Translate

вторник, 29 декември 2009 г.

Историята на форекс се повтаря.

Това е третия постулат в техническия анализ на форекс

Той се базира на обективните закони на физиката, икономиката, психологията. Тези правила, които са действали в миналото, действат и сега, а също така ще действат и в бъдещето.

На това основание са и всички интерполационни методики за прогнозиране на бъдещето на форекс, което по същество е повторение на миналото.
Но от друга страна, всеки момент от историята е индивидуален и уникален, макар че запазва общите тенденции.

Т.е. историята се повтаря, но никой не знае кога. Ако това Ви звучи обезсърчително, означава че Ви предстои още доста работа по разбирането на форекс.

Кураж!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

четвъртък, 10 декември 2009 г.

Трендове на форекс.

Движението на цените на форекс е подчинено на тенденции

(направление на движение на цената - тренд / trend). Това поставя началото на трендовия анализ, който се явява пилон за техническия анализ.

Основната цел на съставянето на графиките за динамиката на цените е в това да се прояви тенденцията (тренда) на колкото е възможно по - ранен етап на нейното развитие и да се търгува в съответствие с нейното направление.
Действащият тренд с по-голяма вероятност ще продължи, отколкото да се промени. Трендът ще се движи в едно направление, докато не отслабне.

Има три вида тренд:


Бичи (бикът бие с рогата нагоре) цената се движи нагоре


Мечи (мечката удря с лапите надолу) - цената се движи надолу


Страничен (флет - flat или whipsaw) - цената не се движи нито нагоре, нито надолу.


Продължителния страничен тренд се явява предвестник на силно движение на цените в едната или другата посока.

Като правило, цените на форекс не се движат линейно в една или друга посока, а това става зиг-заго-образно, като преобладава тенденция (тренда) е съответно за покачване, снижение или странично движение.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Translate / Перевод: