Translate

петък, 10 юни 2022 г.

Графична фигура клин | dLambow


Графични фигури "клин" в техническия анализ на форекс


Какво е фигура "клин"?

Анализът на графични фигури е един от начините за прогнозиране на пазарните движения в рамките на техническия анализ на форекс. Фигурата "клин" (wedge) е доста популярна сред търговците, включително и на валутния пазар. Тази фигура показва както продължаването на първоначалния тренд, така и обръщането на цената. Въпреки че последното е по-рядко срещано явление.

Същност на фигурата клин

Фигурата на клин (wedge) е една от основните графични фигури на техническия анализ на пазара форекс, която по форма е подобна на фигурата на триъгълника. Покачващ се клин се образува, когато цените се забавят и се формира модел на стесняване.

Графична фигура клин: възходящ, низходящ
Графична фигура клин: възходящ, низходящ

Формиране на клин на форекс пазара

По правило, графичната фигура клин се формира в момента на развитието на текущия тренд на пазара и обикновено е модел за неговото продължение. Моделът клин може да се формира както в горната, така и в долната част на пазара и да дава предупредителен сигнал за възможния край на текущия пазарен тренд.

Например, модел на възходящ клин може да се образува в края на възходящ тренд. А фигура на падащ клин - при възходящ тренд ще бъде модел на неговото продължение.

 

Признаци за формиране фигурата клин на валутния пазар:

  • - фигурата се изгражда след тренд от 100+ пипса (с четири знака след десетичната запетая);
  • - моделът се формира от най-малко три вълни;
  • - броят на вълните е нечетен;
  • - конфигурацията има от пет точки на обръщане;
  • - екстремумите докосват линиите на подкрепа и съпротива.


Има два вида клинове в графичния анализ:

  • - възходящ клин (мечи модел)
  • - низходящ клин (бичи модел)


Възходящ клин

Възходящият клин се образува, когато цените се забавят и се формира модел на стесняване. Цените изглежда не могат да продължат да растат, но в същото време, така да се каже, те продължават все още да актуализират местните върхове.

Това е преди всичко сигнал, че пазарът постепенно засилва натиска на продавачите. В момента, когато цените пробият долната линия на клина, се формира сигнал за продажба.

Низходящият клин

Низходящ клин се образува, когато спадът на цените се забави и се формира модел на стесняване. Изглежда, че цените не могат да се понижат допълнително, но в същото време, така да се каже, те продължават все още да актуализират местните дъна.

Тук се формира сигнал, че натискът на купувачите постепенно нараства на пазара. Сигнал за покупка се образува, когато цените пробият горната линия на клина.
Фигурата клин в търговията

 

Графичната фигурата „клин“ сигнализира

Обикновено, фигура „клин“ сигнализира за подходящия момент за отваряне на поръчки за покупка или продажба след пробиване на нивата на съпротива или подкрепа по основния тренд. Пробивната търговия се счита за проста и ефективна схема, базирана на тази фигура. Фигурата работи най-добре на интервалите H1–H4.

Търговия при пробив на клина

Търговците, които практикуват този вид търговия, вземат за основа факта, че моделът, като правило, се формира преди промяната на тренда. Пробив на ниво в обратната посока сигнализира, че е време да влезете в сделка. Тоест с низходящ „клин“ се купува актив, а с възходящ се продава.

Клинът е модел за продължаване на тренда

Изтъкнати търговци, привърженици на техническия анализ, като Ерик Найман и Джон Мърфи, смятат „клина“ като модел за продължаване на тренда. В общността на търговците отношението към тази фигура е двусмислено, тъй като признаците на нейното образуване (формиране) са размити.

Тук е възможен агресивен или консервативен подход при използването на фигурата клин


- Агресивният подход 

ще бъде да отворите позиция веднага след настъпването на пробив. Търговецът чака свещта да се затвори зад нивото.


- При консервативен подход 

печалбата ще бъде по-малка, но рискът ще бъде по-нисък. Консервативните търговци не трябва да отварят поръчка веднага след пробив на нивото. Трябва да изчакате момента, в който цената формира нов екстремум извън фигурата и тества нивото по време на връщане назад.

 

Заключение

Добре известна графична фигура за продължаване на тренда в техническия анализ на форексе моделът Wedge (клин). Може да не е толкова често срещан, колкото "флага" и "вимпела", но често показва неизбежен обрат. Тези фигури (възходящ и низходящ клин) напомнят графичните фигури на "триъгълниците", но имат свои собствени значими характеристики. 

Една от тях е, че фигурата Wedge може да показва по-нататъшното развитие на ситуацията. Например, възходящ модел на клин показва, че ще последва спад, докато низходящият, напротив, предупреждава за началото на възходящ тренд.
----------------

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Translate / Перевод: