Пълзящи средни.

Пълзящите средни са технически индикатор на форекс, 

който дава средната цена в определен момент от времето за предварително определен период на осредняване. Наричат се пълзящи средни, защото при регистрирането на нова цена те отразяват вече нея, като за сметка на това изключват първата за съответния период. Слабост на пълзящите средни е, че те следват пазара, т.е. сигналите им закъсняват и не гарантират наличието на тренд.

Пълзящите средни обикновено се използват 

в комбинация от две или три с различен период на усредняване, например: 5 и 20, 100 и 200 периодни. Колкото е по-кратък периода на този индикатор, толкова по-плътно той следва графиката на курса. и Обратното, колкото е по-голям периода - толкова индикатора е по-загладен и определя тенденцията в по-дългосрочен план. В допълнение, метода на изчисляване на стойностите на средните може да се различава.

Има три вида средни:

  • -    обикновени средни,
  • -    линейно-претеглени и
  • -    експоненциално-изгладени.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: