Крос сделки.

На форекс се осъществяват не само операции с участието на долара. 

Възможно е да се прави обмен и без участието на долара. Тези операции се наричат крос-курсове. Най-важните от тях, с най-големи обеми на търгуване са следните кросове:
  • - EUR/GBP
  • - EUR/JPY
  • - EUR/CHF
и някои други.
Крос курсовете на форекс могат да се пресмятат чрез курса към долара на участващите в тях валути. Има три варианта за изчисление на крос-курсовете, в зависимост от това каква е валута в кроса по отношение на долара - базова или котируема:

Примери:

  • А. CHF JPY = USD JPY / USD CHF - тук и двете валути са котируеми спрямо долара.
  • Б. GBP CHF = GBP USD / USD CHF - тук валутите са базова и котируема.
  • В. EUR GBP = EUR USD / GBP USD - тук и двете валути са котируеми спрямо долара.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: