Translate

вторник, 27 април 2010 г.

Не влагайте всичките си пари на форекс.

Понякога, увлечени от търговията на форекс, или от голямо движение на курсовете, което сме „хванали", ние се увличаме и влагаме целия наличен капитал в сделки.
За да направим нещата още по-лоши, много често влагаме всичко в една позиция, в една сделка, по един финансов инструмент.
При това положение е въпрос само на време, за да фалираме. Винаги в такива случаи осъзнаваме, че правим нещо нередно. През цялото време се убеждаваме, че то няма да се повтори, че само сега ще го направим.

И винаги повтаряме тази фатална грешка, особено ако предишния път ни се е разминало. Но това не може да продължава вечно. Алчността ни изяжда.
Затова правилото е - поддържайте определено ниво на резерв. Преди да откриете нова позиция, убедете се, че разполагате с необходимия резерв да покриете евентуални неочаквани загуби.

Не влагайте повече от 20% - 30% от капитала си в сделки. Така се спи по-добре през ноща.

Това правило е съвсем просто, доказано е в милиони практически ситуции на пазара, при това - ежедневно. Но въпреки това, винаги г-н Форекс го нарушава. Ти си приказвай за кошници, за портфейли, за яйца - той си знае неговата.
Затова на форекс много хора си скубят косите. Защото не знаят какво значи думичката предпазливост.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
------------------------------------------------------

неделя, 25 април 2010 г.

0142: Диверсифицирайте риска на форекс.

Рискът на форекс се намалява като откривате по няколко позиции с различни валутни двойки, но така че те взаимно да се балансират откъм риск.
 

Ако се вгледате внимателно в пазара, ще откриете, че повечето валутни двойки се променят спрямо движенията на долара. Но при някои това става значително по рязка и с по-големи амплитуди, а при други е обратното - по-спокойно.


Подбирайки правилно валутните инструменти за Вашата търговия, в значителна степен може да компенсирате взимните промени на курсовете, като по този начин постигнете балансирана и безрискова търговия.
Не влагайте в една сделка повече от 1% - 5% от капитала си. Изчислете точно какво означава това, според наличните Ви средства и го спазвайте.

Избягвайте взаимната корелация на валутите, иначе намалявате ефекта от диверсификацията. Тръгувайте на различни пазари. Внимателно контролирайте връзките между своите позиции и ако се налага коригирайте портфейла си.

сряда, 21 април 2010 г.

0141: Нужен ли Ви е план на форекс?

Директния отговор, за да не го усукваме е, направете си план за валутна търговия веднага и задължително. Без план не започвайте, освен ако не сте на нивото на контингента от някоя бингo зала.
Трябва да имате собствен модел за валутна търговия на форекс:
 • - в кои случаи ще откривате позиции, 
 • - с какъв размер, 
 • - с какви защити, 
 • - на какви растояния, 
 • - кога ще ги закривате, 
 • - по какъв начин
 • - какъв риск може да поемате във всеки един момент ... 
Всичко това трябва добре да е обмислено и тествано предварително. Проверявайте всичко на демо сметка. Практикувайте съзнателно, като си водите подробен отчет - статистика. След това ги анализирайте и възоснова на такова проучване, участието Ви на форекс придобива разумни очертания.
 
След като вече веднъж сте си съставили план за търговия, следващата Ви стъпка е да се придържате се към него. Избягвайте импулсивните сделки. Даже изобщо не си ги позволявайте. Ако не следвате плана си, значи такъв нямате.

Само чрез Вашия план на форекс Вие си сте в състояние да оцените ключовите фактори, които влияят на валутните сделки. Ако не разбирате какво става на пазара, не влизайте в него.
Не се поддавайте на слухове и чужди съвети. Следвайте само своя план.
Още подробности за съставянето на Вашия forex план може да прочетете на този адрес: start-forex-plan.html
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

вторник, 20 април 2010 г.

0140: Подготовката за валутни сделки.

Подготвяйте се внимателно и прицизно за всяка валутна сделка, която осъществявате на форекс. Това задължение не може да се замени с нищо друго. Просто го направете. Забелязва се следната закономерност. 
Начинаещи участници в пазара почти винаги правят печеливши сделки. Анализът показва, че това се дължи на изключителната предпазливост, с която те започват търговия. По-късно ги завлядяват борсовите страхове, алчността и други недостатъци и започват да грешат.
Преди да сключите валутна сделка, трябва да имате добре обмислена причина да го направите. Всяка сделка е между продавач и купувач. Всеки иска да спечели. Уважавайте партньора си по сделка - той не е малоумен.
Изчислете потенциалните загуби, ако форекс тръгне против Вас на 10%, на 15%, на 20%. Изяснете си най-лошия възможен вариант и какво би станало, ако той се случи. Можете ли да го понесете?

Ако се налага, намалете риска, като намалите размера на сделката, докато стигнете до безопасна и поносима зона.
 

петък, 16 април 2010 г.

0138: История на Форекс през 30-те години на 20 век.

Световната финансова криза - 1929 - 1933 г. 

Разрушават се дълго създавани търговско  -икономическите връзки. Отива си в миналото и господстващия до тогава златно - монетен стандарт. Към средата на 30-те години столицата на Великобритания - Лондон се превръща в световен финансов център. По това време британския фунт стърлинг е основната валута за търговски операции по света и за създаване на валутни резерви.
 
Още тогава фунта са го наричали „кейбл“  ("cable"), понеже като основно средство за сключване на сделките тогава се е използвал телеграфа и информацията се предавала по кабел.

Банка за международни разплащания.

В 1930 година, в Швейцарския град Базел, била създадена Банката за международни разплащания. Като целта за нейното създаване била тя да окаже финансова подкрепа на младите, независими държави, както и на тези, които временно изпитвали дефицит по платежния си баланс.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

сряда, 14 април 2010 г.

Търговия на форекс с валути по кръг

Търговия по кръг.

 Тази схема на валутна търговия използва факта, че позиции по сделки за конвертация може да се закриват със сделки по други инструменти. Но за да се изпълнява това е необходима возможността да се откриват позиции за всякаква некръгла сума (ако брокерската къща предлага само сделки с фиксирани лотове, тази операция не може да се изпълни точно).
Да разгледаме тази схема на търговия с пример. Предполагаме, че се използва някаква система за приемане на решения, показваща по кой инструмент се очаква най-вероятно движение във всеки един момент от време. Системата издава последователно три сигнала за откриване и закриване на позиции през определен интервал от време.

Получен е първия сигнал - да се продаде евро против долар и се изпълнява следната сделка Sell 100 000 EUR, Buy 89 350 USD (по курс 0.8935).
 USD/JPY

След определено време се получава втория сигнал да се закрие позицията по EUR/USD и да се открие нова позиция с покупка на USD/JPY. В обичайния случай на търговия на форекс е необходимо да се изпълнят две сделки - закриване на първата позиция и откриване на втората. А при търговията по кръг тези операции могат да се изпълнят с една сделка - покупката на  EUR/JPY:

Buy 100 000 EUR, Sell 11 565 000 JPY (по курс 115.65).

По-късно се получава третия сигнал - да се закрият всички позиции. За това е достатъчно да се изпълни една сделка - продажба  USD/JPY:
Sell 87 859.30 USD, Buy 11 565 000 JPY (по курс 132.20).

По такъв начин позициите по всички валути ще бъдат закрити, макар че не е имало обратни сделки по EUR/USD и EUR/JPY. Още един положителен момент е, че печалбата е получена в долари за сметка на подбора на определена сума по последната сделка.

Тази схема на търговия позволява да се получава по висок резултат при по-малко количество на сделките, като правилно се подбира момента за преход към новата валута. Таке се пестят издръжки на позиции - спред, суап, а също по-малко се рискува от приплъзване.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

четвъртък, 8 април 2010 г.

0134: Ордери за време на форекс

Ордерите за време са два вида:

 • „до края на деня“ и
 • „до отмяна“.
Първият ордер се отменя в края на деня, независимо, че котировката може да не е достигнала до него.

Вторият ордер действа без прекъсване до второ нареждане на търговеца, при което той го отменя.
 

Ако е изпълнен (If done) - не всички брокери предлагат този вид ордер.

Към обичайните Стоп ордер или Лимит ордер може да бъде присъединен един или няколко ордери, които ще се намират в режим на очакване и не могат да бъдат изпълнени докато не се изпълни основния ордер (наричан родителски), към който са присъединени. Т.е. в момента на изпълнение на основния ордер, присъединените към него изчакващи ордери, стават активни.
Например, такъв ордер може да се използва, ако се поставя ордер за откриване на позиция и веднага след изпълнението му (след като позицията е била открита), към него да се активизират Стоп и Лимит, които по-късно ще закрият позицията. В случай на благоприятно движение на курса, ще бъде изпълнен Лимита, в противен случай - Стопа.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

събота, 3 април 2010 г.

Ордери за замяна

ОСО (One Cancels Other) - Единият отменя другия.

Във форекс при поставянето на двойка ордери (стоп и лимит), то на тази двойка може да й бъде присвоен принципа ОСО - единият отменя другия. В този случай при изпълнението на единия от ордерите, другият автоматично ще бъде отменен.

Пример:

Да допуснем, че сега котировката на USD/JPY е равна на 119.20/25. Търговецът открива позиция Buy 100 000 USD/JPY по курс 119.25 и поставя два ОСО ордера:
 • Стоп ордер: Sell 100 000 USD/JPY по курс 118.75;
 • Лимит ордер: Sell 100 000 USD/JPY по курс 120.25.
Сега търговецът знае, че ако курса USD/JPY падне до 118.75, то неговата позиция ще бъде закрита със загуба  и в този случай вече не е необходим лимит ордер и той автоматично ще бъде отменен.
Ако обаче курсът USD/JPY достигне 120.25, то неговата позиция ще бъде закрита с печалба и сега вече не е нужен Стоп ордер и той ще бъде отменен автоматично.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Translate / Перевод: