Определяне входа и изхода от сделките на форекс. Част 5:

Вход по тренда.

Друг, сравнително безопасен начин за търговия на форекс е входа по тренда, но след като вече се е зародили и оформил, като този случай е най-добре да се съчетае с изход посредством пълзящ стоп.

Трендът бил наш приятел. 

Само че, де го този тренд. Но това е друга тема. Добре е да се влезе на третото съприкосновение с линията прокарана по две последователни, повишаващи се дъна. Този случай се прилага както при възходящ за покупка, така и при низходящ тренд за продажба - огледално.

При страничен пазар 

и ясно проявен коридор, може да влизате на долния пик с покупка и да излизате на горния пик с продажба или със стоп. Но това е трудна техника, особено на форекс, изискваща много опит за определяне на подходящия период, в който може да бъде прилагана.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: