Стоп ордер във валутната търговия на форекс.

Има няколко различни вида стоп ордери във валутната търговия на форекс.


Стоп ордера (Stop loss) е разпореждане за сделка по по-малко изгоден курс от този, който е на пазара по време на разполагането на ордера (т.е. по по-нисък курс при продажба или по по-висок курс при покупка).
Стоп ордера се използва за ограничаване на възможните загуби при открита позиция, при неблагоприятно движение на курса, но също и за откриване на нова позиция, да речем при пробив на курса на определено ниво.

Пример:

Да допуснем, че сега на foreks котировката на USD/JPY е 119.20/25.
Търговецът открива позиция BUY 100 000 USD/JPY по курс 119.25 и поставя Стоп ордер Sell 100 000 USD/JPY по курс 118.75.
Сега той знае, че ако курса падне до 118.75, то неговата позиция ще бъде автоматически закрита от брокера, което ще предотврати по-нататъшните загуби. В този случай форекс търговеца ще получи загуба от 50 000 JPY.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: