Премереният риск на форекс не е хазарт.

Обосновано ли е понякога да сравняват Форекс с хазартните игри

Едва ли. По-скоро, бих казал, че това е повърхностно сравнение. В хазарта всичко опира до чистата случайност. Затова не съществува професия „играч на тото“? Докато професията „Валутен търговец“ не само че съществува, но и е доста пристижна, а вече и разпространена.

Форекс е вид надомна работа, а не рулетка. 

В него има:

 • - методи за анализ на пазара,
 • - прогнозиране,
 • - методи за намаляване на риска,
 • - психологически постановки,
 • - признати авторитети,
 • - различни възможности за тренировка,
 • - семинарни обучения,
 • - книги и т.н..

Форекс учи:

 • - на мислене,
 • - на приемане на решения,
 • - на бързи анализи,
 • - на решителни действия,
 • - на военна дисциплина.
В този случай човек може да се поучи даже от грешките си и ако не достигне нивото на Сорос във  валутния пазар, то наученото ще му бъде от полза за всеки друг вид бизнес и в това няма никакво съмнение.

Т.е. усилията му няма да са отишли на вятъра. Преминавайки закалката на foreks и използвайки придобития опит, навици и даже - мироглед, Вие може да постигнете добри резултати в която и да е друга област на изява.

Във всеки бизнес има риск и с него се „плаща“ за получаваната печалбата. Във forex обаче рискът се компенсира с възможността да се получи много голяма печалба, докато рискът е твърдо ограничен до точно определена сума.

Един например едно изказване:

"Като начинаещ валутен търговец, аз няколко пъти изцяло катастрофирах и губех депозита си. Но след като се обиграх, за по малко от месец, реализирах 600% печалба и това далеч не е границата за успеваемост. Виждал съм по 6000 и даже 10000% печалба месечно при състезателните демонстрации. А и всеки друг може да ги види и сам да се убеди, ако това е нещо, което го интересува сериозно."

Форекс не е за хората, които разчитат на спокоен, улегнал живот, с точно определено работно време от - до. Fx не е за онези, които се страхуват от пораженията и при най-малката текуща загуба се вледеняват от ужас и губят разсъдък. Форекс е за тези, които си поставят високи цели и които са готови много да работят, за да ги постигнат.

Форекс е за рискуващите обосновано и съзнателно, но за тези от тях, които знаят точната стойност (в цифрово изражение) на поемания риск, а не за онези, които са на принципа „Риск губи, риск печели“ т.е. хазартния риск - да хвърляме зара, пък каквото стане.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: