Translate

събота, 30 юли 2011 г.

Нюйоркската фондова борса | dLambow

 

NYSE - The New York Stock Exchange - Нюйоркска фондова борса

 

Какво е  Нюйоркската фондова борса?

Нюйоркската фондова борса (съкр.: NYSE [nwʌɪɛsˈiː] - The New York Stock Exchange) се намира на Уолстрийт в Ню Йорк. Най-голямата фондова борса в САЩ и в света по капитализация (27,69 трилиона долара към февруари 2022 г.). Символ на финансовата мощ на САЩ и финансовата индустрия като цяло. Борсата определя световноизвестните индекси:

  • - Dow Jones Industrial Average,
  • - NYSE Composite,
  • - NYSE ARCA Tech 100 Index.

 

Дейност на борсата

На Нюйорската фондова борса се извършват сделки с акции и други ценни книжа - котират се ценните книжа на 4100 компании (за 2018 г.). Общата капитализация на компаниите, листвани на NYSE до края на 2018 г., е 32 трилиона долара. Съветът на директорите на NYSE включва председател, президента, десет члена на борсата и представители на бизнес общността. Сградата за обмен се намира на Уолстрийт 11.

 

NYSE - The New York Stock Exchange
Нюйоркската фондова борса

Работно време

Борсата работи от понеделник до петък. Търговската сесия започва в 9:30 ч. и завършва в 16:00 ч. Ню Йоркско време (EST, Източно стандартно време). Борсата не работи на девет официални празника през годината.

 

Условия за листване на NYSE

На Нюйоркската фондова борса, за да бъдете листвани, трябва да имате показатели не по-ниски от:

  • - Печалба преди данъците за миналата година - 2,7 милиона долара.

  • - Печалба за предходните 2 години - 3 милиона долара.

  • - Нетна стойност на материални активи - 18 милиона долара.

  • - Брой на акциите в публична собственост - 1,1 млн. долара.

  • - Пазарната стойност на акциите - 19 милиона долара.

  • - Минималният брой акционери, притежаващи 100 или повече акции - най-малко 2000.

  • - Средният месечен обем на търговия с акции на този емитент трябва да бъде най-малко 100 хиляди долара през последните 6 месеца.

 

История на NYSE - The New York Stock Exchange

 

Възникване на борсата

Идеята за създаване на борса възниква на 17 май 1792 г., когато 24 нюйоркски брокери, които работят с финансови инструменти и сключват сделки, подобно на техните лондонски колеги, в кафенета (едно от тях е кафенето Tontin), подписват "Споразумение под чинара" (англ. Buttonwood Agreement) за създаване на Нюйоркската фондова борса. Bank of New York е първата, която е регистрирана на фондовата борса през 1792 г. В края на 19-ти и началото на 20-ти век Нюйоркската фондова борса се счита за една от най-големите фондови борси в света.

 

Развитие на борсата

Нюйоркската фондова борса е най-голямата фондова борса за ценни книжа в света и втората по брой компании и се намира на Уол Стрийт в Ню Йорк, САЩ. Първоначално основите на Нюйоркската фондова борса са поставени от група търговци, които са се събрали под сянката на чинарите за да търгуват помежду си. Постепенно те се преместили в околните кафенета и това поставило началото на борсовата търговия. Първата листвана компания е Bank of Nеw York, но търговията с акции на финансовата компания няколко пъти е била преустановявана.

 

New York Stock Exchange Board

Компанията, която е била най-дълго листвана, е Consolidated Edison Company of New York. През 1817 г. е създадена New York Stock Exchange Board, на която са се предлагали акции на ЖП комапании, индустриални дружества и стоки. Най-старата компания на борсата е Bowne&Company, създадена през 1775 г., но качена за търговия на пазара едва през 1999 г. През 1863 г. името се сменя на New York Stock Exchange, което носи до сега. През 1903 г. борсата се премества в нова сграда, където е разположена и до днес.

Организация на Нюйоркската борса

На Нюйоркската борса се търгуват ценни книжа на над 1500 компании, с пазарна капитализация над 10.1 трилиона долара. В тях работят над 25 млн. души. Борсата има 1366 члена, като в борда на директорите участват 27 души. Местата се откупуват от желаещите да ги заемат, като през 2003 г. цената на място в директорския съвет се е търгувало за 1 350 000 долара.


 

Членове на борсата

Основните категории членове на борсата:

- Специалисти.

Работят на търговските места. Основната им функция е прякото сключване на договори. Доходите се печелят чрез комисионна (ако действат като брокери) или под формата на спред (ако действат като дилъри).

- Комисионни брокери.

Те сключват сделки в търговския зал и обслужват брокерски фирми, изпълнявайки поръчки от своите клиенти.

- Брокери на пода на борсата.

Тяхната задача е да помагат на други членове на борсата да изпълняват поръчки без право да работят директно с външни клиенти.

- Регистрирани търговци.

Търгуват с ценни книжа за своя сметка, като са освободени от плащане на комисионни.
 

Нюйоркската борса търгува с ценни книжа

 
В началото на борсата по-популярни са били държавните ценни книжа. За първи път границата от 1 млн. изтъргувани акции е достигната на 15 декември, 1886 г. 
 

Индексът Dow Jones Industrial Average

През 1896 г. компанията "Дау Джоунс", която издава и вестник "Уолстрийт джърнъл", създава най-популярния и досега индекс на борсата - Dow Jones Industrial Average с първоначална стойност 40.74. Индексът първоначално обхваща 12 акции и става всеобщ индикатор на NYSE. 
 
Двадесетте години на 20 в. маркират период на велика  капиталова експанзия, с нарастването на Dow от 60 до 381.17 през 1929 г. това се променя с краха на фондовата борса от 27.10.1929 г., когато Dow се срива до 145 през ноември. Индексът Dow не успява да се възстанови 25 години след този срив. 
 

Правилото 'circuit breaker'

След другo значителнo падение на Dow през 1987, NYSE прилага правилото 'circuit breaker' за да избегне катастрофи на капиталовия пазар. Ако акциите падат с 10, 20, или 30 по всяко време, търговията ще бъде спряна съответно за час, два часа, или до края на деня. Въпреки няколкото значителни падения на пазара през годините, през 2000 г. Dow достига своя най-голям връх от 11, 722. 98.

----------------

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Translate / Перевод: