може да се даде само с последните две (от общо пет) цифри: или USD 23/27, което означава EUR/USD 1.2223/1.2227.
Пример:
Котировката за EUR/USD 1.2227/31 означава, че клиента може да продаде евро по цена 1.2227 долара за 1 евро или да купи евро по цена 1.2231 долара за 1 евро спредът е равен на 5 пункта базовата валута е EUR, котируемата е USD
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
© 2005 - 2009 Dimitar Lambov, All rights reserved!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: