Основни положения в теорията на Доу за форекс: Правило 2:

Правило 2. На форекс съществуват три вида тенденции (трендове, trend, trends):.


а) При възходящата тенденция (тренд) 

всеки следващ пик и всеки следващ спад са по-високо от предхождзащите.б) При нисходящата тенденция (тренд) 

всеки следващ връх и спад са по-ниски от предходните.


в) При страничната тенденция (тренд) 

всеки следващ връх и спад се намират почти на едно и също ниво с предходните.


Връзка

Различават се три категории тенденции (трендове):

  • първична, 
  • вторична и 
  • малка.
Най-голямо значение се отдава на първичната или основна тенденция, която продължава (според Доу) година или повече.
Вторичната или промеждутъчната тенденция, е коригираща по отношение на основната и продължава от 3 седмици до 3 месеца.

Такива промеждутъчни поправки представляват от 1/3 до 2/3 (много често - половината) от растоянието, преминато от цените по време на предишната, основна тенденция.

Малките или краткосрочни тенденции продължават не повече от 3 седмици и представляват краткосрочни колебания в рамките на междинната тенденция.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: