вторник, 30 юни 2009 г.

Пренос на открита валутна позиция.

Как се пренася открита позиция за следващия ден.

Пренос на откритата валутна позиция във форекс се извършва чрез т.н. Rollover или Swap Tom/Next. Ако към края на деня позицията не е закрита, то тя се пренася към следващата дата. Преносът се състои от две противоположни операции, с еднаква сума и различни дати, със съвсем малко отличаващи се валутни курсове.
Всъщност това е изкуствено закриване на откритите позиции с едновременно откриване на същите позиции на следващата дата и по цена, отразяваща разликата между процентните ставки на разглежданите валути. Ако позициите се закрият в рамките на деня на тяхното откриване, swap не се начислява.

В зависимост от направлението на позициите (Buy или Sell), клиентът може както да получи, така и да плати известна сума за преноса на позициите. Когато позицията се пренася от петък към понеделник, тази сума се увеличава 3 пъти.

Защо клиента плаща или получава за преноса на позициите си?

Защото при сключването на сделките той получава кредит във валута, която продава и за това трябва да плати определена лихва. В същото време, той поставя на депозит купената валута и трябва да получи лихва по този депозит.
Тези лихви за различните валути са различни, поради което възниква разлика, която и се отчита при преноса на позициите.Ако клиента е продал валута с по-голяма лихва, то той плаща за преноса на позицията си. Ако е купил валута с по-голям лихвен процент, то брокерът ще му заплати за преноса на позицията. Обикновено преносът на позициите на форекс се изпълнява автоматично в началото на денонощието.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

понеделник, 29 юни 2009 г.

0022: Откриване на позиция на форекс.

0022: Откритата позиция във Форекс - това е момента, в който търговеца може да спечели или да загуби от промени в курса на валутите.

Това е момента, в който той подлага на риск своя депозитен капитал. Т.е. това е момента, когато промените в курсовете на валутите влияят на неговата сметка.

Ако търговеца е закупил валута, казва се, че той е открил дълга позиция.

Ако е продал валута - че е открил къса позиция.

Положението, когато търговеца не е открил нито дълга, нито къса позиция, се нарича „сквер“ от английското Square.

Пример:
Откриване на позиция.
Ако е сключена сделка Buy за 1000 EUR по курс 1,2000, и съответно Sell за 1200 USD, може да се каже, че търговеца е в дълга позиция по валутната двойка EUR/USD.

Закриване на позиция.
Ако сега сключите сделката Sell 1000 EUR и Buy 1200 USD, се казва, че сте закрили своята позиция.

Много хора разбират как може да се спечели когато курсът на форекс се покачва. Купуват валута по-евтино, когато курса е по нисък, и по-късно, когато курсът се покачи - продават валутата. Т.е. това е т.н. дълга позиция.

Но малко разбират и осъзнават, че могат да спечелят и от обратната ситуация, когато курсът се понижава. Т.е. ПРОДАВАТ валута, когато курса е висок, и по-късно, когато курсът се понижи, купуват същата валута. Или това е т.н. къса позиция.

Казано с други думи, не е необходимо да изчаквате само случаите, в които предполагате, че курса ще се покачва (за да купите евтино и да продадете скъпо).

Веднага щом сте прибрали печалбата от покачването, и считате, че по-нататък курсът ще започне да спада, може да минете в къса позиция - т.е. да продадете скъпо, а по-късно, когато курсът спадне, да купите евтино и да приберете печалбата и от спадането на курса.

В заключение:

Когато курсът расте - купувайте евтино и продавайте скъпо.

Когато курсът спада - продавайте скъпо и купувайте евтино.

Ето това е цялата философия на валутната търговия.

Всичко е толкова просто и на екрана на компютъра:

Там имате едно поле, в което трябва да впишете сумата и два бутона - Buy или Sell, върху които трябва да щракнете с мишката и Вие вече сте в открита позиция „short“ или „long“.

Повтаряте процедурата и позицията е закрита, т.е. прибрали сте печалбата (или загубата).

Понякога позициите се отриват и закриват буквално за секунди (при големи движения на валутите - например, при новини за извършен масиран терористичен акт в центъра на Лондон).

Тогава, буквално за секунди може да спечелите толкова пари, колкото никога не сте печели досега за месец или даже за година.

Хубава работа (печеленето на пари от Форекс, а не терористичния акт)!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
© 2005 - 2009 Dimitar Lambov, All rights reserved!

Професия валутният търговец

Валутният търговец на форекс е идеалната професия.

Опитайте се да си представите идеалната професия. Вероятно ще посочите някакви свои разбирания по въпроса, но все пак ще се съгласите, че тя трябва да е:
 • - добре платена, според европейските разбирания за доход;
 • - интересна и увлекателна;
 • - творческа;
 • - независима (без началници на главата Ви)
 • - без точно установено работно време, всъщност, вие да определяте през кое време на денонощието ще работите;
 • - универсална, т.е. да може да намерите реализация навсякъде по света.
 
Много интересно, нали?

За такава професия човек може само да си мечтае!
Дали съществува такава професия?
Има ли свободни места за нея?
Отговорът е „да“ и тя се нарича Валутен търговец
Валутния търговец се занимава с търговия на Международния валутен пазар - Форекс - най-перспективния, най-ликвидния, най-динамичния, най-достъпния пазар в света.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Какво е кредитното рамо при сключване на сделки на валутния пазар?

Едно от специфичните условията на Форекс търговията е кредитното рамо. 

Това е коефициент, който показва колко пъти размера на откритата валутна позиция може да надвишава размера на депозита на валутния търговец пред брокера.
При различните брокери кредитното рамо е различно, но обикновено се намира в диапазона от 10 до 100. Понякога кредитното рамо за почивните дни е по-малко, отколкото в работните дни. Напоследък се среща кредитно рамо 200 и даже 500.

Пример:

Ако гаранционния депозит е 200 долара, а кредитното рамо - 100. При това положение клиента може да открива позиции най-много до 20000 долара или еквивалента във съответна валута.
Ако откритата позиция е само за 5000 долара, в този случай не е задействан целия депозит. Използваното в случая кредитно рамо ще бъде равно на 5000 : 200 = 25, а свободните средства ще са 200 -5000:100 = 150 долара. Последните могат да се използват за откриване на друга позиция.

Значението на кредитното рамо на форекс е в двете посоки - то значително може да увеличи размера на печалбата, нж и бързо може да закопае самонадеяните търговщи, които не спазват правилата за управление на риска.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Депозитът на форекс

Откриването на Форекс сметка и внасянето на пари (маржа) на депозит по нея е първото, което трябва да направите, преди началото на реалните търговски операции на валутния пазар.
Предназначението на депозита е да гарнтира и компенсира възможните загуби при валутните сделки, които ще осъществявате чрез откритата и захранена с депозит сметка.

Но дебело искам да подчертая, че ако сте начинаещи на форекс, откриването на реална сметка не бива да става по-рано от 6 (а по-добре 12 или даже 24) месеца интензивна, ежедневна практика на демо сметка.

Ако пренебрегнете това правило, риска да си загубите депозита до последния цент е почти 97%!

Вие решавате!
Но също от съществено значение е и при кой брокер ще откриете такава сметка. Затова, не прибързвайте. Четете, упражнявайте се на безплатни сметки, водете си дневник, анализирайте участието си на пазара, усъвършенствайте се.

Форекс не е за един ден! Той съществува вече 3 десетилетия и със сигурност ще продължи да съществува. Това е световно разбиране, залегнало в развитието на цялата планета.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Особености на маржиналната търговия във Форекс.

Сделките на Форекс се извършват на принципа на маржиналната търговия. 

Тя има редица особености, които я правят особено популярна.
 • 1. Изисква неголям стартов капитал. Позволява да се осъществяват сделки със суми многократно (с десетки и стотици пъти) по-големи от него.
 • 2. Търговията се провежда без реална доставка на парите. Това намалява разходите за обслужване. Става възможно да се откриват позиции както за покупка, така и за продажба на валути (в т.ч. и различни от валутата, в която е открит депозита).
 

Търговия без реална доставка на валута.

Когато клиента желае да продаде голяма сума от някоя валута, на него му се предоставя кредит за тази валута и за тази сума (в рамките на кредитното рамо). А купената от клиента валута се слага на депозит.

Това позволява да се работи с различни валути (а не само с валутата по депозита) и при покупка и при продажба.

Тези кредити и депозити са безпроцентни, ако позицията се закрие същия ден. Такова кредитиране и откриване на депозити става автоматично по условията за търговия и без всякакво специално оформяне на документи.
Независимо от това кредитиране, брокерската компания, която го осъществява, не участва в печалбите на клиента - цялата печалба или загуба от търговските операции са за клиента.

По такъв начин, при маржиналната търговия, доставката на валута се заменя със задължението откритата позиция да бъде закрита с обратната сделка.

А когато позицията се закрие, по сметката на клиента се зачислява (реална доставка) само получената печалба или загуба на форекс.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

неделя, 28 юни 2009 г.

Основни видове анализ на валутния пазар. Част 1:

На Форекс има два основни вида анализ:

 • Фундаментален анализ
 • Технически анализ
Фундаменталният анализ представлява анализ на икономическото и политическото състояние на страните, чийто валути се търгуват на валутния пазар.
Задачи на фундаменталния анализ са оценките за възможното влияние на едни или други събития върху движението на валутните курсове.

Фундаменталният анализ включва в себе си анализ на икономическите индикатори. Те редовно се публикуват и дават възможност да се изследват тенденциите в икономиките на различните страни.

Резултатите от такива изследвания позволяват да се обяснят текущите движения на валутните курсове, както и да се прогнозират бъдещите движения.
Например, когато в САЩ има постоянен ръст на потребителските и производствените цени, който се съпровожда от ръст на заетостта (което се отчита от съответните индикатори), то на пазара могат да започнат разговори за това, че съществува възможност за повишаване на лихвените проценти, което от своя страна може да доведе до поскъпване на долара.

На фундаменталния анализ на форекс ще се връщаме не един път по нататък.
-----------------------------------------------------------------------------------

събота, 27 юни 2009 г.

Движението на капитала влияе върху валутния курс на форекс.

Защо движението на капиталите е една от фундаментарните причини на форекс, влияещи на промените във валутните курсове?


Ако инвеститорите се стремят да получат повече чуждестранни
 • - дългови задължения,
 • - облигации, акции,
 • - банкови депозити,
 • - налични пари,
то по този начин те добавят цена към чуждестранната валута. И противоположното на това, плащанията на другите страни към определена държава, допринасят за увеличаване курса на националната валута.

Този фактор, определящ движението на капитали, е тясно свързан с валутните спекулации.


Ако става дума само за износ на стоки или за плащания по текущи операции, то курсът на чуждестранната валута би бил вял и щеше да се колебае твърде малко.

Но когато курсът на еврото пада на форекс от 1,36 на 1,16 долара за евро, много хора започват да се опасяват, че той ще падне още повече. Затова те започват да правят всичко възможно да се освободят от еврото или обратното.

Увеличаването на продажбите на Единната Европейска валута и намаляването на нейното търсене в резултат на краткосрочни спекулативни движения на капитала, способства за още по силното й обезценяване.
По такъв начин, малки колебания на форекс, често самопроизволно се задълбочават в следствие движението на „горещи пари“, които се преместват от една страна в друга при всеки слух за надигащи се проблеми, промени в политическия курс или изменения и колебания във валутния курс.

Когато такова „бягство на капитала“ започва в големи мащаби и в едно определено направление, то това може да доведе до резки движения на валутните курсове и даже до финансова криза.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

От какво зависи валутния курс на форекс? Внос и износ.

Една от фундаменталните причини за промяна във валутните курсове на форекс е международната търговия - внос / износ.

Колкото са по-високи цените и издръжките на производството в страната, в сравнение с това извън нея, толкова повече нараства вносът в сравнение с износа.
Затова високите цени в страната и ниските цени извън нея, обикновено означава високи цени на чуждестранната валута.

Този фактор, който в 20-те години на 20-ти век се е считал за най-важен, се нарича „паритет на покупателната способност“ на валутните курсове.

Съгласно концепцията за паритетета на покупателната способност, изменението в съотношението на валутните курсове на две страни, при равни други условия, е пропорционално на изменението в съотношенията между вътрешните цени и цените зад граница.

Колкото е по-силно желанието да се придобиват задгранични стоки и да се ползват задгранични услуги, толкова по-голяма става цената за чуждестранната валута.
С нарастването на националния доход нараства и търсенето на вносни стоки. Това предизвиква тенденция за поевтиняване на националната валута.

От друга страна, високия национален доход зад граница, понижава цената на чуждестранната валута. Всичко това произтича от „склонността на страната да внася“. Ръстът на националния доход води към разширяване на вноса почти в същата степен, с каквато се увеличава вътрешното потребление. А това променя съотношенията на форекс.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

петък, 26 юни 2009 г.

Печалбата и загубата при валутните сделки.

Как се формира печалбата и загубата при валутните сделки.

При търговия на Форекс, ако сте купили валута на една цена и след това сте я продали по друга цена, то печалбата или загубата представлява разликата между цената на продажба и цената на покупка умножена по сумата на сделката.

Или формулата е:

П / З = С * (Ц2 - Ц1)
където:
 • П - печалба
 • З - загуба
 • С - сума по сделката
 • Ц1 - покупна цена
 • Ц2 - продажна цена

Забележки:

 • 1. Резултатът по горната формула се изразява в котируемата валута.
 • 2. Сумата по сделката трябва да бъде изразена в базовата валута, като сумата на продадената и на купената базова валута трябва да е една и съща.
 • 3. Ако имате печалба от операцията, то това означава, че имате положителен резултат, а ако имате загуба - отрицателен резултат.
 • 4. Резултатът не зависи в каква последователност са извършени операциите - първо покупка и след това продажба или първо продажба, а след това покупка. Т.е. печалба или загуба може да реализирате и в единия и в другия случай.
Пример:

Да допуснем, че текущата котировка на форекс за EUR/USD е 1.1920/25 и Вие очаквате повишение. Вие откривате дълга позиция, като купувате евро по 1.1925.

След определено време, при курс 1.1950, Вие решавате да закриете позицията.

Печалбата Ви е 10000 х (1.1950 - 1.1925) = 250 евро.
Или в долари 250/ 1.1950 = 209,20 долара.

Възможна печалба или загуба.

Ако имате открита позиция, поради постоянните промени в курса, Вашата печалба или загуба постоянно ще се променя. Докато позицията обаче не е закрита, тези текущи печалби / загуби все още не са окончателни и се наричат плаващи (възможни или нереализирани).

Ако закриете позицията в определен момент, по определен курс, Вие вече ще получите фиксирана печалба или загуба.

Необходимо е да имате съвсем ясна представа как се формират печалбата или загубата на Форекс. Ако е необходимо, проиграйте многобройни примери с различни валутни двойки.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Какво предизвиква движенията на валутния курс във Форекс?

Кои са причините за постоянните промени във валутните курсове на парите във Форекс?

Една от директните причини за промени в курсовете на валутите е излизането на данни и очакването да излязат данни, което е предмет на фундаменталния анализ във Форекс. Към понятието „данни“ могат да се отнесат настъпването на следните събития:
 • - излизане (публикация) за икономическите индикатори на страните - домакини за търгуваните валути;
 • - съобщение за промени в лихвените проценти в тези страни;
 • - обзори за състоянието на икономиката;
 • - други събития, оказващи съществено влияние върху валутните пазари.
Например,
- края на финансовата година в Япония на 31 март,
- внасянето в парламента на проекта за национален бюджет от съответните министри на финансите и др.)

Очакването на определено събитие на форекс и настъпването на същото събитие, оказват силно влияние върху движението на валутните курсове. Трудно е да се каже кое оказва по-силно влияние на пазара, самото събитие или неговото очакване.

Със сигурност може да се каже, че излизането (публикуването) на сериозни данни, може да доведе до значителни и продължителни движения на валутните курсове.

Към такива важни данни се отнасят:

 • - Nonfarm payrolls,
 • - GDP,
 • - Industrial production,
 • - CPI,
 • - PPI и някои други.

Датата и времето на излизане на един или друг индикатор са предварително известни. Съществуват т.н. календари на икономическите индикатори и на най-важните събития в живота на отделните държави (с указания за конкретните дати и примерното време за тяхното излизане).

Форекс се подготвя за тези събития. Появяват се очаквания и прогнози:
 • - Каква стойност за един или друг индикатор може да се появи?
 • - Как тази стойност може да бъде интерпретирана?
 • - Какви промени на пазара се очакват при нейното публикуване?
 • - Да каква степен е важен момента, в който излиза новината?
Излизането на данните може да доведе до резки колебания (волатилност) на валутните курсове. В зависимост от това, как участниците в пазара са изтълкували един или друг индикатор, курсът може да тръгне както в едната, така и в другата посока.

Това движение на курса може да доведе към усилване на вече съществуващ тренд, към негова корекция, или начало на нов тренд.

Един или друг изход зависи от няколко фактора:
 • - ситуацията на пазара;
 • - икономическото състояние на страните собственици на съответните валути;
 • - предварителните очаквания и настроения на участниците в пазара;
 • - стойността на конкретния индикатор.
Например, след излизане на серия от растящи стойности за индикаторите:
 • - GDP,
 • - Nonfarm payrolls,
 • - CPI,
 • - PPI
на пазара могат да се появят разговори за възможно повишаване лихвените проценти в САЩ. Даже ако това стане реалност след няколко месеца, то още сега започва активно купуване на долари против другите валути. След излизане на съобщението за изменение на лихвите, може да започне корекция на това движение.
С излизането на едни или други данни (или на всякаква информация, влияеща на пазара) са свързани следните поговорки:
 • „Продавай при излизане на добри данни“ - (sell good news).
 • „Купувай слухове, продавай факти“ - (buy on rumor, sell on fact).
Тези поговорки са пригодни в ситуациите, когато пазарът очаква настъпването на определено събитие.

Още до излизането на информацията за тези събития, се осъществява движение на курса в определено направление (според интерпретациите за бъдещото събитие), т.е. пазарът се подготвя.

Често, след излизане на данните (ако информацията съответства на очакванията) курсът се движи в противоположно направление. Това е така, защото при появяване на очакванията, се откриват позиции. А когато настъпи събитието - става закриване на тези позиции, т.е "profit taking" - вземане на печалбата.

Ситуацията на Форекс, когато се случват подобни събития, се характеризира с израза "priced in" (т.е. настъпването на даденото събитие вече е заложено в цената - има се пред вид курса на едната валута спрямо другата.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

четвъртък, 25 юни 2009 г.

Обратна котировка на форекс (Obratna kotirovka ).

Обратната котировка при обозначенията на форекс е количеството чуждестранна валута за единица национална.
Използването на права или обратна котировка има исторически характер.

Американския долар е основна световна резервна валута. Затова за много валути се използват котировки от вида: USD/JPN, USD/CHF и др. т.е. в този случай долара се явява базова валута.

Но в котировките на английския паунд - GBP/USD, паундът се явява базова валута, а доларът - котируема.

По същия начин се котират валутите на бившите английски колонии:
 • - австралийския долар - AUD/USD,
 • - новозеландския долар NZD/USD.
Еврото също се явява базова валута спрямо долара - EUR/USD. Това трябва да се знае, понеже често в информационните системи на форекс се пропуска USD.

Например:
GBP/USD се обозначава като GBP.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Права котировка (Direct Quote) на форекс

Правата котировка е количеството национална валута, което се разменя за единица чуждестранна валута на форекс или при други валутни операции.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Пункт или пипс на форекс (Point, Pips).

Какво е пункт или пипс във форекс търговията?

Минималното изменение на котировката се нарича пункт или пипс (Point, Pips). Това е една десетохилядна от валутата = 1/10 000.
Различните инструменти (валутни двойки) се котират с различна точност, т.е. с различно количество знаци след запетайката. Болшинството валути се котират с точност 0,0001, а други с точност 0,01.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Спред (Spread)

Разликата между бид (Bid) и аск (Ask или Offer) се нарича спред (Spread). Стойността на спреда зависи от конкретната валутна двойка, сумата на сделката, състоянието на пазара и други съображения.
Общо взето, при сериозните банки и брокерски къщи, до размера на спреда се изчерпват всичките Ви разходи по предлаганите услуги за търговия на Форекс.
Пример:
Котировката за EUR/USD 1.2227/31 означава, че клиента може да продаде евро по цена 1.2227 долара за 1 евро или да купи евро по цена 1.2231 долара за 1 евро
спредът е равен на 5 пункта базовата валута е EUR, котируемата валута е USD
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

0008: Котировка на валутите

Как се котират валутите на форекс?

Котировката е стойност на единица от една валута (наричана базова), изразена в единици от другата валута (наричана котируема). В обозначението на търгуемата валутна двойка (например, EUR/USD) базовата валута се записва първа, а котируемата валута - втора.

Котировката се състои от две цифри.

Първата цифра е бид (Bid) - цена, по която клиента може да продаде базовата валута за котируемата. Втората цифра е аск (Ask или Offer) - цена, по която клиента може да купи базовата валута за котируемата.

Тъй като по-големите цифри в котировката се променят по-рядко, понякога тя може да се даде само с последните две (от общо пет) цифри: или USD 23/27, което означава EUR/USD 1.2223/1.2227.
Пример:
Котировката за EUR/USD 1.2227/31 означава, че клиента може да продаде евро по цена 1.2227 долара за 1 евро или да купи евро по цена 1.2231 долара за 1 евро спредът е равен на 5 пункта базовата валута е EUR, котируемата е USD
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
© 2005 - 2009 Dimitar Lambov, All rights reserved!

През последните години, редица инвеститори увеличиха участието си във валутния пазар.

Участие на валутния пазар.

През последните години, редица професионални инвеститори значително увеличиха своето участието в международния валутен пазар Форекс. Валутната търговия придоби голямо разпространение и днес тя осигурява от 1 до 4 трилиона долара дневен оборот. Около 80% от този оборот е свързан с операции, чиято цел е да извлекат печалба от постоянните промени в курсовете на валутите.

В действителност, валутния пазар никога не се намира в равновесие. 

Курсовете на валутите постоянно търпят промени в търсене на такова равновесие. И именно това е предпоставка да се заработва печалба - изменчивостта (волатилността) на пазара. Ако курсовете бяха фиксирани, единствената печалба можеше да се реализира от комисионни по сделките. А сега, по правило, такива комисионни липсват.

Предполага се, че при съвременното информационно осигуряване, всеки участник в пазара е достатъчно добре осведомен относно всички обстоятелства, отговорни за курсовите промени. Или поне, би трябвало да е осведомен.

Също така е известно, че при достигането на определени ключови точки, движението на валутните курсове става в голяма степен прогнозируемо. В следствие на това се появява потенциална възможност да се заработи значителна печалба.
Това е причината, напоследък, голяма част от професионалните инвеститори значително да увеличават своето участие във валутните сделки, осъществявани чрез Форекс.

Тези обстоятелства привличат и многобройни индивидуални участници от цял свят. А днес индивидуалното включване в международния валутен пазар е по-лесно и по-достъпно от когато и да било преди.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

вторник, 23 юни 2009 г.

Основни положения в Бретон-Уудската валутна система.

Кои са основни положения в Бретон-Уудската валутна система?

 • - Международния валутен фонд става най-важния институт, контролиращ международните финансово-икономически отношения;
 • - Провъзгласени са валутите, които играят роля в международните резерви (долара и британския фунт стърлинг);
 • - Установени са регулируеми паритети между валутите, привързани към американския долар (възможното отклонение е 1%), а долара е привързан към златото (унция злато - 35$);
 • - Членовете на МВФ имат право да променят паритетите само със съгласието на МВФ;
 • - До завършване на преходния период, всички валути трябва да станат конвертируеми. За тази цел всички правителства се задължават да съхраняват международни резерви, а при необходимост да извършват интервенции на валутните пазари;
 • - Членовете на МВФ правят вноски във валута и злато.

Възникване на Брентон-Уудската валутна система.

Брентон - Уудската валутна система, създадена през 1944 г., била призвана да обедини твърдостта, присъща на Златния стандарт и гъвкавостта, отличаваща системата на колебаещите се курсове.

Било фиксирано официално златно съдържание на националните валути на всички страни - участнички, и чрез него се определили взаимните паритети на валутите. Но не било вменено задължение да се обменят книжни пари за злато, поради което механизма на златните точки престанал да действа.

Страните - участнички приели споразумение да не допускат отклонение на валутните курсове от паритета на повече от 1% + или -. Автоматичното изравняване на платежните баланси трябвало да става чрез промяна в доходите и цените като реакция на изменението на валутните резерви. Само в случаи на „фундаментален дисбаланс“ е трябвало да се променят паритетите.

Но през 60-те години започнали да се проявяват слабости на установената система. Забелязала се тенденция към ускоряване темповете на инфлация. Усилването на инфлацията и увеличаването на различията в нейните темпове, водели до периодични преразглеждания на паритетите.

Макар и Брентон - Уудс да се счита като пример за твърдо фиксирани курсове, за периода 1948 - 1967 г. националните си валутни курсове са променяли 109 държави, а средната обезценка на валутите била 48,2%. 48 държави провели повече от 1 девалвации на своите валути.

В съответствие с Брентон - Уудското споразумение само САЩ гарантирали обмена на своята валута за злато по фиксиран курс, но да предявяват долари за обмен можели само централни банки на други държави. Освен това, такива стъпки се разглеждали като „недружеска“ по отношение на САЩ акция и се осъществявали твърде рядко. По този начин френския президент Шарл де Гол успешно попълнил златния запас на Франция.

През 60-те години инфлацията ударила и САЩ. Пазарната цена на златото започнала да надвишава фиксирана и САЩ не можели изкуствено да я поддържат. Така, на 15.08.1971 г., президента на САЩ Ричард Никсън, с един подпис ликвидирал съществуващата обвързаност между долара и златото и американската валута се лишила от своето обезпечение.

Споразумение от Кингстоун, Ямайка.

През декември 1971 г. било взето решение за девалвация на долара (първа в следвоенния период). Така от март 1973 г. режимът на плаващи валути става преобладаващ. Принципно изключение представлява режима на курсове в рамките на Европейската валутна система.

Официално новия валутен ред, включително и прехода към плаващи курсове, бил фиксиран със споразумение, постигнато на конференцията в гр. Кингстоун, Ямайка.

Обновеният Устав на МВФ не предполага повече обвързване на валутите към златото, което изключва установяването на на фиксирано съотношение между валутите на базата на златния паритет.

Така през 1976 г. Брентон - Уудската валутна система била заменена от Ямайската. Последната не изключва съглашенията за фиксирани курсове в модифициран вид, доколкото предвижда, че страна - членка на МВФ може по желание да избира като критерий за определяне паритет на своята валута или СДР, или една или друга валута, или валутна „кошница“.

От това се възползваха европейските страни, които през 1979 г. създадоха Европейската валутна система, която в днешно време прерасна в единна валута - евро, макар че тя все още не е приета от всички европейски държави - Великобритания, Дания, Швеция, Норвегия, Швейцария остават за сега извън нея.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

История на валутния пазар.

До Първата световна война е съществувал т.н. Златен стандарт.  

Златото е изпълнявало всички функции на парите. Книжните пари са се явявали негов представител. Те свободно са се обменяли за злато, в съответсвие с указаното на тях златно съдържание. Тогава трудности с установяването на валутния курс не съществували. Валутите са се базирали на валутния паритет.

Механизмът на действие на златните точки можел да действа само в условията на свободна покупка и продажба на злато по фиксирана цена и при отсъствие на ограничения по неговата доставка. Такава била ситуацията до Първата световна война.

Златния век (1870 - 1914 г.) бил период на най-свободния капитализъм, познат в историята, и се е съпровождал с фиксиран курс на валутите.

Крах на Златния стандарт.

Възникналата в годините на Първата световна война инфлация направила невъзможен дотогавашния свободен обмен на валутите за злато и довела до крах на Златния стандарт.

За кратко време той бил възроден през 1920 г. в модифициран, орязан вид. Но Световната икономическа криза от 1929 - 1933 г. довела и до неговия крах.

Така, през 1931 г., Великобритания била принудена да отмени привързването на Фунта-стерлинг към златото. Започнал период на девалвации, периодично коригиране паритета на валутите, засилване на валутния контрол и вносни ограничения.
Към средата на 30-те години Лондон се превръща в световен финансов център. По това време британския фунт стърлинг е основната валута за търговски операции и за създаване на валутни резерви.

Още тогава фунта са го наричали „кейбл“ ("cable") - основно средство за сключване на сделките бил телеграфа и информацията се предавала по кабела.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

понеделник, 22 юни 2009 г.

Информационно осигуряване и валутната търговия на форекс.

Информационното осигуряване е от съществено значение за валутната търговия на форекс.

За работа на валутния пазар е необходимо да имате достъп до новини и котировки на валутите в режим на реално време. Такава възможност осигуряват международните информационни агенции, предимно чрез Интернет.

Днес съществуват огромно количество информационни системи. 

Те условно могат да се разделят в три групи, без това да е изчерпателно:

1. Reuters, Bloomberg, Bridge, TeleRate и други. 

Това са скъпи спътникови системи, подходящи за банки и големи фирми. Тези системи предоставят огромно количество информация. Те обикновено включват в себе си сериозни програми за анализ. Цената им е значителна: за инсталиране - 1000 - 3000 долара, ежемесечна такса - 1000 - 3000 долара.

2. DBC Signal Broadcast, FutureSource, CQG, Tenfore и други. 

Това са сравнително не скъпи спътникови системи, достъпни както за бизнес клиенти, така и за частни лица. Тези системи предлагат по-малко възможности от системите по 1-ва група, но това е напълно достатъчно за нормална работа на Валутния търговец. Цените им са: за инсталиране - около 1000 долара, месечна такса - 300 - 500 долара.

3. DBC Signal Online, WebTrader, Comstock on the Net и други. 

Това са не скъпи системи, работещи през Интернет, които са достъпни практически за всички търговци. По качество и обем на информацията те по нищо не отстъпват на системите от 2-ра група. Цените им са: за инсталиране - безплатно, месечна такса - 150 - 300 долара.

Направеното по-горе разграничение е условно. Посочените цени са ориентировъчни и могат значително да се променят в течение на времето. Възможна е и появата на нови услуги и програмно осигуряване. Редица брокерски компании предлагат на своите търговци безплатно голяма част от посочените по-горе услуги и информация.

Програми за технически анализ.

Програмите за технически анализ на пазарите са от съществена важност за всеки съвременен Валутен търговец. Чрез тях се построяват графики на валутните курсове. Могат да се следят и изобразяват различни индекси. Наблюдават се типичните графични фигури и се провеждат всякакви други анализи.

Днес, на пазара се предлага голямо количество такива програми. Непрекъснато се появяват и нови продукти. За момента, едни от най-добрите са следните:

1. Omega Research Inc

е водеща американска фирма в областта на програмното обезпечение за технически анализи на финансови данни. Нейните разработки - ProSuite 2000i, TradeStation 2000i са измежду най добрите на пазара - мощни програми за технически анализ в режим на реално време. Цената им е 2000 - 5000 долара.

2. Друга известна американска фирма Equis Corp

предлага своята разработка MetaStock Professional (Real Time), която бързо заема водещи позиции и се е превърнала в една от най-популярните програми за технически анализ. Цената й е от порядъка на 1500 долара.

3. Съществуват и множество други, по-малко мощни програми. 

Ако по финансови или други причини Вие не сте в състояние да се възползвате от най-доброто, ще трябва да се задоволите с това, което предлага Вашата брокерска компания, чрез която ще се включите в пазара. И в този случай трябва да отчитате, че посочените цени са ориентировъчни и че постоянно се появяват нови продукти или нови версии на съществуващи вече програми.

На първо време, Ви препоръчвам да се задоволите и да изучите добре предлаганите от брокерските компании системи. По-късно, може да помислите дали това Ви е достатъчно. И ако се налага, може да потърсите и нови възможности. Добре е в този смисъл да проявявате умерен консерватизъм. Прехвърлянето към нови програми изисква значителни усилия за навлизане и обучение. А Вашата цел, все пак, е търговията.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Техническо осигуряване на валутния търговец за директни сделки на форекс.

Какво е необходимото техническо осигуряване на валутния търговец за директната му работата на форекс?

Компютърът е устройство от първа необходимост. Той върши много работа в различни области от Вашия живот. А когато става дума за валутна търговия, той става незаменим. За съжаление, все още има хора, които го подценяват. Но с времето, съмненията избледняват и ползата става все по-очевидна.

Но за да бъде ползата от компютъра още по-голяма, той трябва да е свързан и с Интернет. А това е конфигурация, която става задължителна за всяко съвременно семейство. Така както са необходими телевизора, мобилния телефон, кабелните канали.

Съоръжени с компютър и Интернет, Вие си осигурявате:

 • - възможност за валутна търговия в реално време (демо или реална),
 • - участие във форуми по интереси,
 • - получаване на горещи новини,
 • - запознаване с различни анализи,
 • - изпробване на нови програми,
 • - достъп до големи библиотеки,
 • - осигуряване на полезни връзки,
 • - достъп до могъщи възможности за търсене и други.
Например, на форумите може:
 • - да обмените опит,
 • - да зададете вълнуващи Ви практически въпроси,
 • - да прочетете мнения от по-напреднали колеги,
 • - да споделите свои мисли и съображения,
 • - да обмените актуална информация.
Всъщност, това което може да научите на един подходящ форум за форекс, далеч надминава всякакви други възможности за обучение и информиране. Редица форуми са се превърнали във важен източник за информация даже за разузнаването - политическо и икономическо.

Все повече сайтове предлагат онлайн:

 • - новини и анализи,
 • - статии,
 • - прогнози,
 • - икономически индикатори,
 • - календари за икономически и политически събития,
 • технически анализи на известни специалисти и т.н.
които влияят директно на курсовете на валутите в регионален и глобален мащаб. А всичко това, освен информация, са и огромните възможности за бизнес.

В Интернет може да се намери и зареди огромно разнообразие от програмно осигуряване за всеки един етап на търговията с валути:
 • - учебни програми,
 • - програми за водене и оптимизация на портфейла,
 • - всевъзможни аналитични програми,
 • - нови индикатори,
 • - търговски системи.
Казано накратко, днес компютърът и Интернет са милиони пъти по важни от всичките Ви остарели дипломи, за които сте учили 4 - 5, а понякога и цели 10-12 години (за да разберете накрая, че Вашата специалност вече е не актуална). Но да живее форекс и възможността да се работи на него от къщи, чрез Интернет!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Коя е първата крачка във Форекс?

Най-бързият начин да изпробвате работата на Валутния търговец 

е виртуалната търговия - сключването на валутни сделки в демо режим.
Това означава, че всичко е реално - валутите, курсовете, условията по сделките, принципите на откриване и закриване на позиции и т.н. и само парите са условни, виртуални. Така не рискувате да загубите реални пари. Едновременно с виртуалната търговия е добре малко да почетете - книги, статии, лекции за форекс. Като минимум започнете с тази безплатна информация. Прочетете всички теми в този блог.

Научете базовите правила за работа на валутния пазар

Всяко правило отигравайте на демо, докато постигнете виртуозност. Те не трябва да Ви затрудняват.

Изучете платформата. 

Всичките нейни функции. Начинаещите, а по-напредналите често допускат технически грешки и така губят пари.

Усъвършенствайте се до автоматизъм. 

Това става с постоянна работа и вникване в процедурите. Анализирайте всяка ситуация, в която печелите или губещите. Разберете защо става така. Кои са причините? В какво точно сте сгрешили?

Разбирайте всичко това като работа. 

Това е част от Вашата работа. Когато сте пред монитора, Вие сте сами. Няма началник. Няма шев. Няма кой да Ви предпази. Няма кой да Ви предпази. Няма кой да Ви спре.

Колкото повече усилия влагате в тренировъчните участия, толкова по-малко загуби ще търпите в реални условия. Не бързайте! Форекс няма да Ви избяга. Международен валутен пазар има от поне 20 години. Има го и сега. Ще го има и за много години в бъдеще. Важно е Вие да се подготвите добре.

Успехът Ви като Валутен търговец не зависи от Вашата диплома или от научна степен. Едното не зависи от другото. Някои преуспяващи търговци не са завършили университет.

Главното при валутната търговия на форекс е

 • - Да сте истински човек - силен, смел, решителен.
 • - Да имате собствено мнение за всяка конкретна ситуация на пазара.
 • - Да имате богат личен опит.
 • - Да вярвате в себе си.
 • - Да чувствате увереност.
Кое училище може да Ви научи на това? Самият форекс е чудесна школа за живота, с много дълбоки поуки.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

неделя, 21 юни 2009 г.

Как да работите в Лондон и даже в Ню Йорк?

Как да работите в Лондон и даже в Ню Йорк,

без виза,
без да пътувате и даже
без английски език,
при това - от къщи, надомно?
Разбира се, форекс! 

В обикновения бизнес съществуват множество сериозни проблеми - сложни бюрократични процедури, високи данъци, несправедлива осигурителна система, постоянно меняща се и понякога - неизпълняваща се на практика нормативна база, липса на насърчителни условия и подпомагане за стартиращия бизнес и т.н.
При тези условия, много хора търсят реализация по договор с чуждестранни компании - при това надомно и основно в дейности, които се изпълняват с компютър. А трети се опитват да намерят бизнес, който да не зависи от местните проблеми и стигат до извода, че търговията на международните валутни пазари е идеалния бизнес в това отношение.

И наистина, тук мисълта се превръща директно в пари, без междинни етапи, присъщи на обикновения бизнес
 • - проучвания,  
 • - планирания, 
 • - разработки, 
 • - иновации, 
 • - производство, 
 • - качество, 
 • - пазари, 
 • - промоции, 
 • - клиенти, 
 • - дистрибуция, 
 • - продажби, 
 • - сервиз, 
 • - рекламации, 
 • - сложни административни регистрации от незаинтересовани и завистливи чиновници ...

За да търгувате на най-големия пазар в света - Форекс, не е необходимо

 • - да регистрирате фирма, 
 • - да искате разрешения, 
 • - лицензи, 
 • - патенти на държавни органи, 
 • - да търсите съдействие на адвокати, 
 • - счетоводители, 
 • - архитекти, 
 • - търговски палати или камари, 
 • - не е необходимо да набирате персонал или даже 
 • - да наемате офис.
Нещо повече - не сте привързани към конкретно местонахождение - бизнеса си може да управлявате от всяко едно място по света, което Ви осигурява компютър и връзка с Интернет - даже и от Африка, Антарктида или Гренландия.

А от друга страна, може да работите в Лондон - сърцето на световните финансови пазари или даже в Ню Йорк, без да се редите на опашки за визи, билети, изгубен багаж и даже без да знаете английски език!

И което е особено важно, този бизнес може лесно да се започне от всеки,

 • - независимо от неговата социална, религиозна или етническа принадлежност, 
 • - независимо от досегашното му образование, 
 • - без да се изисква никакъв капитал (има възможности да участвате в пазара и с 1 долар депозит!!).
Интернет направи международния валутен пазар достъпен за всеки желаещ по планетата. Замина си в миналото необходимостта да разполагате със скъпо комуникационно оборудване, да участвате в позиции с поне 100000 валутни единици и т.н. Днес е достатъчно да имате под ръка компютър и връзка с Интернет, при това даже и ако не са Ваши (например, от Интернет зала или от служебно място) и желание за работа.

И в резултат, не може да става каквото и да е сравнение на потенциалната Ви печалба, спрямо първоначалните Ви вложения. Разбира се Вие сами може да се включите във форекс. Другият начин е да се връщате редовно на този блог и така много неща ще Ви се прояснят. Форекс, това е мястото където парите директно правят пари.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Translate / Перевод: