понеделник, 30 ноември 2009 г.

Курсът (цената) отчита всичко на форекс.

Всеки фактор на форекс, влияещ на цената

  • - икономически, 
  • - политически или 
  • - психологически
вече е отчетен от пазара и е включен в цената. Так че, всичко, което по един или друг начин влияе на цената, вече е включено/отразено в нея.
С помощта на ценовите графики и множество техни комбинации, foreks сам обявява своите намерения пред внимателния анализатор, чиято задача е правилно и навреме да интерпретира тези намерения.. При това, да се познава самата мотивация на пазара, едва ли е необходимо за правилното прогнозиране.

Всичко, което е необходимо е да се изучават графиките

А това става чрез множество технически индикатори, чрез които пазара сам показва какво е най-вероятното направление на движение на цените.

Това е точно обратното на философията на Фундаменталния анализ, където най-напред се изучават факторите и от тях се правят изводи за тенденциите (тренда).
Съвременните технически и информационни средства осигуряват почти моментално включване на всички форекс обстоятелства в цената.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

сряда, 25 ноември 2009 г.

Форекс изисква много пари.

10. Форекс изисква много пари, за да се изкара печалба от него.

Маржиналната търговия на форекс позволява за части от секундата да получавате кредит 100, 200 или 500 пъти по-голям от Вашия депозит. Така че с 100, 200 или 500 лева може да управлявате 10, 20 или 50 хиляди лева.

Но това е само половината от фактическото състояние на нещата. Другата половина се нарича управление на парите.
Ако знаете правилата и добре управлявате своя капитал, не би следвало никога да изпадате в състояние на недостиг на капитал. Никога!

Защото такива състояния на форекс са фатални за Вашия депозит.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

четвъртък, 19 ноември 2009 г.

Технически анализ на форекс.

Техническият анализ е изследване динамиката на форекс,
най-често чрез графики, с цел да се прогнозира бъдещото направление на движение на цените. Терминът „Динамика на цените“ включва в себе си три основни източника на информация, намиращи се на разположение на техническия анализатор, а именно:
  • - цената
  • - обема
  • - открития интерес (при фючерсите)
Под цена ще разбираме динамичното равновесие между търсенето и предлагането на дадена валута по време на търговията на форекс.
При това, от какво е предизвикано това равновесие, не играе никаква роля - дали от оценка на макроикономмически параметри, дали от препоръки на специалисти, дали от психологията на валутните търговци или от някакви други обстоятелства.

Съществуват няколко основни постулата, върху които се гради целия технически анализ на форекс. В следващите постове ще ги разгледаме един по едни.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

понеделник, 16 ноември 2009 г.

Основни трендови индикатори във форекс. Част 1:

Moving Average - пълзящата средна (ПС) 

е един от най-често използваните индикатори във форекс за определяне тенденциите на пазара. Това е един от най-простите начини за определяне на ценови редове. Целта му е да изглади колебанията на цените в пределите на разглеждания период, т.е. да отфилтрира шума цените и да изпъкне тренда.
Ако говорим за 10 дневен период, събираме например, цените на закриване за десетте дни и ги делим на десет. След това вадим цената от първия ден и добавяне следващия - единадесети ден и пак делим на 10 и т.н. Изразяваме това графически и ... готово.

Има различни варианти на пълзящата средна

  • - проста, 
  • - притеглена, 
  • - експоненциална и др.
Колкото е по-голям разглеждания период на форекс, толкова повече изостава ПС от промените в пазара и обратното.
Пресичането на ПС с графиката на цените представлява важен сигнал. Има значение дали това става нагоре или надолу.

За увеличаване надежността на съгналите, подавани от ПС, понякога се използват по 2 и повече пълзящи средни, построени с различен интервал. ПС дава лоши резултати при странично движение на форекс.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

понеделник, 9 ноември 2009 г.

Правила на преуспяващия форекс търговец: Част 6:

Печелещите и губещите на форекс са различен сорт хора. 

Те мислят, възприемат ставащото на пазара и действат по различен начин. Трябва да се вгледате в себе си, да отхвърлите илюзиите и да промените навиците си, начина на мислене и действие, за да се наредите от едната категория в другата.

Губещите винаги искат всичко да им е сервирано, поднесено на табла и за тях остава само да се подпишат срещу "Получил сумата". И тъй като това обикновено не става, за тях винаги има някой виновен.
Печелещите разчитат само на себе си. Сами проверяват всичко. Не се доверяват на никого. Печелят без да го провъзгласяват. А когато губят, потъват в дълбок размисъл и си вадят поуки, които следващия път ... спазват.

Промените са трудна работа, но който иска да стане професионален валутен търговец е длъжен да се потруди за промяната на своя подход към живота и към валутната търговията на форекс.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

петък, 6 ноември 2009 г.

Основни трендови индикатори във форекс. Част 0:

Индикатора във форекс е основен инструмент за аналитическо изследване на пазара.

Той представлява набор от функции на един или няколко базисни времеви реда, с определен времеви прозорец. Трендовите индикатори служат за измерване на тренда, неговата сила и продължителност.

Класически пример за тренд потвърждаващ индикатор е пълзящата средна. Към този клас спадат също Directional Movement, Parabolic и някои други.
Някои индикатори за измерване на момента (RSI, MACD) също се използват за потвърждаване на тренда.

Трендовите индикатори са доста разпространени в техническия анализ на форекс, но най-рационалното им използване е при вграждане в механични търговски системи.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

неделя, 1 ноември 2009 г.

На борсата всеки вика нещо неразбираемо.

9. На борсата всеки вика нещо неразбираемо.

Това време за форекс отмина отдавна. Това е мит, защото сега никой не вика, а отправя заявките си по интернет. Всичко това става моментално, за части от секундата.

По текущия пазарен курс. Даже това е единия от критериите за подбор на обслужващ брокер.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Translate / Перевод: