Валутна двойка (Currency pair).

Какво е валутна двойка?

Валутната двойка (ВД) представлява двете валути, явяващи се финансов инструмент на форекс. Когато търгувате на този пазар, Вие фактически търгувате валутните двойки и по-точно търгувате промените (волатилността) в курса между тях - изменението на стойността на едната валута спрямо другата. Първата валута се нарича базова, а втората - котируема. Например: EUR/USD.
На Forex се търгува огромен брой валутни двойки, понеже американския долар може да се обменя практически за всяка валута по света. Но активни сделки на форекс се извършват само по една част от ВД. Основно се търгуват разпространените валути, като еврото (EUR), английския паунд (GBP), швейцарския франк (CHF) и японската йена (JPY). Съответно, става дума за двойките
  • EURUSD, 
  • GBPUSD, 
  • USDCHF, 
  • USDJPY, 
  • GBPJPY, 
  • EURCHF. 
Тези финансови инструменти са най-популярни сред валутните търговци.

Обозначения на валутните двойки:

В банковата практика е прието определено обозначение на ВД. Например, курса на долара към японската йена се означава така USD/JPY. А английския паунд къв долара така GBP/USD. В тези означения лявата валута е базова, а дясната - котируема. Т.е. по този начин се обозначава количеството котируема по отношение на базовата валута.
Последните цифри в курса на валутите се наричат пункт (points) или пипсове (pips). По ВД
  • USD/JPY, 
  • EUR/JPY и 
  • GBP/JPY - 
1 пипс е равен на 0.01. По останалите валути, без йената - 1 пипс е равен на 0.0001.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: