Фундаментален или технически анализ на форекс?

Анализи на форекс.

Съществуват различни степени и принципи на съвместяване на фундаменталния и техническия анализи на форекс. Между привържениците на двата вида анализи съществуват търкания по отношение важността на единия или другия.

Първите (фундаменталистите) 

твърдят, че задълбоченото познаване на процесите в икономиката и политиката е достатъчно за успешна търговия.

Вторите (техниците) 

говорят, че събитията са толкова много и толкова разнообразни, че е практически невъзможно еднозначно да се определи тяхното влияние върху валутния пазар.

Съвместяване на двата анализа.

Опитните търговци, които успешно работят на валутния пазар, препоръчват да не се пренебрегва нито единия, нито другия вид анализ.

Фундаменталният анализ 

позволява да се разберат тенденциите на форекс в дългосрочен план и в дадения момент от време.

Техническият анализ

от своя страна, с помоща на всевъзможни инструменти, дава възможност визуално да се представят съществуващите трендове. По този начин могат да се пресметнат:
  • - възможните нива за начало на големи движения (или тяхното приключване),
  • - размера на тези движения,
  • - възможните корекции,
И най-главното - техническият анализ позволява да се определят конкретните нива за откриване и закриване на валутните позиции.

Съвместяването на двата вида анализ дава впечатляващи резултати, доколкото представяйки си ситуацията на пазара от гледна точка на фундаменталния анализ, на търговеца му е достатъчно само да намери нивата за вход в пазара и да изчисли възможните стопове и лимити.

На форекс понякога се случват събития, които могат да се обяснят само с един от двата анализи. Например, ако в даден период от време няма силно влияние на фундаментални фактори, то за направлението на валутните курсове може да се съди само по техническия анализ. В такива моменти движението може да продължава по тренда, или да бъде коригирано, или да извършва колебания в хоризонтален канал.
В зависимост от това какво показват трендовите линии и индикаторите от техническия анализ, може да се вземат и решенията. Възможна е и друга ситуация, когато големите движения могат да се обяснят само с анализ на икономическите и политическите събития.

Ярък пример за това са всевъзможните кризи. В такива периоди често забравят за всякакви там нива на поддръжка и съпротивление и за техническите индикатори (макар че при по-внимателен анализ и в тези случаи може да се открият съответни технически закономерности).

В последния случай е много важно да се определят инструментите, които са най-силно подложени на влиянието на кризата и направлението на техните движения. При търговия в такива условия преди всичко трябва да се избере направление за извършването й и вече на втори план - различните атрибути на техническия анализ.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: