Translate

вторник, 24 януари 2012 г.

Демо търговия на форекс с награда | dLambow


Онлайн форекс търговия с демо сметка - за награда


Демо сметка за търговия на форекс

Понеже сделките на форекс са доста рискови, много от брокерите, ако не и всички, които предлагат възможности за forex трейдинг, поддържат откриването на безплатни сметки за форекс демо търговия с различен период от време: - от 1 месец, до безсрочни.

Участвайте в състезания с демо сметка

Единия от начините да изкарате пари от форекс, без да влагате свои средства е като се включите за участие с такава безплатна демо сметка, тогава, когато има обявено състезание за определен период от време - 1 до 3 месеца.

Ако спечелите съревнованието, според показателите, заложени в него, ще Ви дадат парична награда. Обикновено има условие тази награда да послужи за захранване на реална forex сметка. И като търгувате в реални условия с тази сметка, всичко, което спечелите е Ваше.Безплатна форекс демо сметка

Първата Ви работа е да се регистрирате на на някои от сайтовете, предлагащи форекс трейдинг, като си откриете демо сметка с виртуални (условни) пари, за да се научите по какъв начин се заработва при тези условия, да разберете спецификата на процеса и да не изгорите още с появяването си.

По-нататък, когато придобиете по-голяма увереност в своите навици, може да вземете участие в някои от виртуалните състезания, като внимавате точно какви са условията за състезанието и критериите, по които ще се оценяват търговците. Ако влезете в първата десятка, обикновено там се раздават различни парични награди.

Докато работите на демо, търсете си финансиране

Не разумно да влагате в реална търговия собствени, живи спестени пари. Ако се поразтърсите из интернет, може да намерите и различни други програми, с които да заработите встъпителни парични знаци, за да се включите безплатно в някоя от търговските платформи на форекс, но при всички случаи не участвайте с живи свои пари, ако не сте доказали на себе си, че поне 3 - 6 месеца печелите от търговия на демо.

Съответства ли търговията с демо на реалните условия?

Също внимавайте, дали условията и начина на извършване на търговските операции съответства на демото с реалните условия на търгуване. Възможно е понякога разминаване в техниките и условията, което да Ви изненада и да Ви причини щети. Изобщо правилото на forex е «всичко е възможно», но при всички случаи бъдете крайно внимателни и пунктуални.

----------------

понеделник, 2 януари 2012 г.

Роля на валутните пазари (Rolya na valutnite pazari).

Валутните пазари са 

краткосрочното съответствие на дългосрочните инвестиционни пазари на фондовата борса, които позволяват на наличните пари за кратки периоди да бъдат насочени към инвеститорите, които могат да ги използват. Освен това имат качеството да превръщат много краткосрочни влогове в пари, които могат да бъдат дадени на заем за по-дълги периоди.

Валутния пазар изпълнява много и различни роли.

  • Винаги ще има банки, които изпитват временен недостиг на пари и други, които имат излишък - парите са изтеглени от една банка и вложени в друга.
  • Банките постоянно ще имат нужда да задържат част от фондовете си в бързо ликвидна форма, която им позволява бърз достъп до тях в случай на нужда. Това означава те да се влагат в други институции или да се купуват краткосрочни финансови инструменти.
  • Докато банките си осигуряват голям дял от фондове от сметките на индивидуалните вложители, в същото време те заемат големи суми от фирми, финансови институции и местни органи на управление, които имат краткосрочни излишъци от пари, за да ги вкарат в действие.
Също тези органи могат да си осигурят заем от паричните пазари, когато не им достигнат пари в брой. Валутните пазари осигуряват механизмите с които да се задоволят тези различни изисквания. В тази си роля те се разделят на

две главни групи:

  • - традиционен дисконтен пазар;
  • - паралелни парични пазари, от които най-важният е известен още като банков пазар.

Валутният пазар е специализиран в краткосрочни ценни книжа, 

които са високо ликвидни, което означава, че притежават широк пазар при малка вероятност за финансови загуби. При срочната потребност от налични пари, продажбата на дългосрочни ценни книжа носи рискове за загуба, поради лишаване от бъдещия ажиотаж на курсовете, докато възможностите за претърпяване на идеи при продажба на краткосрочни ценни книжа са малки.

Дори малки промени в лихвените проценти предизвикат големи отклонения на курсовете на дългосрочните ценни книжа, но не влияят съществено върху краткосрочните такива, даже когато промените са големи. Компаниите с временен излишък от средства предпочитат ценните книжа на паричния пазар пред дългосрочните ценни книжа. Търговските банки са важни участници в този обмен, като кредитори, така и като длъжници, с цел
  • облекчаване или попълване на резервите си в централната банка,
  • временно инвестиране на неоползотворени балансови средства или
  • реализиране на доход.

Основни ценни книжа на този пазар са 

краткосрочни държавни облигации, банковите акценти, депозитните сертификати и търговските ценни книжа. През 1997г. дестабилизацията на лева доведе до необходимост от въвеждането на валутен борд в България.

Валутния съвет представлява институция, която при необходимост емитира конвертируема в чуждестранна “резервна” валута банкноти или монети по фиксиран валутен курс. При валутния съвет не се приемат депозити. Резервите на валутния съвет се формират от висококачествени лихвоносни ценни книжа, деноминирани в резервна валута.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Translate / Перевод: