Translate

неделя, 30 ноември 2014 г.

Пример за дълга позиция на форекс.

Приложение на дългата позиция.

Всички валутни инструменти, които се търгуват на форекс,  са представени по двойки – например EUR/USD, USD/CHF и т.н. Ако смятате, че курсът на еврото спрямо щатския долар ще се вдигне т.е ще върви нагоре (ще има бичи пазар), тогава може да решите да купите 0.1 лот - 10 000 единици от валутната двойка EUR/USD с цел да ги продадете на по-висока цена по-късно. Това означава, че откривате дълга търговска позиция.

Пример за откриване дълга позиция на форекс.

Цената, която виждате на екрана за EUR/USD е следната: 1,2171/74. Всъщност това са две цени – цена "Купува" 1,2171 и цена "Продава" 1,2174. Вашето желание е да купите инструмента и затова цената, която Ви интересува е цена "Продава" – цената, на която пазарът би Ви продал желаното количество, т.е. 1,2174. В полето "Количество" въвеждате 10 000 и натискате бутона BUY. Това означава, че Вие сте купили 10 000 ЕВРО и сте продали 12174 щатски долара. Така Вие откривате дълга позиция от 10 000 EUR/USD.

Изчисляване на печалбата Ви.

В зависимост от това, каква търговска платформа използвате, може да видите откритите от Вас търговски позиции в полето "Отворени позиции". Сега най-важното за Вас е цената за EUR/USD действително да се покачва. Всяко нейно покачване добавя пари във Вашата сметка. При търговия с валути е важно да знаете, че Вашата печалба или загуба винаги се изчислява във втората валута от валутната двойка. В нашия пример Вашата печалба ще бъде в щатски долари. При покачване на цената от 1.2174 на 1.2175 Вие ще спечелите 1 щатски долар. На езика на дилърите Вие сте спечелили 1 пипс, което е последната цифра от котировките на валутните двойки.

Закриване на дълга позиция.

За да си приберете печалбата, трябва да "затворите" своята дълга позиция. Когато решите, че цената е добра за Вас, трябва да продадете 10 000 EUR/USD, които купихте в началото. Ако цената на инструмента е например 1.2200/03, Вие написвате количеството 10 000 и натискате бутона SELL. Така Вие продавате вече купените ЕВРО на цена 1.2200 /цена "Купува"/ и реализирате резултат, който се изчислява по следната формула: 
Печалба=10000*(1.2200-1.2174) или 26 щатски долара.
Търговската платформата, която използвате за търговия на форекс, сама изчислява Вашия текущ резултат във всеки един момент и Вие постоянно го виждате в полето "Резултат". Когато Резултатът Ви харесва, можете да затворите позицията си, просто чрез натискане на Бутона Х в панела "Отворени позиции" - точния вид на бутоните за откриване и закриване на търговски позиции зависи от вида на търговската платформа..
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

сряда, 26 ноември 2014 г.

Откриване на къса позиция на форекс.

Приложение на късата позиция.

Ако считате, че някой валутен инструмент (валутна двойка) ще понижава своя курс, откривате къса позиция по избрания курс и по-късно, когато кърса се понижи, я закривате. По този начин реализирате печалба. Напривер, смятате, че Еврото ще поевтинее спрямо щатския долар и затова продавате валутната двойка EUR/USD с цел да я купите по-късно на по-ниска цена. Това се нарича къса позиция.

Къса позиция при продажба на акции

Същото правило важи и за покупката и продажбата на акции, например, под формата на договори за разлика. Ако смятате, че акциите на определена компания са скъпи и има вероятност да поевтинеят, Вие можете да продадете акции на същата компания и после да ги купите отново, но вече по-евтино. Печалбата, респективно загубата при акциите и индексите винаги е във валутата, в която е самата акция.

Печалба при закриване на къса позиция.

В горния пример, ако акциите на избраната компания се предлагат в щатски долари – в същата валута ще бъде и Вашата печалба/загуба от търговията им. Както при търговията с валути и при акциите, а също и при индексите важи едно и също правило – за да купите или продадете акции или индекси на стойност 1000 долара ще са Ви нужни 50 пъти по-малко - само 20 долара, като обезпечение на Вашата позиция, което и т.н. маржинална търговия.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

понеделник, 24 ноември 2014 г.

Стратегии за форекс търговия | dLambow


Кои са по-известните стратегии за търговия на форекс?

Преди да разгледаме по-известните стратегии на форекс, нека да си изясним първоначално какво изобщо е "стратегия" и как се използва тя за търговия на форекс.

Какво е стратегия?


Произход на понятието за стратегия

Стратегия идва от старогръцкото "στρατηγία" (изкуство на пълководеца). Това е понятие за общ, неподробен план, обхващащ дълъг период от време, начин за постигане на сложна цел, най-вече във военното дело, но по-късно и изобщо във всяка човешка дейност.

Задачи на стратегията

Задачи на стратегията са ефективно да използва наличните ресурси за постигане на основната цел. Стратегията, като обобщен начин на действие, става особено необходима в ситуация, когато няма достатъчно налични ресурси за пряко постигане на основната цел.

Какво е форекс стратегия?

Форекс стратегия е наборът от последователни действия действия, които трябва да следвате и които водят до желания резултат, а именно реализиране на печалба от търговията с валути. Ако сте избрали стратегия, това обаче не означава, че тя автоматично трябва да сработи и ще получите възможност да спечелите голяма печалба веднага. А ако търговецът изобщо не използва стратегия в търговията, той действа "на тъмно", лута се, прави грешки в решителни моменти на изненадващи събития и като правило - губи депозита си много бързо.

Важно е да изберете правилните стратегически стъпки за индивидуалните си нужди, способности и характеристики. За да работите успешно на валутния пазар, първо трябва да го опознаете добре и след това да изберете и разработите правилната форекс стратегия за себе си. А накрая, не по-малко важно е да имате силата на волята, за да се придържате към нея, да продължите да я развивате и усъвършенствате, докато тя започне да ви носи печалби.Роля на търговската стратегия

За да създадете правилна търговска стратегия на форекс, е необходимо ясно да формулирате крайната си цел. В края на краищата, тя трябва не само да ви донесе бърза печалба, но и сигурността да търгувате с минимален риск и да сте в състояние да го правите дългосрочно с минимален психологически дискомфорт (стрес). 

Действията по съставяне на собствена стратегия трябва да отчитат конкретната ситуация на пазара, както и индивидуалните възможности на търговеца (познания, опит, ресурси, обезпеченост). И не забравяйте, че всичко е индивидуално и ако стратегията подхожда на един търговец във всички отношения, тогава тя няма да донесе печалба на друг поради някакъв нюанс.

Какво влияе при избора на търговска стратегия за форекс?


- Анализ на пазарната ситуация.

Необходимо е да можете да анализирате пазара, защото основата на всяка система за търговия е анализът. Има два основни типа анализи:

 • - фундаментален и
 • - технически.

Фундаменталният включва прогнозиране в съответствие с икономическите новини, докато техническият анализ разчита на отчитане на промените в техническите индикатори, образуването на графични фигури и т.н.

- Вид на операциите според продължителността им.

Изборът на стратегия за търговия в повечето случаи зависи от това колко често търговецът планира да търгува и каква ще бъде продължителността на транзакциите му (например, вътредневна търговия или дългосрочна търговия).

- Управление на риска.

Изборът на стратегии зависи и от неговата агресивност. Ако имате нужда от бързо увеличаване на депозита си, тогава може да изберете по-агресивна търговия, което обаче увеличава рисковете от загуби и бързо стопяване на депозита ви. Класическата валутна търговия предполага бавно, спокойно и стабилно увеличаване на печалбите.


Първа стратегическа стъпка

Първата стратегическа стъпка за всеки начинаещ валутен търговец е да започне да търгува на форекс не с реална сметка, а на демо. Всеки авторитетен и уважаващ себе си форекс брокер предлага такава възможност. А докато се оправяте с демо-сметката, усилено трябва да учите какво е форекс, основните понятия и тяхното използване, различните анализи, какво е управление на риска и парите и така постепенно ще стигнете до създаването на собствена и осъзната стратегия.

Видове форекс стратегии

На форекс има почти безчислено количество търговски стратегии, но най-общо те могат да бъдат обобщени в няколко големи групи (вижте по-долу). Често професионалните търговци използват в своята търговия едновременно няколко различни стратегии или комбинации от тях, за да намалят рисковете и да увеличат печалбите. Нека сега да се ориентираме какви видове и класове търговски стратегии има.

Трендови търговски стратегии

Този вид стратегии се базират на фундаменталното правило "Трендът е ваш приятел", произхождащо от търговията на фондовия пазар на акции. Те са най-често срещаните. Несъмнено стратегиите, базирани на движението на тренда, са много популярни сред търговците. Моделът на тези системи се основава на факта, че тенденцията (тренда) се разглежда като стабилно движение на цените.

С други думи, ако тенденцията е започнала (нагоре или надолу), тогава се очаква тя да продължи поне известно време. Обикновено повечето от тези системи се основават на някои от разновидностите техническия индикатор "Moving Average" (пълзящи средни). В този случай обаче е необходимо ясно да се знае кой времеви интервал за търговия ще се използва.

Търговия при страничен пазар - флат (Flat trading).

Основната идея на тези системи е, че сделките се извършват само когато цената продължително се задържа около едно ниво (няма тренд нито нагоре, нито надолу). В този случай търговецът често определя обхвата на консолидацията и търгува в него. 

Например, когато котировките се доближат до горната граница, тогава трябва да продавате, когато котировките са по-близо до долната граница, трябва да търсите точки, за да влезете с покупка. Търговските роботи (автоматични алгоритми, сънхронизирани със сигналите на избран технически индикатор) също могат да се използват за търговия по тази стратегия.


Стратегии против тренда

В този случай търговецът трябва да може да улови корекция на тренда (кратковременното обратно на тренда движение) спрямо съществуващата основна тенденция. Много хора смятат, че подобна търговия няма смисъл, тъй като тренда е доста силен, но не е тайна, че пазарът обича да поднася изненади и в този случай има шанс да направите добра печалба. Такава търговия изисква опит и определени умения и е препоръчително за начинаещите да се въздържат от използването на подобни стратегии.

Системи, изградени по различни графични модели (patterns)

В този случай търговецът прилага предимно графичен анализ на пазара. С други думи, той следи формирането на различни графични модели (фигури) в пазарните условия, отразени в графиките и веднага щом се появят, отваря съответстваща им позиция. Броят на моделите може да бъде голям, но често търговецът намира няколко основни фигури, които разбира и търгува най-добре, като взима предвид най-вече тези модели.

 

Често използвани търговски стратегии на форекс

 • - Скалпинг;
 • - Използване на фундаментален и технически анализ;
 • - Прилагане на стратегии в ръчен или автоматичен режим на търгуване;
 • - Използване на стратегии с различна степен на риск;
 • - Използване на различен брой показатели и индикатори;
 • - Използване на различен тип изпълнение на сделките.


Изграждане на собствена форекс стратегия

За да изградите собствена стратегия за търговия, трябва да се съсредоточите върху следните точки:

 • - Наличие на въвеждащи условия за търговията;
 • - Ориентация към времевия период на търговия;
 • - Правилата за откриване и закриване на сделките;
 • - Особеностите и изискванията на търговската платформа;
 • - Оценка на риска;
 • - Отчитане на психологическите фактори, както външни, така и лични.


Как да избирате стратегия?

Няма универсална стратегия за всички. Всеки трябва да избере за себе си, като вземе предвид времето, което ще може да посвети на търговията, финансовите си възможности, както и психологическата нагласа. Експертите препоръчват да не спирате и постоянно да тествате нещо ново, докато не намерите алгоритъма на действията, който ще ви доведе до желания резултат. За да имате начална ориентировка, по долу даваме кратко описание на ...

...най-популарните стратегии за търговия на форекс


За дългогодишното си съществуване, търговията на форекс претърпява много промени. Появяват се и се усъвършенстват множество стратегии за търговия. Всяка стратегия се основава на определени конкретни предпоставки и трудно би могла да бъде съчетавата с друга стратегия.

Стратегия „Вътрешен бар" -

Основава се на стратегиите за търговия с техническите индикатори MACD и Inside Bar, като в нея са добавени такива условия, които позволяват да се получава стабилна печалба.

Търговска система Turtles (костенурките) -

Това са дългосрочни и средносрочни търговски стратегии, които са замислени за фючерсни пазари и се основават на пробивите в 20 дневните и в 55 дневните екстремуми (минимуми и максимуми). Ако внимателно я изучите, тя може да ви даде идеи и за форекс търговия.

Търговия при откатите -

Това е търговия по откатите най-вече на валутните двойки GBP/USD или EUR/USD, която позволява да се заработи печалба, ако се търгува правилно.

Стратегията Daily Pivot (пивот-ниво) -

Това е часова търговска система, основаваща се на пробиви в нивата на съпротивление и на поддръжка, които се пресмятат с помощта на дневния пивот Daily Pivot.

Търговия при новини -

Това е стратегия, която е добра за началото на кариерата на валутния търговец, като позволява да се заработят много добри дивиденти. При внезапни новини курса на валутите внезапно тръгва нагоре или надолу, движи се ускорено (прави гап - скок), но не след дълго, когато новината се възприеме, пазарът се успокоява, прави корекция и се връща към нормалното си ниво.

Стратегия по линиите на тренда -

Сравнително лека търговска система, в която се използва отката от линиите на тренда, построени въз основа на два - три времеви периода и правилата за влизане и излизане от пазара.

Стратегия „Мълния"

Основава се на търговия по графическите модели и фигури на форекс.

Стратегия на усреднение във форекс

Това е такава стратегия на работа, когато сте сгрешили и цената е тръгнала против вас, като тогава провеждате еднотипна операция, но вече при по-изгодна за Вас цена. Основен проблем в случая е, че вие не знаете предварително до какво ниво ще върви цената против вас. А при усреднението е добре при всеки следващ случай да се открива удвоената сума по предходната позиция. Тук много е важно правилно да управлявате риска.

Стратегии на известни търговци.

Всяка от изброените системи се използва от известни търговци и носи добри резултати, ако е добре усъвършенствана и е правилно подбран размера на лота, с който се участва при различните пазарни ситуации. Но да се ползват едновременно няколко различни стратегии за търговия на форекс, не е препоръчително, колкото и да се известни те. 

Затова основната препоръка е търговецът да се усъвършенства в една единствена стратегия, да я овладее до съвършенство и да прилага само нея при търговията си на форекс. Това не означава, че тя е веча - важи правилото, че постоянно трябва да я проверявате, експериментирате, подобрявате, допълвате...

----------------

вторник, 18 ноември 2014 г.

Дългосрочна стратегия на форекс.

Дългосрочна стратегия

При дългосрочна стратегия на форекс се предполага да държите отворени позиции за продължително време - от няколко дни до няколко месеца, особено при продължителен тренд, за който имате сериозни основания да предполагате, че ще продължи.

Тренд на форекс

Все пак имайте предвид, че понятието тренд на форекс е много по-различно от същото на фондовите пазари, като валутните трендове сазначителнопо-кратки, но могат да бъдат по-екстремни до образуването на ГАП..

Дългосрочната стратегия на форекс

Дългосрочната стратегия на форекс се използва от стратегическите инвеститори и полупрофесионалните спекуланти.  Трябва да се набляга в този случай на сигналите от фундаменталния анализ.  Тази стратегия не трябва да ангажира повече от 2-3% от Вашия депозит. Но имайте предвид, че колкото е дълъг срока, толкова повече се стеснява търгуемия диапазон. 

Дългосрочна стратегия на форекс.
В този случай държите отворени позиции за продължително време от няколко дни до няколко месеца, особено при продължителен тренд.
Използва се от стратегическите инвеститори и полупрофесионалните спекуланти.

Трябва да се набляга на сигналите от фундаменталния анализ.
Тази стратегия не трябва да ангажира повече от 15% от Вашия депозита.

 

Трендовите стратегии са ограничени на форекс

Трендовите стратегии са с ограничени възможности на форекс за сметка на волатилните стратегии с използването на фрактали. Разликата е като между аналоговите и цифровите телевизионни сигнали.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

събота, 15 ноември 2014 г.

Печелите ли от дневен форекс? | dLambow


От какво се печели на дневен форекс - от рейндж (диапазон - range) или от ход на валутната двойка?


Какво е дневен форекс?

Дневен форекс е краткосрочна стратегия за форекс търговия, която се фокусира върху покупката и продажбата на валутни двойки в рамките на един и същи ден. Обикновено търговците извършват няколко валутни сделки на ден и ги затварят в края на търговския ден, вместо да задържат позиции за овърнайт (overnight).

Колко може да се рискува при дневен форекс?

Максималния риск при дневен форекс може да е в рамките на 2% от капитала или еквивалентен на средно дневна печалба от търговията за период от 30 дни. Например, търговец със сметка от $100 (ливъридж не е включен) може да загуби максимум $2 на ден при тези рискови параметри.

Дневен форекс
Дневен форекс

Какво се търгува при дневен форекс?

Има два начина да се търгува дневен форекс:
 • - Рейндж (range) или диапазон (търгуване на тренд),
 • - Дневен ход на курса (търгуване на волатилност).
За да го разберете максимално добре, трябва да изясним значението на понятията "рейндж" и "дневен ход".

Какво е рейндж?

"Рейндж" идва от английското "range" със значение простирам се, обхващам, варирам, движа се от - до. Примерно, рейнжа за валутната двойка евро-долар, според статистическите данни, достига средно дневно от 90 до 120 пипса. Ако е много умрял пазара, може да е и 70 - 80 пипса дневно, рядко е по-малко.  И това е супер максимума, който един влюбен в тренда трейдър може да изкара за деня и то ако по някакъв чудодеен начин хвани целия тренд, заедно с минимума и максимума (последното става случайно и то само веднъж от 100 пъти).

Трендов търговец.

Но кой уважаващ себе си трендов трейдър ще играе вътредневно? Те играят за 3 месеца, 12 месеца, 3 година. Но не съобразяват, че колкото е по-дълго се държи една позиция, толкова по тесен става средно дневния рейндж.

Как така?

Например, ако средно дневния рейндж на евро-долар е 100, средно седмичния е 250 пипса, което разделено на 5 работни дни вече е 50 пипса дневно. Ако средно месечния рейндж е 500 пипса, тогава вече средно дневния се свежда до 500 : 20 = 25 пипса.

т.е. колкото по-дълго се държи една позиция, толкова по за нищо нестава.

Какво е дневен ход на курса на валутната двойка?

Друг е въпроса, че ако вместо за "рейндж", се говори за "ход" на курса на валутната двойка - т.е за това, което се случва през деня в рамките на рейнджа, нещата значително се променят. Колко се променят? Например, за същото евро-долар, ако средно дневния рейндж е 100 пипса, то хода в рамките на този рейндж е от порядъка на 30000 - 40000 пипса. т.е. разликата е 300 - 400 пъти.  

Разбира се, една голяма част от този ход, за сега (поради технически ограничения в търговските системи) остава неизползваема, но определено има едни около 1000, че и повече пипса, които биха могли да се мислят и гонят. 1000 пипса дневно. Това обаче няма как да стане с трендова тактика.


Дневен форекс е търгуването на волатилността за деня

Това става с тактики за търгуване на волатилността (да не се бърка с шума - шум е тази част от хода, която по технически причини не може да бъде хваната). Волатилността е онази част от хода, в рамките на дневния рейндж, която може да бъде хваната с подходяща тактика.

Теорията на хаоса

Според Теорията на хаоса, има два вида хаос - ограничен и неограничен.

Ограничен хаос

Ако в чаша вода излеем някаква мътилка, ще наблюдаваме хаотично движение, но то ще е "ограничено" в рамките на чашата.

Неограничен хаос

Ако запалим огън от влажни съчки на полето, димът ще се понесе хаотично в небето, без граница и след 2 - 3 месеца можем да го открием даже и в Япония.

Търгуване на хода в рейнджа

Курса евро-долар се движи хаотично, но в "рамките" на съответния рейндж (дневен, седмичен, месечен...) и е вид "ограничен хаос", т.е. съответния рейндж може да бъде разглеждан като един вид канал или ограничител.

Тогава на трейдъра му остава да разработи тактика за търговия в рамките на този канал.

Възможна ли е 97% успеваемост в дневния форекс?

Практиката показва възможности за 97% успеваемост в този случай, което от математическа гледна точка е не само логично, но и очевидно (т.е. видно, без нужда от доказване). Казаното по-горе може да бъде прието по два начина - позитивно и негативно.

 • - Негативиста ще се утрепе да обяснява защо това не е вярно и защо така не може да се печели и естествено - нищо няма да спечели.

 • - Позитивиста веднага ще се заинтригува дали няма да излезе заек от този храст и в 3-4 от 100 случая ще отрие заек.

За дневен форекс се търгува волатилност, а не тренд.

Разбира се, 3-4 от 100 не е много, но толкова е процента на успелите хора в света. Останалите 96% честолюбиво и много обосновано ще ни обясняват през цялото предоставено им време, защо работата не може да стане, сякаш някой го интересува точно това.
 
Всъщност да се занимаваш с обяснения защо една работа не може да стане, е голям срам за майстора - кой майстор би си губил времето за нищо? Истинският майстор е от групата на онези 3-4 процента, които упорито търсят заека в храсталаците и понякога го откриват.
 
Като например, че трябва да не се търгува с тренд по рейнджа (диапазона), а да се търгува волатилността, като се разчита на дължината на хода на валутната двойка, и че този ход, съгласно теорията на хаоса, ще остава в рамките на съответния статистически обоснован диапазон (рейндж). Последното е крайно важно за управление на риска.

Тактики за дневен форекс

В кои храсти можем да търсим "заека" за дневен форекс?
 • - Теория на хаоса,
 • - Волатилност на пазара,
 • - Хеджиране на риска,
 • - Вземане (печелене), а не даване на пазара (губене).
 • - Тактика на "Костенурката",
 • - Теория на игрите (представяне на форекс като игра с два изхода),
 • - Стратегиите "Мартингейл",
 • - Японските свещи,
 • - Тактиките около Пивот пойнт за деня,
 • - Теория на вероятностите,
 • - Статистика,
 • - Изследване на историческите данни за котировките,
 • - Управление на капитала,
 • - Управление на парите,
 • - Управление на риска.Трябва ли ви собствена система за дневен форекс?

Абсолютно. Ако искате да разбирате какво правите и съзнателно да печелите, а не да разчитате на хазартен късмет, трябва да създадете своя собствена система за търгуване на дневен форекс и постоянно да я усъвършенствате. 
С какво да започнете?
 • - Регистрирайте си демо сметка и овладейте основите на валутната търговия.
 • - Научете какво е Пивот пойнт за деня.
 • - Станете рано сътринта.
 • - Изчислете днешния Пивот пойнт на валутната двойка евро/долар според вчерашните данни.
 • - Зайдайте два отложени ордера с минималния възможен лог по сметката - когато курса на двойката достигне днешния Пивот, да се открият в него две позиции:
  • = една къса (продавам) и
  • = една дълга (купувам). 
И за двете позиции създайте цел (с Лимит ордер - Тейк профит) на 10 пипса - т.е. когато курса стигне целта, позициите да се затворят автоматично, като ви реализират печалба от +10 пипса. 
 

Курсът играе нагоре надолу. 

След време ще се затвори едната позиция, а след още време - и другата. За дългата позиция това ще е в посока нарастване на курса, а за късата позиция - в посока намаляване на курса. След като се затворят и двете позиции, насладете се на печалбата си от +20 пипса и повече не правете нищо за деня.

Разработване на собствена система за дневен форакс

На следващия ден повторете съвсем точно същата процедура. След това продължете да го правите цяла работна седмица. Не бързайте и спазвайте дисциплината. Колкото и да ви сърбят ръцете, не правете нищо извън описаната система.

На втората седмица продължавайте да правите същото и след като заложите отложените ордери за деня, започнете да учите. Вижте точката по-горе "Тактики за дневен форекс" и започнете с първата или с която ви харесва. Внимателно проучете тактиката и се опитайте да я разберете. 
 
След това, още по внимателно обмислете дали наученото може да ви помогне да подобрите началната си система с Пивот пойнта. Ако нищо не ви дойде наум, пропуснете. Идете на следващата тактика и повторете процедурата - учене, прилагане. 
 
Не правете драстичини промени в системата. Ако направите 1 (една) промяна, след това поне една седмица я тествайте. Ако даде добър резултат, запазете я. Ако се провали, върнете се на началната система. и продължавайте да учите и да тествате.

Никога не въвеждайте едновременно две промени. Ще се объркате и няма да разберете кое работи и кое не. Ако искате да не губите време, открийте втора демо сметка при друг брокер и така може да тествате едновременно две промени в систевата си.

Работейки упорито по указания тук начин, след около 8-12 месеца може да създадете собствена търговска система за дневен форекс, която доказано работи и едва тогава може да опитате, много внимателно, и на реална сметка. През цялото това време трябва да имате гарантиран страничен доход (от работа по трудов договор) за да може да се издържате, без да зависите от форекс. Никога не вземайте пари на заем, особено за участие на форекс.

----------------

четвъртък, 13 ноември 2014 г.

Тактиката на усреднение на търговските позиции във форекс.

Тактика на усредняване.

Това е такава тактика на търговия на форекс, когато сте сгрешили и цената е тръгнала против Вас и Вие провеждате еднотипна операция, но вече при по - изгодна за Вас цена. Основен проблем в случая е, че Вие не знаете предварително до какво ниво ще върви цената против Вас, нито колко пъти ще се налага да усреднявате.

Доливане и удвояване.

А при усреднението е добре при всеки следващ случай да се открива удвоената сума търговската позиция по предходната позиция. Поради това тук е много важно правилно да управлявате риска. Тактиката за усредняване на търговските позиции е известна още сред някои валутни търговци като „доливане" и има различни варианти и може да се провежда през различни интервали на валутния курс.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

вторник, 11 ноември 2014 г.

Троен връх (или тройно дъно) в техническия анализ на форекс.

Фигурата троен връх или дъно е хибрит между фигурите Глава и рамене и Двоен връх.

За тези фигури са справедливи същите характеристики и изводи, както и за Глава и рамене и Двоен връх. Както се вижда на рисунката, класическата фигура Троен връх е еднаква висчина на върховете. Линията на шията е прокарана паралелно на линията, съединяваща трите върха (B, D, и F).

Троен връх.


Тройно дъно.
 

Анализ на фигурата троен връх - тройно дъно.

Бъдейки линия на съпротивление, линията на шията е пробита в т. А и се е превърнала в силна линия на поддръжка на нивото на цени С и Е, след което отново е пробита в т. G. Линията на поддръжка се превръща в силна линия на съпротивление, от която започва разгръщане на пазара в т. Н.
Цел за цената вече е нивото на т. I, намиращо се на растояние от линията на шията равно на средната височина на трите върха. Това е същността на фигурата триен връх, която намира приложение в техническия анализ на форекс, макар и не толкова често, колкото глава и рамене и двоен връх.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

неделя, 9 ноември 2014 г.

Тактика на използване корекциите на цените на форекс.

Тактика на корекциите.

При възходящ тренд на съответната валутна двойка (стига да сте сигурни в него), промеждутъчните спадове в цената (корекции), представляващи процент по числата на Фибоначи, могат да се използват за откриване на нови или допълнителни дълги позиции с таргет началото на спада.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

петък, 7 ноември 2014 г.

Parabolic SAR - Параболик - трендов индикатор на форекс.

Автор на Parabolic SAR

Parabolic SAR - Параболикът е разработен от Дж. Уайлдер през 1976 г. за анализ на трендови пазари, какъвто е и форекс (това е доста спорно разбиране - дали има общо между фондовия и валутния пазари).

Принцип на действие.

Общия принцип е следния - когато графиката на цените пресича линията на индикатора, получава се разгръщане на последния в противоположната на предишното направление страна.  Отправна точка за това служи максималната или минималната цена на предходния за това разгръщане период.

Приложение на индикатора.

Параболика на форекс намира най-добро приложение при активния риск-мениджмънт, като неговите показания се използват като вид пълзящ стоп. „Стоп" е другото понятие при търговия на форекс, което е много спорно и дали той не е причината за масовия провал на начинаещите и средно ниво валутни търговци.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

четвъртък, 6 ноември 2014 г.

Валутните курсове, които вървят нагоре, трябва да тръгнат надолу.

Посока на тренда.

Да, щом един валутен курс се е движил определено време нагоре, след това трябва да тръгне надолу, само че никой не знае кога. Законите на физиката не винаги са приложими към сложни социални явления.
Гравитацията притегля обратно подхвърления нагоре камък, но не влияе на валутите. Подемите и спадовете са неравномерни и много приличат на раздрусване на дърво с маймуни, с цел те да бъдат съборени.

Закономерности при валутните курсове.

Разбира се, в повечето случаи валутните курсове се подчиняват на определени закономерности. Въпроса е какво да правим в по-малкото случаи, които се оказват при това и фатални.
И тук важи правилото, за всеки отделен случай си има различни подходи. Затова е необходима собствено потроена търговска система имного опит в нейното изпълнение, като тя постоянно трябва и да се подобрява и допълва с все нови и нови техники за преодоляване на различни ситуации на форекс.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

сряда, 5 ноември 2014 г.

---Дали форекс не е само клуб за избрани

Начинаещите участници във валутния пазар.

Не е изключено начинаещи участници на валутния пазар да си задават въпроса, дали форекс е нещо като клуб на избраните, в който само брокерите и богатите печелят?  Много финансови експерти твърдят, че могат да предсказват движенията на пазара. Но проверката на фактите показва, че тези твърдения не са верни.

Болшинството от прогнозите на форекс са неверни. 

Освен това, днес има и интернет. Всички данни и изследвания вече са еднакво достъпни както за брокерите, така и за широката публика. При това частните инвеститори имат предимството да работят в дългосрочна перспектива.

Натиск за възвръщаемост на капитала.

Големите фондови мениджъри се намират под голям натиск, доколкото са длъжни да осигуряват голяма възвращаемост на капитала. Техните действия се следят много внимателно от инвеститорите. Докато частните инвеститори могат да си позволят да гледат в перспектива, необръщайки внимание на временните спадове.

Собствена търговска система.

Следователно, ако имате добре разработена и правилна търговска система, и Вие може да се намесите в клуба на избраните и да печелите от форекс, при това редовно, което не означава, че ще е лесно или просто. Иначе, разбира се, че има „клуб", има „избрани", но на времето и те са били на „гола поляна", нали?

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

вторник, 4 ноември 2014 г.

Двоен връх (или двойно дъно) в техническия анализ на форекс.

Какво представлява фигурата двоен връх (двойно дъно)?

Друга също доста надеждна и популярна фигура от техническия анализ, говореща за разгръщане на тренд е Двойния връх (или двойно дъно). Тази фигура се състои от два върха (пика) с почти еднаква височина. Както се вижда от рисунката, паралелно на линията на съпротивление, проведена през двата върха, е прокарана линията, аналогична на линия на шията в предните фигури.

Технически анализ на фигурата двоен връх (или двойно дъно).

Както се вижда от рисунката, паралелно на линията на съпротивление, проведена през двата върха, е прокарана линията, аналогична на линия на шията в предните фигури. Ако се счита, че старата линия на съпротивление е била пробита в т. А, то тя след това се е превърнала в линия на поддръжка на нивото на т. С, която от своя страна отново е пробита в т. Е със зараждането на новия тренд, и отново става линия на съпротивление в т. F. целта на цената е на ниво т. G, намираща се на разстояние от т. Е на пробива равно на средната стойност на височината двата върха.


Практическо приложение на фигурите двоен връх и дъно.

Всичко, казано дотук, се отнася и за фигурата Двойно дъно, но в обратен порядък. Фигурите двоен връх (или двойно дъно) са любим технически инструмент в анализа на форекс на много валутни търговци и един вид сами се потвърждават поради очакването на множество участници на валутния пазар. И двете фигури се откриват в различните тайм фреймове (времеви периоди), така че могат да обслужват както дългосрочна търговия, така и вътредневни трейдъри.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

неделя, 2 ноември 2014 г.

Кои са кодовете на основните валути?

Кодовете на някои от най-популярните и търгувани на форекс валути са следните:
Знак (Код) — Наименование — Прозвище
 • - $ USD — американски долар — Green back, Buck
 • - EUR — Евро
 • - і JPY (YEN) — Японска йена
 • - ? GBP (STG) — Английски фунт — стерлинг Cable
 • - CHF (SFR) — Швейцарски франк — Swiss, Swissy
 • - SEK — Шведска крона — Stokie
 • - A$ AUD — Австралийски долар — Aussie
 • - C$ CAD — Канадски доллар
 • - NZD — Новозеландски доллар — Kiwi
 • - XAU — Злато (Спот)
 • - XAG — Сребро (Спот)
Разбира се, освен тези кодове и валути, има и още други, но тук са посочени най-често срещащите се и използвани за валутна търговия на форекс.
----------
----------

Седмично положение (стейтмънт) за валутна търговия с GBP/USD

Това е седмично извлечение (стейтмънт) за търговия с валутния инструмент GBP/USD през месец матр 2008 год.


Brocker: Xxxxxxxxxxxxxxx Investment Group, Inc.
Account: 100xxxxxxxxxxxxxxx   
Name: Растеж09   
Currency: USD   
Date: 2011 March 18, 23:59   

Closed Transactions:   


Ticket    Open Time    Type    Size    Item    Price    S / L    T / P    Close Time    Price    Commission        Taxes    Swap    Profit
54705053    2011.03.18 20:26    buy    0.10    gbpusd    1.6220    0.0000    1.6230    2011.03.18 20:42    1.6230    0.00    0.00    0.00    10.00
54130298    2011.03.18 18:50    sell    0.08    gbpusd    1.6230    0.0000    1.6220    2011.03.18 20:26    1.6220    0.00    0.00    0.00    8.00
54061545    2011.03.08 14:44    sell limit    0.08    gbpusd    1.6280    0.0000    1.6260    2011.03.18 19:57    1.6234    cancelled
54129766    2011.03.18 19:00    sell    0.08    gbpusd    1.6240    0.0000    1.6230    2011.03.18 19:49    1.6230    0.00    0.00    0.00    8.00
54023230    2011.03.18 19:04    sell    0.08    gbpusd    1.6250    0.0000    1.6235    2011.03.18 19:32    1.6235    0.00    0.00    0.00    12.00
54130279    2011.03.18 18:46    buy    0.08    gbpusd    1.6230    0.0000    1.6250    2011.03.18 19:04    1.6250    0.00    0.00    0.00    16.00
54133426    2011.03.09 17:43    buy    0.08    gbpusd    1.6220    0.0000    1.6240    2011.03.18 19:00    1.6240    0.00    0.00    -2.00    16.00
54610671    2011.03.09 15:20    buy    0.04    gbpusd    1.6220    0.0000    1.6240    2011.03.18 19:00    1.6240    0.00    0.00    -0.09    8.00
54147780    2011.03.18 18:24    buy    0.08    gbpusd    1.6220    0.0000    1.6240    2011.03.18 19:00    1.6240    0.00    0.00    0.00    16.00
54147702    2011.03.09 19:24    buy    0.08    gbpusd    1.6214    0.0000    1.6234    2011.03.18 18:53    1.6234    0.00    0.00    -2.00    16.00
54170649    2011.03.18 18:20    buy    0.10    gbpusd    1.6210    0.0000    1.6230    2011.03.18 18:50    1.6230    0.00    0.00    0.00    20.00
54148020    2011.03.09 19:30    buy    0.08    gbpusd    1.6210    0.0000    1.6230    2011.03.18 18:50    1.6230    0.00    0.00    -2.00    16.00
54153122    2011.03.09 21:31    buy    0.10    gbpusd    1.6210    0.0000    1.6230    2011.03.18 18:50    1.6230    0.00    0.00    -2.53    20.00
54170625    2011.03.10 13:53    buy    0.10    gbpusd    1.6200    0.0000    1.6220    2011.03.18 18:25    1.6220    0.00    0.00    -1.84    20.00
54201366    2011.03.14 18:05    buy    0.10    gbpusd    1.6200    0.0000    1.6220    2011.03.18 18:25    1.6220    0.00    0.00    -1.38    20.00
54362434    2011.03.18 18:11    buy    0.10    gbpusd    1.6200    0.0000    1.6220    2011.03.18 18:25    1.6220    0.00    0.00    0.00    20.00
54362397    2011.03.14 19:12    buy    0.10    gbpusd    1.6190    0.0000    1.6210    2011.03.18 18:20    1.6210    0.00    0.00    -1.38    20.00
54686778    2011.03.18 14:29    buy    0.10    gbpusd    1.6190    0.0000    1.6210    2011.03.18 18:20    1.6210    0.00    0.00    0.00    20.00
54687129    2011.03.18 14:32    buy    0.10    gbpusd    1.6188    0.0000    1.6209    2011.03.18 18:20    1.6209    0.00    0.00    0.00    21.00
54693161    2011.03.18 18:00    buy    0.10    gbpusd    1.6190    0.0000    1.6210    2011.03.18 18:20    1.6210    0.00    0.00    0.00    20.00
54143627    2011.03.10 05:44    buy    0.08    gbpusd    1.6190    0.0000    1.6210    2011.03.18 18:20    1.6210    0.00    0.00    -1.45    16.00
54170598    2011.03.10 12:13    buy    0.10    gbpusd    1.6190    0.0000    1.6210    2011.03.18 18:20    1.6210    0.00    0.00    -1.84    20.00
54365276    2011.03.14 20:27    buy    0.10    gbpusd    1.6190    0.0000    1.6210    2011.03.18 18:20    1.6210    0.00    0.00    -1.38    20.00
54193248    2011.03.10 13:48    buy    0.10    gbpusd    1.6190    0.0000    1.6210    2011.03.18 18:20    1.6210    0.00    0.00    -1.84    20.00
54663701    2011.03.18 14:29    buy    0.10    gbpusd    1.6190    0.0000    1.6210    2011.03.18 18:20    1.6210    0.00    0.00    0.00    20.00
54201305    2011.03.14 18:00    buy    0.10    gbpusd    1.6190    0.0000    1.6210    2011.03.18 18:20    1.6210    0.00    0.00    -1.38    20.00
54370099    2011.03.18 05:34    buy    0.10    gbpusd    1.6190    0.0000    1.6210    2011.03.18 18:20    1.6210    0.00    0.00    0.00    20.00
54360509    2011.03.14 18:12    buy    0.10    gbpusd    1.6185    0.0000    1.6205    2011.03.18 18:20    1.6205    0.00    0.00    -1.38    20.00
54365249    2011.03.14 20:08    buy    0.10    gbpusd    1.6180    0.0000    1.6200    2011.03.18 18:13    1.6200    0.00    0.00    -1.38    20.00
54663692    2011.03.18 09:14    buy    0.10    gbpusd    1.6180    0.0000    1.6200    2011.03.18 18:13    1.6200    0.00    0.00    0.00    20.00
54362364    2011.03.14 19:08    buy    0.10    gbpusd    1.6180    0.0000    1.6200    2011.03.18 18:13    1.6200    0.00    0.00    -1.38    20.00
54667916    2011.03.18 14:23    buy    0.10    gbpusd    1.6180    0.0000    1.6200    2011.03.18 18:13    1.6200    0.00    0.00    0.00    20.00
54686933    2011.03.18 14:33    buy    0.10    gbpusd    1.6180    0.0000    1.6200    2011.03.18 18:13    1.6200    0.00    0.00    0.00    20.00
54390701    2011.03.18 05:34    buy    0.10    gbpusd    1.6180    0.0000    1.6200    2011.03.18 18:13    1.6200    0.00    0.00    0.00    20.00
54693080    2011.03.18 17:02    buy    0.10    gbpusd    1.6180    0.0000    1.6200    2011.03.18 18:13    1.6200    0.00    0.00    0.00    20.00
54686384    2011.03.18 14:22    buy    0.10    gbpusd    1.6173    0.0000    1.6193    2011.03.18 18:04    1.6193    0.00    0.00    0.00    20.00
54677658    2011.03.18 14:21    buy    0.10    gbpusd    1.6170    0.0000    1.6190    2011.03.18 18:04    1.6190    0.00    0.00    0.00    20.00
54686715    2011.03.18 15:03    buy    0.10    gbpusd    1.6170    0.0000    1.6190    2011.03.18 18:04    1.6190    0.00    0.00    0.00    20.00
54693040    2011.03.18 16:25    buy    0.10    gbpusd    1.6170    0.0000    1.6190    2011.03.18 18:04    1.6190    0.00    0.00    0.00    20.00
54694132    2011.03.18 16:42    buy    0.10    gbpusd    1.6170    0.0000    1.6190    2011.03.18 18:04    1.6190    0.00    0.00    0.00    20.00
54667866    2011.03.18 09:25    buy    0.10    gbpusd    1.6170    0.0000    1.6190    2011.03.18 18:04    1.6190    0.00    0.00    0.00    20.00
54693737    2011.03.18 17:20    buy    0.10    gbpusd    1.6160    0.0000    1.6180    2011.03.18 17:59    1.6180    0.00    0.00    0.00    20.00
54686524    2011.03.18 16:08    buy    0.10    gbpusd    1.6160    0.0000    1.6180    2011.03.18 17:59    1.6180    0.00    0.00    0.00    20.00
54667931    2011.03.18 14:26    sell    0.10    gbpusd    1.6180    0.0000    1.6160    2011.03.18 16:08    1.6160    0.00    0.00    0.00    20.00
54687028    2011.03.18 14:31    sell    0.10    gbpusd    1.6180    0.0000    1.6160    2011.03.18 16:08    1.6160    0.00    0.00    0.00    20.00
54687135    2011.03.18 14:32    sell    0.10    gbpusd    1.6185    0.0000    1.6165    2011.03.18 16:07    1.6165    0.00    0.00    0.00    20.00
54667802    2011.03.18 09:24    buy    0.10    gbpusd    1.6164    0.0000    1.6185    2011.03.18 14:28    1.6185    0.00    0.00    0.00    21.00
54667955    2011.03.18 09:31    buy    0.10    gbpusd    1.6160    0.0000    1.6180    2011.03.18 14:26    1.6180    0.00    0.00    0.00    20.00
54677623    2011.03.18 13:46    buy    0.10    gbpusd    1.6160    0.0000    1.6180    2011.03.18 14:26    1.6180    0.00    0.00    0.00    20.00
54677593    2011.03.18 13:21    buy    0.10    gbpusd    1.6150    0.0000    1.6170    2011.03.18 14:21    1.6170    0.00    0.00    0.00    20.00
54667886    2011.03.18 09:32    buy    0.10    gbpusd    1.6150    0.0000    1.6170    2011.03.18 14:21    1.6170    0.00    0.00    0.00    20.00
54677569    2011.03.18 13:10    buy    0.10    gbpusd    1.6140    0.0000    1.6160    2011.03.18 13:48    1.6160    0.00    0.00    0.00    20.00
54663725    2011.03.18 09:42    buy    0.10    gbpusd    1.6140    0.0000    1.6160    2011.03.18 13:48    1.6160    0.00    0.00    0.00    20.00
54683065    2011.03.18 13:14    buy    0.10    gbpusd    1.6140    0.0000    1.6160    2011.03.18 13:48    1.6160    0.00    0.00    0.00    20.00
54682805    2011.03.18 13:09    buy    0.10    gbpusd    1.6133    0.0000    1.6153    2011.03.18 13:25    1.6153    0.00    0.00    0.00    20.00
54682576    2011.03.18 13:07    buy    0.10    gbpusd    1.6131    0.0000    1.6151    2011.03.18 13:24    1.6151    0.00    0.00    0.00    20.00
54683018    2011.03.18 13:13    buy    0.10    gbpusd    1.6130    0.0000    1.6150    2011.03.18 13:23    1.6150    0.00    0.00    0.00    20.00
54677544    2011.03.18 12:57    buy    0.10    gbpusd    1.6130    0.0000    1.6150    2011.03.18 13:23    1.6150    0.00    0.00    0.00    20.00
54682369    2011.03.18 13:05    buy    0.10    gbpusd    1.6130    0.0000    1.6150    2011.03.18 13:23    1.6150    0.00    0.00    0.00    20.00
54682450    2011.03.18 13:04    buy    0.10    gbpusd    1.6122    0.0000    1.6144    2011.03.18 13:15    1.6144    0.00    0.00    0.00    22.00
54677516    2011.03.18 12:48    buy    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6140    2011.03.18 13:10    1.6140    0.00    0.00    0.00    20.00
54677452    2011.03.18 12:24    buy    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6130    2011.03.18 13:07    1.6130    0.00    0.00    0.00    20.00
54680447    2011.03.18 12:28    buy    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6130    2011.03.18 13:07    1.6130    0.00    0.00    0.00    20.00
54677815    2011.03.18 11:39    buy    0.10    gbpusd    1.6071    0.0000    0.0000    2011.03.18 13:05    1.6125    0.00    0.00    0.00
54.00
54680238    2011.03.18 12:23    buy    0.10    gbpusd    1.6106    0.0000    1.6126    2011.03.18 12:57    1.6126    0.00    0.00    0.00    20.00
54663789    2011.03.18 10:55    buy    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6120    2011.03.18 12:50    1.6120    0.00    0.00    0.00    20.00
54677367    2011.03.18 12:00    buy    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6110    2011.03.18 12:24    1.6110    0.00    0.00    0.00    10.00
54677318    2011.03.18 11:50    buy    0.10    gbpusd    1.6090    0.0000    1.6110    2011.03.18 12:24    1.6110    0.00    0.00    0.00    20.00
54611764    2011.03.18 10:55    buy    0.10    gbpusd    1.6090    0.0000    1.6110    2011.03.18 12:24    1.6110    0.00    0.00    0.00    20.00
54677248    2011.03.18 11:24    buy    0.10    gbpusd    1.6088    0.0000    1.6108    2011.03.18 12:24    1.6108    0.00    0.00    0.00    20.00
54677836    2011.03.18 11:46    buy    0.10    gbpusd    1.6080    0.0000    1.6100    2011.03.18 12:00    1.6100    0.00    0.00    0.00    20.00
54611788    2011.03.18 10:55    buy    0.10    gbpusd    1.6080    0.0000    1.6100    2011.03.18 12:00    1.6100    0.00    0.00    0.00    20.00
54677464    2011.03.18 11:29    buy    0.10    gbpusd    1.6082    0.0000    1.6102    2011.03.18 12:00    1.6102    0.00    0.00    0.00    20.00
54677738    2011.03.18 11:37    buy    0.10    gbpusd    1.6077    0.0000    1.6097    2011.03.18 12:00    1.6097    0.00    0.00    0.00    20.00
54677377    2011.03.18 11:27    buy    0.10    gbpusd    1.6076    0.0000    1.6096    2011.03.18 11:59    1.6096    0.00    0.00    0.00    20.00
54677427    2011.03.18 11:39    buy    0.10    gbpusd    1.6070    0.0000    1.6090    2011.03.18 11:52    1.6090    0.00    0.00    0.00    20.00
54602574    2011.03.18 10:59    buy    0.10    gbpusd    1.6070    0.0000    1.6090    2011.03.18 11:23    1.6090    0.00    0.00    0.00    20.00
54611774    2011.03.18 10:55    sell    0.10    gbpusd    1.6090    0.0000    1.6070    2011.03.18 10:59    1.6070    0.00    0.00    0.00    20.00
54611747    2011.03.17 16:24    sell    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6080    2011.03.18 10:55    1.6080    0.00    0.00    -0.46    20.00
54625369    2011.03.18 02:18    sell    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6080    2011.03.18 10:55    1.6080    0.00    0.00    0.00    20.00
54663793    2011.03.18 10:53    sell    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6080    2011.03.18 10:55    1.6080    0.00    0.00    0.00    20.00
54625058    2011.03.17 16:36    sell    0.10    gbpusd    1.6099    0.0000    1.6079    2011.03.18 10:55    1.6079    0.00    0.00    -0.46    20.00
54629818    2011.03.18 02:02    sell    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6090    2011.03.18 10:55    1.6090    0.00    0.00    0.00    20.00
54625170    2011.03.17 16:41    sell    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6090    2011.03.18 10:55    1.6090    0.00    0.00    -0.46    20.00
54663768    2011.03.18 09:55    sell    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6090    2011.03.18 10:55    1.6090    0.00    0.00    0.00    20.00
54663758    2011.03.18 09:52    sell    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6100    2011.03.18 10:55    1.6100    0.00    0.00    0.00    20.00
54663732    2011.03.18 09:49    buy    0.10    gbpusd    1.6130    0.0000    1.6150    2011.03.18 10:13    1.6150    0.00    0.00    0.00    20.00
54663750    2011.03.18 09:54    buy    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6140    2011.03.18 10:00    1.6140    0.00    0.00    0.00    20.00
54663765    2011.03.18 09:56    buy    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6130    2011.03.18 10:00    1.6130    0.00    0.00    0.00    20.00
54663743    2011.03.18 09:45    sell    0.10    gbpusd    1.6130    0.0000    1.6110    2011.03.18 09:56    1.6110    0.00    0.00    0.00    20.00
54666343    2011.03.18 09:33    sell    0.10    gbpusd    1.6140    0.0000    1.6120    2011.03.18 09:54    1.6120    0.00    0.00    0.00    20.00
54663729    2011.03.18 08:41    sell    0.10    gbpusd    1.6140    0.0000    1.6120    2011.03.18 09:54    1.6120    0.00    0.00    0.00    20.00
54638570    2011.03.18 03:38    sell    0.10    gbpusd    1.6150    0.0000    1.6130    2011.03.18 09:49    1.6130    0.00    0.00    0.00    20.00
54663672    2011.03.18 07:38    sell    0.10    gbpusd    1.6150    0.0000    1.6130    2011.03.18 09:49    1.6130    0.00    0.00    0.00    20.00
54666336    2011.03.18 09:02    sell    0.10    gbpusd    1.6150    0.0000    1.6130    2011.03.18 09:49    1.6130    0.00    0.00    0.00    20.00
54667903    2011.03.18 09:32    sell    0.10    gbpusd    1.6150    0.0000    1.6130    2011.03.18 09:49    1.6130    0.00    0.00    0.00    20.00
54665137    2011.03.18 08:24    sell    0.10    gbpusd    1.6154    0.0000    1.6134    2011.03.18 09:44    1.6134    0.00    0.00    0.00    20.00
54665065    2011.03.18 08:21    sell    0.10    gbpusd    1.6156    0.0000    1.6136    2011.03.18 09:43    1.6136    0.00    0.00    0.00    20.00
54668025    2011.03.18 09:31    sell    0.10    gbpusd    1.6160    0.0000    1.6140    2011.03.18 09:42    1.6140    0.00    0.00    0.00    20.00
54663626    2011.03.18 07:22    sell    0.10    gbpusd    1.6158    0.0000    1.6138    2011.03.18 09:42    1.6138    0.00    0.00    0.00    20.00
54638606    2011.03.18 05:15    sell    0.10    gbpusd    1.6160    0.0000    1.6140    2011.03.18 09:42    1.6140    0.00    0.00    0.00    20.00
54665135    2011.03.18 08:52    sell    0.10    gbpusd    1.6160    0.0000    1.6140    2011.03.18 09:42    1.6140    0.00    0.00    0.00    20.00
54667792    2011.03.18 09:24    sell    0.10    gbpusd    1.6161    0.0000    1.6141    2011.03.18 09:41    1.6141    0.00    0.00    0.00    20.00
54666381    2011.03.18 08:59    sell    0.10    gbpusd    1.6161    0.0000    1.6141    2011.03.18 09:41    1.6141    0.00    0.00    0.00    20.00
54667859    2011.03.18 09:25    sell    0.10    gbpusd    1.6167    0.0000    1.6147    2011.03.18 09:32    1.6147    0.00    0.00    0.00    20.00
54667974    2011.03.18 09:28    sell    0.10    gbpusd    1.6170    0.0000    1.6150    2011.03.18 09:32    1.6150    0.00    0.00    0.00    20.00
54663653    2011.03.18 09:13    sell    0.10    gbpusd    1.6170    0.0000    1.6150    2011.03.18 09:32    1.6150    0.00    0.00    0.00    20.00
54663693    2011.03.18 09:14    sell    0.10    gbpusd    1.6180    0.0000    1.6160    2011.03.18 09:21    1.6160    0.00    0.00    0.00    20.00
54663719    2011.03.18 07:27    buy    0.10    gbpusd    1.6164    0.0000    1.6184    2011.03.18 09:15    1.6184    0.00    0.00    0.00    20.00
54663783    2011.03.18 07:30    buy    0.10    gbpusd    1.6164    0.0000    1.6184    2011.03.18 09:15    1.6184    0.00    0.00    0.00    20.00
54663625    2011.03.18 07:22    buy    0.10    gbpusd    1.6164    0.0000    1.6184    2011.03.18 09:15    1.6184    0.00    0.00    0.00    20.00
54666378    2011.03.18 08:59    buy    0.10    gbpusd    1.6163    0.0000    1.6184    2011.03.18 09:15    1.6184    0.00    0.00    0.00    21.00
54665059    2011.03.18 08:21    buy    0.10    gbpusd    1.6161    0.0000    1.6181    2011.03.18 09:15    1.6181    0.00    0.00    0.00    20.00
54663646    2011.03.18 09:11    buy    0.10    gbpusd    1.6170    0.0000    1.6180    2011.03.18 09:14    1.6180    0.00    0.00    0.00    10.00
54665121    2011.03.18 08:38    buy    0.10    gbpusd    1.6160    0.0000    1.6180    2011.03.18 09:14    1.6180    0.00    0.00    0.00    20.00
54665138    2011.03.18 08:24    buy    0.10    gbpusd    1.6154    0.0000    1.6174    2011.03.18 09:13    1.6174    0.00    0.00    0.00    20.00
54663655    2011.03.18 07:53    buy    0.10    gbpusd    1.6150    0.0000    1.6170    2011.03.18 09:13    1.6170    0.00    0.00    0.00    20.00
54666319    2011.03.18 09:02    buy    0.10    gbpusd    1.6150    0.0000    1.6170    2011.03.18 09:13    1.6170    0.00    0.00    0.00    20.00
54663775    2011.03.18 07:30    sell    0.10    gbpusd    1.6162    0.0000    1.6142    2011.03.18 08:42    1.6142    0.00    0.00    0.00    20.00
54663716    2011.03.18 07:27    sell    0.10    gbpusd    1.6163    0.0000    1.6143    2011.03.18 08:41    1.6143    0.00    0.00    0.00    20.00
54611916    2011.03.18 05:33    sell    0.10    gbpusd    1.6170    0.0000    1.6150    2011.03.18 07:53    1.6150    0.00    0.00    0.00    20.00
54390712    2011.03.18 05:34    sell    0.10    gbpusd    1.6180    0.0000    1.6160    2011.03.18 06:27    1.6160    0.00    0.00    0.00    20.00
54362415    2011.03.18 05:34    sell    0.10    gbpusd    1.6190    0.0000    1.6170    2011.03.18 05:47    1.6170    0.00    0.00    0.00    20.00
54390666    2011.03.17 12:01    buy    0.10    gbpusd    1.6170    0.0000    1.6190    2011.03.18 05:34    1.6190    0.00    0.00    -0.23    20.00
54611892    2011.03.18 05:31    buy    0.10    gbpusd    1.6170    0.0000    1.6190    2011.03.18 05:34    1.6190    0.00    0.00    0.00    20.00
54611834    2011.03.17 18:30    buy    0.10    gbpusd    1.6160    0.0000    1.6180    2011.03.18 05:34    1.6180    0.00    0.00    -0.23    20.00
54638587    2011.03.18 03:38    buy    0.10    gbpusd    1.6160    0.0000    1.6180    2011.03.18 05:34    1.6180    0.00    0.00    0.00    20.00
54610572    2011.03.17 12:19    buy    0.10    gbpusd    1.6154    0.0000    1.6174    2011.03.18 05:33    1.6174    0.00    0.00    -0.23    20.00
54618972    2011.03.17 18:08    buy    0.10    gbpusd    1.6152    0.0000    1.6172    2011.03.18 05:33    1.6172    0.00    0.00    -0.23    20.00
54618525    2011.03.17 18:07    buy    0.10    gbpusd    1.6150    0.0000    1.6170    2011.03.18 05:33    1.6170    0.00    0.00    -0.23    20.00
54638552    2011.03.17 20:36    buy    0.10    gbpusd    1.6150    0.0000    1.6170    2011.03.18 05:33    1.6170    0.00    0.00    -0.23    20.00
54643695    2011.03.18 00:10    buy    0.10    gbpusd    1.6150    0.0000    1.6170    2011.03.18 05:33    1.6170    0.00    0.00    0.00    20.00
54618936    2011.03.17 18:08    buy    0.10    gbpusd    1.6151    0.0000    1.6171    2011.03.18 05:33    1.6171    0.00    0.00    -0.23    20.00
54617684    2011.03.17 14:42    buy    0.10    gbpusd    1.6150    0.0000    1.6170    2011.03.18 05:33    1.6170    0.00    0.00    -0.23    20.00
54613947    2011.03.17 14:21    buy    0.10    gbpusd    1.6150    0.0000    1.6170    2011.03.18 05:33    1.6170    0.00    0.00    -0.23    20.00
54611942    2011.03.17 12:54    buy    0.10    gbpusd    1.6150    0.0000    1.6170    2011.03.18 05:33    1.6170    0.00    0.00    -0.23    20.00
54619028    2011.03.17 15:23    buy    0.10    gbpusd    1.6149    0.0000    1.6169    2011.03.18 05:33    1.6169    0.00    0.00    -0.23    20.00
54619054    2011.03.17 15:15    buy    0.10    gbpusd    1.6148    0.0000    1.6168    2011.03.18 05:33    1.6168    0.00    0.00    -0.23    20.00
54618318    2011.03.17 14:44    buy    0.10    gbpusd    1.6147    0.0000    1.6167    2011.03.18 05:31    1.6167    0.00    0.00    -0.23    20.00
54638413    2011.03.17 19:48    buy    0.10    gbpusd    1.6147    0.0000    1.6167    2011.03.18 05:31    1.6167    0.00    0.00    -0.23    20.00
54619122    2011.03.17 15:02    buy    0.10    gbpusd    1.6147    0.0000    1.6167    2011.03.18 05:31    1.6167    0.00    0.00    -0.23    20.00
54618205    2011.03.17 14:42    buy    0.10    gbpusd    1.6146    0.0000    1.6166    2011.03.18 05:31    1.6166    0.00    0.00    -0.23    20.00
54617801    2011.03.17 14:36    buy    0.10    gbpusd    1.6144    0.0000    1.6164    2011.03.18 05:30    1.6164    0.00    0.00    -0.23    20.00
54618296    2011.03.17 14:43    buy    0.10    gbpusd    1.6145    0.0000    1.6165    2011.03.18 05:30    1.6165    0.00    0.00    -0.23    20.00
54617910    2011.03.17 14:38    buy    0.10    gbpusd    1.6143    0.0000    1.6163    2011.03.18 05:30    1.6163    0.00    0.00    -0.23    20.00
54639174    2011.03.17 20:05    buy    0.10    gbpusd    1.6140    0.0000    1.6160    2011.03.18 05:15    1.6160    0.00    0.00    -0.23    20.00
54638880    2011.03.17 19:57    buy    0.10    gbpusd    1.6138    0.0000    1.6158    2011.03.18 03:38    1.6158    0.00    0.00    -0.23    20.00
54638518    2011.03.17 19:59    buy    0.10    gbpusd    1.6130    0.0000    1.6150    2011.03.18 03:38    1.6150    0.00    0.00    -0.23    20.00
54629894    2011.03.18 02:02    buy    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6140    2011.03.18 03:38    1.6140    0.00    0.00    0.00    20.00
54629737    2011.03.18 02:08    buy    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6130    2011.03.18 03:36    1.6130    0.00    0.00    0.00    20.00
54625359    2011.03.18 02:56    buy    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6120    2011.03.18 03:12    1.6120    0.00    0.00    0.00    20.00
54625216    2011.03.17 16:48    sell    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6100    2011.03.18 02:56    1.6100    0.00    0.00    -0.46    20.00
54631308    2011.03.18 01:28    sell    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6100    2011.03.18 02:56    1.6100    0.00    0.00    0.00    20.00
54629923    2011.03.17 17:53    sell    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6100    2011.03.18 02:56    1.6100    0.00    0.00    -0.46    20.00
54629571    2011.03.17 17:29    sell    0.10    gbpusd    1.6125    0.0000    1.6105    2011.03.18 02:17    1.6105    0.00    0.00    -0.46    20.00
54631284    2011.03.17 17:55    sell    0.10    gbpusd    1.6130    0.0000    1.6110    2011.03.18 02:08    1.6110    0.00    0.00    -0.46    20.00
54638535    2011.03.17 19:59    sell    0.10    gbpusd    1.6130    0.0000    1.6110    2011.03.18 02:08    1.6110    0.00    0.00    -0.46    20.00
54631858    2011.03.17 18:38    sell    0.10    gbpusd    1.6130    0.0000    1.6110    2011.03.18 02:08    1.6110    0.00    0.00    -0.46    20.00
54630330    2011.03.17 17:43    sell    0.10    gbpusd    1.6130    0.0000    1.6110    2011.03.18 02:08    1.6110    0.00    0.00    -0.46    20.00
54638890    2011.03.17 19:57    sell    0.10    gbpusd    1.6135    0.0000    1.6115    2011.03.18 02:02    1.6115    0.00    0.00    -0.46    20.00
54630634    2011.03.17 17:58    sell    0.10    gbpusd    1.6140    0.0000    1.6120    2011.03.18 02:02    1.6120    0.00    0.00    -0.46    20.00
54639197    2011.03.17 20:22    sell    0.10    gbpusd    1.6140    0.0000    1.6120    2011.03.18 02:02    1.6120    0.00    0.00    -0.46    20.00
54629878    2011.03.17 17:36    sell    0.10    gbpusd    1.6140    0.0000    1.6120    2011.03.18 02:02    1.6120    0.00    0.00    -0.46    20.00
54638423    2011.03.17 19:49    sell    0.10    gbpusd    1.6141    0.0000    1.6121    2011.03.18 01:43    1.6121    0.00    0.00    -0.46    20.00
54619139    2011.03.17 18:07    sell    0.10    gbpusd    1.6147    0.0000    1.6127    2011.03.17 22:22    1.6127    0.00    0.00    0.00    20.00
54619090    2011.03.17 18:08    sell    0.10    gbpusd    1.6148    0.0000    1.6128    2011.03.17 20:12    1.6128    0.00    0.00    0.00    20.00
54631844    2011.03.17 18:45    buy    0.10    gbpusd    1.6130    0.0000    1.6150    2011.03.17 19:07    1.6150    0.00    0.00    0.00    20.00
54619042    2011.03.17 18:08    sell    0.10    gbpusd    1.6149    0.0000    1.6129    2011.03.17 18:46    1.6129    0.00    0.00    0.00    20.00
54618544    2011.03.17 18:10    sell    0.10    gbpusd    1.6150    0.0000    1.6130    2011.03.17 18:45    1.6130    0.00    0.00    0.00    20.00
54618952    2011.03.17 18:10    sell    0.10    gbpusd    1.6151    0.0000    1.6131    2011.03.17 18:45    1.6131    0.00    0.00    0.00    20.00
54618990    2011.03.17 18:10    sell    0.10    gbpusd    1.6152    0.0000    1.6132    2011.03.17 18:44    1.6132    0.00    0.00    0.00    20.00
54611865    2011.03.17 18:31    sell    0.10    gbpusd    1.6160    0.0000    1.6140    2011.03.17 18:37    1.6140    0.00    0.00    0.00    20.00
54629862    2011.03.17 17:34    buy    0.10    gbpusd    1.6140    0.0000    1.6160    2011.03.17 18:31    1.6160    0.00    0.00    0.00    20.00
54630621    2011.03.17 17:58    buy    0.10    gbpusd    1.6140    0.0000    1.6160    2011.03.17 18:31    1.6160    0.00    0.00    0.00    20.00
54630318    2011.03.17 17:45    buy    0.10    gbpusd    1.6130    0.0000    1.6150    2011.03.17 18:10    1.6150    0.00    0.00    0.00    20.00
54631254    2011.03.17 17:55    buy    0.10    gbpusd    1.6130    0.0000    1.6150    2011.03.17 18:10    1.6150    0.00    0.00    0.00    20.00
54629564    2011.03.17 17:29    buy    0.10    gbpusd    1.6127    0.0000    1.6147    2011.03.17 18:07    1.6147    0.00    0.00    0.00    20.00
54618611    2011.03.17 15:30    buy    0.10    gbpusd    1.6131    0.0000    1.6141    2011.03.17 17:37    1.6141    0.00    0.00    0.00    10.00
54617708    2011.03.17 15:33    buy    0.10    gbpusd    1.6130    0.0000    1.6140    2011.03.17 17:36    1.6140    0.00    0.00    0.00    10.00
54625231    2011.03.17 16:59    buy    0.10    gbpusd    1.6130    0.0000    1.6140    2011.03.17 17:36    1.6140    0.00    0.00    0.00    10.00
54618717    2011.03.17 15:33    buy    0.10    gbpusd    1.6129    0.0000    1.6139    2011.03.17 17:36    1.6139    0.00    0.00    0.00    10.00
54618882    2011.03.17 15:35    buy    0.10    gbpusd    1.6128    0.0000    1.6138    2011.03.17 17:35    1.6138    0.00    0.00    0.00    10.00
54625260    2011.03.17 16:59    sell    0.10    gbpusd    1.6130    0.0000    1.6120    2011.03.17 17:01    1.6120    0.00    0.00    0.00    10.00
54617746    2011.03.17 15:50    buy    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6130    2011.03.17 16:59    1.6130    0.00    0.00    0.00    10.00
54625192    2011.03.17 16:45    buy    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6130    2011.03.17 16:59    1.6130    0.00    0.00    0.00    10.00
54625162    2011.03.17 16:38    buy    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6120    2011.03.17 16:48    1.6120    0.00    0.00    0.00    10.00
54625052    2011.03.17 16:35    buy    0.10    gbpusd    1.6103    0.0000    1.6113    2011.03.17 16:45    1.6113    0.00    0.00    0.00    10.00
54611727    2011.03.17 16:35    buy    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6110    2011.03.17 16:41    1.6110    0.00    0.00    0.00    10.00
54611699    2011.03.17 15:51    sell    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6100    2011.03.17 16:35    1.6100    0.00    0.00    0.00    10.00
54611669    2011.03.17 15:55    buy    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6120    2011.03.17 16:03    1.6120    0.00    0.00    0.00    10.00
54611644    2011.03.17 13:27    sell    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6110    2011.03.17 15:55    1.6110    0.00    0.00    0.00    10.00
54617766    2011.03.17 15:46    sell    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6110    2011.03.17 15:55    1.6110    0.00    0.00    0.00    10.00
54618827    2011.03.17 15:33    sell    0.10    gbpusd    1.6126    0.0000    1.6116    2011.03.17 15:50    1.6116    0.00    0.00    0.00    10.00
54618909    2011.03.17 15:30    sell    0.10    gbpusd    1.6128    0.0000    1.6118    2011.03.17 15:50    1.6118    0.00    0.00    0.00    10.00
54618654    2011.03.17 15:30    sell    0.10    gbpusd    1.6129    0.0000    1.6119    2011.03.17 15:50    1.6119    0.00    0.00    0.00    10.00
54618692    2011.03.17 15:30    sell    0.10    gbpusd    1.6129    0.0000    1.6119    2011.03.17 15:50    1.6119    0.00    0.00    0.00    10.00
54617735    2011.03.17 15:30    sell    0.10    gbpusd    1.6130    0.0000    1.6120    2011.03.17 15:50    1.6120    0.00    0.00    0.00    10.00
54618780    2011.03.17 15:41    buy    0.10    gbpusd    1.6126    0.0000    1.6136    2011.03.17 15:44    1.6136    0.00    0.00    0.00    10.00
54617917    2011.03.17 14:38    sell    0.10    gbpusd    1.6139    0.0000    1.6129    2011.03.17 15:33    1.6129    0.00    0.00    0.00    10.00
54618010    2011.03.17 14:39    sell    0.10    gbpusd    1.6140    0.0000    1.6130    2011.03.17 15:33    1.6130    0.00    0.00    0.00    10.00
54617859    2011.03.17 14:37    sell    0.10    gbpusd    1.6140    0.0000    1.6130    2011.03.17 15:33    1.6130    0.00    0.00    0.00    10.00
54618141    2011.03.17 14:41    sell    0.10    gbpusd    1.6141    0.0000    1.6131    2011.03.17 15:30    1.6131    0.00    0.00    0.00    10.00
54618211    2011.03.17 14:42    sell    0.10    gbpusd    1.6144    0.0000    1.6134    2011.03.17 15:30    1.6134    0.00    0.00    0.00    10.00
54617395    2011.03.17 14:31    sell    0.10    gbpusd    1.6135    0.0000    1.6135    2011.03.17 14:50    1.6135    0.00    0.00    0.00    0.00
54618304    2011.03.17 14:44    sell    0.10    gbpusd    1.6145    0.0000    1.6135    2011.03.17 14:50    1.6135    0.00    0.00    0.00    10.00
54618322    2011.03.17 14:44    sell    0.10    gbpusd    1.6146    0.0000    1.6136    2011.03.17 14:50    1.6136    0.00    0.00    0.00    10.00
54617695    2011.03.17 14:42    sell    0.10    gbpusd    1.6150    0.0000    1.6140    2011.03.17 14:46    1.6140    0.00    0.00    0.00    10.00
54618002    2011.03.17 14:39    buy    0.10    gbpusd    1.6141    0.0000    1.6151    2011.03.17 14:42    1.6151    0.00    0.00    0.00    10.00
54617422   }  2011.03.17 14:32    buy    0.10    gbpusd    1.6139    0.0000    1.6149    2011.03.17 14:42    1.6149    0.00    0.00    0.00    10.00
54618115    2011.03.17 14:41    buy    0.10    gbpusd    1.6139    0.0000    1.6149    2011.03.17 14:42    1.6149    0.00    0.00    0.00    10.00
54613960    2011.03.17 14:26    sell    0.10    gbpusd    1.6150    0.0000    1.6140    2011.03.17 14:27    1.6140    0.00    0.00    0.00    10.00
54614322    2011.03.17 13:42    buy    0.10    gbpusd    1.6140    0.0000    1.6150    2011.03.17 14:26    1.6150    0.00    0.00    0.00    10.00
54614031    2011.03.17 13:18    buy    0.10    gbpusd    1.6139    0.0000    1.6149    2011.03.17 14:23    1.6149    0.00    0.00    0.00    10.00
54614150    2011.03.17 13:22    buy    0.10    gbpusd    1.6135    0.0000    1.6145    2011.03.17 14:20    1.6145    0.00    0.00    0.00    10.00
54614114    2011.03.17 13:21    buy    0.10    gbpusd    1.6135    0.0000    1.6145    2011.03.17 14:20    1.6145    0.00    0.00    0.00    10.00
54614342    2011.03.17 14:11    sell    0.10    gbpusd    1.6140    0.0000    1.6130    2011.03.17 14:13    1.6130    0.00    0.00    0.00    10.00
54613914    2011.03.17 13:22    buy    0.10    gbpusd    1.6130    0.0000    1.6140    2011.03.17 14:11    1.6140    0.00    0.00    0.00    10.00
54614206    2011.03.17 13:22    buy    0.10    gbpusd    1.6128    0.0000    1.6138    2011.03.17 14:10    1.6138    0.00    0.00    0.00    10.00
54611623    2011.03.17 13:27    buy    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6130    2011.03.17 13:35    1.6130    0.00    0.00    0.00    10.00
54612373    2011.03.17 12:45    sell    0.10    gbpusd    1.6129    0.0000    1.6119    2011.03.17 13:28    1.6119    0.00    0.00    0.00    10.00
54613930    2011.03.17 13:20    sell    0.10    gbpusd    1.6130    0.0000    1.6120    2011.03.17 13:27    1.6120    0.00    0.00    0.00    10.00
54611617    2011.03.17 12:44    sell    0.10    gbpusd    1.6130    0.0000    1.6120    2011.03.17 13:27    1.6120    0.00    0.00    0.00    10.00
54614120    2011.03.17 13:21    sell    0.10    gbpusd    1.6132    0.0000    1.6122    2011.03.17 13:27    1.6122    0.00    0.00    0.00    10.00
54612659    2011.03.17 12:48    sell    0.10    gbpusd    1.6131    0.0000    1.6121    2011.03.17 13:27    1.6121    0.00    0.00    0.00    10.00
54614036    2011.03.17 13:18    sell    0.10    gbpusd    1.6135    0.0000    1.6125    2011.03.17 13:26    1.6125    0.00    0.00    0.00    10.00
54612016    2011.03.17 12:55    sell    0.10    gbpusd    1.6150    0.0000    1.6140    2011.03.17 12:55    1.6140    0.00    0.00    0.00    10.00
54612575    2011.03.17 12:50    buy    0.10    gbpusd    1.6140    0.0000    1.6150    2011.03.17 12:55    1.6150    0.00    0.00    0.00    10.00
54612146    2011.03.17 12:45    buy    0.10    gbpusd    1.6140    0.0000    1.6150    2011.03.17 12:55    1.6150    0.00    0.00    0.00    10.00
54612078    2011.03.17 12:42    buy    0.10    gbpusd    1.6136    0.0000    1.6146    2011.03.17 12:54    1.6146    0.00    0.00    0.00    10.00
54612629    2011.03.17 12:50    sell    0.10    gbpusd    1.6140    0.0000    1.6130    2011.03.17 12:52    1.6130    0.00    0.00    0.00    10.00
54612649    2011.03.17 12:48    buy    0.10    gbpusd    1.6130    0.0000    1.6140    2011.03.17 12:50    1.6140    0.00    0.00    0.00    10.00
54612539    2011.03.17 12:47    buy    0.10    gbpusd    1.6130    0.0000    1.6140    2011.03.17 12:50    1.6140    0.00    0.00    0.00    10.00
54612063    2011.03.17 12:42    sell    0.10    gbpusd    1.6137    0.0000    1.6127    2011.03.17 12:47    1.6127    0.00    0.00    0.00    10.00
54612300    2011.03.17 12:45    sell    0.10    gbpusd    1.6140    0.0000    1.6130    2011.03.17 12:47    1.6130    0.00    0.00    0.00    10.00
54612329    2011.03.17 12:44    buy    0.10    gbpusd    1.6129    0.0000    1.6143    2011.03.17 12:45    1.6143    0.00    0.00    0.00    14.00
54611514    2011.03.17 12:44    buy    0.10    gbpusd    1.6130    0.0000    1.6140    2011.03.17 12:45    1.6140    0.00    0.00    0.00    10.00
54441834    2011.03.15 18:03    buy    0.10    gbpusd    1.6073    0.0000    0.0000    2011.03.17 12:33    1.6146    0.00    0.00    -0.92    73.00
54441435    2011.03.15 17:57    buy    0.10    gbpusd    1.6074    0.0000    0.0000    2011.03.17 12:33    1.6143    0.00    0.00    -0.92    69.00
54432110    2011.03.15 16:01    buy    0.10    gbpusd    1.6040    0.0000    0.0000    2011.03.17 12:33    1.6139    0.00    0.00    -0.92    99.00
54522083    2011.03.16 18:35    buy    0.10    gbpusd    1.6017    0.0000    0.0000    2011.03.17 12:32    1.6141    0.00    0.00    -0.69    124.00
54522095    2011.03.16 18:35    buy    0.10    gbpusd    1.6016    0.0000    0.0000    2011.03.17 12:32    1.6142    0.00    0.00    -0.69    126.00
54525957    2011.03.16 19:32    buy    0.10    gbpusd    1.5998    0.0000    0.0000    2011.03.17 12:32    1.6143    0.00    0.00    -0.69    145.00
54526215    2011.03.16 20:01    buy    0.10    gbpusd    1.5990    0.0000    0.0000    2011.03.17 12:31    1.6149    0.00    0.00    -0.69    159.00
54526511    2011.03.16 19:40    buy    0.10    gbpusd    1.5997    0.0000    0.0000    2011.03.17 12:31    1.6149    0.00    0.00    -0.69    152.00
54530350    2011.03.16 23:39    buy    0.10    gbpusd    1.5990    0.0000    0.0000    2011.03.17 12:31    1.6152    0.00    0.00    -0.69    162.00
54530382    2011.03.16 23:31    buy    0.10    gbpusd    1.6000    0.0000    0.0000    2011.03.17 12:30    1.6155    0.00    0.00    -0.69    155.00
54269811    2011.03.11 11:24    buy    0.10    gbpusd    1.6040    0.0000    0.0000    2011.03.17 12:30    1.6157    0.00    0.00    -1.38    117.00
54287009    2011.03.11 14:40    buy    0.10    gbpusd    1.6013    0.0000    0.0000    2011.03.17 12:30    1.6157    0.00    0.00    -1.38    144.00
54270115    2011.03.11 11:28    buy    0.10    gbpusd    1.6032    0.0000    0.0000    2011.03.17 12:30    1.6158    0.00    0.00    -1.38    126.00
54287512    2011.03.11 14:54    buy    0.10    gbpusd    1.6005    0.0000    0.0000    2011.03.17 12:29    1.6151    0.00    0.00    -1.38    146.00
54403851    2011.03.15 11:33    buy    0.10    gbpusd    1.6026    0.0000    0.0000    2011.03.17 12:29    1.6151    0.00    0.00    -0.92    125.00
54287201    2011.03.11 14:45    buy    0.10    gbpusd    1.6014    0.0000    0.0000    2011.03.17 12:29    1.6154    0.00    0.00    -1.38    140.00
54287411    2011.03.11 14:53    buy    0.10    gbpusd    1.6009    0.0000    0.0000    2011.03.17 12:29    1.6151    0.00    0.00    -1.38    142.00
54287551    2011.03.11 14:55    buy    0.10    gbpusd    1.6006    0.0000    0.0000    2011.03.17 12:28    1.6151    0.00    0.00    -1.38    145.00
54287585    2011.03.11 14:55    buy    0.10    gbpusd    1.6005    0.0000    0.0000    2011.03.17 12:28    1.6150    0.00    0.00    -1.38    145.00
54526026    2011.03.16 19:33    buy    0.10    gbpusd    1.5998    0.0000    0.0000    2011.03.17 12:25    1.6143    0.00    0.00    -0.69    145.00
54604874    2011.03.17 11:19    sell    0.00    gbpusd    1.6077    0.0000    1.6067    2011.03.17 12:21    1.6077    0.00    0.00    0.00    0.00
54610653    2011.03.17 09:06    sell    0.00    gbpusd    1.6040    0.0000    1.6030    2011.03.17 12:21    1.6040    0.00    0.00    0.00    0.00
54602553    2011.03.17 11:10    sell    0.00    gbpusd    1.6080    0.0000    1.6070    2011.03.17 12:21    1.6080    0.00    0.00    0.00    0.00
54610652    2011.03.07 15:07    buy    0.02    gbpusd    1.6290    0.0000    1.6300    2011.03.17 12:21    1.6040    0.00    0.00    0.00    -50.00
54593916    2011.03.17 09:06    sell    0.00    gbpusd    1.6040    0.0000    1.6030    2011.03.17 12:21    1.6040    0.00    0.00    0.00    0.00
54610654    2011.03.17 11:10    sell    0.00    gbpusd    1.6080    0.0000    1.6070    2011.03.17 12:21    1.6080    0.00    0.00    0.00    0.00
54610650    2011.03.07 14:49    buy    0.04    gbpusd    1.6300    0.0000    1.6310    2011.03.17 12:21    1.6029    0.00    0.00    0.00    -108.40
54610649    2011.03.17 08:49    sell    0.00    gbpusd    1.6020    0.0000    1.6010    2011.03.17 12:21    1.6020    0.00    0.00    0.00    0.00
54610648    2011.03.07 14:40    buy    0.06    gbpusd    1.6310    0.0000    1.6320    2011.03.17 12:21    1.6020    0.00    0.00    0.00    -174.00
54610651    2011.03.17 09:00    sell    0.00    gbpusd    1.6029    0.0000    1.6019    2011.03.17 12:21    1.6029    0.00    0.00    0.00    0.00
54604859    2011.03.17 11:27    sell    0.00    gbpusd    1.6090    0.0000    1.6080    2011.03.17 12:21    1.6090    0.00    0.00    0.00    0.00
54604315    2011.03.17 11:40    sell    0.00    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6100    2011.03.17 12:21    1.6110    0.00    0.00    0.00    0.00
54593664    2011.03.17 09:00    sell    0.00    gbpusd    1.6029    0.0000    1.6019    2011.03.17 12:21    1.6029    0.00    0.00    0.00    0.00
54610645    2011.03.02 17:41    buy    0.02    gbpusd    1.6340    0.0000    1.6350    2011.03.17 12:21    1.5990    0.00    0.00    -1.84    -70.00
54610656    2011.03.17 11:15    sell    0.00    gbpusd    1.6082    0.0000    1.6072    2011.03.17 12:21    1.6082    0.00    0.00    0.00    0.00
54610657    2011.03.07 16:29    buy    0.04    gbpusd    1.6262    0.0000    1.6272    2011.03.17 12:21    1.6077    0.00    0.00    0.00    -74.00
54610658    2011.03.17 11:19    sell    0.00    gbpusd    1.6077    0.0000    1.6067    2011.03.17 12:21    1.6077    0.00    0.00    0.00    0.00
54610660    2011.03.17 11:27    sell    0.00    gbpusd    1.6090    0.0000    1.6080    2011.03.17 12:21    1.6090    0.00    0.00    0.00    0.00
54610661    2011.03.17 11:38    sell    0.00    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6090    2011.03.17 12:21    1.6100    0.00    0.00    0.00    0.00
54610662    2011.03.09 14:09    buy    0.06    gbpusd    1.6239    0.0000    1.6249    2011.03.17 12:21    1.6110    0.00    0.00    0.00    -77.40
54610663    2011.03.17 11:40    sell    0.00    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6100    2011.03.17 12:21    1.6110    0.00    0.00    0.00    0.00
54587829    2011.03.17 08:49    sell    0.00    gbpusd    1.6020    0.0000    1.6010    2011.03.17 12:21    1.6020    0.00    0.00    0.00    0.00
54610643    2011.03.02 17:05    buy    0.04    gbpusd    1.6340    0.0000    1.6350    2011.03.17 12:21    1.5980    0.00    0.00    -1.84    -144.00
54610576    2011.03.17 12:19    sell    0.00    gbpusd    1.6150    0.0000    1.6140    2011.03.17 12:21    1.6150    0.00    0.00    0.00    0.00
54610664    2011.03.09 14:12    buy    0.04    gbpusd    1.6230    0.0000    1.6240    2011.03.17 12:21    1.6120    0.00    0.00    0.00    -44.00
54610665    2011.03.17 11:48    sell    0.00    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6110    2011.03.17 12:21    1.6120    0.00    0.00    0.00    0.00
54390358    2011.03.17 11:57    sell    0.00    gbpusd    1.6140    0.0000    1.6130    2011.03.17 12:21    1.6140    0.00    0.00    0.00    0.00
54610666    2011.03.09 14:14    buy    0.02    gbpusd    1.6228    0.0000    1.6238    2011.03.17 12:21    1.6140    0.00    0.00    0.00    -17.60
54610667    2011.03.17 11:57    sell    0.00    gbpusd    1.6140    0.0000    1.6130    2011.03.17 12:21    1.6140    0.00    0.00    0.00    0.00
54610668    2011.03.17 11:58    sell    0.00    gbpusd    1.6150    0.0000    1.6140    2011.03.17 12:21    1.6150    0.00    0.00    0.00    0.00
54610669    2011.03.09 15:15    buy    0.06    gbpusd    1.6220    0.0000    1.6230    2011.03.17 12:21    1.6150    0.00    0.00    0.00    -42.00
54604389    2011.03.17 11:38    sell    0.00    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6090    2011.03.17 12:21    1.6100    0.00    0.00    0.00    0.00
54604630    2011.03.17 11:15    sell    0.00    gbpusd    1.6082    0.0000    1.6072    2011.03.17 12:21    1.6082    0.00    0.00    0.00    0.00
54610670    2011.03.17 12:19    sell    0.00    gbpusd    1.6150    0.0000    1.6140    2011.03.17 12:21    1.6150    0.00    0.00    0.00    0.00
54610655    2011.03.07 16:11    buy    0.06    gbpusd    1.6270    0.0000    1.6280    2011.03.17 12:21    1.6082    0.00    0.00    0.00    -112.80
54610647    2011.03.16 20:01    sell    0.00    gbpusd    1.5990    0.0000    1.5980    2011.03.17 12:21    1.5990    0.00    0.00    0.00    0.00
54610646    2011.03.15 14:40    sell    0.00    gbpusd    1.5990    0.0000    1.5980    2011.03.17 12:21    1.5990    0.00    0.00    0.00    0.00
54610659    2011.03.07 16:40    buy    0.02    gbpusd    1.6250    0.0000    1.6260    2011.03.17 12:21    1.6090    0.00    0.00    0.00    -32.00
54610644    2011.03.15 11:59    sell    0.00    gbpusd    1.5980    0.0000    1.5970    2011.03.17 12:21    1.5980    0.00    0.00    0.00    0.00
54023128    2011.03.09 13:45    buy    0.08    gbpusd    1.6240    0.0000    1.6250    2011.03.17 12:21    1.6090    0.00    0.00    -1.82    -120.00
54431743    2011.03.16 20:01    sell    0.00    gbpusd    1.5990    0.0000    1.5980    2011.03.17 12:21    1.5990    0.00    0.00    0.00    0.00
53184532    2011.03.11 12:25    sell    0.00    gbpusd    1.5980    0.0000    1.5970    2011.03.17 12:21    1.5980    0.00    0.00    0.00    0.00
54129964    2011.03.09 14:14    buy    0.06    gbpusd    1.6228    0.0000    1.6238    2011.03.17 12:21    1.6120    0.00    0.00    -1.82    -64.80
53878233    2011.03.07 12:04    buy    0.08    gbpusd    1.6340    0.0000    1.6350    2011.03.17 12:21    1.5990    0.00    0.00    -2.00    -280.00
54017178    2011.03.07 16:11    buy    0.02    gbpusd    1.6270    0.0000    1.6280    2011.03.17 12:21    1.6080    0.00    0.00    -2.00    -38.00
54006724    2011.03.07 13:39    buy    0.08    gbpusd    1.6340    0.0000    1.6350    2011.03.17 12:21    1.5990    0.00    0.00    -3.38    -280.00
53873485    2011.03.02 17:41    buy    0.06    gbpusd    1.6340    0.0000    1.6350    2011.03.17 12:21    1.5980    0.00    0.00    -2.91    -216.00
54006573    2011.03.07 14:49    buy    0.04    gbpusd    1.6300    0.0000    1.6310    2011.03.17 12:21    1.6020    0.00    0.00    -2.00    -112.00
54006544    2011.03.07 14:40    buy    0.02    gbpusd    1.6310    0.0000    1.6320    2011.03.17 12:21    1.5990    0.00    0.00    -2.00    -64.00
54129523    2011.03.09 14:12    buy    0.04    gbpusd    1.6230    0.0000    1.6240    2011.03.17 12:21    1.6110    0.00    0.00    -1.82    -48.00
54130321    2011.03.09 14:21    buy    0.08    gbpusd    1.6224    0.0000    1.6234    2011.03.17 12:21    1.6140    0.00    0.00    -1.82    -67.20
54489372    2011.03.17 11:48    sell    0.00    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6110    2011.03.17 12:21    1.6120    0.00    0.00    0.00    0.00
54129376    2011.03.09 14:06    buy    0.08    gbpusd    1.6236    0.0000    1.6246    2011.03.17 12:21    1.6100    0.00    0.00    -1.82    -108.80
54411842    2011.03.15 14:40    sell    0.00    gbpusd    1.5990    0.0000    1.5980    2011.03.17 12:21    1.5990    0.00    0.00    0.00    0.00
54390386    2011.03.17 11:58    sell    0.00    gbpusd    1.6150    0.0000    1.6140    2011.03.17 12:21    1.6150    0.00    0.00    0.00    0.00
54017094    2011.03.07 16:09    buy    0.08    gbpusd    1.6267    0.0000    1.6277    2011.03.17 12:21    1.6080    0.00    0.00    -2.00    -149.60
54006672    2011.03.07 16:40    buy    0.06    gbpusd    1.6250    0.0000    1.6260    2011.03.17 12:21    1.6077    0.00    0.00    -2.00    -103.80
54132941    2011.03.09 15:15    buy    0.02    gbpusd    1.6220    0.0000    1.6230    2011.03.17 12:21    1.6150    0.00    0.00    -1.82    -14.00
54006598    2011.03.07 15:07    buy    0.06    gbpusd    1.6290    0.0000    1.6300    2011.03.17 12:21    1.6029    0.00    0.00    -2.00    -156.60
54133129    2011.03.09 15:20    buy    0.04    gbpusd    1.6220    0.0000    1.6230    2011.03.17 12:21    1.6150    0.00    0.00    -1.82    -28.00
53421974    2011.03.02 17:05    buy    0.01    gbpusd    1.6340    0.0000    1.6350    2011.03.17 12:21    1.5980    0.00    0.00    -2.18    -36.00
54282956    2011.03.15 11:59    sell    0.00    gbpusd    1.5980    0.0000    1.5970    2011.03.17 12:21    1.5980    0.00    0.00    0.00    0.00
54129113    2011.03.09 14:23    buy    0.08    gbpusd    1.6220    0.0000    1.6230    2011.03.17 12:21    1.6150    0.00    0.00    -1.82    -56.00
54018343    2011.03.07 16:29    buy    0.04    gbpusd    1.6262    0.0000    1.6272    2011.03.17 12:21    1.6082    0.00    0.00    -2.00    -72.00
54129625    2011.03.09 14:09    buy    0.02    gbpusd    1.6239    0.0000    1.6249    2011.03.17 12:21    1.6100    0.00    0.00    -1.82    -27.80
54006616    2011.03.07 15:30    buy    0.08    gbpusd    1.6280    0.0000    1.6290    2011.03.17 12:21    1.6040    0.00    0.00    -2.00    -192.00
54390676    2011.03.17 12:02    sell    0.10    gbpusd    1.6170    0.0000    1.6160    2011.03.17 12:02    1.6160    0.00    0.00    0.00    10.00
54390574    2011.03.17 11:58    buy    0.10    gbpusd    1.6160    0.0000    1.6170    2011.03.17 12:02    1.6170    0.00    0.00    0.00    10.00
54362330    2011.03.15 03:53    buy    0.10    gbpusd    1.6160    0.0000    1.6170    2011.03.17 12:02    1.6170    0.00    0.00    -0.92    10.00
54390620    2011.03.17 11:58    sell    0.10    gbpusd    1.6160    0.0000    1.6150    2011.03.17 11:58    1.6150    0.00    0.00    0.00    10.00
54390371    2011.03.17 11:57    buy    0.10    gbpusd    1.6150    0.0000    1.6160    2011.03.17 11:58    1.6160    0.00    0.00    0.00    10.00
54362471    2011.03.15 04:24    buy    0.10    gbpusd    1.6150    0.0000    1.6160    2011.03.17 11:58    1.6160    0.00    0.00    -0.92    10.00
54399795    2011.03.17 11:57    buy    0.10    gbpusd    1.6140    0.0000    1.6150    2011.03.17 11:58    1.6150    0.00    0.00    0.00    10.00
54390352    2011.03.15 08:57    buy    0.10    gbpusd    1.6140    0.0000    1.6150    2011.03.17 11:58    1.6150    0.00    0.00    -0.92    10.00
54393865    2011.03.15 08:59    buy    0.10    gbpusd    1.6138    0.0000    1.6148    2011.03.17 11:57    1.6148    0.00    0.00    -0.92    10.00
54393568    2011.03.15 08:54    buy    0.10    gbpusd    1.6131    0.0000    1.6141    2011.03.17 11:57    1.6141    0.00    0.00    -0.92    10.00
54390345    2011.03.15 08:47    buy    0.10    gbpusd    1.6130    0.0000    1.6140    2011.03.17 11:57    1.6140    0.00    0.00    -0.92    10.00
54489385    2011.03.17 11:51    buy    0.10    gbpusd    1.6130    0.0000    1.6140    2011.03.17 11:57    1.6140    0.00    0.00    0.00    10.00
54399661    2011.03.16 10:21    buy    0.10    gbpusd    1.6130    0.0000    1.6140    2011.03.17 11:57    1.6140    0.00    0.00    -0.69    10.00
54362552    2011.03.15 05:45    buy    0.10    gbpusd    1.6130    0.0000    1.6140    2011.03.17 11:57    1.6140    0.00    0.00    -0.92    10.00
54394034    2011.03.15 09:01    buy    0.10    gbpusd    1.6128    0.0000    1.6138    2011.03.17 11:57    1.6138    0.00    0.00    -0.92    10.00
54394048    2011.03.15 09:01    buy    0.10    gbpusd    1.6126    0.0000    1.6136    2011.03.17 11:57    1.6136    0.00    0.00    -0.92    10.00
54394077    2011.03.15 09:02    buy    0.10    gbpusd    1.6124    0.0000    1.6134    2011.03.17 11:57    1.6134    0.00    0.00    -0.92    10.00
54489406    2011.03.17 11:51    sell    0.10    gbpusd    1.6130    0.0000    1.6120    2011.03.17 11:53    1.6120    0.00    0.00    0.00    10.00
54500304    2011.03.17 11:00    buy    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6130    2011.03.17 11:51    1.6130    0.00    0.00    0.00    10.00
54604688    2011.03.17 11:16    buy    0.10    gbpusd    1.6090    0.0000    1.6130    2011.03.17 11:51    1.6130    0.00    0.00    0.00    40.00
54489361    2011.03.16 14:38    buy    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6130    2011.03.17 11:51    1.6130    0.00    0.00    -0.69    10.00
54604215    2011.03.17 11:48    buy    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6130    2011.03.17 11:51    1.6130    0.00    0.00    0.00    10.00
54500140    2011.03.16 14:45    buy    0.10    gbpusd    1.6114    0.0000    1.6125    2011.03.17 11:51    1.6125    0.00    0.00    -0.69    11.00
54500558    2011.03.16 14:57    buy    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6120    2011.03.17 11:48    1.6120    0.00    0.00    -0.69    10.00
54489179    2011.03.16 14:23    buy    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6120    2011.03.17 11:48    1.6120    0.00    0.00    -0.69    10.00
54507674    2011.03.17 11:00    buy    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6120    2011.03.17 11:48    1.6120    0.00    0.00    0.00    10.00
54604263    2011.03.17 11:39    buy    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6120    2011.03.17 11:48    1.6120    0.00    0.00    0.00    10.00
54500439    2011.03.16 14:52    buy    0.10    gbpusd    1.6108    0.0000    1.6120    2011.03.17 11:48    1.6120    0.00    0.00    -0.69    12.00
54489621    2011.03.16 11:57    buy    0.10    gbpusd    1.6102    0.0000    1.6121    2011.03.17 11:48    1.6121    0.00    0.00    -0.69    19.00
54604366    2011.03.17 11:38    buy    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6110    2011.03.17 11:40    1.6110    0.00    0.00    0.00    10.00
54604527    2011.03.17 11:15    buy    0.10    gbpusd    1.6090    0.0000    1.6100    2011.03.17 11:38    1.6100    0.00    0.00    0.00    10.00
54604826    2011.03.17 11:27    buy    0.10    gbpusd    1.6090    0.0000    1.6100    2011.03.17 11:38    1.6100    0.00    0.00    0.00    10.00
54604460    2011.03.17 11:12    buy    0.10    gbpusd    1.6090    0.0000    1.6100    2011.03.17 11:38    1.6100    0.00    0.00    0.00    10.00
54604625    2011.03.17 11:15    buy    0.10    gbpusd    1.6084    0.0000    1.6096    2011.03.17 11:38    1.6096    0.00    0.00    0.00    12.00
54604868    2011.03.17 11:18    buy    0.10    gbpusd    1.6080    0.0000    1.6092    2011.03.17 11:32    1.6092    0.00    0.00    0.00    12.00
54602010    2011.03.17 10:49    sell    0.10    gbpusd    1.6086    0.0000    1.6076    2011.03.17 11:22    1.6076    0.00    0.00    0.00    10.00
54604494    2011.03.17 11:16    sell    0.10    gbpusd    1.6090    0.0000    1.6080    2011.03.17 11:18    1.6080    0.00    0.00    0.00    10.00
54602526    2011.03.17 11:13    buy    0.10    gbpusd    1.6080    0.0000    1.6090    2011.03.17 11:16    1.6090    0.00    0.00    0.00    10.00
54507588    2011.03.17 10:43    sell    0.10    gbpusd    1.6090    0.0000    1.6080    2011.03.17 11:13    1.6080    0.00    0.00    0.00    10.00
54602736    2011.03.17 10:56    sell    0.10    gbpusd    1.6091    0.0000    1.6081    2011.03.17 11:10    1.6081    0.00    0.00    0.00    10.00
54602814    2011.03.17 10:57    sell    0.10    gbpusd    1.6093    0.0000    1.6084    2011.03.17 11:10    1.6084    0.00    0.00    0.00    9.00
54507653    2011.03.17 10:59    sell    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6090    2011.03.17 11:09    1.6090    0.00    0.00    0.00    10.00
54507692    2011.03.17 11:00    sell    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6100    2011.03.17 11:04    1.6100    0.00    0.00    0.00    10.00
54507636    2011.03.17 10:50    buy    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6110    2011.03.17 11:00    1.6110    0.00    0.00    0.00    10.00
54601987    2011.03.17 10:48    buy    0.10    gbpusd    1.6089    0.0000    1.6101    2011.03.17 10:59    1.6101    0.00    0.00    0.00    12.00
54507571    2011.03.17 10:37    buy    0.10    gbpusd    1.6090    0.0000    1.6100    2011.03.17 10:59    1.6100    0.00    0.00    0.00    10.00
54500228    2011.03.16 15:14    buy    0.10    gbpusd    1.6090    0.0000    1.6100    2011.03.17 10:59    1.6100    0.00    0.00    -0.69    10.00
54507372    2011.03.17 09:41    buy    0.10    gbpusd    1.6080    0.0000    1.6090    2011.03.17 10:43    1.6090    0.00    0.00    0.00    10.00
54500294    2011.03.16 15:26    buy    0.10    gbpusd    1.6080    0.0000    1.6090    2011.03.17 10:43    1.6090    0.00    0.00    -0.69    10.00
54522024    2011.03.17 09:37    sell    0.10    gbpusd    1.6060    0.0000    1.6050    2011.03.17 10:12    1.6050    0.00    0.00    0.00    10.00
54507338    2011.03.17 09:41    sell    0.10    gbpusd    1.6070    0.0000    1.6060    2011.03.17 09:59    1.6060    0.00    0.00    0.00    10.00
54507404    2011.03.17 09:42    sell    0.10    gbpusd    1.6080    0.0000    1.6070    2011.03.17 09:47    1.6070    0.00    0.00    0.00    10.00
54507326    2011.03.17 09:40    buy    0.10    gbpusd    1.6070    0.0000    1.6080    2011.03.17 09:42    1.6080    0.00    0.00    0.00    10.00
54500330    2011.03.16 15:27    buy    0.10    gbpusd    1.6070    0.0000    1.6080    2011.03.17 09:42    1.6080    0.00    0.00    -0.69    10.00
54522004    2011.03.17 09:36    buy    0.10    gbpusd    1.6060    0.0000    1.6070    2011.03.17 09:41    1.6070    0.00    0.00    0.00    10.00
54508380    2011.03.16 16:43    buy    0.10    gbpusd    1.6060    0.0000    1.6070    2011.03.17 09:41    1.6070    0.00    0.00    -0.69    10.00
54507608    2011.03.16 16:28    buy    0.10    gbpusd    1.6060    0.0000    1.6070    2011.03.17 09:41    1.6070    0.00    0.00    -0.69    10.00
54507282    2011.03.16 16:20    buy    0.10    gbpusd    1.6056    0.0000    1.6066    2011.03.17 09:40    1.6066    0.00    0.00    -0.69    10.00
54521950    2011.03.16 23:14    buy    0.10    gbpusd    1.6050    0.0000    1.6060    2011.03.17 09:37    1.6060    0.00    0.00    -0.69    10.00
54587721    2011.03.17 09:06    buy    0.10    gbpusd    1.6050    0.0000    1.6060    2011.03.17 09:37    1.6060    0.00    0.00    0.00    10.00
54508761    2011.03.16 17:00    buy    0.10    gbpusd    1.6050    0.0000    1.6060    2011.03.17 09:37    1.6060    0.00    0.00    -0.69    10.00
54587732    2011.03.17 09:25    sell    0.10    gbpusd    1.6050    0.0000    1.6040    2011.03.17 09:27    1.6040    0.00    0.00    0.00    10.00
54593892    2011.03.17 09:03    buy    0.10    gbpusd    1.6040    0.0000    1.6050    2011.03.17 09:25    1.6050    0.00    0.00    0.00    10.00
54587541    2011.03.17 07:24    buy    0.10    gbpusd    1.6037    0.0000    1.6047    2011.03.17 09:06    1.6047    0.00    0.00    0.00    10.00
54593628    2011.03.17 08:59    buy    0.10    gbpusd    1.6030    0.0000    1.6047    2011.03.17 09:06    1.6047    0.00    0.00    0.00    17.00
54588089    2011.03.17 08:45    buy    0.10    gbpusd    1.6030    0.0000    1.6040    2011.03.17 09:01    1.6040    0.00    0.00    0.00    10.00
54587552    2011.03.17 07:24    sell    0.10    gbpusd    1.6035    0.0000    1.6025    2011.03.17 08:47    1.6025    0.00    0.00    0.00    10.00
54588099    2011.03.17 07:42    sell    0.10    gbpusd    1.6040    0.0000    1.6030    2011.03.17 08:45    1.6030    0.00    0.00    0.00    10.00
54536416    2011.03.16 23:30    sell    0.10    gbpusd    1.6000    0.0000    1.5990    2011.03.16 23:39    1.5990    0.00    0.00    0.00    10.00
54536390    2011.03.16 23:13    sell    0.10    gbpusd    1.6010    0.0000    1.6000    2011.03.16 23:31    1.6000    0.00    0.00    0.00    10.00
54521916    2011.03.16 23:14    sell    0.10    gbpusd    1.6040    0.0000    1.6030    2011.03.16 23:17    1.6030    0.00    0.00    0.00    10.00
54521973    2011.03.16 23:14    sell    0.10    gbpusd    1.6050    0.0000    1.6040    2011.03.16 23:16    1.6040    0.00    0.00    0.00    10.00
54521839    2011.03.16 23:13    buy    0.10    gbpusd    1.6040    0.0000    1.6050    2011.03.16 23:14    1.6050    0.00    0.00    0.00    10.00
54521985    2011.03.16 20:40    buy    0.10    gbpusd    1.6030    0.0000    1.6040    2011.03.16 23:14    1.6040    0.00    0.00    0.00    10.00
54526142    2011.03.16 20:38    buy    0.10    gbpusd    1.6020    0.0000    1.6040    2011.03.16 23:14    1.6040    0.00    0.00    0.00    20.00
54536477    2011.03.16 22:34    buy    0.10    gbpusd    1.6030    0.0000    1.6040    2011.03.16 23:14    1.6040    0.00    0.00    0.00    10.00
54536239    2011.03.16 22:04    buy    0.10    gbpusd    1.6023    0.0000    1.6038    2011.03.16 23:14    1.6038    0.00    0.00    0.00    15.00
54521654    2011.03.16 18:28    buy    0.10    gbpusd    1.6025    0.0000    1.6035    2011.03.16 23:13    1.6035    0.00    0.00    0.00    10.00
54536352    2011.03.16 23:13    buy    0.10    gbpusd    1.6010    0.0000    1.6020    2011.03.16 23:13    1.6020    0.00    0.00    0.00    10.00
54526183    2011.03.16 20:38    sell    0.10    gbpusd    1.6020    0.0000    1.6014    2011.03.16 23:13    1.6014    0.00    0.00    0.00    6.00
54536243    2011.03.16 22:04    sell    0.10    gbpusd    1.6024    0.0000    1.6014    2011.03.16 23:13    1.6014    0.00    0.00    0.00    10.00
54536486    2011.03.16 22:34    sell    0.10    gbpusd    1.6030    0.0000    1.6020    2011.03.16 22:56    1.6020    0.00    0.00    0.00    10.00
54521994    2011.03.16 20:49    sell    0.10    gbpusd    1.6030    0.0000    1.6020    2011.03.16 20:53    1.6020    0.00    0.00    0.00    10.00
54522301    2011.03.16 18:40    buy    0.10    gbpusd    1.6020    0.0000    1.6030    2011.03.16 20:49    1.6030    0.00    0.00    0.00    10.00
54526443    2011.03.16 19:39    buy    0.10    gbpusd    1.6000    0.0000    1.6020    2011.03.16 20:38    1.6020    0.00    0.00    0.00    20.00
54526070    2011.03.16 19:51    buy    0.10    gbpusd    1.6010    0.0000    1.6020    2011.03.16 20:38    1.6020    0.00    0.00    0.00    10.00
54521770    2011.03.16 18:49    buy    0.10    gbpusd    1.6010    0.0000    1.6020    2011.03.16 20:38    1.6020    0.00    0.00    0.00    10.00
54526109    2011.03.16 20:26    sell    0.10    gbpusd    1.6010    0.0000    1.6005    2011.03.16 20:27    1.6005    0.00    0.00    0.00    5.00
54431520    2011.03.16 19:14    buy    0.10    gbpusd    1.6000    0.0000    1.6010    2011.03.16 20:26    1.6010    0.00    0.00    0.00    10.00
54431666    2011.03.16 20:01    buy    0.10    gbpusd    1.5990    0.0000    1.6000    2011.03.16 20:14    1.6000    0.00    0.00    0.00    10.00
54526493    2011.03.16 19:42    sell    0.10    gbpusd    1.6000    0.0000    1.5990    2011.03.16 20:01    1.5990    0.00    0.00    0.00    10.00
54431559    2011.03.16 19:13    sell    0.10    gbpusd    1.6000    0.0000    1.5990    2011.03.16 20:01    1.5990    0.00    0.00    0.00    10.00
54421781    2011.03.15 14:46    sell    0.10    gbpusd    1.6010    0.0000    1.6000    2011.03.16 19:14    1.6000    0.00    0.00    -0.46    10.00
54431497    2011.03.16 18:15    sell    0.10    gbpusd    1.6010    0.0000    1.6000    2011.03.16 19:14    1.6000    0.00    0.00    0.00    10.00
54521786    2011.03.16 18:38    sell    0.10    gbpusd    1.6010    0.0000    1.6000    2011.03.16 19:14    1.6000    0.00    0.00    0.00    10.00
54522316    2011.03.16 18:41    sell    0.10    gbpusd    1.6020    0.0000    1.6010    2011.03.16 18:49    1.6010    0.00    0.00    0.00    10.00
54521659    2011.03.16 18:29    sell    0.10    gbpusd    1.6022    0.0000    1.6012    2011.03.16 18:49    1.6012    0.00    0.00    0.00    10.00
54431386    2011.03.16 18:14    buy    0.10    gbpusd    1.6020    0.0000    1.6030    2011.03.16 18:30    1.6030    0.00    0.00    0.00    10.00
54431467    2011.03.16 18:17    buy    0.10    gbpusd    1.6010    0.0000    1.6020    2011.03.16 18:20    1.6020    0.00    0.00    0.00    10.00
54431427    2011.03.16 17:07    sell    0.10    gbpusd    1.6020    0.0000    1.6010    2011.03.16 18:17    1.6010    0.00    0.00    0.00    10.00
54432042    2011.03.15 16:38    sell    0.10    gbpusd    1.6030    0.0000    1.6020    2011.03.16 18:14    1.6020    0.00    0.00    -0.46    10.00
54441735    2011.03.16 17:05    sell    0.10    gbpusd    1.6030    0.0000    1.6020    2011.03.16 18:14    1.6020    0.00    0.00    0.00    10.00
54508552    2011.03.16 17:02    buy    0.10    gbpusd    1.6040    0.0000    1.6050    2011.03.16 17:34    1.6050    0.00    0.00    0.00    10.00
54431970    2011.03.16 17:05    buy    0.10    gbpusd    1.6030    0.0000    1.6040    2011.03.16 17:05    1.6040    0.00    0.00    0.00    10.00
54441682    2011.03.16 16:36    sell    0.10    gbpusd    1.6040    0.0000    1.6030    2011.03.16 17:05    1.6030    0.00    0.00    0.00    10.00
54508571    2011.03.16 17:01    sell    0.10    gbpusd    1.6040    0.0000    1.6030    2011.03.16 17:05    1.6030    0.00    0.00    0.00    10.00
54403822    2011.03.15 15:43    sell    0.10    gbpusd    1.6040    0.0000    1.6030    2011.03.16 17:05    1.6030    0.00    0.00    -0.46    10.00
54508776    2011.03.16 16:59    sell    0.10    gbpusd    1.6050    0.0000    1.6040    2011.03.16 17:02    1.6040    0.00    0.00    0.00    10.00
54508650    2011.03.16 16:43    sell    0.10    gbpusd    1.6053    0.0000    1.6043    2011.03.16 17:01    1.6043    0.00    0.00    0.00    10.00
54507620    2011.03.16 16:45    sell    0.10    gbpusd    1.6060    0.0000    1.6050    2011.03.16 17:00    1.6050    0.00    0.00    0.00    10.00
54508655    2011.03.16 16:43    buy    0.10    gbpusd    1.6055    0.0000    1.6065    2011.03.16 16:48    1.6065    0.00    0.00    0.00    10.00
54441623    2011.03.16 16:36    buy    0.10    gbpusd    1.6040    0.0000    1.6050    2011.03.16 16:41    1.6050    0.00    0.00    0.00    10.00
54472893    2011.03.16 15:40    sell    0.10    gbpusd    1.6050    0.0000    1.6040    2011.03.16 16:36    1.6040    0.00    0.00    0.00    10.00
54441533    2011.03.16 04:56    sell    0.10    gbpusd    1.6050    0.0000    1.6040    2011.03.16 16:36    1.6040    0.00    0.00    0.00    10.00
54507288    2011.03.16 16:20    sell    0.10    gbpusd    1.6052    0.0000    1.6042    2011.03.16 16:36    1.6042    0.00    0.00    0.00    10.00
54472853    2011.03.16 15:40    buy    0.10    gbpusd    1.6050    0.0000    1.6060    2011.03.16 15:42    1.6060    0.00    0.00    0.00    10.00
54480192    2011.03.16 12:05    sell    0.10    gbpusd    1.6060    0.0000    1.6050    2011.03.16 15:40    1.6050    0.00    0.00    0.00    10.00
54495261    2011.03.16 13:23    sell    0.10    gbpusd    1.6060    0.0000    1.6050    2011.03.16 15:40    1.6050    0.00    0.00    0.00    10.00
54500379    2011.03.16 15:28    sell    0.10    gbpusd    1.6060    0.0000    1.6050    2011.03.16 15:40    1.6050    0.00    0.00    0.00    10.00
54495376    2011.03.16 13:23    sell    0.10    gbpusd    1.6061    0.0000    1.6054    2011.03.16 15:40    1.6054    0.00    0.00    0.00    7.00
54500364    2011.03.16 15:31    buy    0.10    gbpusd    1.6060    0.0000    1.6070    2011.03.16 15:35    1.6070    0.00    0.00    0.00    10.00
54500353    2011.03.16 15:26    sell    0.10    gbpusd    1.6070    0.0000    1.6060    2011.03.16 15:31    1.6060    0.00    0.00    0.00    10.00
54495358    2011.03.16 13:29    sell    0.10    gbpusd    1.6070    0.0000    1.6060    2011.03.16 15:31    1.6060    0.00    0.00    0.00    10.00
54500323    2011.03.16 15:15    sell    0.10    gbpusd    1.6080    0.0000    1.6070    2011.03.16 15:27    1.6070    0.00    0.00    0.00    10.00
54495231    2011.03.16 13:57    sell    0.10    gbpusd    1.6080    0.0000    1.6070    2011.03.16 15:27    1.6070    0.00    0.00    0.00    10.00
54495299    2011.03.16 14:03    sell    0.10    gbpusd    1.6090    0.0000    1.6080    2011.03.16 15:26    1.6080    0.00    0.00    0.00    10.00
54500273    2011.03.16 15:13    sell    0.10    gbpusd    1.6090    0.0000    1.6080    2011.03.16 15:26    1.6080    0.00    0.00    0.00    10.00
54489734    2011.03.16 14:18    sell    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6090    2011.03.16 15:14    1.6090    0.00    0.00    0.00    10.00
54500257    2011.03.16 14:54    sell    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6090    2011.03.16 15:14    1.6090    0.00    0.00    0.00    10.00
54500453    2011.03.16 14:52    sell    0.10    gbpusd    1.6105    0.0000    1.6095    2011.03.16 15:13    1.6095    0.00    0.00    0.00    10.00
54500572    2011.03.16 14:58    sell    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6100    2011.03.16 15:11    1.6100    0.00    0.00    0.00    10.00
54500241    2011.03.16 14:54    buy    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6110    2011.03.16 14:58    1.6110    0.00    0.00    0.00    10.00
54500160    2011.03.16 14:45    sell    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6101    2011.03.16 14:54    1.6101    0.00    0.00    0.00    9.00
54500401    2011.03.16 14:51    sell    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6100    2011.03.16 14:54    1.6100    0.00    0.00    0.00    10.00
54489228    2011.03.16 14:23    sell    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6100    2011.03.16 14:33    1.6100    0.00    0.00    0.00    10.00
54489709    2011.03.16 12:00    buy    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6110    2011.03.16 14:23    1.6110    0.00    0.00    0.00    10.00
54489117    2011.03.16 11:57    buy    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6110    2011.03.16 14:23    1.6110    0.00    0.00    0.00    10.00
54489775    2011.03.16 11:59    buy    0.10    gbpusd    1.6096    0.0000    1.6110    2011.03.16 14:23    1.6110    0.00    0.00    0.00    14.00
54495322    2011.03.16 14:10    buy    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6110    2011.03.16 14:23    1.6110    0.00    0.00    0.00    10.00
54488958    2011.03.16 11:47    buy    0.10    gbpusd    1.6093    0.0000    1.6109    2011.03.16 14:23    1.6109    0.00    0.00    0.00    16.00
54495287    2011.03.16 14:03    buy    0.10    gbpusd    1.6090    0.0000    1.6100    2011.03.16 14:18    1.6100    0.00    0.00    0.00    10.00
54489458    2011.03.16 12:03    buy    0.10    gbpusd    1.6080    0.0000    1.6090    2011.03.16 14:03    1.6090    0.00    0.00    0.00    10.00
54495204    2011.03.16 13:38    buy    0.10    gbpusd    1.6080    0.0000    1.6090    2011.03.16 14:03    1.6090    0.00    0.00    0.00    10.00
54495349    2011.03.16 13:29    buy    0.10    gbpusd    1.6070    0.0000    1.6080    2011.03.16 13:57    1.6080    0.00    0.00    0.00    10.00
54480081    2011.03.16 12:04    buy    0.10    gbpusd    1.6070    0.0000    1.6080    2011.03.16 13:57    1.6080    0.00    0.00    0.00    10.00
54495373    2011.03.16 13:23    buy    0.10    gbpusd    1.6064    0.0000    1.6077    2011.03.16 13:38    1.6077    0.00    0.00    0.00    13.00
54495246    2011.03.16 13:24    buy    0.10    gbpusd    1.6060    0.0000    1.6070    2011.03.16 13:29    1.6070    0.00    0.00    0.00    10.00
54472660    2011.03.16 07:20    sell    0.10    gbpusd    1.6066    0.0000    1.6056    2011.03.16 13:25    1.6056    0.00    0.00    0.00    10.00
54472961    2011.03.16 12:07    buy    0.10    gbpusd    1.6060    0.0000    1.6070    2011.03.16 12:14    1.6070    0.00    0.00    0.00    10.00
54472971    2011.03.16 07:29    sell    0.10    gbpusd    1.6070    0.0000    1.6060    2011.03.16 12:07    1.6060    0.00    0.00    0.00    10.00
54480176    2011.03.16 12:04    sell    0.10    gbpusd    1.6070    0.0000    1.6060    2011.03.16 12:07    1.6060    0.00    0.00    0.00    10.00
54472803    2011.03.16 09:00    sell    0.10    gbpusd    1.6080    0.0000    1.6070    2011.03.16 12:04    1.6070    0.00    0.00    0.00    10.00
54480046    2011.03.16 09:50    sell    0.10    gbpusd    1.6080    0.0000    1.6070    2011.03.16 12:04    1.6070    0.00    0.00    0.00    10.00
54489475    2011.03.16 12:03    sell    0.10    gbpusd    1.6080    0.0000    1.6070    2011.03.16 12:04    1.6070    0.00    0.00    0.00    10.00
54489098    2011.03.16 11:50    sell    0.10    gbpusd    1.6090    0.0000    1.6080    2011.03.16 12:03    1.6080    0.00    0.00    0.00    10.00
54488963    2011.03.16 11:47    sell    0.10    gbpusd    1.6089    0.0000    1.6080    2011.03.16 12:03    1.6080    0.00    0.00    0.00    9.00
54489794    2011.03.16 12:00    sell    0.10    gbpusd    1.6092    0.0000    1.6086    2011.03.16 12:02    1.6086    0.00    0.00    0.00    6.00
54489583    2011.03.16 11:57    sell    0.10    gbpusd    1.6096    0.0000    1.6086    2011.03.16 12:02    1.6086    0.00    0.00    0.00    10.00
54489137    2011.03.16 11:57    sell    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6090    2011.03.16 12:02    1.6090    0.00    0.00    0.00    10.00
54489074    2011.03.16 11:50    buy    0.10    gbpusd    1.6090    0.0000    1.6100    2011.03.16 11:57    1.6100    0.00    0.00    0.00    10.00
54479929    2011.03.16 10:12    sell    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6110    2011.03.16 10:27    1.6110    0.00    0.00    0.00    10.00
54399715    2011.03.16 10:21    sell    0.10    gbpusd    1.6130    0.0000    1.6120    2011.03.16 10:25    1.6120    0.00    0.00    0.00    10.00
54479903    2011.03.16 09:24    buy    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6130    2011.03.16 10:21    1.6130    0.00    0.00    0.00    10.00
54399635    2011.03.16 09:08    buy    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6130    2011.03.16 10:21    1.6130    0.00    0.00    0.00    10.00
54393753    2011.03.15 09:04    buy    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6130    2011.03.16 10:21    1.6130    0.00    0.00    -0.23    10.00
54479806    2011.03.16 09:20    buy    0.10    gbpusd    1.6115    0.0000    1.6125    2011.03.16 10:21    1.6125    0.00    0.00    0.00    10.00
54480228    2011.03.16 09:27    buy    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6120    2011.03.16 10:12    1.6120    0.00    0.00    0.00    10.00
54479948    2011.03.16 09:45    buy    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6110    2011.03.16 10:07    1.6110    0.00    0.00    0.00    10.00
54479993    2011.03.16 09:48    buy    0.10    gbpusd    1.6090    0.0000    1.6100    2011.03.16 10:04    1.6100    0.00    0.00    0.00    10.00
54480022    2011.03.16 10:00    buy    0.10    gbpusd    1.6080    0.0000    1.6090    2011.03.16 10:03    1.6090    0.00    0.00    0.00    10.00
54480008    2011.03.16 09:45    sell    0.10    gbpusd    1.6090    0.0000    1.6080    2011.03.16 10:00    1.6080    0.00    0.00    0.00    10.00
54455113    2011.03.16 09:02    sell    0.10    gbpusd    1.6090    0.0000    1.6080    2011.03.16 10:00    1.6080    0.00    0.00    0.00    10.00
54479967    2011.03.16 09:38    sell    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6090    2011.03.16 09:48    1.6090    0.00    0.00    0.00    10.00
54455140    2011.03.16 09:05    sell    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6090    2011.03.16 09:48    1.6090    0.00    0.00    0.00    10.00
54480244    2011.03.16 09:27    sell    0.10    gbpusd    1.6108    0.0000    1.6098    2011.03.16 09:45    1.6098    0.00    0.00    0.00    10.00
54479822    2011.03.16 09:20    sell    0.10    gbpusd    1.6109    0.0000    1.6099    2011.03.16 09:45    1.6099    0.00    0.00    0.00    10.00
54399617    2011.03.16 09:07    sell    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6100    2011.03.16 09:45    1.6100    0.00    0.00    0.00    10.00
54399652    2011.03.16 09:08    sell    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6110    2011.03.16 09:12    1.6110    0.00    0.00    0.00    10.00
54399610    2011.03.16 09:07    buy    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6120    2011.03.16 09:08    1.6120    0.00    0.00    0.00    10.00
54393778    2011.03.15 09:10    buy    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6120    2011.03.16 09:08    1.6120    0.00    0.00    -0.23    10.00
54447075    2011.03.15 19:46    buy    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6110    2011.03.16 09:07    1.6110    0.00    0.00    -0.23    10.00
54390493    2011.03.15 09:16    buy    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6110    2011.03.16 09:07    1.6110    0.00    0.00    -0.23    10.00
54399562    2011.03.15 18:58    buy    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6110    2011.03.16 09:07    1.6110    0.00    0.00    -0.23    10.00
54455122    2011.03.16 09:03    buy    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6110    2011.03.16 09:07    1.6110    0.00    0.00    0.00    10.00
54472819    2011.03.16 09:02    buy    0.10    gbpusd    1.6090    0.0000    1.6100    2011.03.16 09:05    1.6100    0.00    0.00    0.00    10.00
54455105    2011.03.15 22:31    buy    0.10    gbpusd    1.6090    0.0000    1.6100    2011.03.16 09:05    1.6100    0.00    0.00    -0.23    10.00
54472646    2011.03.16 07:20    buy    0.10    gbpusd    1.6068    0.0000    1.6097    2011.03.16 09:03    1.6097    0.00    0.00    0.00    29.00
54455000    2011.03.15 22:04    buy    0.10    gbpusd    1.6083    0.0000    1.6093    2011.03.16 09:02    1.6093    0.00    0.00    -0.23    10.00
54472776    2011.03.16 07:48    buy    0.10    gbpusd    1.6080    0.0000    1.6090    2011.03.16 09:02    1.6090    0.00    0.00    0.00    10.00
54441472    2011.03.16 04:55    buy    0.10    gbpusd    1.6060    0.0000    1.6070    2011.03.16 06:59    1.6070    0.00    0.00    0.00    10.00
54441501    2011.03.16 04:59    buy    0.10    gbpusd    1.6050    0.0000    1.6060    2011.03.16 05:07    1.6060    0.00    0.00    0.00    10.00
54441484    2011.03.16 03:10    sell    0.10    gbpusd    1.6060    0.0000    1.6050    2011.03.16 04:59    1.6050    0.00    0.00    0.00    10.00
54446860    2011.03.16 00:50    sell    0.10    gbpusd    1.6070    0.0000    1.6060    2011.03.16 04:55    1.6060    0.00    0.00    0.00    10.00
54404217    2011.03.15 17:46    sell    0.10    gbpusd    1.6070    0.0000    1.6060    2011.03.16 04:55    1.6060    0.00    0.00    -0.46    10.00
54455038    2011.03.15 22:05    sell    0.10    gbpusd    1.6079    0.0000    1.6069    2011.03.16 01:24    1.6069    0.00    0.00    -0.46    10.00
54446841    2011.03.16 00:55    buy    0.10    gbpusd    1.6070    0.0000    1.6080    2011.03.16 01:11    1.6080    0.00    0.00    0.00    10.00
54404285    2011.03.15 18:10    sell    0.10    gbpusd    1.6080    0.0000    1.6070    2011.03.16 00:55    1.6070    0.00    0.00    -0.46    10.00
54447057    2011.03.15 20:16    sell    0.10    gbpusd    1.6080    0.0000    1.6070    2011.03.16 00:55    1.6070    0.00    0.00    -0.46    10.00
54446742    2011.03.15 19:37    sell    0.10    gbpusd    1.6082    0.0000    1.6075    2011.03.15 21:25    1.6075    0.00    0.00    0.00    7.00
54447031    2011.03.15 20:16    buy    0.10    gbpusd    1.6080    0.0000    1.6090    2011.03.15 20:24    1.6090    0.00    0.00    0.00    10.00
54447010    2011.03.15 19:42    sell    0.10    gbpusd    1.6090    0.0000    1.6080    2011.03.15 20:16    1.6080    0.00    0.00    0.00    10.00
54447090    2011.03.15 19:52    sell    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6090    2011.03.15 20:16    1.6090    0.00    0.00    0.00    10.00
54446992    2011.03.15 19:42    buy    0.10    gbpusd    1.6090    0.0000    1.6100    2011.03.15 19:52    1.6100    0.00    0.00    0.00    10.00
54446731    2011.03.15 19:36    buy    0.10    gbpusd    1.6085    0.0000    1.6100    2011.03.15 19:40    1.6100    0.00    0.00    0.00    15.00
54399555    2011.03.15 18:57    sell    0.10    gbpusd    1.6090    0.0000    1.6080    2011.03.15 19:09    1.6080    0.00    0.00    0.00    10.00
54399576    2011.03.15 18:59    sell    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6090    2011.03.15 19:02    1.6090    0.00    0.00    0.00    10.00
54399529    2011.03.15 10:38    buy    0.10    gbpusd    1.6090    0.0000    1.6100    2011.03.15 18:59    1.6100    0.00    0.00    0.00    10.00
54340135    2011.03.15 09:17    buy    0.10    gbpusd    1.6090    0.0000    1.6100    2011.03.15 18:59    1.6100    0.00    0.00    0.00    10.00
54400130    2011.03.15 18:25    buy    0.10    gbpusd    1.6090    0.0000    1.6100    2011.03.15 18:59    1.6100    0.00    0.00    0.00    10.00
54404250    2011.03.15 17:47    buy    0.10    gbpusd    1.6080    0.0000    1.6090    2011.03.15 18:57    1.6090    0.00    0.00    0.00    10.00
54337856    2011.03.15 09:25    buy    0.10    gbpusd    1.6080    0.0000    1.6090    2011.03.15 18:57    1.6090    0.00    0.00    0.00    10.00
54399418    2011.03.15 10:33    buy    0.10    gbpusd    1.6080    0.0000    1.6090    2011.03.15 18:57    1.6090    0.00    0.00    0.00    10.00
54441773    2011.03.15 18:09    buy    0.10    gbpusd    1.6080    0.0000    1.6090    2011.03.15 18:57    1.6090    0.00    0.00    0.00    10.00
54404172    2011.03.15 17:42    buy    0.10    gbpusd    1.6070    0.0000    1.6080    2011.03.15 18:10    1.6080    0.00    0.00    0.00    10.00
54399742    2011.03.15 10:57    buy    0.10    gbpusd    1.6070    0.0000    1.6080    2011.03.15 18:10    1.6080    0.00    0.00    0.00    10.00
54404101    2011.03.15 16:10    buy    0.10    gbpusd    1.6060    0.0000    1.6070    2011.03.15 17:46    1.6070    0.00    0.00    0.00    10.00
54399483    2011.03.15 11:07    buy    0.10    gbpusd    1.6060    0.0000    1.6070    2011.03.15 17:46    1.6070    0.00    0.00    0.00    10.00
54404015    2011.03.15 16:06    sell    0.10    gbpusd    1.6050    0.0000    1.6040    2011.03.15 16:35    1.6040    0.00    0.00    0.00    10.00
54404142    2011.03.15 16:11    sell    0.10    gbpusd    1.6060    0.0000    1.6050    2011.03.15 16:16    1.6050    0.00    0.00    0.00    10.00
54403968    2011.03.15 16:03    buy    0.10    gbpusd    1.6050    0.0000    1.6060    2011.03.15 16:11    1.6060    0.00    0.00    0.00    10.00
54338236    2011.03.15 11:17    buy    0.10    gbpusd    1.6050    0.0000    1.6060    2011.03.15 16:11    1.6060    0.00    0.00    0.00    10.00
54412084    2011.03.15 15:03    buy    0.10    gbpusd    1.6040    0.0000    1.6050    2011.03.15 16:06    1.6050    0.00    0.00    0.00    10.00
54403796    2011.03.15 11:43    buy    0.10    gbpusd    1.6040    0.0000    1.6050    2011.03.15 16:06    1.6050    0.00    0.00    0.00    10.00
54338281    2011.03.15 11:21    buy    0.10    gbpusd    1.6040    0.0000    1.6050    2011.03.15 16:06    1.6050    0.00    0.00    0.00    10.00
54420165    2011.03.15 14:59    buy    0.10    gbpusd    1.6030    0.0000    1.6040    2011.03.15 15:43    1.6040    0.00    0.00    0.00    10.00
54299275    2011.03.15 11:55    buy    0.10    gbpusd    1.6010    0.0000    1.6040    2011.03.15 15:43    1.6040    0.00    0.00    0.00    30.00
54338340    2011.03.15 11:27    buy    0.10    gbpusd    1.6030    0.0000    1.6040    2011.03.15 15:43    1.6040    0.00    0.00    0.00    10.00
54403708    2011.03.15 11:35    buy    0.10    gbpusd    1.6030    0.0000    1.6040    2011.03.15 15:43    1.6040    0.00    0.00    0.00    10.00
54412020    2011.03.15 13:05    buy    0.10    gbpusd    1.6030    0.0000    1.6040    2011.03.15 15:43    1.6040    0.00    0.00    0.00    10.00
54420129    2011.03.15 14:49    sell    0.10    gbpusd    1.6020    0.0000    1.6010    2011.03.15 15:08    1.6010    0.00    0.00    0.00    10.00
54420199    2011.03.15 15:00    sell    0.10    gbpusd    1.6030    0.0000    1.6020    2011.03.15 15:01    1.6020    0.00    0.00    0.00    10.00
54421869    2011.03.15 14:47    buy    0.10    gbpusd    1.6020    0.0000    1.6030    2011.03.15 15:00    1.6030    0.00    0.00    0.00    10.00
54420087    2011.03.15 14:28    buy    0.10    gbpusd    1.6020    0.0000    1.6030    2011.03.15 15:00    1.6030    0.00    0.00    0.00    10.00
54421628    2011.03.15 14:45    buy    0.10    gbpusd    1.6010    0.0000    1.6020    2011.03.15 14:49    1.6020    0.00    0.00    0.00    10.00
54419936    2011.03.15 14:35    buy    0.10    gbpusd    1.6000    0.0000    1.6010    2011.03.15 14:46    1.6010    0.00    0.00    0.00    10.00
54411796    2011.03.15 14:40    buy    0.10    gbpusd    1.5990    0.0000    1.6000    2011.03.15 14:44    1.6000    0.00    0.00    0.00    10.00
54419995    2011.03.15 14:35    sell    0.10    gbpusd    1.6000    0.0000    1.5990    2011.03.15 14:40    1.5990    0.00    0.00    0.00    10.00
54412002    2011.03.15 13:04    sell    0.10    gbpusd    1.6020    0.0000    1.6010    2011.03.15 13:19    1.6010    0.00    0.00    0.00    10.00
54412046    2011.03.15 13:07    sell    0.10    gbpusd    1.6030    0.0000    1.6020    2011.03.15 13:10    1.6020    0.00    0.00    0.00    10.00
54411967    2011.03.15 13:04    buy    0.10    gbpusd    1.6020    0.0000    1.6030    2011.03.15 13:07    1.6030    0.00    0.00    0.00    10.00
54299224    2011.03.15 11:58    buy    0.10    gbpusd    1.6000    0.0000    1.6030    2011.03.15 13:07    1.6030    0.00    0.00    0.00    30.00
54299168    2011.03.15 11:59    buy    0.10    gbpusd    1.5990    0.0000    1.6020    2011.03.15 13:04    1.6020    0.00    0.00    0.00    30.00
54411914    2011.03.15 12:55    buy    0.10    gbpusd    1.6010    0.0000    1.6020    2011.03.15 13:04    1.6020    0.00    0.00    0.00    10.00
54282927    2011.03.15 11:59    buy    0.10    gbpusd    1.5980    0.0000    1.5990    2011.03.15 11:59    1.5990    0.00    0.00    0.00    10.00
54312233    2011.03.15 11:59    sell    0.10    gbpusd    1.5990    0.0000    1.5980    2011.03.15 11:59    1.5980    0.00    0.00    0.00    10.00
54312214    2011.03.15 11:58    sell    0.10    gbpusd    1.6000    0.0000    1.5990    2011.03.15 11:59    1.5990    0.00    0.00    0.00    10.00
54312194    2011.03.15 11:55    sell    0.10    gbpusd    1.6010    0.0000    1.6000    2011.03.15 11:58    1.6000    0.00    0.00    0.00    10.00
54287198    2011.03.11 16:39    sell    0.10    gbpusd    1.6020    0.0000    1.6010    2011.03.15 11:55    1.6010    0.00    0.00    -0.92    10.00
54312193    2011.03.15 11:29    sell    0.10    gbpusd    1.6020    0.0000    1.6010    2011.03.15 11:55    1.6010    0.00    0.00    0.00    10.00
54403758    2011.03.15 11:39    sell    0.10    gbpusd    1.6030    0.0000    1.6020    2011.03.15 11:53    1.6020    0.00    0.00    0.00    10.00
54393669    2011.03.15 11:30    buy    0.10    gbpusd    1.6020    0.0000    1.6030    2011.03.15 11:39    1.6030    0.00    0.00    0.00    10.00
54308923    2011.03.15 11:30    buy    0.10    gbpusd    1.6020    0.0000    1.6030    2011.03.15 11:39    1.6030    0.00    0.00    0.00    10.00
54282716    2011.03.11 13:35    sell    0.10    gbpusd    1.5979    0.0000    1.6020    2011.03.15 11:30    1.6020    0.00    0.00    -0.92    -41.00
54312179    2011.03.14 09:32    sell    0.10    gbpusd    1.6030    0.0000    1.6020    2011.03.15 11:30    1.6020    0.00    0.00    -0.46    10.00
54338356    2011.03.15 11:22    sell    0.10    gbpusd    1.6030    0.0000    1.6020    2011.03.15 11:30    1.6020    0.00    0.00    0.00    10.00
54338322    2011.03.15 11:21    sell    0.10    gbpusd    1.6040    0.0000    1.6030    2011.03.15 11:27    1.6030    0.00    0.00    0.00    10.00
54399518    2011.03.15 11:14    sell    0.10    gbpusd    1.6050    0.0000    1.6040    2011.03.15 11:21    1.6040    0.00    0.00    0.00    10.00
54338256    2011.03.15 09:33    sell    0.10    gbpusd    1.6050    0.0000    1.6040    2011.03.15 11:21    1.6040    0.00    0.00    0.00    10.00
54399500    2011.03.15 11:07    sell    0.10    gbpusd    1.6060    0.0000    1.6050    2011.03.15 11:17    1.6050    0.00    0.00    0.00    10.00
54338140    2011.03.15 09:32    sell    0.10    gbpusd    1.6060    0.0000    1.6050    2011.03.15 11:17    1.6050    0.00    0.00    0.00    10.00
54399771    2011.03.15 10:56    sell    0.10    gbpusd    1.6070    0.0000    1.6060    2011.03.15 11:07    1.6060    0.00    0.00    0.00    10.00
54399470    2011.03.15 10:35    sell    0.10    gbpusd    1.6080    0.0000    1.6070    2011.03.15 10:57    1.6070    0.00    0.00    0.00    10.00
54338070    2011.03.15 09:32    buy    0.10    gbpusd    1.6070    0.0000    1.6080    2011.03.15 10:35    1.6080    0.00    0.00    0.00    10.00
54399240    2011.03.15 10:25    buy    0.10    gbpusd    1.6059    0.0000    1.6069    2011.03.15 10:28    1.6069    0.00    0.00    0.00    10.00
54399247    2011.03.15 10:25    buy    0.10    gbpusd    1.6057    0.0000    1.6067    2011.03.15 10:28    1.6067    0.00    0.00    0.00    10.00
54338128    2011.03.15 09:32    buy    0.10    gbpusd    1.6060    0.0000    1.6070    2011.03.15 09:41    1.6070    0.00    0.00    0.00    10.00
54338111    2011.03.15 09:32    sell    0.10    gbpusd    1.6070    0.0000    1.6060    2011.03.15 09:32    1.6060    0.00    0.00    0.00    10.00
54327404    2011.03.14 10:56    sell    0.10    gbpusd    1.6080    0.0000    1.6070    2011.03.15 09:32    1.6070    0.00    0.00    -0.46    10.00
54337908    2011.03.15 09:17    sell    0.10    gbpusd    1.6080    0.0000    1.6070    2011.03.15 09:32    1.6070    0.00    0.00    0.00    10.00
54337779    2011.03.14 11:54    sell    0.10    gbpusd    1.6090    0.0000    1.6080    2011.03.15 09:25    1.6080    0.00    0.00    -0.46    10.00
54340147    2011.03.15 09:17    sell    0.10    gbpusd    1.6090    0.0000    1.6080    2011.03.15 09:25    1.6080    0.00    0.00    0.00    10.00
54337716    2011.03.14 11:31    sell    0.10    gbpusd    1.6095    0.0000    1.6085    2011.03.15 09:17    1.6085    0.00    0.00    -0.46    10.00
54340046    2011.03.14 12:24    sell    0.10    gbpusd    1.6099    0.0000    1.6089    2011.03.15 09:17    1.6089    0.00    0.00    -0.46    10.00
54346195    2011.03.14 14:33    sell    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6090    2011.03.15 09:17    1.6090    0.00    0.00    -0.46    10.00
54390530    2011.03.15 08:16    sell    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6090    2011.03.15 09:17    1.6090    0.00    0.00    0.00    10.00
54351204    2011.03.15 06:04    sell    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6090    2011.03.15 09:17    1.6090    0.00    0.00    0.00    10.00
54393833    2011.03.15 09:16    sell    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6090    2011.03.15 09:17    1.6090    0.00    0.00    0.00    10.00
54350641    2011.03.14 15:42    sell    0.10    gbpusd    1.6103    0.0000    1.6093    2011.03.15 09:17    1.6093    0.00    0.00    -0.46    10.00
54393801    2011.03.15 09:05    sell    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6100    2011.03.15 09:16    1.6100    0.00    0.00    0.00    10.00
54390475    2011.03.15 08:00    sell    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6100    2011.03.15 09:16    1.6100    0.00    0.00    0.00    10.00
54393684    2011.03.15 09:03    sell    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6110    2011.03.15 09:10    1.6110    0.00    0.00    0.00    10.00
54393577    2011.03.15 08:54    sell    0.10    gbpusd    1.6126    0.0000    1.6119    2011.03.15 09:05    1.6119    0.00    0.00    0.00    7.00
54390346    2011.03.15 08:53    sell    0.10    gbpusd    1.6130    0.0000    1.6120    2011.03.15 09:04    1.6120    0.00    0.00    0.00    10.00
54393970    2011.03.15 09:00    sell    0.10    gbpusd    1.6133    0.0000    1.6123    2011.03.15 09:03    1.6123    0.00    0.00    0.00    10.00
54354510    2011.03.15 05:56    buy    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6130    2011.03.15 08:53    1.6130    0.00    0.00    0.00    10.00
54390829    2011.03.15 07:42    buy    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6130    2011.03.15 08:53    1.6130    0.00    0.00    0.00    10.00
54390329    2011.03.15 07:25    buy    0.10    gbpusd    1.6119    0.0000    1.6129    2011.03.15 08:53    1.6129    0.00    0.00    0.00    10.00
54390723    2011.03.15 07:33    buy    0.10    gbpusd    1.6123    0.0000    1.6127    2011.03.15 08:47    1.6127    0.00    0.00    0.00    4.00
54390742    2011.03.15 07:34    buy    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6127    2011.03.15 08:47    1.6127    0.00    0.00    0.00    7.00
54390728    2011.03.15 07:33    buy    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6126    2011.03.15 08:45    1.6126    0.00    0.00    0.00    6.00
54390415    2011.03.15 08:02    buy    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6120    2011.03.15 08:28    1.6120    0.00    0.00    0.00    10.00
54390334    2011.03.15 07:25    sell    0.10    gbpusd    1.6115    0.0000    1.6105    2011.03.15 08:14    1.6105    0.00    0.00    0.00    10.00
54390834    2011.03.15 07:43    sell    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6110    2011.03.15 08:02    1.6110    0.00    0.00    0.00    10.00
54390724    2011.03.15 07:33    buy    0.10    gbpusd    1.6123    0.0000    1.6125    2011.03.15 07:55    1.6125    0.00    0.00    0.00    2.00
54390726    2011.03.15 07:33    buy    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6125    2011.03.15 07:55    1.6125    0.00    0.00    0.00    5.00
54351147    2011.03.15 06:04    buy    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6120    2011.03.15 06:27    1.6120    0.00    0.00    0.00    10.00
54351181    2011.03.15 06:10    buy    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6111    2011.03.15 06:13    1.6111    0.00    0.00    0.00    11.00
54354426    2011.03.15 06:04    sell    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6100    2011.03.15 06:10    1.6100    0.00    0.00    0.00    10.00
54351163    2011.03.14 15:53    sell    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6100    2011.03.15 06:10    1.6100    0.00    0.00    -0.46    10.00
54351231    2011.03.14 15:51    sell    0.10    gbpusd    1.6117    0.0000    1.6107    2011.03.15 06:04    1.6107    0.00    0.00    -0.46    10.00
54356046    2011.03.14 17:15    sell    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6110    2011.03.15 06:04    1.6110    0.00    0.00    -0.46    10.00
54350810    2011.03.14 15:47    sell    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6110    2011.03.15 06:04    1.6110    0.00    0.00    -0.46    10.00
54356482    2011.03.15 05:47    sell    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6110    2011.03.15 06:04    1.6110    0.00    0.00    0.00    10.00
54355870    2011.03.14 17:12    sell    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6110    2011.03.15 06:04    1.6110    0.00    0.00    -0.46    10.00
54354527    2011.03.14 17:11    sell    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6110    2011.03.15 06:04    1.6110    0.00    0.00    -0.46    10.00
54356372    2011.03.14 17:21    sell    0.10    gbpusd    1.6123    0.0000    1.6113    2011.03.15 06:04    1.6113    0.00    0.00    -0.46    10.00
54354366    2011.03.14 16:43    sell    0.10    gbpusd    1.6126    0.0000    1.6116    2011.03.15 06:01    1.6116    0.00    0.00    -0.46    10.00
54354558    2011.03.14 16:48    sell    0.10    gbpusd    1.6129    0.0000    1.6119    2011.03.15 06:00    1.6119    0.00    0.00    -0.46    10.00
54356232    2011.03.14 17:22    sell    0.10    gbpusd    1.6130    0.0000    1.6120    2011.03.15 05:56    1.6120    0.00    0.00    -0.46    10.00
54362568    2011.03.15 05:43    sell    0.10    gbpusd    1.6130    0.0000    1.6120    2011.03.15 05:56    1.6120    0.00    0.00    0.00    10.00
54222890    2011.03.14 15:57    sell    0.10    gbpusd    1.6130    0.0000    1.6120    2011.03.15 05:56    1.6120    0.00    0.00    -0.46    10.00
54362535    2011.03.15 04:49    sell    0.10    gbpusd    1.6140    0.0000    1.6130    2011.03.15 05:45    1.6130    0.00    0.00    0.00    10.00
54354450    2011.03.14 17:42    sell    0.10    gbpusd    1.6140    0.0000    1.6130    2011.03.15 05:45    1.6130    0.00    0.00    -0.46    10.00
54362513    2011.03.15 04:51    buy    0.10    gbpusd    1.6140    0.0000    1.6150    2011.03.15 04:54    1.6150    0.00    0.00    0.00    10.00
54362480    2011.03.15 04:04    sell    0.10    gbpusd    1.6150    0.0000    1.6140    2011.03.15 04:51    1.6140    0.00    0.00    0.00    10.00
54354494    2011.03.14 17:46    sell    0.10    gbpusd    1.6160    0.0000    1.6150    2011.03.15 04:24    1.6150    0.00    0.00    -0.46    10.00
54201401    2011.03.14 17:46    sell    0.10    gbpusd    1.6160    0.0000    1.6150    2011.03.15 04:24    1.6150    0.00    0.00    -0.46    10.00
54362342    2011.03.15 02:55    sell    0.10    gbpusd    1.6160    0.0000    1.6150    2011.03.15 04:24    1.6150    0.00    0.00    0.00    10.00
54362611    2011.03.14 18:54    sell    0.10    gbpusd    1.6169    0.0000    1.6159    2011.03.15 03:53    1.6159    0.00    0.00    -0.46    10.00
54362674    2011.03.14 18:55    sell    0.10    gbpusd    1.6168    0.0000    1.6160    2011.03.15 03:53    1.6160    0.00    0.00    -0.46    8.00
54201022    2011.03.14 17:54    sell    0.10    gbpusd    1.6170    0.0000    1.6160    2011.03.15 03:53    1.6160    0.00    0.00    -0.46    10.00
54370096    2011.03.14 22:45    sell    0.10    gbpusd    1.6170    0.0000    1.6160    2011.03.15 03:53    1.6160    0.00    0.00    -0.46    10.00
54362677    2011.03.14 18:55    sell    0.10    gbpusd    1.6168    0.0000    1.6161    2011.03.15 03:53    1.6161    0.00    0.00    -0.46    7.00
54362680    2011.03.14 18:55    sell    0.10    gbpusd    1.6168    0.0000    1.6162    2011.03.15 02:55    1.6162    0.00    0.00    -0.46    6.00
54362687    2011.03.14 18:55    sell    0.10    gbpusd    1.6168    0.0000    1.6163    2011.03.15 02:55    1.6163    0.00    0.00    -0.46    5.00
54362699    2011.03.14 18:56    sell    0.10    gbpusd    1.6169    0.0000    1.6164    2011.03.15 02:51    1.6164    0.00    0.00    -0.46    5.00
54361105    2011.03.14 18:20    sell    0.10    gbpusd    1.6173    0.0000    1.6165    2011.03.15 02:50    1.6165    0.00    0.00    -0.46    8.00
54370089    2011.03.14 22:46    buy    0.10    gbpusd    1.6170    0.0000    1.6180    2011.03.15 00:42    1.6180    0.00    0.00    -0.23    10.00
54365263    2011.03.14 20:08    sell    0.10    gbpusd    1.6180    0.0000    1.6170    2011.03.14 20:54    1.6170    0.00    0.00    0.00    10.00
54362377    2011.03.14 19:08    sell    0.10    gbpusd    1.6180    0.0000    1.6170    2011.03.14 19:52    1.6170    0.00    0.00    0.00    10.00
54362620    2011.03.14 18:54    buy    0.10    gbpusd    1.6171    0.0000    1.6181    2011.03.14 19:08    1.6181    0.00    0.00    0.00    10.00
54361108    2011.03.14 18:21    sell    0.10    gbpusd    1.6173    0.0000    1.6166    2011.03.14 18:42    1.6166    0.00    0.00    0.00    7.00
54361137    2011.03.14 18:21    sell    0.10    gbpusd    1.6173    0.0000    1.6167    2011.03.14 18:40    1.6167    0.00    0.00    0.00    6.00
54361117    2011.03.14 18:21    sell    0.10    gbpusd    1.6174    0.0000    1.6168    2011.03.14 18:38    1.6168    0.00    0.00    0.00    6.00
54360994    2011.03.14 18:18    sell    0.10    gbpusd    1.6174    0.0000    1.6168    2011.03.14 18:38    1.6168    0.00    0.00    0.00    6.00
54360982    2011.03.14 18:18    sell    0.10    gbpusd    1.6175    0.0000    1.6169    2011.03.14 18:35    1.6169    0.00    0.00    0.00    6.00
54361129    2011.03.14 18:21    sell    0.10    gbpusd    1.6174    0.0000    1.6169    2011.03.14 18:35    1.6169    0.00    0.00    0.00    5.00
54361003    2011.03.14 18:19    sell    0.10    gbpusd    1.6175    0.0000    1.6170    2011.03.14 18:35    1.6170    0.00    0.00    0.00    5.00
54201293    2011.03.14 17:56    sell    0.10    gbpusd    1.6180    0.0000    1.6170    2011.03.14 18:35    1.6170    0.00    0.00    0.00    10.00
54360809    2011.03.14 18:16    sell    0.10    gbpusd    1.6179    0.0000    1.6171    2011.03.14 18:35    1.6171    0.00    0.00    0.00    8.00
54360517    2011.03.14 18:12    sell    0.10    gbpusd    1.6182    0.0000    1.6172    2011.03.14 18:34    1.6172    0.00    0.00    0.00    10.00
54360870    2011.03.14 18:17    sell    0.10    gbpusd    1.6179    0.0000    1.6172    2011.03.14 18:34    1.6172    0.00    0.00    0.00    7.00
54360825    2011.03.14 18:16    sell    0.10    gbpusd    1.6179    0.0000    1.6173    2011.03.14 18:22    1.6173    0.00    0.00    0.00    6.00
54360666    2011.03.14 18:15    sell    0.10    gbpusd    1.6180    0.0000    1.6174    2011.03.14 18:20    1.6174    0.00    0.00    0.00    6.00
54360645    2011.03.14 18:14    sell    0.10    gbpusd    1.6181    0.0000    1.6174    2011.03.14 18:20    1.6174    0.00    0.00    0.00    7.00
54360616    2011.03.14 18:14    sell    0.10    gbpusd    1.6183    0.0000    1.6176    2011.03.14 18:18    1.6176    0.00    0.00    0.00    7.00
54201334    2011.03.14 18:01    sell    0.10    gbpusd    1.6190    0.0000    1.6180    2011.03.14 18:17    1.6180    0.00    0.00    0.00    10.00
54201275    2011.03.14 17:56    buy    0.10    gbpusd    1.6180    0.0000    1.6190    2011.03.14 18:01    1.6190    0.00    0.00    0.00    10.00
54200985    2011.03.14 17:54    buy    0.10    gbpusd    1.6170    0.0000    1.6180    2011.03.14 17:56    1.6180    0.00    0.00    0.00    10.00
54201457    2011.03.14 17:45    buy    0.10    gbpusd    1.6160    0.0000    1.6170    2011.03.14 17:54    1.6170    0.00    0.00    0.00    10.00
54189731    2011.03.10 14:01    buy    0.10    gbpusd    1.6160    0.0000    1.6170    2011.03.14 17:54    1.6170    0.00    0.00    -0.46    10.00
54200837    2011.03.10 14:26    buy    0.10    gbpusd    1.6160    0.0000    1.6170    2011.03.14 17:54    1.6170    0.00    0.00    -0.46    10.00
54201034    2011.03.10 14:29    buy    0.10    gbpusd    1.6157    0.0000    1.6167    2011.03.14 17:54    1.6167    0.00    0.00    -0.46    10.00
54201481    2011.03.10 14:35    buy    0.10    gbpusd    1.6154    0.0000    1.6164    2011.03.14 17:54    1.6164    0.00    0.00    -0.46    10.00
54202188    2011.03.14 16:13    buy    0.10    gbpusd    1.6150    0.0000    1.6160    2011.03.14 17:46    1.6160    0.00    0.00    0.00    10.00
54354479    2011.03.14 17:43    buy    0.10    gbpusd    1.6150    0.0000    1.6160    2011.03.14 17:46    1.6160    0.00    0.00    0.00    10.00
54354440    2011.03.14 16:49    buy    0.10    gbpusd    1.6140    0.0000    1.6150    2011.03.14 17:45    1.6150    0.00    0.00    0.00    10.00
54354981    2011.03.14 17:31    buy    0.10    gbpusd    1.6140    0.0000    1.6150    2011.03.14 17:45    1.6150    0.00    0.00    0.00    10.00
54354758    2011.03.14 16:51    buy    0.10    gbpusd    1.6138    0.0000    1.6148    2011.03.14 17:43    1.6148    0.00    0.00    0.00    10.00
54356208    2011.03.14 17:26    buy    0.10    gbpusd    1.6134    0.0000    1.6144    2011.03.14 17:43    1.6144    0.00    0.00    0.00    10.00
54354552    2011.03.14 16:48    buy    0.10    gbpusd    1.6132    0.0000    1.6142    2011.03.14 17:42    1.6142    0.00    0.00    0.00    10.00
54354359    2011.03.14 16:43    buy    0.10    gbpusd    1.6130    0.0000    1.6141    2011.03.14 17:42    1.6141    0.00    0.00    0.00    11.00
54356361    2011.03.14 17:20    buy    0.10    gbpusd    1.6126    0.0000    1.6136    2011.03.14 17:31    1.6136    0.00    0.00    0.00    10.00
54355846    2011.03.14 17:12    buy    0.10    gbpusd    1.6125    0.0000    1.6135    2011.03.14 17:30    1.6135    0.00    0.00    0.00    10.00
54354767    2011.03.14 16:51    sell    0.10    gbpusd    1.6135    0.0000    1.6125    2011.03.14 17:04    1.6125    0.00    0.00    0.00    10.00
54202227    2011.03.14 16:13    sell    0.10    gbpusd    1.6150    0.0000    1.6140    2011.03.14 16:17    1.6140    0.00    0.00    0.00    10.00
54185981    2011.03.10 14:38    buy    0.10    gbpusd    1.6140    0.0000    1.6150    2011.03.14 16:13    1.6150    0.00    0.00    -0.46    10.00
54222948    2011.03.14 15:58    buy    0.10    gbpusd    1.6140    0.0000    1.6150    2011.03.14 16:13    1.6150    0.00    0.00    0.00    10.00
54202248    2011.03.10 14:44    buy    0.10    gbpusd    1.6140    0.0000    1.6150    2011.03.14 16:13    1.6150    0.00    0.00    -0.46    10.00
54201196    2011.03.10 14:38    buy    0.10    gbpusd    1.6140    0.0000    1.6150    2011.03.14 16:13    1.6150    0.00    0.00    -0.46    10.00
54202122    2011.03.10 14:42    buy    0.10    gbpusd    1.6138    0.0000    1.6148    2011.03.14 16:13    1.6148    0.00    0.00    -0.46    10.00
54222999    2011.03.14 15:58    sell    0.10    gbpusd    1.6140    0.0000    1.6130    2011.03.14 16:01    1.6130    0.00    0.00    0.00    10.00
54222851    2011.03.14 15:57    buy    0.10    gbpusd    1.6130    0.0000    1.6140    2011.03.14 15:58    1.6140    0.00    0.00    0.00    10.00
54186021    2011.03.10 14:54    buy    0.10    gbpusd    1.6130    0.0000    1.6140    2011.03.14 15:58    1.6140    0.00    0.00    -0.46    10.00
54222760    2011.03.14 12:39    buy    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6130    2011.03.14 15:57    1.6130    0.00    0.00    0.00    10.00
54350783    2011.03.14 15:46    buy    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6130    2011.03.14 15:57    1.6130    0.00    0.00    0.00    10.00
54351228    2011.03.14 15:51    buy    0.10    gbpusd    1.6118    0.0000    1.6128    2011.03.14 15:57    1.6128    0.00    0.00    0.00    10.00
54342012    2011.03.14 14:25    buy    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6130    2011.03.14 15:57    1.6130    0.00    0.00    0.00    10.00
53751284    2011.03.10 15:24    buy    0.08    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6130    2011.03.14 15:57    1.6130    0.00    0.00    -0.36    8.00
54346035    2011.03.14 14:20    buy    0.10    gbpusd    1.6114    0.0000    1.6124    2011.03.14 15:57    1.6124    0.00    0.00    0.00    10.00
54346229    2011.03.14 14:23    buy    0.10    gbpusd    1.6113    0.0000    1.6123    2011.03.14 15:48    1.6123    0.00    0.00    0.00    10.00
54350623    2011.03.14 15:42    buy    0.10    gbpusd    1.6106    0.0000    1.6116    2011.03.14 15:45    1.6116    0.00    0.00    0.00    10.00
54346173    2011.03.14 15:31    buy    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6110    2011.03.14 15:37    1.6110    0.00    0.00    0.00    10.00
54346244    2011.03.14 14:23    sell    0.10    gbpusd    1.6108    0.0000    1.6098    2011.03.14 15:31    1.6098    0.00    0.00    0.00    10.00
54346043    2011.03.14 14:20    sell    0.10    gbpusd    1.6108    0.0000    1.6098    2011.03.14 15:31    1.6098    0.00    0.00    0.00    10.00
54342033    2011.03.14 14:26    sell    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6110    2011.03.14 14:30    1.6110    0.00    0.00    0.00    10.00
54341951    2011.03.14 13:06    buy    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6120    2011.03.14 14:26    1.6120    0.00    0.00    0.00    10.00
54341953    2011.03.14 13:06    sell    0.10    gbpusd    1.6107    0.0000    1.6097    2011.03.14 14:00    1.6097    0.00    0.00    0.00    10.00
54342078    2011.03.14 13:18    buy    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6110    2011.03.14 13:31    1.6110    0.00    0.00    0.00    10.00
54340125    2011.03.14 12:39    sell    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6100    2011.03.14 13:18    1.6100    0.00    0.00    0.00    10.00
54342107    2011.03.14 13:10    sell    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6100    2011.03.14 13:18    1.6100    0.00    0.00    0.00    10.00
54222806    2011.03.14 12:40    sell    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6110    2011.03.14 12:46    1.6110    0.00    0.00    0.00    10.00
54340111    2011.03.14 12:38    buy    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6120    2011.03.14 12:40    1.6120    0.00    0.00    0.00    10.00
54338163    2011.03.14 11:43    buy    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6120    2011.03.14 12:40    1.6120    0.00    0.00    0.00    10.00
54222631    2011.03.14 11:27    buy    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6120    2011.03.14 12:40    1.6120    0.00    0.00    0.00    10.00
54338512    2011.03.14 12:19    buy    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6120    2011.03.14 12:40    1.6120    0.00    0.00    0.00    10.00
54338387    2011.03.14 11:42    buy    0.10    gbpusd    1.6101    0.0000    1.6115    2011.03.14 12:39    1.6115    0.00    0.00    0.00    14.00
54340036    2011.03.14 12:23    buy    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6110    2011.03.14 12:39    1.6110    0.00    0.00    0.00    10.00
54338520    2011.03.14 12:21    sell    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6100    2011.03.14 12:23    1.6100    0.00    0.00    0.00    10.00
54337753    2011.03.14 12:12    buy    0.10    gbpusd    1.6090    0.0000    1.6100    2011.03.14 12:17    1.6100    0.00    0.00    0.00    10.00
54222572    2011.03.14 11:25    sell    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6090    2011.03.14 12:12    1.6090    0.00    0.00    0.00    10.00
54338024    2011.03.14 11:36    sell    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6090    2011.03.14 12:12    1.6090    0.00    0.00    0.00    10.00
54338398    2011.03.14 11:43    sell    0.10    gbpusd    1.6102    0.0000    1.6092    2011.03.14 12:04    1.6092    0.00    0.00    0.00    10.00
54338172    2011.03.14 11:44    sell    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6100    2011.03.14 11:49    1.6100    0.00    0.00    0.00    10.00
54337952    2011.03.14 11:38    buy    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6110    2011.03.14 11:44    1.6110    0.00    0.00    0.00    10.00
54222697    2011.03.14 11:34    sell    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6100    2011.03.14 11:38    1.6100    0.00    0.00    0.00    10.00
54222520    2011.03.14 00:15    buy    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6110    2011.03.14 11:34    1.6110    0.00    0.00    0.00    10.00
54327367    2011.03.14 11:24    buy    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6110    2011.03.14 11:34    1.6110    0.00    0.00    0.00    10.00
53751760    2011.03.10 15:35    buy    0.08    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6110    2011.03.14 11:34    1.6110    0.00    0.00    -0.36    8.00
54337714    2011.03.14 11:31    buy    0.10    gbpusd    1.6097    0.0000    1.6107    2011.03.14 11:33    1.6107    0.00    0.00    0.00    10.00
53740651    2011.03.10 15:41    buy    0.08    gbpusd    1.6090    0.0000    1.6100    2011.03.14 11:25    1.6100    0.00    0.00    -0.36    8.00
54222431    2011.03.11 23:21    buy    0.10    gbpusd    1.6090    0.0000    1.6100    2011.03.14 11:25    1.6100    0.00    0.00    -0.23    10.00
54327430    2011.03.14 11:06    buy    0.10    gbpusd    1.6090    0.0000    1.6100    2011.03.14 11:25    1.6100    0.00    0.00    0.00    10.00
54312654    2011.03.11 23:02    buy    0.10    gbpusd    1.6089    0.0000    1.6099    2011.03.14 11:25    1.6099    0.00    0.00    -0.23    10.00
54327438    2011.03.14 11:06    sell    0.10    gbpusd    1.6090    0.0000    1.6080    2011.03.14 11:17    1.6080    0.00    0.00    0.00    10.00
54328868    2011.03.14 10:55    buy    0.10    gbpusd    1.6080    0.0000    1.6090    2011.03.14 11:06    1.6090    0.00    0.00    0.00    10.00
54327393    2011.03.14 08:19    buy    0.10    gbpusd    1.6080    0.0000    1.6090    2011.03.14 11:06    1.6090    0.00    0.00    0.00    10.00
54328821    2011.03.14 08:49    buy    0.10    gbpusd    1.6073    0.0000    1.6083    2011.03.14 11:05    1.6083    0.00    0.00    0.00    10.00
54327272    2011.03.14 08:09    buy    0.10    gbpusd    1.6071    0.0000    1.6081    2011.03.14 11:04    1.6081    0.00    0.00    0.00    10.00
54327411    2011.03.14 08:58    buy    0.10    gbpusd    1.6060    0.0000    1.6070    2011.03.14 10:47    1.6070    0.00    0.00    0.00    10.00
54312154    2011.03.14 09:02    buy    0.10    gbpusd    1.6050    0.0000    1.6060    2011.03.14 10:36    1.6060    0.00    0.00    0.00    10.00
54308940    2011.03.14 09:30    buy    0.10    gbpusd    1.6040    0.0000    1.6050    2011.03.14 09:44    1.6050    0.00    0.00    0.00    10.00
54308929    2011.03.14 09:32    buy    0.10    gbpusd    1.6030    0.0000    1.6040    2011.03.14 09:37    1.6040    0.00    0.00    0.00    10.00
54312173    2011.03.14 09:30    sell    0.10    gbpusd    1.6040    0.0000    1.6030    2011.03.14 09:32    1.6030    0.00    0.00    0.00    10.00
54269953    2011.03.11 19:23    sell    0.10    gbpusd    1.6050    0.0000    1.6035    2011.03.14 09:31    1.6035    0.00    0.00    -0.46    15.00
54312166    2011.03.14 03:09    sell    0.10    gbpusd    1.6050    0.0000    1.6040    2011.03.14 09:30    1.6040    0.00    0.00    0.00    10.00
54327346    2011.03.14 09:00    sell    0.10    gbpusd    1.6050    0.0000    1.6040    2011.03.14 09:30    1.6040    0.00    0.00    0.00    10.00
54327416    2011.03.14 08:58    sell    0.10    gbpusd    1.6060    0.0000    1.6050    2011.03.14 09:02    1.6050    0.00    0.00    0.00    10.00
54312148    2011.03.14 02:09    sell    0.10    gbpusd    1.6060    0.0000    1.6050    2011.03.14 09:02    1.6050    0.00    0.00    0.00    10.00
54308954    2011.03.11 21:13    sell    0.10    gbpusd    1.6060    0.0000    1.6050    2011.03.14 09:02    1.6050    0.00    0.00    -0.46    10.00
54327279    2011.03.14 08:09    sell    0.10    gbpusd    1.6068    0.0000    1.6058    2011.03.14 08:58    1.6058    0.00    0.00    0.00    10.00
54328827    2011.03.14 08:49    sell    0.10    gbpusd    1.6071    0.0000    1.6061    2011.03.14 08:58    1.6061    0.00    0.00    0.00    10.00
54312135    2011.03.14 03:03    buy    0.10    gbpusd    1.6060    0.0000    1.6070    2011.03.14 03:30    1.6070    0.00    0.00    0.00    10.00
54256480    2011.03.11 21:32    sell    0.10    gbpusd    1.6070    0.0000    1.6060    2011.03.14 03:03    1.6060    0.00    0.00    -0.46    10.00
54312648    2011.03.14 00:11    sell    0.10    gbpusd    1.6070    0.0000    1.6060    2011.03.14 03:03    1.6060    0.00    0.00    0.00    10.00   
                                    0.00    0.00    -151.29    7 864.20   
                                    Closed P/L:    7 712.91   

Open Trades:   


Ticket    Open Time    Type    Size    Item    Price    S / L    T / P         Price    Commission    Taxes    Swap    Profit
54611812    2011.03.18 10:55    sell    0.10    gbpusd    1.6080    0.0000    1.6070         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -155.00
54602590    2011.03.18 10:55    sell    0.10    gbpusd    1.6070    0.0000    1.6060         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -165.00
54602621    2011.03.18 11:00    sell    0.10    gbpusd    1.6060    0.0000    1.6050         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -175.00
54677252    2011.03.18 11:24    sell    0.10    gbpusd    1.6085    0.0000    1.6075         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -150.00
54677378    2011.03.18 11:27    sell    0.10    gbpusd    1.6076    0.0000    1.6066         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -159.00
54677471    2011.03.18 11:30    sell    0.10    gbpusd    1.6079    0.0000    1.6069         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -156.00
54677747    2011.03.18 11:38    sell    0.10    gbpusd    1.6074    0.0000    1.6064         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -161.00
54677436    2011.03.18 11:39    sell    0.10    gbpusd    1.6070    0.0000    1.6060         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -165.00
54677824    2011.03.18 11:40    sell    0.10    gbpusd    1.6068    0.0000    1.6058         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -167.00
54677840    2011.03.18 11:49    sell    0.10    gbpusd    1.6080    0.0000    1.6070         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -155.00
54677346    2011.03.18 11:52    sell    0.10    gbpusd    1.6090    0.0000    1.6080         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -145.00
54677387    2011.03.18 12:00    sell    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6090         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -135.00
54680240    2011.03.18 12:23    sell    0.10    gbpusd    1.6102    0.0000    1.6092         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -133.00
54677461    2011.03.18 12:24    sell    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6100         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -125.00
54680452    2011.03.18 12:28    sell    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6100         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -125.00
54680637    2011.03.18 12:41    sell    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6090         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -135.00
54677532    2011.03.18 12:50    sell    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6110         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -115.00
54682455    2011.03.18 13:04    sell    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6110         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -115.00
54682582    2011.03.18 13:07    sell    0.10    gbpusd    1.6126    0.0000    1.6116         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -109.00
54677557    2011.03.18 13:07    sell    0.10    gbpusd    1.6130    0.0000    1.6120         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -105.00
54682793    2011.03.18 13:09    sell    0.10    gbpusd    1.6131    0.0000    1.6121         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -104.00
54677576    2011.03.18 13:10    sell    0.10    gbpusd    1.6140    0.0000    1.6130         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -95.00
54683032    2011.03.18 13:13    sell    0.10    gbpusd    1.6130    0.0000    1.6120         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -105.00
54683079    2011.03.18 13:14    sell    0.10    gbpusd    1.6140    0.0000    1.6130         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -95.00
54677606    2011.03.18 13:23    sell    0.10    gbpusd    1.6150    0.0000    1.6140         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -85.00
54677640    2011.03.18 13:48    sell    0.10    gbpusd    1.6160    0.0000    1.6150         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -75.00
54677679    2011.03.18 14:21    sell    0.10    gbpusd    1.6170    0.0000    1.6160         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -65.00
54686394    2011.03.18 14:22    sell    0.10    gbpusd    1.6170    0.0000    1.6160         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -65.00
54686740    2011.03.18 14:45    sell    0.10    gbpusd    1.6170    0.0000    1.6160         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -65.00
54686542    2011.03.18 16:07    sell    0.10    gbpusd    1.6160    0.0000    1.6150         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -75.00
54686580    2011.03.18 16:08    sell    0.10    gbpusd    1.6150    0.0000    1.6140         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -85.00
54693056    2011.03.18 16:26    sell    0.10    gbpusd    1.6170    0.0000    1.6160         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -65.00
54693774    2011.03.18 16:38    sell    0.10    gbpusd    1.6160    0.0000    1.6150         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -75.00
54694151    2011.03.18 16:44    sell    0.10    gbpusd    1.6170    0.0000    1.6150         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -65.00
54693099    2011.03.18 17:59    sell    0.10    gbpusd    1.6180    0.0000    1.6170         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -55.00
54663709    2011.03.18 18:04    sell    0.10    gbpusd    1.6190    0.0000    1.6180         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -45.00
54686843    2011.03.18 18:04    sell    0.10    gbpusd    1.6190    0.0000    1.6180         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -45.00
54170632    2011.03.18 18:13    sell    0.10    gbpusd    1.6200    0.0000    1.6190         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -35.00
54170669    2011.03.18 18:20    sell    0.10    gbpusd    1.6210    0.0000    1.6200         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -25.00
54147883    2011.03.18 18:25    sell    0.08    gbpusd    1.6220    0.0000    1.6210         1.6235    0.00    0.00    -0.37    -12.00
54129824    2011.03.18 18:55    buy    0.08    gbpusd    1.6240    0.0000    1.6250         1.6232    0.00    0.00    -0.18    -6.40
54023211    2011.03.18 19:04    buy    0.08    gbpusd    1.6250    0.0000    1.6260         1.6232    0.00    0.00    -0.18    -14.40
54704287    2011.03.18 19:27    sell    0.10    gbpusd    1.6231    0.0000    0.0000         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -4.00
54704759    2011.03.18 19:37    sell    0.10    gbpusd    1.6242    0.0000    0.0000         1.6235    0.00    0.00    -0.46    7.00
54704951    2011.03.18 19:40    sell    0.10    gbpusd    1.6235    0.0000    0.0000         1.6235    0.00    0.00    -0.46    0.00
54704974    2011.03.18 19:40    sell    0.10    gbpusd    1.6239    0.0000    0.0000         1.6235    0.00    0.00    -0.46    4.00
54705161    2011.03.18 19:43    sell    0.10    gbpusd    1.6231    0.0000    0.0000         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -4.00
54705475    2011.03.18 19:49    sell    0.10    gbpusd    1.6229    0.0000    0.0000         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -6.00
54705644    2011.03.18 19:51    sell    0.10    gbpusd    1.6237    0.0000    0.0000         1.6235    0.00    0.00    -0.46    2.00
54705086    2011.03.18 20:21    sell    0.10    gbpusd    1.6220    0.0000    1.6210         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -15.00
54705578    2011.03.18 20:21    sell    0.10    gbpusd    1.6220    0.0000    0.0000         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -15.00
54705119    2011.03.18 20:26    sell    0.10    gbpusd    1.6210    0.0000    1.6200         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -25.00
54705601    2011.03.18 20:26    sell    0.10    gbpusd    1.6210    0.0000    0.0000         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -25.00
54711012    2011.03.18 22:55    sell    0.10    gbpusd    1.6230    0.0000    1.6220         1.6235    0.00    0.00    -0.46    -5.00
54711434    2011.03.18 23:01    buy    0.10    gbpusd    1.6240    0.0000    1.6250         1.6232    0.00    0.00    -0.23    -8.00        
                                    0.00    0.00    -24.42    -4 300.80
                                    Floating P/L:    -4 325.22
   

Working Orders:

  
Ticket    Open Time    Type    Size    Item    Price    S / L    T / P    Market Price     
53193258    2011.02.14 20:11    buy limit    0.01    gbpusd    1.5970    0.0000    1.5980         1.6235
53193296    2011.02.14 20:12    sell stop    0.01    gbpusd    1.5970    0.0000    1.5960         1.6232
53193306    2011.02.14 20:12    buy limit    0.01    gbpusd    1.5960    0.0000    1.5970         1.6235
53193318    2011.02.14 20:13    sell stop    0.01    gbpusd    1.5960    0.0000    1.5950         1.6232
53193334    2011.02.14 20:13    sell stop    0.01    gbpusd    1.5950    0.0000    1.5940         1.6232
53193349    2011.02.14 20:14    buy limit    0.01    gbpusd    1.5950    0.0000    1.5960         1.6235
53193366    2011.02.14 20:14    buy limit    0.01    gbpusd    1.5940    0.0000    1.5950         1.6235
53193376    2011.02.14 20:14    sell stop    0.01    gbpusd    1.5940    0.0000    1.5930         1.6232
53193409    2011.02.14 20:15    buy limit    0.01    gbpusd    1.5930    0.0000    1.5940         1.6235
53193433    2011.02.14 20:15    sell stop    0.01    gbpusd    1.5930    0.0000    1.5920         1.6232
53193449    2011.02.14 20:16    buy limit    0.01    gbpusd    1.5920    0.0000    1.5930         1.6235
53193467    2011.02.14 20:16    sell stop    0.01    gbpusd    1.5920    0.0000    1.5910         1.6232
53312375    2011.02.16 17:37    buy limit    0.02    gbpusd    1.5910    0.0000    1.5920         1.6235
53312401    2011.02.16 17:38    sell stop    0.02    gbpusd    1.5910    0.0000    1.5900         1.6232
53312439    2011.02.16 17:38    buy limit    0.02    gbpusd    1.5900    0.0000    1.5910         1.6235
53312460    2011.02.16 17:39    sell stop    0.02    gbpusd    1.5900    0.0000    1.5890         1.6232
53422068    2011.02.18 15:45    buy stop    0.05    gbpusd    1.6350    0.0000    1.6360         1.6235
53422092    2011.02.18 15:46    sell limit    0.05    gbpusd    1.6350    0.0000    1.6340         1.6232
53422114    2011.02.18 15:47    buy stop    0.05    gbpusd    1.6360    0.0000    1.6370         1.6235
53422157    2011.02.18 15:47    sell limit    0.05    gbpusd    1.6360    0.0000    1.6350         1.6232
53422180    2011.02.18 15:48    buy stop    0.05    gbpusd    1.6370    0.0000    1.6380         1.6235
53422185    2011.02.18 15:48    sell limit    0.05    gbpusd    1.6370    0.0000    1.6360         1.6232
53422261    2011.02.18 15:50    buy stop    0.05    gbpusd    1.6380    0.0000    1.6390         1.6235
53422271    2011.02.18 15:50    sell limit    0.05    gbpusd    1.6380    0.0000    1.6370         1.6232
53422295    2011.02.18 15:51    buy stop    0.05    gbpusd    1.6390    0.0000    1.6400         1.6235
53422304    2011.02.18 15:51    sell limit    0.05    gbpusd    1.6390    0.0000    1.6380         1.6232
53422326    2011.02.18 15:52    buy stop    0.05    gbpusd    1.6400    0.0000    1.6410         1.6235
53422333    2011.02.18 15:52    sell limit    0.05    gbpusd    1.6400    0.0000    1.6390         1.6232
53721203    2011.02.25 18:32    buy limit    0.05    gbpusd    1.5890    0.0000    1.5900         1.6235
53721227    2011.02.25 18:32    sell stop    0.05    gbpusd    1.5890    0.0000    1.5880         1.6232
53721255    2011.02.25 18:33    buy limit    0.08    gbpusd    1.5880    0.0000    1.5890         1.6235
53721265    2011.02.25 18:33    sell stop    0.08    gbpusd    1.5880    0.0000    1.5870         1.6232
53721286    2011.02.25 18:34    buy limit    0.08    gbpusd    1.5870    0.0000    1.5880         1.6235
53721342    2011.02.25 18:35    sell stop    0.08    gbpusd    1.5870    0.0000    1.5860         1.6232
53770993    2011.02.28 17:33    buy stop    0.08    gbpusd    1.6410    0.0000    1.6420         1.6235
53771037    2011.02.28 17:33    sell limit    0.08    gbpusd    1.6410    0.0000    1.6400         1.6232
53771052    2011.02.28 17:34    buy stop    0.08    gbpusd    1.6420    0.0000    1.6430         1.6235
53771072    2011.02.28 17:34    sell limit    0.08    gbpusd    1.6420    0.0000    1.6410         1.6232
53773346    2011.02.28 18:09    buy stop    0.08    gbpusd    1.6430    0.0000    1.6440         1.6235
53773371    2011.02.28 18:10    sell limit    0.08    gbpusd    1.6430    0.0000    1.6420         1.6232
53773397    2011.02.28 18:10    buy stop    0.08    gbpusd    1.6440    0.0000    1.6450         1.6235
53773409    2011.02.28 18:11    sell limit    0.08    gbpusd    1.6440    0.0000    1.6430         1.6232
53793688    2011.03.01 07:36    buy stop    0.08    gbpusd    1.6450    0.0000    1.6460         1.6235
53793697    2011.03.01 07:36    sell limit    0.08    gbpusd    1.6450    0.0000    1.6440         1.6232
53793703    2011.03.01 07:37    buy stop    0.08    gbpusd    1.6460    0.0000    1.6470         1.6235
53793707    2011.03.01 07:37    sell limit    0.08    gbpusd    1.6470    0.0000    1.6460         1.6232
53793714    2011.03.01 07:38    sell limit    0.08    gbpusd    1.6460    0.0000    1.6450         1.6232
53793721    2011.03.01 07:38    buy stop    0.08    gbpusd    1.6470    0.0000    1.6480         1.6235
53879388    2011.03.02 20:08    buy stop    0.08    gbpusd    1.6480    0.0000    1.6490         1.6235
53879396    2011.03.02 20:08    sell limit    0.08    gbpusd    1.6480    0.0000    1.6470         1.6232
53879401    2011.03.02 20:08    buy stop    0.08    gbpusd    1.6490    0.0000    1.6500         1.6235
53879406    2011.03.02 20:09    sell limit    0.08    gbpusd    1.6490    0.0000    1.6480         1.6232
53879422    2011.03.02 20:09    buy stop    0.08    gbpusd    1.6500    0.0000    1.6510         1.6235
53879428    2011.03.02 20:10    sell limit    0.08    gbpusd    1.6500    0.0000    1.6490         1.6232
53922866    2011.03.03 16:46    sell limit    0.08    gbpusd    1.6390    0.0000    1.6380         1.6232
54017212    2011.03.07 16:11    sell limit    0.08    gbpusd    1.6270    0.0000    1.6260         1.6232
54017267    2011.03.07 16:11    buy stop    0.08    gbpusd    1.6280    0.0000    1.6290         1.6235
54017302    2011.03.07 16:12    sell limit    0.08    gbpusd    1.6280    0.0000    1.6270         1.6232
54017320    2011.03.07 16:12    buy stop    0.08    gbpusd    1.6290    0.0000    1.6300         1.6235
54017347    2011.03.07 16:13    sell limit    0.08    gbpusd    1.6290    0.0000    1.6280         1.6232
54017418    2011.03.07 16:13    buy stop    0.08    gbpusd    1.6300    0.0000    1.6310         1.6235
54017447    2011.03.07 16:13    sell limit    0.08    gbpusd    1.6300    0.0000    1.6290         1.6232
54017476    2011.03.07 16:14    buy stop    0.08    gbpusd    1.6310    0.0000    1.6320         1.6235
54017488    2011.03.07 16:14    sell limit    0.08    gbpusd    1.6310    0.0000    1.6300         1.6232
54017500    2011.03.07 16:15    buy stop    0.08    gbpusd    1.6320    0.0000    1.6330         1.6235
54017587    2011.03.07 16:15    sell limit    0.08    gbpusd    1.6320    0.0000    1.6310         1.6232
54017604    2011.03.07 16:15    buy stop    0.08    gbpusd    1.6330    0.0000    1.6340         1.6235
54017652    2011.03.07 16:16    sell limit    0.08    gbpusd    1.6330    0.0000    1.6320         1.6232
54017678    2011.03.07 16:16    buy stop    0.08    gbpusd    1.6340    0.0000    1.6350         1.6235
54017706    2011.03.07 16:16    sell limit    0.08    gbpusd    1.6340    0.0000    1.6330         1.6232
54018203    2011.03.07 16:26    buy stop    0.08    gbpusd    1.6270    0.0000    1.6280         1.6235
54023418    2011.03.07 17:46    buy stop    0.08    gbpusd    1.6260    0.0000    1.6270         1.6235
54023499    2011.03.07 17:46    sell limit    0.08    gbpusd    1.6260    0.0000    1.6250         1.6232
54223565    2011.03.10 18:13    buy limit    0.10    gbpusd    1.5860    0.0000    1.5870         1.6235
54223588    2011.03.10 18:13    sell stop    0.10    gbpusd    1.5860    0.0000    1.5850         1.6232
54223608    2011.03.10 18:14    buy limit    0.10    gbpusd    1.5850    0.0000    1.5860         1.6235
54223634    2011.03.10 18:14    sell stop    0.10    gbpusd    1.5850    0.0000    1.5840         1.6232
54223658    2011.03.10 18:15    buy limit    0.10    gbpusd    1.5840    0.0000    1.5850         1.6235
54223696    2011.03.10 18:15    sell stop    0.10    gbpusd    1.5840    0.0000    1.5830         1.6232
54223738    2011.03.10 18:15    buy limit    0.10    gbpusd    1.5830    0.0000    1.5840         1.6235
54223766    2011.03.10 18:16    sell stop    0.10    gbpusd    1.5830    0.0000    1.5820         1.6232
54223812    2011.03.10 18:16    buy limit    0.10    gbpusd    1.5820    0.0000    1.5830         1.6235
54223863    2011.03.10 18:17    sell stop    0.10    gbpusd    1.5820    0.0000    1.5810         1.6232
54223923    2011.03.10 18:17    buy limit    0.10    gbpusd    1.5810    0.0000    1.5820         1.6235
54223955    2011.03.10 18:17    sell stop    0.10    gbpusd    1.5810    0.0000    1.5800         1.6232
54224037    2011.03.10 18:18    buy limit    0.10    gbpusd    1.5800    0.0000    1.5810         1.6235
54224058    2011.03.10 18:19    sell stop    0.10    gbpusd    1.5800    0.0000    1.5790         1.6232
54431767    2011.03.15 15:59    buy limit    0.10    gbpusd    1.5980    0.0000    1.5990         1.6235
54431869    2011.03.15 16:00    sell stop    0.10    gbpusd    1.5980    0.0000    1.5970         1.6232
54526218    2011.03.16 19:36    buy limit    0.10    gbpusd    1.5980    0.0000    0.0000         1.6235
54526235    2011.03.16 19:36    buy limit    0.10    gbpusd    1.5970    0.0000    0.0000         1.6235
54587793    2011.03.17 07:27    buy limit    0.10    gbpusd    1.6020    0.0000    1.6030         1.6235
54587890    2011.03.17 07:28    buy limit    0.10    gbpusd    1.6010    0.0000    1.6020         1.6235
54587917    2011.03.17 07:28    sell stop    0.10    gbpusd    1.6010    0.0000    1.6000         1.6232
54587939    2011.03.17 07:29    buy limit    0.10    gbpusd    1.6000    0.0000    1.6010         1.6235
54587955    2011.03.17 07:29    sell stop    0.10    gbpusd    1.6000    0.0000    1.5990         1.6232
54587971    2011.03.17 07:29    buy limit    0.10    gbpusd    1.5990    0.0000    1.6000         1.6235
54588051    2011.03.17 07:30    sell stop    0.10    gbpusd    1.5990    0.0000    1.5980         1.6232
54593822    2011.03.17 09:01    buy limit    0.10    gbpusd    1.6030    0.0000    1.6040         1.6235
54593967    2011.03.17 09:04    sell stop    0.10    gbpusd    1.6020    0.0000    1.6010         1.6232
54602608    2011.03.17 10:54    buy limit    0.10    gbpusd    1.6060    0.0000    1.6070         1.6235
54602633    2011.03.17 10:54    buy limit    0.10    gbpusd    1.6050    0.0000    1.6060         1.6235
54602665    2011.03.17 10:55    sell stop    0.10    gbpusd    1.6050    0.0000    1.6040         1.6232
54602690    2011.03.17 10:55    buy limit    0.10    gbpusd    1.6040    0.0000    1.6050         1.6235
54602714    2011.03.17 10:56    sell stop    0.10    gbpusd    1.6040    0.0000    1.6030         1.6232
54602727    2011.03.17 10:56    sell stop    0.10    gbpusd    1.6030    0.0000    1.6020         1.6232
54677406    2011.03.18 11:28    sell stop    0.10    gbpusd    1.6060    0.0000    1.6050         1.6232
54680313    2011.03.18 12:24    buy limit    0.10    gbpusd    1.6090    0.0000    1.6100         1.6235
54680328    2011.03.18 12:24    sell stop    0.10    gbpusd    1.6090    0.0000    1.6080         1.6232
54680364    2011.03.18 12:25    buy limit    0.10    gbpusd    1.6080    0.0000    1.6090         1.6235
54680376    2011.03.18 12:25    sell stop    0.10    gbpusd    1.6080    0.0000    1.6070         1.6232
54680394    2011.03.18 12:26    buy limit    0.10    gbpusd    1.6070    0.0000    1.6080         1.6235
54680411    2011.03.18 12:26    sell stop    0.10    gbpusd    1.6070    0.0000    1.6060         1.6232
54682326    2011.03.18 13:01    buy limit    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6120         1.6235
54682339    2011.03.18 13:02    sell stop    0.10    gbpusd    1.6110    0.0000    1.6100         1.6232
54682354    2011.03.18 13:02    buy limit    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6110         1.6235
54682359    2011.03.18 13:03    sell stop    0.10    gbpusd    1.6100    0.0000    1.6090         1.6232
54682704    2011.03.18 13:08    buy limit    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6130         1.6235
54682765    2011.03.18 13:09    sell stop    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    1.6110         1.6232
54686554    2011.03.18 14:25    buy limit    0.10    gbpusd    1.6150    0.0000    1.6160         1.6235
54686588    2011.03.18 14:25    buy limit    0.10    gbpusd    1.6140    0.0000    1.6150         1.6235
54686617    2011.03.18 14:26    sell stop    0.10    gbpusd    1.6140    0.0000    1.6130         1.6232
54686656    2011.03.18 14:26    buy limit    0.10    gbpusd    1.6130    0.0000    1.6140         1.6235
54686700    2011.03.18 14:27    sell stop    0.10    gbpusd    1.6130    0.0000    1.6120         1.6232
54693120    2011.03.18 16:22    sell stop    0.10    gbpusd    1.6150    0.0000    1.6140         1.6232
54705105    2011.03.18 19:42    buy limit    0.10    gbpusd    1.6210    0.0000    1.6220         1.6235
54705153    2011.03.18 19:43    buy limit    0.10    gbpusd    1.6200    0.0000    1.6210         1.6235
54705176    2011.03.18 19:44    sell stop    0.10    gbpusd    1.6200    0.0000    1.6190         1.6232
54705200    2011.03.18 19:44    buy limit    0.10    gbpusd    1.6190    0.0000    1.6200         1.6235
54705239    2011.03.18 19:45    sell stop    0.10    gbpusd    1.6190    0.0000    1.6180         1.6232
54705284    2011.03.18 19:45    buy limit    0.10    gbpusd    1.6180    0.0000    1.6190         1.6235
54705315    2011.03.18 19:46    sell stop    0.10    gbpusd    1.6180    0.0000    1.6170         1.6232
54705337    2011.03.18 19:46    buy limit    0.10    gbpusd    1.6170    0.0000    1.6180         1.6235
54705368    2011.03.18 19:46    sell stop    0.10    gbpusd    1.6170    0.0000    1.6160         1.6232
54705381    2011.03.18 19:47    buy limit    0.10    gbpusd    1.6160    0.0000    1.6170         1.6235
54705395    2011.03.18 19:47    sell stop    0.10    gbpusd    1.6160    0.0000    1.6150         1.6232
54705639    2011.03.18 19:51    sell stop    0.10    gbpusd    1.6200    0.0000    0.0000         1.6232
54705793    2011.03.18 19:54    buy stop    0.10    gbpusd    1.6250    0.0000    1.6260         1.6235
54705821    2011.03.18 19:54    sell limit    0.10    gbpusd    1.6250    0.0000    1.6240         1.6232
54710993    2011.03.18 22:39    sell stop    0.10    gbpusd    1.6210    0.0000    1.6200         1.6232
54710997    2011.03.18 22:39    buy limit    0.10    gbpusd    1.6220    0.0000    1.6230         1.6235
54711002    2011.03.18 22:39    sell stop    0.10    gbpusd    1.6220    0.0000    1.6210         1.6232
54711008    2011.03.18 22:40    buy limit    0.10    gbpusd    1.6230    0.0000    1.6240         1.6235
54711349    2011.03.18 22:53    sell stop    0.10    gbpusd    1.6180    0.0000    0.0000         1.6232
54711374    2011.03.18 22:53    sell stop    0.10    gbpusd    1.6160    0.0000    0.0000         1.6232
54711403    2011.03.18 22:54    sell stop    0.10    gbpusd    1.6140    0.0000    0.0000         1.6232
54711414    2011.03.18 22:54    sell stop    0.10    gbpusd    1.6120    0.0000    0.0000         1.6232
54711440    2011.03.18 22:55    sell limit    0.10    gbpusd    1.6240    0.0000    1.6230         1.6232        

Summary:   


Deposit/Withdrawal:    0.00   
Credit Facility:    0.00        
Closed Trade P/L:   + 7 712.91   
Floating P/L:    -4 325.22   
Margin:    1 631.84   
Balance:    27 722.98   
Equity:    23 397.76   
Free Margin:    21 765.92

 ----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата 
може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Translate / Перевод: