Права котировка (Direct Quote) на форекс

Правата котировка е количеството национална валута, което се разменя за единица чуждестранна валута на форекс или при други валутни операции.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: