Translate

понеделник, 29 септември 2014 г.

Крос курсове | dLambow


Крос курсове на валутния пазар форекс


Какво е крос курс?


Същност на крос курсовете

На международния валутен пазар (forex) е прието почти всички валути да имат валутен курс спрямо американския долар (USD). Но на форекс се осъществяват не само операции с участието на долара - възможно е да се правят сделки и без участието на долара. Тези операции се наричат крос-курсове или кръстосани курсове. Крос курс е обмяната на валути без участието на долара, т.е. валутите се обменят директно една в друга.

Крос курсове на валутния пазар
Крос курсове

Определение за крос-курс

Крос курсът е съотношението между 2 валути, което се определя на базата на обменния курс на всяка една от тях спрямо трета валута. За изчисляване на кръстосания курс на валутите, техните котировки се използват по отношение на 3-та (широко разпространена) парична единица - например към щатския долар (USD).

Начини за пресмятане на крос курсове

Има 3 основни начина за изчисляване на кръстосания курс на валутите:

 • - по 2 прави валутни двойки,
 • - по 2 обратни валутни двойки,
 • - чрез правата и обратната котировка.


Най-важните валутни кросове

Най-важните валутни кросов, с най-големи обеми на търгуване са следните:

 • - EUR/CHF,
 • - EUR/GBP,
 • - EUR/JPY,
 • - GBP/CHF,
 • - AUD/JPY,
 • - GBP/JPY.

и някои други.
Пресмятане на крос курс.

Крос курс може да се пресмята чрез курса към долара на участващите в него валути. Има три варианта за изчисление на крос-курсовете, в зависимост от това каква е валута в кроса по отношение на долара - базова или котируема.

Примери за крос курсове:

 • - А. CHF / JPY = USD JPY / USD CHF - тук и двете валути са котируеми спрямо долара.
 • - Б. GBP / CHF = GBP USD / USD CHF - тук валутите са базова и котируема.
 • - В. EUR / GBP = EUR USD / GBP USD - тук и двете валути са котируеми спрямо долара.

----------------

неделя, 28 септември 2014 г.

Directional Movement - Насочено движение.

Directional Movement - Насочено движение.

Този jenkr'eiur индикатор е разработен от Дж. Уайлдер. Основното значение на този вид индикатори е да компенсират главния недостатък на трендовите индикатори - неработоспособността им при странични движения на курса.

Значение на индикатора.

Този индекс показва степента на присъствие на пазара на насочено движение, т.е. на тенденция (тренд). С други думи, Directional Movement - Насочено движение. показва кога Пълзящите средни (MA) са ефективни и кога не са. По този начин могат да се избегнат множеството лъжливи сигнали, които се появяват в ПС при странично движение.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Теория на Дау (The Dow Theory) | dLambow

Теория на Доу за индексите за технически анализ

 

Поява на Теория на Дау

 

Поведение на фондовия пазар

Тео́рията на Да́у е теория, описваща поведението на цените на акциите и поведението на индексите Дау Джонс с течение на времето. Теорията на Dow е техническа рамка, която прогнозира, че пазарът е във възходящ тренд, ако една от неговите средни стойности се издига над предишен важен връх, при което този факт е придружен или последван от подобен напредък в следваща средна стойност. 

 

Възникване

Терминът „Теория на Дау" се е появил в началото на ХХ век, но след смърта на Чарлз Дау (Charles H. Dow - американски журналист, първи редактор на вестник „Wall Street Journal“ и един от основателите на компанията „Dow Jones and Co“). Той е основателят на теорията и на известните индекси, носещи неговото име. Но самият Дау не е използвал този термин, въпреки че в основата й е серия от уводни публикации на Чарлз Дау в Wall Street Journal в първите десетилетия на 20 век. 

Приживе, той не е систематизирал прозренията си в точни правила, нито ги е представял като "теория". Едва след смъртта му, теорията е базирана на редакционните статии на Dow и е доразвита от:

 • -Уйлям Хамилтън (William P. Hamilton),
 • -Чарлз Ри (Charles Rhea) и
 • -Джордж Шефер (George Schaefer)

и е наречена „теория на Дау“.

Промишлен и железопътен индекс.

Теорията била създадена първоначално да прогнозира и анализира пазара на ценни книжа и индекси в началото на 20 век - промишления (Dow Jones Industrial Average) и железопътния (Dow Jones Transportation Average). Но със същия успех, повечето аналитични изводи на Дау, могат да се прилагат и за други индекси, и на други финансови пазари, а в последствие и на форекс.

Механизъм на движение на цените.

Така в 1900 - 1902 год. в "The Wall Street Journal" се появили серия от 255 уводни статии на основателя и главен редактор на вестника Чарлз Хенри Дау, посветени на механизма на движение на цените на акциите. Според теорията, трябва да се случат три събития, за да се превърнат те в сигнал за продажба:

 1. - Едновременно, и двата индекса трябва да претърпят корекция от нови върхове, осъществени в един и същ период;
 2. - Поне единият от индексите не трябва да постигне нивото от преди корекцията в последващото им възстановяване;
 3. - Едновременно, и двата индекса трябва да спаднат под най-ниските точки на корекциите си.

Трябва да се отбележи, че тези правила имат действие при спокоен и стабилен пазар. В условията на резки промени и волатилност, тяхното значение значително спада и даже изчезва.

The Dow Theory
Теория на Дау
 

Основни положения в теорията на Дау


1. Индексите отчитат всичко

Всеки фактор, способен по един или друт начин да повлияе на търсенето и предлагането, неизменно намира своето отражение в динамиката на индекса. Разбира се, тези събития са непредсказуеми, но те мигновено се отчитат от пазара и се отразяват на динамиката на процесите.

2. На пазара съществуват три вида тенденции (движения, трендове).

-Възходящ тренд

(бичи пазар - бикът бие с рогата нагоре)
При възходящата тенденция всеки следващ пик и всеки следващ спад са по-високо от предходните.

-Нисходящ тренд

(мечи пазар - мечката бие с лапите надолу)
При нисходящата тенденция всеки следващ връх и спад са по-ниски от предходните.

-Страничен тренд

При страничната тенденция всеки следващ връх и спад се намират почти на едно и също ниво с предходните.

Различават се три категории тенденции (трендове):

 • -първична,
 • -вторична и
 • -малка.

=Първична тенденция

Най-голямо значение се отдава на първичната или основна тенденция, която продължава година или повече.

=Вторична тенденция

Вторичната или промеждутъчната тенденция, е когираща по отношение на на основната и продължава от 3 седмици до 3 месеца. Такива промеждутъчни поправки представляват от 1/3 до 2/3 (много често - половината) от растоянието, преминато от цените по време на предишната, основна тенденция.

=Малка (краткосрочна тенденция)

Малките или краткосрочни тенденции продължават не повече от 3 седмици и представляват краткосрочни колебания в рамките на междинната тенденция.

Коментар:

Представена по този начин, теорията на Дау не казва нищо за т.н. пазарен шум и даже не го забелязва, т.е енергията на пазара или както днес го наричаме - волатилността на движенията. Основни характеристики на тренда са посоката (при фондовия пазар тя обикновено е нагоре) и диапазона. Докато при волатилността основна характеристика е хода на съответния инструмент, като е без значение неговата посока, а от значение е неговата енергия (скорост по време), като е важно да се знае в какъв диапазон се разиграват събитията.

3. Основната тенденция има три фази.

-Първа фаза

Първата фаза или фазата на натрупване, е когато най-далновидните и информирани инвеститори започват да купуват, тъй като цялата неблагоприятна икономическа информация вече е била отчетена от пазара.

-Втора фаза

Втората фаза на публично участие настъпва, когато в играта се включват тези, които използват техническите методи за следване на тренда. Икономическата информация става все по-оптимистична.

-Трета фаза

Третата фаза или заключителната фаза на разпространение започва, когато в действие влиза широката публика и на пазара се установява еуфория, подгрявана от средствата за масова информация. Икономическите прогнози са пълни с оптимизъм. Нараства обема на спекулациите. И точно тук, онези информирани инвеститори, които са трупали по време на изстрелването на предишната тенденция, когато никой не е искал да натрупва, започват да продават. Тенденцията отва към своя край.

4. Индексите трябва да се потвърждават един друг.

В случая Дау има предвид своите индекси - промишления и железопътния. Той смятал, че всеки важен сигнал за повишаване или понижаване на курса трябва да премине през стойностите на двата индекса.

5. Обем на търговията.

Обемът на търговията трябва да потвърждава характера на тенденцията. Обемът трябва да се повишава в направление на основната тенденция и да я потвърждава. Увеличаващ се брой (обеми) купувачи потвърждават възходящ тренд. Увеличаващ се брой (обеми) продавачи потвърждават низходящ тренд.

6. Обръщане на тренда.

Тенденцията действа до онзи момент, в който не се появят явни сигнали за това, че тя се променя. На горната рисунка е показан пример за преобръщане на мечи пазар. Сигналите за покупка възникват в точки А и В, в които цената превишава предишния максимум. Цикличните промени в цените на валутите отразяват склоността на събитията на пазара да се повтарят периодично.

За съжаление това е за Фондовия пазар от преди 100 години

 

Развитие на Теорията на Дау

Теорията на Дау за индексите и техническия анализ носи повече теоретичен характер. От практическа гледна точка е добре да се продължи с изучаване на нейното по-нататъшно развитие - вълновата теория на Елиот, поредицата на Фибоначи, теория на фракталите и редица други допълнения към тази теория. Много трейдъри и до днес не схващат разликата между фондов и валутен пазар и че Теорията на Дау е публикувана преди около век, в началото на възникване на фондов пазар, при това - посмъртно (т.е. даже Дау не си е вярвал много много...).

Валутен пазар.

Валутния пазар (форекс) е доста по различен от фондовия и затова са често явление разочарованите трейдъри, които се опитват да я карат по тренда (търсейки го в рамките на 10 години, 3 години и 3 месеца), а той постоянно им се изплъзва. Истината е, че разлика от фондовия пазар, където имаше периоди на постоянен възходящ тренд, измерващи се в десетилетия, и където почти не се знаеше какво е това къса позиция, валутния пазар не е трендов пазар, а волатилен. Това означава, че всички тренд следящи системи (почти изцяло заимствани от фондовия пазар) са неефективни и подвеждащи и резултатите от тях са съвсем различни, обикновено - разочароващи.

Къде е изхода?

Ако валутния пазар не е трендов, а волатилен, това означава, че трябва да се ползват не трендови стратегии, а такива, които вършат работа на волатилен пазар. Ако не знаете такива, си заслужава да се задълбочите по темата. Заслужава ли си? - Тренд се търгува в диапазон. За популярни валутни двойки той е средно статистически 20 - 40 пипса дневно. В същото време, в предишна публикация, вече установихме, че "ХОДА" на същата валутна двойка, е средно дневно 48000 пипса! Това е достатъчно сериозна причина за размисъл, особено у т.н. трендови трейдъри. Замислете се какво правите.

----------------

четвъртък, 25 септември 2014 г.

Механична търговска система за следване тренда.

Има една механична търговска система 

за следване тренда с пълна сигурност. Друг е въпроса до какво може да доведе това.

И така, разделяме пазара (екрана с графиките) на фрактали с хоризонтални линии - примерно през 10 или 20 или 100 пипса. Текущия в момента курс приемаме да е изходното положение – 0. В посока нагоре от него изчертаваме хоризонтални линии на +10, +20 и т.н. пипса, а след това правим същото и надолу слагаме линии на -10, -20 и т.н.
След тази подготовка вече можем да започваме да търгувам. Примерно виждаме, че в момента курса върви нагоре - от 0 към +10 и пресича линията – приемаме това за сигнал да открием дълга позиция с цел +20, като поставяме лимит на +20 пипса и стоп на ниво 0. Край, тук сме си свършили работата и повече не я мислим.

Събитията могат да се развият по два начина: 


При вариант 1 - 

курса продължава нагоре и стига до ниво +20. В този момент лимита сработва автоматично и така вземаме 10 пипса печалба. В същия момент, без да губим време, откриваме нова дълга позиция, като настройваме лимита с таргет на ниво +30.

При другият вариант 2 - 

курса тръгва надолу и пресича ниво 0, при което стопа сработва и тук реализираме загуба -10 пипса. В този случай, веднага откриваме къса позиция с таргет на ниво -20. По този начин разбирате, че правилото е - откриваме текущата позиция в посоката, в която се е движил курса в предходния фрактал. Решението се взема механично, без мислене и без нерви, без технически индикатори, индекси и др.п...

Ако допуснем, че имаме имаме един абсолютно прав тренд нагоре (както си го представят някои трейдъри), следвайки горното съвсем просто правило, (съвсем механично - без мислене и емоции, могат да се направят автоматично, със скрипт), то с тази механична тактика вземаме почти целия тренд на +.

Но ако из невиделица се появи корекция, след един ход след него. При тази тренд следваща система вървим след форекс и се движим винаги в посока на пазара. С други думи, ще можем да вземаме по нещо и от корекциите, а не само от тренда. По този начин се освобождаваме от разсъжденията има ли тренд, в коя посока е и кога ще е корекцията или обръщането на тренда. Работа - релакс.

 

4. Разработете си свой метод за анализ на движенията на форекс.

Борсата е многомерна величина. В един случай върши работа едно, в друг случай - друго. Проверявайте всяка сделка от няколко гледни точки и с няколко различни метода за анализ на пазара.

Сравнявайте текущите данни с историческите данни и с практическите резултати, постигнати до момента. Борсите постоянно са в движение и се нуждаете от различни методи за различните ситуации. Всъщност, разработването на своя, собствена система за форекс търговия е главната Ви задача, преди да се впуснете в реални сделки.

Ако нямате такава система, при това достатъчно "механична" (независеща от текущото Ви емоционално състояние), парите Ви са предварително обречени, а Вашият край е предизвестен. Не си спестявайте работата, спестявайте парите си.

 

 

сряда, 24 септември 2014 г.

Търговска система на трите екрана

По долу ще Ви запозная с основните правила на тръговската система на трите екрана, с която може да се търгува успешно с помощта на различни търговски платформи, както на фондовия, така и на валутния пазар.

Първи екран

Той определя главната тенденция. Това става възоснова на MACD хистограма. Ако хистограмата се снижава, то разглеждайте само варианти за продажба. Сигнала за продажба ще бъде по-силен, ако хистограмата е по-ниско от нулата.

Когато хистограмата извършва движение към повишаване - купувайте. Покупката ще е по-надеждна при стойности на хистограмата над нулата. Тенденцията на първия екран е подобна на прилива, а против вълните на прилива не е добре да се плува.

Втори екран

Определя средносрочната тенденция с помощта на осцилатори. Осцилаторите са стохастика, RSI и други индикатори, построени на дневната графика. Ако първия екран посочва бичи пазар и осцилатора е в зоната на препродаденост, то това е добър сигнал за покупка.

И обратното, на седмичен мечи тренд, при прекупеност на осцилатора в дневната графика, разглеждаме възможност за продажба. Сигналите на втория екран са вълни. Системата на трите екрана разглежда само вълните, които не противоречат на плилива.

Трети екран

Определя краткосрочната тенденция. Ако цената образува нов максимум в сравнение с предишния ден, седмичната тенденция расте, а дневните осцилатори са се спуснали в зоната на препродаденост, то това е сигнал за покупка.

Ако цената прави нов минимум в сравнение с предния ден, седмичната тенденция се понижава, а дневните осцилатори са се вдигнали в зоната на препродаденост, то идва време да продавате. Третия екран определя малките вълни в курса.

Допълнителни указания.

Ако сте извършили сделка с използване състемата на трите екрана, но не сте получили печалба, възможно е да се променили фундаменталните условия. В този случай се препоръчва бързо да се излезе от пазара до изясняване на ситуацията.

На внимателните търговци се препоръчва да държат открити печелившите позиции, докато седмичната тенденция не се обърне.

За агресивните търговци е възможно допълнително откриване на позиция при всеки нов сигнал за покупко - продажба от втория екран до момента на разгръщане на седмичната тенденция.

Управление на риска.

Задължително условие в случая е управлението на риска. Поставяйте защитни стопове, предпазващи от загуби.

Има и един друг вариант на трите екрана.

 • - екран 1: - 4 часовка
 • - екран 2: - часовка
 • - екран 3: 5 минутка

Влизане

Идеята е да се търгува в направление на ЕМА с прериод 20 на екран 1.
На главния екран (екран 2) търсим сигнали, при пресичането на 5 wma и 10 wma и 15 wma, а също пресичане между 10 wma и 15 wma. Когато намерим пресичане, поглеждаме сигнал 3 и определяме входа. Ако екран 2 сигнализира за откриване на къса позиция, което се потвърждава на екран 1, гледаме екран 3 и търсим
 • - допир на цената към горния край на полето на Болинджер (ако цената е над ЕМА и под горния край на полето) или
 • - допир на цената до ЕМА (ако цената е под ЕМА и над долния край на полето).
При сигнализиране за дълга позиция, правилата са обратните.

Закриване на позициите.

Прави се след като 5wma пресича 10 wma в обратно направление (при желание може да се ползва трейлинг стоп).

Други правила

 • - Сделките се правят мужду 8 часа и 16 часа, а когато търгувате двойки с участие на азиатски валути и от момента та отваряне на японския пазар.
 • - Всички позиции се закриват 30 минути преди публикуването на важни съобщения.
 • - Нови позиции не се откриват, докато пазара не се успокои след излизането на важни съобщения.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

вторник, 23 септември 2014 г.

Хедж (Hedg) и хеджиране (Hedging) | dLambow

 

Какво е хедж и хеджиране (Hedg - Hedging)?


Хеджирането набира популярност

Често понятието хеджиране се свързва с прилагането на напреднала инвестиционна стратегия, но всъщност принципите на хеджиране са доста прости. С набиращите все по-голяма популярност (заедно с неминуемата критика към тях) хедж фондове, практиката на хеджиране става все по-разпространена. Въпреки това, процеса на хеджиране все още остава недостатъчно разбиран.

Истината, обаче е, че повечето хора, независимо дали го знаят или не, са ангажирани по един или друг начин в някаква форма на хеджиране. В този смисъл е добре да се знае, че понятието има както много тясно разбиране и смисъл, така и много широки такива.

Широко значение

Изхождайки от буквалното значение на думата hedg - жив плет, преграда, ограждане, предпазване и вглеждайки се малко по-внимателно в живота около себе си, постепенно ще започнем да виждаме все повече факти за „ограждане", „подсигуряване", „застраховане", „предпазване" и т.н. от всевъзможни рискове. Така че, това е широкото и традиционното значение на понятието.

Тясно значение

А тясното значение е в пълното хеджиране при търговия на валутния или фондовия пазар, чрез едновременното откриване на две идентични търговски позиции в срещуположни посоки - къса и дълга и печелившето им затваряне, при спазването на определени правила. Въпреки това, трябва да се отбележи, че срещуположните позиции на валутния и особено на фондовия пазар не винаги са „равностойни" по вероятност да се случат.

Какво означава хедж (hedge)?

В буквален превод от английски "hedge" е "ограждане", а в преносен смисъл думата може да се преведе като "застраховане", "предпазване" или "гаранция". В широк смисъл, хеджът може да се разбира като набор от мерки, които спомагат за минимизиране на възможните финансови загуби по време на сключването на сделката или за спиране на нарастването на вече понесена загуба. Естеството на мерките може да варира в зависимост от спецификата на пазара.

hedg или lock

Хедж сделката често се нарича заключване (от англ. lock) сред търговците. За тях заключването на позиции често е единственият начин да спестяване на депозит и да издържане на дадена позиция още известно време, докато пазарът се движи в грешна посока. Тази стратегия трудно се реализира, тъй като не е задължително цената да се върне в зоната без загуба, докато общият финансов резултат може да се влоши поради суап при преобръщане.

 

Какво е хедж и хеджиране (Hedg - Hedging)?
Хедж (Hedg) и хеджиране (Hedging)

Какво е хеджиране (hedging)?

Хеджиране (hedging) е намаляване или застраховане на рисковете, които възникват в хода на търговията, от промянана на цените чрез сключване на сделки на фючърсните пазари. Но резултат от хеджирането може да е не само намаляване на рисковете, но и намаляване на възможната печалба. В същото време някои търговци успяха да оптимизират самата идея на този метод и да го превърнат в стратегия за търговия.

Най-често този термин се използва като "хеджиране на риска" и в много отношения ще го намерите подобен на концепцията за диверсификация на риска. Не бързайте обаче да правите изводи – концепциите имат еднакви цели, но начините за постигането им са различни и хеджирането не е точно диверсификация, макар че в една малка степен може да даде и такъв ефект.

Механизъм на хеджиране

Механизмът на хеджиране се състои в балансиране на пасиви на паричния пазар (стоки, ценни книжа, валути) и противоположни такива на фючърсния пазар. В допълнение към сделките с фючърси, сделките с други фючърсни инструменти, като форуърдни договори и опции, също могат да се считат за хеджиращи сделки. Резултатът от хеджирането е не само намаляване на рисковете, но и намаляване на възможната печалба. Има хеджиране чрез покупка и чрез продажба.

Принцип на хеджиране

За да стане по-ясен принципа на хеджиране, могат да се разгледат различни примери от реалния живот. Да вземем закупуването на „Гражданска отговорност", което се прави с идеята при настъпване на пътен инцидент с щети, да могат поне част от тях, ако не и всички, да се покрият. Разбира се, настъпването на смърт, едва ли може да се покрие по този начин, но пък близките на починалия получават определена компенсация за внезапно преустановените си приходо източници. Това е вид хеджиране в случая застраховане.

По този начин идеята е Вие да плащате определени пари наведнъж или на месечни вноски, като по този начин покривате предоставена от застрахователно дружество застрахователна услуга. Въпреки, че по определение от учебник, хеджиране е инвестиция, която се прави, за да се ограничи рискът от друга инвестиция, застраховката е пример за реалния свят на хеджирането.

Хеджирането чрез покупка

(хеджиране на купувача, дълго хеджиране) е свързано с покупката на фючърсен договор, който осигурява на купувача застраховка срещу евентуални увеличения на цените в бъдеще.

Хеджирането чрез продажба

(хеджиране на продавача, кратко хеджиране) предполага да се продава реален продукт на пазара, а за да се застрахова срещу евентуално понижение на цената в бъдеще, се продават бъдещи инструменти.

Видове хеджиране

Има няколко вида хеджиране

-) Според момента на сключване на основната сделка:

Класическо хеджиране

След сделката със застрахования актив се сключва хеджираща фючърсна сделка.

Изпреварващо хеджиране

Сключването на срочен договор става много преди покупката или продажбата на застрахования актив.

-) Според условията на хеджиращия договор:

Едностранно хеджиране

За потенциални загуби или печалби от движението на цените, само единият участник в сделката - продавачът или купувачът - носи пълна отговорност.

Двустранно хеджиране

Потенциалната загуба или доход се споделя между двете страни по сделката.

-) Според застрахованите рискове:

Завършено хеджиране

Това включва отваряне на многопосочни позиции, които напълно осигуряват срещу загуба. Такива позиции са еднакви по обем, стойност и т.н.

Частично хеджиране

Позволява ви да застраховате само част от средствата. Уместно е за ниски вероятни рискове от развитие на негативен сценарий.

-) Според контрагента:

Хеджиране на купувача
Застраховане на рискове за потенциални инвеститори, които са свързани с покачване на цените или влошаване на условията на сделката.
Хеджиране на продавача
Същото важи и за продавача, застраховани са само рисковете, свързани с по-ниски цени.

-) Според актива:

Кръстосано хеджиране

То включва сключване на застрахователна сделка за актив, различен от основния.

Чисто хеджиране

Това се разбира като сключване на договор за хеджиране за същия актив, тоест за базовия.

-) Според вида на площадката за търгуване:

Борсово хеджиране

Транзакциите се сключват само на борси и се характеризират с присъствието на трета страна - договорите действат като независими деривативни финансови активи и подлежат на покупка/продажба.

Извънборсово хеджиране

Договорите се сключват извън борсата (пряко или с помощта на посредник), имат еднократен характер, не циркулират на пазара, не действат като независими търгувани активи.

 

(Hedg - Hedging
Хеджирането набира популярност

Използване на хедж на фондовия пазар

Хеджиране, в смисъла на Wall Street, може да се илюстрира с пример. Представете си, че искате да инвестирате в обещаваща индустрия за производство да речем на генно модифицирани продукти. Научили сте, че има определена компания, която революционизира нещата по този начин, очертават се големи добиви, значителни печалби и влагате пари в акциите на тази компания.

Но също знаете, че природозащитниците са доста силни в областта на екологията и за да се застраховате в случай, че те започнат да надделяват, инвестирате и в традиционна компания за хранителни продукти. Изхранването на нарастващото население на земята е чувствителна тема, която кара правителства и бизнеса да търсят и намират все по ефективни начини за облекчаване на този проблем, но също силно е и екологичното лоби по въпроса.

Така попадате в ситуация, когато растат акциите на фирмите прилагащи генно модифицирани продукти, поради очевидната печалба от тяхната дейност, но когато еколозите надделеят или докажат определен трагичен случай, тези акции се сриват, но нарастват акциите на традиционната хранителна индустрия. 

Какво е форекс хеджиране (forex hedging)?

Форекс хеджирането е важен метод за управление на риска и за защита срещу неизгодни сделки, свързани с неблагоприятни промени във валутния курс при валутната търговия на форекс. Хеджирането на риска предполага предварително определена защита срещу възможните колебания в цената на търговските активи чрез съчетаване на кратки и дълги позиции по различни инструменти, при което се намалява валутния риск.

Този метод ви позволява да се застраховате срещу неприятни изненади, свързани с неочаквани и големи промени във валутния курс на форекс и не само. Спецификите на хеджирането зависят от спецификите и условията за търговия, които предлага конкретния брокер. Това е един от критериите за подбор на форекс брокер.

Хеджиране с корелирани валути

За да направят това, търговците често използват така наречените корелирани валутни двойки, тоест двойки, чиито цени се движат почти еднакво в една и съща посока. Освен двойките с пряка корелация, могат да се използват и двойки с обратна корелация, тоест двойки, чиито цени също се движат по подобен начин, но в противоположна посока.

Идеалното хеджиране

Идеално е хеджирането когато имате открити противоположни позиции по един и същ инструмент, с един и същ размер на позициите, по едно и също време. В този случай обаче остава въпроса с издръжката на откритите позиции и какво ще правите след тяхното откриване.

Видове хеджиране на форекс

Хеджирането на форекс се извършва чрез отваряне на дълги и къси позиции с една и съща рискова стойност. В същото време позициите могат да се отварят както за една и съща валутна двойка, но също и за две различни. При отваряне за различни инструменти е важно валутните двойки да корелират колкото е възможно повече една с друга.

Хеджиране с валутни двойки с отрицателна корелация

Друг вид хеджиране е отварянето на дълга (или къса) позиция за закупуване на две валутни двойки с отрицателна (обратна) корелация една с друга.

Пример за обратна корелация

Валутните двойки EUR/USD и USD/CHF имат силно изразена отрицателна (обратна) корелация. Тоест, с увеличаване на скоростта на първата двойка се наблюдава сравним спад във втората. Форекс хеджирането в случай на тези две валутни двойки ще изглежда така:

 • - отваряне на дълга (или къса) позиция за двойката EUR/USD;
 • - отваряне на дълга (или къса) позиция за двойката USDCHF.

Еднакъв обем на сделките се изисква само в случай на класическото или пълното хеджиране. Често се среща и частично припокриване на рисковете, което включва припокриване само на основната част от рисковете. Това е приложимо, когато се наблюдават достатъчно силни сигнали за формиране на тренда.
 

Финанси и бизнес

Хеджирането е принцип, който вече обхваща всички области на финансите и бизнеса. Например, една фирма може да реши да изгради фабрика в друга страна, където изнася свой продукт, с цел хеджиране срещу валутен риск спрямо валутата на съответната страна. Един инвеститор може да хеджира дългата си позиция с пут опции или кратка такава с кол опции. Фючърсните контракти и други производни могат да бъдат хеджирани със синтетични инструменти и т.н..

Инвестиции

По принцип, всяка инвестиция има някаква форма на хеджиране. Освен защитата на инвеститора от различни видове пазарен риск, се счита, че хеджирането прави фондовия пазара да работи по-ефективно. Един ясен пример за това са покупките от инвеститор на пут опции на фондовата борса с идеята да се сведе до минимум риск от загуба.

Да предположим, че инвеститорът има 100 акции в една компания и че акциите на компанията са направили силен ход от $ 30 до 50 щатски долара през изминаващата година. Инвеститорът все още се интересува от тази придобивка и очаква перспективите с нетърпение, но от друга страна е загрижен за евентуалната корекцията, която може да придружава такъв силен ход.

Опции

Вместо да продава акциите си, инвеститорът може да си закупи една-единствена пут опция, която му дава право да продаде 100 акции на компанията при цена на определена цена, преди датата на изтичане на срока. Така, ако инвеститорът купува пут опция с цена $ 50 и във всеки ден преди изтичането на три месечния срок на опцията ще бъде в състояние да си гарантира продажна цена от $ 50, без значение какво се случва с акциите през следващите три месеца. Инвеститорът просто плаща премията за опция, в която по същество се предвижда известна застраховка от евентуален риск от обръщане на тренда.

Намаляване и прехвърляне на риска

Хеджирането, независимо какво слагате

 • - в портфолиото си,
 • - в бизнеса,
 • - в живота,
 • - на фондовия или
 • - на валутния пазар,

се прави за намаляване или прехвърляне на риска. Хеджирането е търговска стратегия, която може да ви помогне да защитите вашия портфейл, дом или бизнес от присъщата несигурност в живота. Както при покриването на всеки риск, цената на компромиса, постиган чрез хеджиране, е по-ниската доходност.

Майсторите трейдъри не хеджират, те казват "Аз знам накъде върви пазара, защо да губя от хедж?" Останалите трябва да хеджират, защото риска на всеки пазар е доказана величина, която е лошо да бъде игнорирана.

----------------

Икономически индикатори за Япония

Тук са посочени основните икономически индикатори от Япония, 

които оказват влияние и редовно се следят от валутните търговци на форекс.
 • ИИ-J-300: Tankan report
 • ИИ-J-301: Balance of payments
 • ИИ-J-302: Industrial production index
 • ИИ-J-303: Gross domestic product (GDP)
 • ИИ-J-304: Machinery orders
 • ИИ-J-305: Unemployment
 • ИИ-J-306: Consumer price index (CPI)
 • ИИ-J-307: Wholesale price index (WPI)
 • ИИ-J-308: Leading and coincident indices of business conditions
 • ИИ-J-309: Retail sales
Повече подробности и разяснения за всеки един от горните индикатори, в т.ч. значение, начин за определяне, влияние върху пазара, дата и час на публикуването му, може да следите в интернет.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

неделя, 21 септември 2014 г.

Видове финансови рискове на форекс.

Финансови рискове на валутния пазар.

Съществуват редица видове финансови рискове, свързани с валутния пазар при търговия на форекс, които е добре да познавате и с които трябва да се съобразявате, ако желаете да осъществявате полезни сделки. Ето някои от тях:

1. Държавен риск -

Свързан с дейността на конкретната страна, като например смяна на:
 • - политическото положение,  
 • - промяна на закони,   
 • - промяна на данъци и осигуровки,   
 • - корупция,   
 • - бандитизъм,   
 • - природни бедствия и стихии за района.

2. Общоикономически рискове -

 • - изменение на базовите макроикономически показатели, 
 • - темповете на ръст и структурата на брутния вътрешен продукт, 
 • - основния лихвен процент, 
 • - инфлация, 
 • - безработица, 
 • - размер и структура на външния дълг, 
 • - валутен курс, 
 • - валутен борд.


3. Риск на икономическия сектор -

икономиката в една страна не е еднородна. Съществуват по-развити и по-малко развити сектори, свързани конкретно с развитието на определени предприятия:
 • - аграрен сектор, 
 • - телекомуникации, 
 • - промишленост,
 • - наука, 
 • - банково дело.

4. Конкретен риск -

 • - емитент на акции или облигации, 
 • - осигурителен фонд, 
 • - баланс на дадено предприятие,
 • - компетентност на ръководството, 
 • - професионална квалификация на персонала, 
 • - организационна структура.


5. Рискове на инфраструктурата -

 • - пътища, 
 • - телекомуникации, 
 • - интернет
 • - водоснабдяване
 • - канализация.

6. Риск на страните по една конкретна сделка -

 • - неплащане, 
 • - не доставка,
 • - форсмажорни обстоятелства.

 

7. Риск по лихвения процент -

фактори, дебалансиращи първоначалните разчети по дадена сделка.

8. Ценови риск -

промени в цените.

9. Валутен риск -

промени във валутния кур на валутите по сделката, може да доведе до дисбаланс.

10. Риск по ликвидността -

недостиг на оборотни средства за осъществяване на съответните плащания на техния падеж.

11. Системен риск -

текуща промяна в закони, нормативни документи и др. може да промени параметрите по дадена сделка.

Съществува цяла Наука за Управление на риска при валутни сделки на форекс, която всеки уважаващ себе си пазарен субект трябва да познава и прилага, ако не иска да го отвеят пазарните промени.

 

Управление на риска (Money management).

Възоснова на така изброените многобройни финансови рискове, съпътстващи валутната търговия на форекс, е създадена цяла наука за Управление на риска (управление на парите или Money management), която всеки уважаващ себе си пазарен субект трябва да познава и прилага, ако не иска да го отвеят пазарните промени.
----------

Използване на историческите котировки на валутите.

Използване на историческите котировки на валутите

Отчитане на котировките.

Преди да стигнем до използването на историческите котировки на валутните двойки, е добре да сме наясно, че тяхното отчитане става в  различни времеви интервали:
 • - на тик
 • - на минута
 • - на 5 минути
 • - на 10 минути
 • - на 15 минути
 • - на 30 минути
 • - на 1 час
 • - на 4 часа
 • - на 24 часа (на 1 ден)
 • - на седмица
 • - на месец

 

Исторически котировки.

Използване на историческите котировки на форекс за изграждане на собствена търговска система става чрез различни методики за осредняване. Записват се котировки за

 •     - вход,
 •     - изход,
 •     - минимум
 •     - максимум
 •     - обем
 •     - средно

 за съответния времеви интервал.

Непълнота на котировките.

Котировките могат да се различават при различните брокери. Това зависи от техния източник, от официалните празници в различните региони на света, при които няма търговия, от методиките на отчитане, от технически проблеми в котирането и др. Поради това много често котировките не са пълни и се говори за т.н. дупки - липса на данни. Съществуват различни методики за попълване на липсващите данни.

Тестване на търговски системи.

Историческите котировки са важни за тестване на различни търговски системи и фактически, нито една система не трябва да се допуска в реална употреба, ако не е тествана за достатъчно дълъг исторически период с достатъчно достоверни котировки. Изготвянето и предоставянето на исторически достоверни котировки е възможност за добър бизнес.

събота, 20 септември 2014 г.

Пазарното чудовище - Форекс

Валутният пазар като пазарно чудовище.

Международният валутен пазар - Форекс може да се оприличи на чудовище с неимоверна мощ. Това е най-големия пазар в света. На него само за 1 денонощие се превъртат от 1 до 4 трилиона долара (4 000 000 000 000)!! Това е сума, която по никакъв начин не може да си представите. И въпреки това, сделките за такава сума вървят денонощно.

Съкрушителна сила и хитрост.

Форекс е в състояние да съкруши със силата си всеки. Но това не е всичко. Въпреки огромната си мощ, това чудовище притежава и други чудовищни характеристики. То е в състояние да си послужи с всякакви хитрости, за да Ви примами. В т.ч. да Ви разреши да спечелите и то много, а след това да си прибере по безапелационен начин печалбата, заедно с целия Ви депозит.

Форекс остава непобедим.

До сега не ми е известно някой да е победил Форекс и докато съществува такова понятие, той ще си остане непобедим. Тук нямам за цел да описвам многобройните жалки опити да се победи Форекс, защото е ясно как завършват те. Целта ми е да Ви дам алтернатива и със сигурност тя не е в полето на героичните изяви. Някои се опитват да гадаят курсовете, други се опитват да прогнозират, трети правят анализи, четвърти се доверяват на слухове, пети чете като луд, шести е тръгнал като за сватба ...

Правилната посока на форекс.

Има само една правилна постановка за Форекс и тя е следната: Форекс е ГОСПОДАР! И Вие по никакъв начин не можете да промените тази ситуация. Следователно, остава Ви само едно - да бъдете слуга. Да се подчинявате безапелационно. Да правите това, което Ви казва или намеква валутния пазар. Но за да стане така, преди това е необходимо да усетите пазара. Това става с практика - поне 5 - 6 месеца, а в някои случаи и години, трябва да сте с движението на валутитепо 5 - 6 часа на ден. В останалото време отново трябва да сте с него.

Усещане на пазара и следване на неговите желания.

Когато усетите Форекс, трябва да яхнете вълната и да следвате с упование своя Повелител. Така, както птицата следва своето ято - без да мисли, без да се колебае, просто го прави - наляво, надясно - нагоре, надолу. Хората реагират по най-различни начини на Форекс - скубят си косите, псуват, скачат до тавана ... Всичко това е излишно и безполезно. Просто следвайте Форекс. Може да го усещате СЕГА! Но не знаете нищо за него след 1 минута, след 1 час, а камо ли за утре или след седмица. Следвайте международния валутен пазар като огромно пазарно чудовище, подчинявайте му се, правете каквото Ви казва и бъдете волни като птички. Само така ще печелите. Успех!

четвъртък, 18 септември 2014 г.

Икономически индикатори за Германия

Това са основните икономически индикатори на Германия, които намират приложение в анализите и прогнозите за движението на валутните курсове и развитието на пазара с оглед воденето на печеливша валутна търговия на форекс.
 • ИИ-D-200: M3 money supply
 • ИИ-D-201: Unemployment
 • IИИ-D-202: FO survey
 • ИИ-D-203 Manufacturing orders
 • ИИ-D-204: Manufacturing production
 • ИИ-D-205:Industrial production
 • ИИ-D-206: Producer price index (PPI)
 • ИИ-D-207: Retail Sales
 • ИИ-D-208: Import prices
 • ИИ-D-209: Balance of trade
 • ИИ-D-210: Current account
 • ИИ-D-211: Wholesale price index
 • ИИ-D-212: Gross domestic product (GDP)
Повече подробности и разяснения за всеки един от горните икономически индикатори на Германия, в т.ч. значение, начин за определяне, влияние върху пазара, дата и час на публикуването му, може да научите с малко повече проучване в интернет или като го поставите като въпрос в коментарите под тази тема.

сряда, 17 септември 2014 г.

Основни трендови индикатори във форекс.

Индикатора във форекс 

е основен инструмент за аналитическо изследване на пазара. Той представлява набор от функции на един или няколко базисни времеви реда, с определен времеви прозорец. Трендовите индикатори служат за
 • измерване на тренда, 
 • неговата сила и 
 • продължителност.

Класически пример за тренд потвърждаващ индикатор е пълзящата средна. 

Към този клас спадат също Directional Movement, Parabolic и някои други.  Някои индикатори за измерване на момента (RSI, MACD) също се използват за потвърждаване на тренда.

Трендовите индикатори са доста разпространени в техническия анализ на форекс, но най-рационалното им използване е при вграждане в механични търговски системи.

Moving Average - пълзящата средна (ПС) 

е един от най-често използваните индикатори във форекс за определяне тенденциите на пазара. Това е един от най-простите начини за определяне на ценови редове. Целта му е да изглади колебанията на цените в пределите на разглеждания период, т.е. да отфилтрира шума цените и да изпъкне тренда.

Ако говорим за 10 дневен период, събираме например, цените на закриване за десетте дни и ги делим на десет. След това вадим цената от първия ден и добавяне следващия - единадесети ден и пак делим на 10 и т.н. Изразяваме това графически и ... готово.

Има различни варианти на пълзящата средна

 • - проста, 
 • - притеглена, 
 • - експоненциална и др.
Колкото е по-голям разглеждания период на форекс, толкова повече изостава ПС от промените в пазара и обратното. Пресичането на ПС с графиката на цените представлява важен сигнал. Има значение дали това става нагоре или надолу.


За увеличаване надежността на съгналите, подавани от ПС, понякога се използват по 2 и повече пълзящи средни, построени с различен интервал. ПС дава лоши резултати при странично движение на форекс.

 

Parabolic SAR -  

Параболикът е разработен от Дж. Уайлдер през 1976 г. за анализ на трендови пазари, какъвто е и форекс.

Общия принцип е следния - когато графиката на цените пресича линията на индикатора, получава се разгръщане на последния в противоположната на предишното направление страна.

Отправна точка за това служи максималната или минималната цена на предходния за това разгръщане период.  Параболика на форекс намира най-добро приложение при активния риск - мениджмънт, като неговите показания се използват като пълзящ стоп.

 

Directional Movement - Насочено движение.

Този индикатор също е разработен от Дж. Уайлдер. Тяхното значение е да компенсират главния недостатък на трендовите индикатори - неработоспособността им при странични движения на курса.
 
Този индекс показва степента на присъствие на пазара на насочено движение, т.е. на тенденция (тренд). С други думи, този индикатор показва кога пълзящите средни са ефективни и кога не са. По този начин могат да се избегнат множеството лъжливи сигнали, които се появяват при странично движение.Система на трите екрана на форекс.

Система на трите екрана за търговия на форекс

Съществуват множество системи за търговия на форекс. Системата на трите екрана е една от най-разбираемите и сравнително прости техники за техническа търговия, доказала своите качества от доста години насам.

Първи екран

Той определя главната тенденция. Това става възоснова на MACD хистограма. Ако хистограмата се снижава, то разглеждайте само варианти за продажба. Сигнала за продажба ще бъде по-силен, ако хистограмата е по-ниско от нулата. Когато хистограмата извършва движение към повишаване - купувайте. Покупката ще е по-надеждна при стойности на хистограмата над нулата. Тенденцията на първия екран е подобна на прилива, а против вълните на прилива не е добре да се плува.

Втори екран

Определя средносрочната тенденция с помощта на осцилатори. Осцилаторите са стохастика, RSI и други индикатори, построени на дневната графика. Ако първия екран посочва бичи пазар и осцилатора е в зоната на препродаденост, то това е добър сигнал за покупка. И обратното, на седмичен мечи тренд, при прекупеност на осцилатора в дневната графика, разглеждаме възможност за продажба. Сигналите на втория екран са вълни. Системата на трите екрана разглежда само вълните, които не противоречат на прилива.

Трети екран

Определя краткосрочната тенденция. Ако цената образува нов максимум в сравнение с предишния ден, седмичната тенденция расте, а дневните осцилатори са се спуснали в зоната на препродаденост, то това е сигнал за покупка. Ако цената прави нов минимум в сравнение с предния ден, седмичната тенденция се понижава, а дневните осцилатори са се вдигнали в зоната на препродаденост, то идва време да продавате. Третия екран определя малките вълни в курса.

Промяна на фундаменталните условия.

Ако сте извършили сделка с използване системата на трите екрана, но не сте получили печалба, възможно е да са се променили фундаменталните условия. В този случай се препоръчва бързо да се излезе от пазара до изясняване на ситуацията. На внимателните търговци се препоръчва да държат открити печелившите позиции, докато седмичната тенденция не се обърне. За агресивните търговци е възможно допълнително откриване на позиция при всеки нов сигнал за покупко - продажба от втория екран до момента на разгръщане на седмичната тенденция. Задължително условие в случая е управлението на риска.

Има и един друг вариант на трите екрана.

 • - екран 1: - 4 часовка
 • - екран 2: - 1 часовка
 • - екран 3: - 5 минутка

Влизане в пазара

Идеята е да се търгува в направление на ЕМА с прериод 20 на екран 1. На главния екран (екран 2) търсим сигнали, при пресичането на 5 wma и 10 wma и 15 wma, а също пресичане между 10 wma и 15 wma. Когато намерим пресичане, поглеждаме сигнал 3 и определяме входа. Ако екран 2 сигнализира за откриване на къса позиция, което се потвърждава на екран 1, гледаме екран 3 и търсим
 • - допир на цената към горния край на полето на Болинджер (ако цената е над ЕМА и под горния край на полето) или
 • - допир на цената до ЕМА (ако цената е под ЕМА и над долния край на полето).
При сигнализиране за дълга позиция, правилата са обратните.

Закриване на позициите.

Прави се след като 5wma пресича 10 wma в обратно направление (при желание може да се ползва трейлинг стоп).

Други правила по системата за трите екрана.

 • - Сделките се правят между 8 часа и 16 часа, а когато търгувате двойки с участие на азиатски валути - от момента на отваряне на японския пазар.
 • - Всички позиции се закриват 30 минути преди публикуването на важни съобщения.
 • - Нови позиции не се откриват, докато пазара не се успокои след излизането на важни съобщения.
Изглежда, че това е просто и ясно. Дано да е така!

понеделник, 15 септември 2014 г.

Фундаментален анализ | dLambow


Фундаментален анализ на валутния пазар - форекс


Какво е фундаментален анализ?

Ако смятате, че е трудно да оцените дадена компания, опитайте се да оцените цялата държава! Фундаменталният анализ на forex е често много комплексен и обикновенно се използва само за определяне на дългосрочни тенденции, но някои трейдъри търгуват краткосрочно на базата на новините, защото е установено, че създават някои почти стандартни движения на котировките.

Макроикономически данни и индикатори

При фундаментален анализ се набляга на макроикономическите данни на страните, отчитани от икономически индикатори, и това как те ще рефлектират върху дадения валутен инструмент. Нужно е да следите предстоящите макроикономически новини всеки ден – това става чрез Новинарския модул в съответната платформа, както и четенето на анализи. Естествено има и други подходи. Всеки, който търгува на международните валутни пазари има свое собствено виждане относно използваните техники и стратегии. До голяма степен значение има и чувството на търговеца за пазарите, което се създава с времето. 

Фундаментален анализ на валутния пазар
Фундаментален анализ


Фундаментални фактори

Съществуват множество фундаментални индикатори за валутните стойности в различно време. Ето някои от тях:
 • - Заети в неселскостопанската сфера
 • - Индекс на управлението на покупките PMI
 • - Индекс на потребителските цени CPI
 • - Продажби на дребно
 • - Дълготрайни стоки

Пазарът се влияе от заседания и коментари

Тези данни не са единствените фундаментални фактори за наблюдение. Съществуват и няколко заседания и коментари, които може да окажат влияние на пазара. На тези заседания обикновенно се дискутират нивата на лихвите, инфлацията, или други показатели, оказващи влияние върху стойността на дадена валута. Дори едно изказване, една дума, точно насочена, например коментар на шефа на Федералният резерв, може да предизвика силни движения.

Четене на новините

Доколкото новините и коментарите на различни пазарни фактори касаят дългосрочни тенденции, те не са нещо, с което трябва постоянно да се занимавате, а още по-малко да се тревожите, търгувайки форекс. Четенето на репортите и коментарите може да ви помогне чрез фундаменталният анализ на forex пазара да разберете по-добре дългосрочната пазарна тенденция и да ви позволи като краткосрочни трейдъри да печелите от необичани ситуации.

Ако изберете да следвате фундаменталната стратегия (което е голяма рядкост на форекс, освен в случаите на търговия от страна на "големите риби", бъдете готови да имате икономическият календар по всяко време под ръка, за да знаете кога ще бъдат изнесени тези данни. Брокерът ви може да се погриже за достъп до тази информация в реално време на вашия монитор и обикновено в горната (или долната) част на монитора "текат" кратки фундаментални новини.

Фундаментален анализ на тенденциите в курса на валутите

Най-важната и сложна съставляваща на валутната търговия е провеждането на фундаментален анализ на тенденциите за промени в пазара - какви фактори и по какъв начин ще повлияят на курса на валутите. В движението на цените са заложени възможности както за бърза печалба, така и за бърза загуба. Затова правилния анализ на тенденциите, а също манипулацията на слуховете и очакванията е необходима и съставна част от работата на търговеца.
 

Икономически показатели за оценка на пазара.

Съществува огромен комплекс от фактори, които въздействат на пазара като цяло, а също и на отделните валути. Фундаменталния анализ оценява политическата, икономическата и финансово - кредитната политика, като основи за движението на валутните курсове. Изучават се различни съобщения за валутно - финансови събития в света, явления от политическия и икономическия живот на отделни страни и на целия свят, които могат да влияят на валутния пазар.

Пазарни изследвания

Изследва се работата на борсите, големите компании, лихвените проценти на централните банки, иконмическите курсове на правителствата, възможните промени в политическия живот на страните, а също всевъзможните слухове и очаквания. Необходимо е да се изследва и познава взаимното влияние межгду валутите, взаимоотношенията между държавите, историята на валутния пазар, съвкупния резултат от едни или други икономически мерки, както и да се установява връзка между абсолютно несвързани на пръв поглад събития. Необходим е голям опит във валутната търговия. Само с теория не се постига много.

Има две гледни точки за оценка на фундаменталните фактори на форекс:

 • - влияние на официалния лихвен процент
 • - състояние на националната икономика на страната.

Основни фундаментални фактори, влияещи на валутния пазар:

 • - икономически
 • - политически
 • - слухове и очаквания
 • - форс - мажорни обстоятелства.

Класификация на новините по степен на тяхното очакване:

 • - случайни и неочаквани - политически, природни
 • - планирани и очаквани - иконочически, политически (присъединяването на България към НАТО и Европейския съюз).
Икономическата група фактори, които влияят на форекс са много. Всяка валута е производна от икономическото развитие на страната и нейната стойност може да се регулира с помощта на определени икономически мерки. Ще започнем с: Фундаментални данни за икономическото развитие

Стойността на всяка валута е производна от състоянието на икономиката в съотвентната страна. Стабилността привлича чуждестранните инвеститори и съответно търсенето на дадена валута. Към фундаментални данни за икономическото развитие влизат показателите за търговския и платежния баланси на страната, темповете на инфлация, безработицата, съвкупния продукт на страната. На Форекс има единна система на котировките през американския долар.

Затова развитието на американската икономика и стойността на американския долар са важен и даже решаващ фактор за определяне посоката на пазара. Затова главното внимание на валутните търговци е насочено към американския долар и неговото поведени. В САЩ редовно се публикуват основните показатели за икономическото развитие и те са определящи за целия свят, доколкото всяка друга валута се котира през долара, а последния много често е и резервна валута за съответната икономика.

Търговски преговори

Те са важна част от икономическата политика на всяка страна. Тук са съотношенията на вноса и износа, които определят търговския дефицит. За САЩ дефицита в търговския баланс е основен проблем през последните години, който в немалка степен определя падането на долара. Търговските преговори въздействат незабавно на пазара.

Значение на заседанията на централните банки за форекс.

Основна задача на централните банки е регулирането на вътрешния икономически живот на страната. А също регулирането на вътрешната и външна стойност на валутата. Едно от основните средства за регулиране е лихвения процент - отнего зависят стимулирани или забавяне на икономиката, привличане на чуждестранен капитал, привлекателност на държавните облигации, стойност на валутата.

Промени в парично - кредитната политика.

Това са редки мерки, вземани от централните банки или правителствата. Например, мерките на Японското правителство за намаляване стойността на японската йена на световния пазар - т.н. допълнителен бюджет. Основна задача в случая е намаляване привлекателността на инвестициите в японската икономика, стимулира оттока на японски капитал към чужбина, утежняване на правилата за чуждестранни клиенти, имащи сметки в японски банки. Само от тези мерки японската йена е поевтиняла с 400 пипса в течение на няколко дни. Но когато очакванията несе оправдават, обратната реакция на пазара може да надхвърли многократно първоначалния ефект.

Заседания на голямата седморка (осморка)

Една от задачите й е да се регулира световната икономика, в т.ч. и конкретни ситуации на валутния пазар. Има определено съглашение за съвместни интервенции на световния валутен пазар. Заседанията на търговските съюзи за развитие на един или друг регион в света също влияят на конкретните валути - СТО - Световната търговска организация, МПС - Международния паричен съюз.

Изказвания на ръководителите на правителства и централни банки.

Те намират незабавен отклик на валутния пазар. Понякога, при стечение на определени обстоятелства, влиянието може да е силно. Варианти на реакция на пазара при фундаментални събития:
 • - очакване на пазара
 • - изцяло оправдани
 • - силни изменения не се очакват
 • - пазарът е недооценил дадения фактор
 • - продължаване на действащата динамика с ускорение в момента на появяване на събитието
 • - оказват се погрешни
 • - може да се очаква силно изменение на курса в противоположно направление

Цикъл на живот на фундаменталните фактори

 • - кратък, до 1 денонощие - характерен за неочакваните новини
 • - дълъг, от няколко седмици до няколко години, за всички фактори, свързани със състоянието на икономиката (национална и световна) - инфлация, безработица, лихвени проценти.

Икономическа политика на правителствата

Правителствата имат стратегически цели
 • - инфлация
  • = висок процент - намаляване ефективността на производството - преразпределяне на капитала от производителите към посредниците
  • = нисък процент - застой в търговията и финансовата сфера
При стабилно висока ефективност на производствения сектор, остава възможността за доходни операции и при посредниците.

 • - безработица
  • = социално напрежение, намаляване на средната класа, намаляване чистите доходи на населението
  • = намаляват стимулите за добър труд, страдат интересите на работодателите

 • - бюджетен дефицит
  • = нараства държавния дълг - ускорява се инфлацията. Решението е снижаване на разходите или увеличение на данъците

 • - обменен курс
  • = неизгоден за вносителите и вътрешните потребители - повишаване на ценита на вносните стоки, усилване на инфлацията
  • = неизгодно за износителите и вътрешните производители - намаляване на вноса, износ на капитал зад граница

 • - лихвен процент
  • = поскъпване на кредита - икономически застой - неизгодно за населението и за производството
  • = отток на капитал от старанат - обезценка на националната валута - против интересите на финансовите посредници

В заимозависимост на страните

 • - доларова зона - начело със САЩ - страни от Америка
 • - стерлингова зона - Великобритания и нейните бивши колонии
 • - зона на йената - Япония и страни от Азия
 • - зона на еврото - Европейски съюз без Великобритания, Дания, Скандинавски страни и Швейцария

Формула за ръст на държавата

Националното богатство - държавното имущество, имуществото на обществените организации, частния и акционерен капитал
РД = (ООП + СТБ + СПБ) х (1 - И)
Където:
 • - РД - ръст на държавата
 • - ООП - общ обществен продукт
 • - СТБ - салдо на търговски баланс
 • - СПБ - салдо на платежния баланс
 • - И - инфлация

----------------

неделя, 14 септември 2014 г.

Трендова тактика на форекс.

Състав и приложение на трендовата тактика за валутна търговия.

Трендовата тактика за валутна търговия намира широко приложение сред повечето успешни валутни търговци, поради факта, че е научно доказапо, че повечето финансови и валутни пазари имат склонност към образуването на тренд, като в различни изследвания се посочва, че трендовият компонет в пазара се открива за около 60% от времето. Трендовата тактика на форекс се състои от 5 етапа:

1. Определяне на тренда - 

като за целта се изпълзват всички възможни и познати на трейдъра техники и подходи от техническия и фундаменталния анализи.

2. Отбелязване началото на отката - 

понеже целта е да се обхване за търговия възможно най-голямата част от тренда.

3. Очакване края на отката - 

за да се получи сигнал за влизане ва пазара и откриване на търговска позиция.

4. Получаване на потвърждение от друг инидкатор или система - 

за да се затвърди и потвърди появата на стабилен тренд по съответния валутен инструмент (валутна двойка).

5. Влизане в пазара с поставяне на стоп и лимит - 

според конкретната търговска система на валутния търговец.
При положение, че всеки фондов или валутен пазар в по-голямата част от времето се намира в тренд, остава да се научим да определяме правилно и достоверно началото и края на поредния тренд и да търгуваме по него чрез избраната и добре усвоена от нас трендова тактика на форекс.

Вход и изход на форекс

Определяне входа и изхода от сделките на форекс

 

Успехът на форекс зависи от изхода

Успехът на всяка сделка на форекс зависи от изхода от нея. Резултата от анализа и прогнозирането на пазара са предположенията за възможния диапазон на изменение на цените в прогнозируемия период от време и определянето на основното направление на ценово движение. На основата на тази прогноза се фиксират и най-важните за търговията нива на цените за вход в сделките и за изход от тях. Но тук трябва да отбележим, че успеха на всяка тактика зависи не толкова от входа, колкото от воденето на сделката и изхода от нея.

Експеримент - един и същ вход, различен изход.

Многократно е правен следния експеримент. Десет валутни търговци влизат едновременно и при едни и същи условия в пазара, след което водят сделките и излизат от пазара по своя преценка. И резултати винаги се разпределят по един и същи начин - 2 - 3 доста печеливши сделки, 2 -3 доста губещи и останалите помежду им. Е, кое е по - важно впода или изхода от сделките на форекс?

Няма значение кога, как и къде влизате в пазара.

Може да се каже, че е напълно без значение кога и къде влизате в пазара, ако след това ползвате определени правила за излизане от него. Действително, може с увереност да се твърди, че в определен момент пазара ще започне движение - ще продължи или ще се обърне.

Важен е изхода от сделките.

Търговските тактики трябва да се разглеждат не от гледна точка на входа, а от гледна точка на изхода от пазара. При това винаги могат да се подберат такива стойности на стоповете и лимитите, че печалбата значително да превишава загубите.

Ето какво трябва да се направи

След откриването на позицията се поставят достатъчно големи стопове, за да се минимизират лъжливите сработвания.  Но в същото време те не трябва да превишават допустимите за Вашата тактика загуби. Планира се някакво ниво на печалбата, което според статистиката за работата на Вашата система, както и според други съображения, трябва да превишава загубите в една серия от сделки.

Механична система за търговия

Този подход предполага и планира достатъчно големи загуби, но с очакването, възоснова на предишна статистика, че те ще бъдат покрити и ще излезете от пазара в печалба. Това е тактика за вход и изход от пазара, подходяща за по-опитни търговци, които действително имат:
 • 1. Своя система за търговия
 • 2. Реална статистика за нейната ефективност.
Забележка: Новаците не разполагат нито с едното, нито с другото. Привърженици на такава система са повечето разработчици на механичните системи за търговия. Тези системи са в състояние да носят продължително време печалби, при това не лоши,но в определен момент могат да изхвърлят търговеца от пазара, когато подбраните параметри станат неподходящи, поради това, че пазара се е променил.

Хеджиране на сделките.

В този случай, за да не се изгуби целия капитал е добре да се използва механизма на хеджиране с няколко сметки на различни пазари или по други известни начини. А също и с периодично снемане на печалбата и натрупването й на специална осигурителна сметка. За съжаление, малко търговци спазват тези правила, а това е задължително.

Тактиката на начинаещите.

Друг подход е ако се излиза от пазара така, че да не се вземат никакви загуби, а се търси само печалбата.  Това обикновено се прилага от начинаещите, които се надяват, че рано или късно цената ще достигне до печелившо положение.

Тук проблемите са поне три:

 • - прекалено големия размер на позициите може преждевременно да изхвърли търговеца от пазара. Необходимо е те да бъдат значително намалени до 1% от капитала и даже по-малко.
 • - в това време, докато се изчаква печалба по една позиция (понякога това може да отнеме и години, което лесно може да се провери върху историческите графики) е необходимо влизането в пазара да продължава интензивно, преди всичко с хеджиращи позиции, така че приръста на капитал да не спира и още по-малко последния да бъде подяждан. Защото такова закучване по една позиция е способно да Ви ангажира голям процент от капитала за дълъг период от време + неговата издръжка (суапа).
 • - прекалено дългото оставане в една сделка оскъпява значително издръжката й.
При грамотно прилагане на тази система за вход и изход от пазара (което пак се постига с опит и не се отнася до начинаещите) може да се инкасират голямо количество положителни изходи от сделките.

Аналогия със златодобива.

Тук за аналогия, може да се даде един пример със златодобива. Има два вида златодобив - индивидуален и промишлен. При индивидуалния тръгвате сред природата и търсите едрата жилка, богати разсипи... Това понякога продължава с години. Понякога се появяват щастливци, с много богат „улов". Но по-често никой не се появява - дива природа, нещастия, срещи с хищници, изкрейзване ...

Промишлен добив.

При промишления добив, всичко е поставено на друга основа - денонощно се взривява, копаят се тонове пръст, пресяват се , флотира се. По този начин се добиват не много големи количества злато, но редовно и сигурно, при наличието на определен комфорт на работната среда. Втората тактика не трябва да се бърка с пипсоядството. То е съвсем друга техника за участие във валутния пазар.

Трендова стратегия за вход и изход.

Друг, сравнително безопасен начин за търговия е входа по тренда, но след като вече се е зародил и оформил, като този случай е най-добре да се съчетае с изход посредством пълзящ стоп.  Трендът бил наш приятел. Само че, де го този тренд. Но това е друга тема.

Трудни тактики за вход и изход от пазара.

Добре е да се влезе на третото съприкосновение с линията прокарана по две последователни, повишаващи се дъна. Този случай се прилага както при възходящ тренд за покупка, така и при низходящ тренд за продажба - огледално. При страничен пазар и ясно появен коридор, може да влизате на долния пик с покупка и да излизате на горния пик с продажба или със стоп.  Но това е трудна тактика за вход и изход от пазара, изискваща много опит за определяне на подходящия период, в който може да бъде прилагана.

събота, 13 септември 2014 г.

Вътредневна търговия | dLambow


Тактика за вътредневната търговия на форекс (Дейтрейдинг - DayTrading)


Неограничени възможности за печелене от курсови разлики


Онлайн платформа за доходи

Международният валутен пазар Forex възниква в началото на 70-те години на миналия век. Днес това е много търсена онлайн платформа за реализиране на доходи, на която ежедневно се въртят трилиони долари, от които вие са надявате на поне една милиардна (някои ще са съгласни и на по-малко).

Печелване от курсови разлики

Така за търговци от цял ​​свят са отворени неограничени възможности за спечелване от курсови разлики. Но форекс трейдингът изисква професионализъм и умения, които са гаранти за успеха. Търговците с опит правят залози обмислено, използвайки анализи и прогнози, развивайки собствена техника на поведение.


Основни принципи на валутна търговия

Всяка търговска тактика на валутния пазар трябва да има заложени няколко основни принципа:
 • - търгувайте по тренда;
 • - намалявайте загубите;
 • - позволявайте на печалбата да расте;
 • - управлявайте риска.
За да успеете, трябва да сте уверени, че Вашата търговска стратегия ги включва и четирите.

Търгувай по тренда

Да се търгува по тренда е принцип на това, как вземате решение за откриване на позиция и означава да влизате в пазара винаги в посока на съществуващия тренд (макар, че има трейдъри, които са развили умения да пряват и обратното). Математическия анализ на движението на цените показва, че те се променят най-често случайно, но все пак съществува един малък трендов компонент, който може да ви даде сатистическо предимство.

Това е научно установен факт, който е от голяма важност за всеки, който иска да търгува с печалба, основавайки се на рационален научен подход. Много опити да се търгува съобразно краткосрочни фигури и методи, които не са основани на тренда, са обречени на провал! Това обяснява защо вътредневната търговия е толкова трудна и защо практически нито един любител на тази тактика не може да си осигури успех в дългосрочен план.

Графични фрактали

Колкото по-къс е времевия интервал, в рамките на който определяте движението на цените, толкова по-малък трендов компонент се наблюдава в него. Движенията на цените, изразени графично, представляват графични фрактали. Това означава, че при скъсяване или удължаване на времевия интервал, поведението на цените остава подобно, но времето за вземане на решения намалява или се увеличава.

Така едноминутките имат сходство с десетминутките, часовките, дневните или седмичните графики. Тази прилика кара търговците да мислят, че може да търгуват успешно в рамките на деня с методите, които носят печалба в по-дългосрочните времеви интервали. Естествено, те се опитват да приложат и такива неща, които всъщност не работят при дългите интервали, като
 • - японските свещи,
 • - осцилаторите и
 • - числата на Фибоначи.

Краткосрочна търговия

Даже подходите, основани на тренда, които работят добре при средни и дълги времеви прозорци, не работят при вътредневната търговия. Това е така защото трендовия компонент в рамките на деня, с малки изключения, е твърде малък и е необходимо да се използват изключително високоефективни методи (включително и автоматична търговия), че да се покрие даже себестойността на самата търговия, да не говорим за покриване на риска.

Дългосрочна търговия.

При дългосрочната търговия е възможно да позволите на печалбата да расте и това става по определение, иначе то не е дългосрочна търговия. При вътредневната търговия Вие може да позволите на печалбата си да се натрупва само до края на деня. Това означава, че Вашата средна печалба ще бъде по-малка от тази, която бихте постигнали, ако й бяхте позволили да расте в течение на дни, седмици или месеци. В същото време стойността (разходите) за търговията
 • - спред,
 • - приплъзване,
 • - технически грешки,
остават на едно и също ниво. Това налага при вътредневната търговия да прилагате многократно по-ефективни методи, за да си покривате издръжката. Има няколко подхода за вътредневна търговия, които отговарят на тези изисквания.

Предупреждение! Никога не приемайте което и да е становище за форекс, в т.ч. и настоящето, за 100% достоверно. Винаги пречупвайте нещата през свой подлед, стига да имате такъв.DayTrading или вътредневна търговия

Тактиката, която определя точките за влизане и излизане на пазара Forex в рамките на деня (дейтрейдинг - DayTrading или вътредневна търговия), ви позволява да водите добре обмислена търговия. В противен случай търговията ве ще се превърне в хазарт с произволни залагания и чести загуби.

Понятие и принцип на действие

Вътредневната тактика на форекс включва извършване на сделки в рамките на текущия ден. На следващия ден съществуващите транзакции не се прехвърлят, с изключение при наличието на силен сигнал за продължаване на движението на цената в избраната посока.

Тактиките intraday се използват от търговците сравнително често, тъй като само малцина използват метода на дългосрочна търговия (която е актуална и приложима на фондовите пазари на акции). По-голямата част, предимно начинаещи трейдъри, са склонни да затварят позициите си в рамките на деня и да виждат резултата от действията си днес.

Видове тактики за вътредневна търговия

По правило, търговците използват няколко вида тактики едновременно при търговия си, което им позволява да определят входните и изходните точки на позициите с максимална възможна печалба. Има пет популярни разновидности.

Импулсивна тактика

Импулсивната Forex тактика се основава на най-популярните EMA и MACD индикатори в търговията. Същността й се крие в определянето на тренда (тенденцията) с използване на по-дългите времеви рамки. Тактиката обикновено се прилага за четиричасова търговия.

Основното й предимство е появата на възможност за получаване на достатъчна голяма печалба. Импулсите могат да бъдат 45-55 пункта, понякога техните показатели се доближават до желаните 100. Печалбата от такова движение е мечтата на всеки професионален търговец, да не говорим за начинаещите.

Допълнителен плюс е движението на пазара в една посока без корекции. Съответно, практически няма рискове от обръщането на курса, което значително намалява психологическата тежест при сключване на сделка. Но търговия с импулсна тактика има и отрицателни страни: съществуващата възможност за рязка промяна в импулса и наличието на спонтанност може да доведе до пълна загуба на депозита.

Тактики на пробивите

Често представените на пазара активи (акции, валути, облигации, стоки) се купуват след достигане на предварително определена позиция. А при продажба на същите активи има противоположно правило. При тази методика за прогнозиране се използват времеви графики с интервали от време от 5-15 минути.

Пробивът е нерегулирано действие и може да се случи във всеки един момент. Обикновено се препоръчва фиксиране на позициите към края на деня, но опитните търговците доста често фиксират позиции си само в рамките на минута или даже на секунди, именно в случаите на пробиви. Така "хващат" внезапно възникналото движение.

Откатна тактика

Това е пълна противоположност на тактиката при пробив. Особеностн на тактиката е изучаването на курсовете от страна на търговеца и способността му да намери офертата, за която се очаква цената да отскочи от линията на подкрепа или съпротива. Финансовата тактика на отката е чудесен начин за начинаещите да се научат как да търгуват предвидимо.

Скалпиране (скалпинг) на пазара

Рейтингът на тази техника е най-висок. Но системата е не само най-бързата и печеливша, но и най-рискованата. Основната особеност е, че търговията се извършва за кратък период от време и се затваря при достигане на малка печалба (скалпиране). Въпреки факта, че доходът при използване на тактиката за скалпиране в рамките на деня е значително по-нисък от дохода от дългосрочната търговия, през деня могат да бъдат правени голям брой такива транзакции, които сумарно дават значителен резултат. Тази търговия е за малка печалба, умножена по голям брой сделки. Резултатът от прилагането й е минимален риск и значително попълване на депозита.

Собствена вътредневна тактика


Успешна търговска тактика

Доколкото движенията на цените носят случаен характер, успешната търговска тактика трябва по някакъв начин да използва тези свойства на движение на цените, които не носят случаен характер. Склоността на повечето пазари да образуват трендове е комай единственото такова свойство (другото е волатилността, но при нея се изпълзват съвършено различни тактики) и затова печелившия подход трябва по един или друг начин да ги използва.

Трендове за вътредневна търговия

Но удобните за вътредневна търговия трендове не са много често явление и не възникват всеки ден. Затова всеки, който се опитва да търгува всеки ден или даже по-често е обречен на загуба. Колкото по-често търгувате в рамките на деня, толкова е по-вероятно да губите в дългосрочен план.

Скалпиране на пазара

Съществуват най-различни фантазии за мощни компютри, съвременни програми, чудодейни способи за „скалпиране" печалбата, и винаги се намират хора, които ще Ви убеждават ентусиазирано в ползата от тях срещу ... баснословни цени от 2000 евро, 5000 евро, 12000 евро ... Общото между всички тях е, че са неудачници. Иначе ползвайки своите фантастични средства, те отдавна да се бяха пенсионирали богати.

Вътредневна търговия на Gary Smith

Единственият търговец, за когото има документирани доказателства за дългосрочна доходност при вътредневна търговия е Gary Smith. Той изкарвал постоянна печелба в продължение на няколко десетки години.  Но той търгувал по този начин доста рядко - не повече от 1 - 2 пъти в седмицата. Той казвал: „Успешната вътредневна търговия не е ежедневна търговия и още по-малко е множество сделки през деня. Неопитните търговци просто отказват да го разберат."

Заключение

Затова преценете какво искате - да се правите на герой или да печелите когато това е възможно?! Предупреждение! Никога не приемайте което и да е становище за форекс, в т.ч. и настоящето, за 100% достоверно. Винаги пречупвайте нещата през свой подлед, стига да имате такъв, в т.ч. и особено когато става дума за тактиката на вътредневна търговия - може да я прилагате едва след като значително сте се постарали да разработите свой собствен подход, в който ви е съвсем ясно какво правите, защо го правите и сте го отработили до автоматизъм.

----------------

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Translate / Перевод: