Какво предизвиква движенията на валутния курс във Форекс?

Кои са причините за постоянните промени във валутните курсове на парите във Форекс?

Една от директните причини за промени в курсовете на валутите е излизането на данни и очакването да излязат данни, което е предмет на фундаменталния анализ във Форекс. Към понятието „данни“ могат да се отнесат настъпването на следните събития:
 • - излизане (публикация) за икономическите индикатори на страните - домакини за търгуваните валути;
 • - съобщение за промени в лихвените проценти в тези страни;
 • - обзори за състоянието на икономиката;
 • - други събития, оказващи съществено влияние върху валутните пазари.
Например,
- края на финансовата година в Япония на 31 март,
- внасянето в парламента на проекта за национален бюджет от съответните министри на финансите и др.)

Очакването на определено събитие на форекс и настъпването на същото събитие, оказват силно влияние върху движението на валутните курсове. Трудно е да се каже кое оказва по-силно влияние на пазара, самото събитие или неговото очакване.

Със сигурност може да се каже, че излизането (публикуването) на сериозни данни, може да доведе до значителни и продължителни движения на валутните курсове.

Към такива важни данни се отнасят:

 • - Nonfarm payrolls,
 • - GDP,
 • - Industrial production,
 • - CPI,
 • - PPI и някои други.

Датата и времето на излизане на един или друг индикатор са предварително известни. Съществуват т.н. календари на икономическите индикатори и на най-важните събития в живота на отделните държави (с указания за конкретните дати и примерното време за тяхното излизане).

Форекс се подготвя за тези събития. Появяват се очаквания и прогнози:
 • - Каква стойност за един или друг индикатор може да се появи?
 • - Как тази стойност може да бъде интерпретирана?
 • - Какви промени на пазара се очакват при нейното публикуване?
 • - Да каква степен е важен момента, в който излиза новината?
Излизането на данните може да доведе до резки колебания (волатилност) на валутните курсове. В зависимост от това, как участниците в пазара са изтълкували един или друг индикатор, курсът може да тръгне както в едната, така и в другата посока.

Това движение на курса може да доведе към усилване на вече съществуващ тренд, към негова корекция, или начало на нов тренд.

Един или друг изход зависи от няколко фактора:
 • - ситуацията на пазара;
 • - икономическото състояние на страните собственици на съответните валути;
 • - предварителните очаквания и настроения на участниците в пазара;
 • - стойността на конкретния индикатор.
Например, след излизане на серия от растящи стойности за индикаторите:
 • - GDP,
 • - Nonfarm payrolls,
 • - CPI,
 • - PPI
на пазара могат да се появят разговори за възможно повишаване лихвените проценти в САЩ. Даже ако това стане реалност след няколко месеца, то още сега започва активно купуване на долари против другите валути. След излизане на съобщението за изменение на лихвите, може да започне корекция на това движение.
С излизането на едни или други данни (или на всякаква информация, влияеща на пазара) са свързани следните поговорки:
 • „Продавай при излизане на добри данни“ - (sell good news).
 • „Купувай слухове, продавай факти“ - (buy on rumor, sell on fact).
Тези поговорки са пригодни в ситуациите, когато пазарът очаква настъпването на определено събитие.

Още до излизането на информацията за тези събития, се осъществява движение на курса в определено направление (според интерпретациите за бъдещото събитие), т.е. пазарът се подготвя.

Често, след излизане на данните (ако информацията съответства на очакванията) курсът се движи в противоположно направление. Това е така, защото при появяване на очакванията, се откриват позиции. А когато настъпи събитието - става закриване на тези позиции, т.е "profit taking" - вземане на печалбата.

Ситуацията на Форекс, когато се случват подобни събития, се характеризира с израза "priced in" (т.е. настъпването на даденото събитие вече е заложено в цената - има се пред вид курса на едната валута спрямо другата.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: