Движения на валутите.

Валутите на форекс постоянно поскъпват или поевтиняват.

Поради това, че една и съща валута, в едни случаи се явява базова, а в други - котируема, това често затруднява разбирането в каква посока се движи конкретната валута, особено за начинаещите. По този начин:
  • - за еврото и паунда (права котировка) увеличаването на курса, т.е. движението на графиката нагоре, означава поскъпване на тези валути и поевтиняване на долара.
  • - за швейцарският франк, японската йена (обратна котировка) увеличението на курса (движение на графиката нагоре) означава поевтиняване на тези валути и поскъпване за долара.
Или с други думи,
  • - нагоре по графиката поскъпва базовата (първата) валута и поевтинява котируемата (втората).
  • - надолу по графиката е обратното - поевтинява базовата валута (първата), а поскъпва котируемата (втората).

Това трябва много добре да го разберете, защото е почти всичко, което трябва да разберете за извличането на печалба от сделките с валути. Т.е.

за да спечелите на форекс:

1. 

Трябва да купите евтино (в ниската част на графиката) и по-късно да продадете скъпо (във високата част на графиката) или това се нарича „дълга позиция“. Разликата между курса, по който сте купили и курса, по който сте продали, умножена по количеството на валутата е Вашата печалба на форекс. Естествено, в това влиза и спреда, който трябва да извадите от печалбата си, понеже той остава за брокерската компания, като възнаграждение за предлаганите Ви услуги.

2. 

Трябва да продадете скъпо (във високата част на графиката), а по-късно да купите евтино (в ниската част на графиката) или това се нарича „къса позиция“. Печалбата Ви се определя аналогично на първия случай.

Изводът е, 

че при валутите може да печелите (или да губите) и когато графиките вървят нагоре, и когато графиките вървят надолу. Не че и с акциите това е невъзможно, но Вие се опитайте да схванете разликата.

Това беше най-важния теоретичен урок, който трябва да разберете. 

Всичко останало е практика и усъвършенстване. Това не означава, че повече не трябва нищо да четете за Форекс. Но сега имате поне 1 месец упорита, ежедневна практика на токущо научения принцип. След това може да прочетете (с разбиране) още нещо (но не много), след което пак следва 1 месец упорита практика и проверки и т.н.

Само така може да изградите СОБСТВЕНА СИСТЕМА за участие на Форекс - най-важното (скъпоценното), което може да има един Валутен търговец.

Губещите търговци питат и гледат останалите какво правят и сляпо ги имитират. Печелещите търговци на форекс имат собствена система за търгуване (изградена по единствено възможния начин - с къртовска денонощна работа) и имат дисциплината да се придържат строго към нея, даже в най-инфарктните ситуации, даже когато губят.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: