Translate

понеделник, 30 ноември 2009 г.

Курсът (цената) отчита всичко на форекс.

Всеки фактор на форекс, влияещ на цената

  • - икономически, 
  • - политически или 
  • - психологически
вече е отчетен от пазара и е включен в цената. Так че, всичко, което по един или друг начин влияе на цената, вече е включено/отразено в нея.
С помощта на ценовите графики и множество техни комбинации, foreks сам обявява своите намерения пред внимателния анализатор, чиято задача е правилно и навреме да интерпретира тези намерения.. При това, да се познава самата мотивация на пазара, едва ли е необходимо за правилното прогнозиране.

Всичко, което е необходимо е да се изучават графиките

А това става чрез множество технически индикатори, чрез които пазара сам показва какво е най-вероятното направление на движение на цените.

Това е точно обратното на философията на Фундаменталния анализ, където най-напред се изучават факторите и от тях се правят изводи за тенденциите (тренда).
Съвременните технически и информационни средства осигуряват почти моментално включване на всички форекс обстоятелства в цената.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

неделя, 1 ноември 2009 г.

На борсата всеки вика нещо неразбираемо.

9. На борсата всеки вика нещо неразбираемо.

Това време за форекс отмина отдавна. Това е мит, защото сега никой не вика, а отправя заявките си по интернет. Всичко това става моментално, за части от секундата.

По текущия пазарен курс. Даже това е единия от критериите за подбор на обслужващ брокер.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Translate / Перевод: