Фундаментален анализ на форекс, част 2:

Икономическата група фактори, които влияят на форекс са много. 

Всяка валута е производна от икономическото развитие на страната си и нейната стойност може да се регулира с помощта на определени икономически мерки. Ще започнем с:
 

Данни за икономическото развитие:

Стойността на всяка валута е производна от състоянието на икономиката в съотвентната страна. Стабилността привлича чуждестранните инвеститори и съответно търсенето на дадена валута. Тук влизат показателите за
  • - търговския и платежния баланси на страната,
  • - темповете на инфлация,
  • - безработицата,
  • - съвкупния продукт на страната.

На Форекс има единна система на котировките през американския долар. 

Затова развитието на американската икономика и стойността на американския долар са важен и даже решаващ фактор за определяне посоката на пазара. В този смисъл, главното внимание на валутните търговци е насочено към американската валута и неговото поведени.
В САЩ редовно се публикуват основните показатели за икономическото развитие и те са определящи за целия свят, не само защото всяка друга валута се котира през долара, а последния много често се явява и резервна валута за съответната икономика.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: