събота, 29 август 2009 г.

0077: Психология на преуспяващия форекс търговец. Част 5:

В психологията на форекс има емоционални решения.

Валутния пазар е един от най-големите атракциони в света. Това е спортно състезание между милиони зрители и участници.
Представете си, че сте попаднали на мач от висшата лига и за стотина долара може да напуснете трибуната и да излезете на игровото поле, сред професионалните играчи.

И ако вкарате гол, ще Ви възнаградят по тарифата за професионалисти. Вие влизате в играта за първите път, след продължително изчакване на удачния момент.

И втория път - също. Тази предпазливост у новаците е породила приказката за щастливия дебют при тях.
Но спечелил първите си „лесни“ пари на форекс, новакът скоро забравя всякаква предпазливост и започва да си мисли, че е наравно с професионалистите, че даже и повече.

Така алчните дилетанти излизат на полето, вече не изчаквайки удачния момент и когато капитала им се стапя след няколко неудачни сделки, даже не разбират какво е станало.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

петък, 28 август 2009 г.

Психология на преуспяващия форекс търговец. Част 4:

Психологията на форекс има решаващо значение за резултатите от валутната търговия.

Хората постоянно си правят самооценка и у повечето от тях тя е висока. И ако изведнъж се окажат на дъното, напърно разорени, болката е много силна, стига се до срив.

Валутния търговец трябва да поема рискове, но само в границите на разумното и предварително определеното (според плана за търговия).
Необходимо е да определя допустимата степен на риска, т.е. максималната сума, която може да рискува в една сделка (например, 2% от депозита).

Ако виждате потенциално изгодна сделка, но се налага да надхвърлите този лимит, трябва да пропуснете - нито стотинка над планираното! Това е положението! Форекс не търпи своеволия.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

0075: Фундаментален анализ на форекс, част 4:

Значение на заседанията на централните банки за форекс.

Основна задача на централните банки е регулирането на вътрешния икономически живот на страната. А също регулирането на вътрешната и външна стойност на валутата.
Едно от основните средства за регулиране е лихвения процент - от него зависи
 • - дали икономиката ще бъде стимулирана или забавена,
 • - дали и колко чуждестранен капитал ще бъде привличан,
 • - до колко привлекателни ще са държавните облигации,
 • - каква ще е стойността на валутата.
Затова заседанията на Централните банки се следят много внимателно от всички участници във форекс.

Още преди заседанията тръгват слухове, които влияят на пазара, след заседанията нивата на курсовете се регулират според взетите вече решения.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

четвъртък, 27 август 2009 г.

Психология на преуспяващия форекс търговец. Част 3:

Психологията на неудържимо влечение към сделките на форекс е изиграла лоша шега на хиляди начинаещи търговци.

Преуспяващите търговци също губят, но навреме се отказват от губещите позиции и се замислят - къде грешат.

Неудачниците не могат да се сдържат, продължават играта до пълно разорение и фактически превръщат търговията в хазарт с предизвестен край.
Такива хора са небрежни към правилата за управление на капитала, водят небрежни записки, изтриват резултатите от търговията си - не искат да знаят за всички тези подробности.

Те се упиват от самото си участие в сделките на форекс.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

0073: Действени стратегии и тактики на форекс. Част 1:

Тактиката на форекс определя конкретния момент за вход и изход от пазара. 

Тя носи чисто технически характер. Даже търговеца да използва фундаменталния подход, така или иначе, в определен момент ще му се наложи да приложи технически средства за да определи конкретните точки на вход или изход от пазара. Всяка тактика е съвкупност от цели и мероприятия за постигане на тези цели.
Мероприятията са откриване и закриване на позиции по определени правила.
Важно изискване е тактиката да бъде повторяема и устойчива и да дава сходни резултати при повторно тестване или използване.

Тактиката трябва да се описва от ясни правила:

 • - търгуеми инструменти
 • - размер на привличания капитал
 • - условия за откриване на позиции
 • - усровия за нарастване или намаляване на откритите позиции
 • - условия за закриване на позиции
 • - защитни стопове
 • - начини за хеджиране
 • - планирана печалба и загуба
 • - други особености
Освен това трябва да е ясно на какъв пазар търгувате - тренд или флет, дали спасявате своя депозит или следвате агресивна търговия.
Участието на форекс изисква да имате ясни и прости правила за търговия. Затова описаните в следващи постинги тактики и стратегии са кратки, с цел яснота и разбираемост.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

сряда, 26 август 2009 г.

Вътредневната търговия на форекс. Част 2:

Вътредневната търговия на форекс е от напредналите техники.

Доколкото движенията на цените носят случаен характер, успешната търговска методика трябва по някакъв начин да използва тези свойства на движение на цените, които не носят случаен характер. Склонността на повечето пазари да образуват трендове е комай единственото такова свойство и затова печелившия подход трябва по един или друг начин да ги използва.
Но удобните за вътредневна търговия трендове не са много често явление и не възникват всеки ден. Затова всеки, който се опитва да търгува всеки ден или даже по-често е обречен на загуба. Колкото по-често търгувате в рамките на деня, толкова е по-вероятно да губите в дългосрочен план.

Съществуват най-различни фантазии за мощни компютри, съвременни програми, чудодейни способи за „скалпиране“ печалбата на форекс, и винаги се намират хора, които ще Ви убеждават ентусиазирано в ползата от тях срещу ... баснословни цени от 2000 евро, 5000 евро, 12000 евро ...

Общото между всички тях е, че те са неудачници. 

Иначе ползвайки своите фантастични средства, те отдавна да се бяха пенсионирали богати. Единственият търговец, за когото има документирани доказателства за дългосрочна доходност при вътредневна търговия е Gary Smith. Той изкарвал постоянна печелба в продължение на няколко десетки години.
Но той търгувал по този начин доста рядко - не повече от 1 - 2 пъти в седмицата. Той казвал: „Успешната вътредневна търговия не е ежедневна търговия и още по- малко е множество сделки през деня. Неопитните търговци просто отказват да го разберат.“ Затова преценете какво искате - да се правите на герой или да печелите, когато това е възможно?!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

вторник, 25 август 2009 г.

Фундаментален анализ на форекс, част 3:

Търговски преговори, 

особено на междудържавно ниво и за по големи сделки, могат да окажат съществено значение върху форекс, което се отразява в значителни движения на котировките.
Този фундаментален фактор е важна част от икономическата политика и търговските приоритети на всяка страна. Историята помни даже размяната ан затвърник срещу концесионерни права в областта на добив на петрол.

Тук са и съотношенията на вноса и износа, 

които определят търговския дефицит или излишък. За САЩ дефицита в търговския баланс е основен проблем през последните години, който в немалка степен определя падането на долара, а това се отразява и на целия свят.
Търговските преговори въздействат незабавно на форекс, в момента на съобщаване на новините. Въздействие имат също и предварителните слухове и очаквания.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

понеделник, 24 август 2009 г.

Психология на преуспяващия форекс търговец. Част 2:

Уроци от пристрастяването по форекс.

Неудачникът не признава, че е загубил контрол над своята борсова активност. А без това спасение няма. Той е нещо като алкохолика.
Първоначалната печалба предизвиква еуфория и чувство на всемогъщество. След което следва проиграване на спечеленото и даже повече - на целия депозит.

Грешна психология.

Малко хора разбират, че са загубили не заради погрешна търговска стратегия на форекс, а заради погрешно мислене и по-точно - заради погрешна психология.
Затова първия урок, като валутен търговец, е да си признаете, че сте сгрешили, че проблема е у Вас, а не във форекс или в учителя, или в който и да е друг външен фактор. Само във Вас!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Основни положения в теорията на Доу за форекс: Правило 6:

Темата "Теория на Дау за индексите за технически анализ" беше преработена, допълнена и преместена на този адрес - https://forex17.blogspot.com/2014/09/teoria-na-dow-za-indeksite.html

неделя, 23 август 2009 г.

Основни видове анализ на валутния пазар. Част 2:

Техническият анализ на форекс е доста разпространен сред валутните търговци.

В основата на техническия анализ лежи анализа на графиките. Казват, че графиките са въплъщение на фундаменталните фактори на на валутния пазар. При провеждане на анализа, под внимание се вземат следните постулати:
 • 1. В графиката е съсредоточена абсолютно цялата информация за пазара;
 • 2. Пазарът има памет и, следователно, изхождайки от това, какво е било в миналото, може да се правят прогнози за бъдещето.
Въз основа на тези постулати е разработен широк спектър индикатори за технически анализ, чиято задача е да подпомагат „предсказването“ на бъдещото движение на валутите.

Преимущества на техническия анализ:


1. Фундаменталният макроикономически анализ на форекс е доста сложен. 

В повечето случаи е невъзможно да се отчетат всички фактори, влияещи на пазара. Техническият анализ е сравнително по-прост, тъй като той изследва само един обект - графиката за изменение на цените ("Всички фактори са отчетени в графиката.").

2. Техническият анализ има повече почитатели, 

които са и активни участници в пазара. Всички те използват едни и същи графики, като при това получават сходни резултати и правят еднакви изводи. Тази масова съгласуваност на свой ред влияе на движението на цените, формирайки го в благоприятно направление. По такъв начин става един вид самоизпълнение на прогнозата.

3. Техническият анализ е универсален - 

може да се прилага за различните валутни пазари без изменение.

Съществуват и други видове анализ на Форекс:

 • Математически;
 • Статистически;
 • Биоритмологичен (астрологичен);
 • Психологически;
 • Компютърен;
 • Невронен;
Добре е да се запознаете с всичко известно до момента в тези области, за да го използвате при създаването на собствена механична търговска система за ефективно търгуване на валутите на Форекс.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Психология на преуспяващия форекс търговец. Част 1:

Заобикаляне на собствените правила на форекс 

не се препоръчва в никакъв случай. Въпреки това, постоянно се наблюдава като пагубно явление, струващо доста пари (загуби) на недисциплинираните. Извършвайки няколко удачни сделки, повечето търговци-любители започват да се мислят за гении, главата им се завърта и ... започват да пренебрегват и най-елементарните правила за безопасна търговия.
По този начин тръгват в посока на самонавреждането и закономерно се провалят, проигравайки всичко, с което са влезли + онова, което по случайност са заработили ("късмета" на начинаещите). Необходимо е обективно да регистрирате и оценявате своята форекс активност. За целта е добре да си водите дневник за сделките
 • - откриване,
 • - движения,
 • - закриване,
 • - резултати. 

Най-строго трябва да спазвате своите правилата за контрол и управление на капитала.

Напълно реално е за самоценка да използвате толкова време, колкото и за оценка на форекс ситуацията. Планирайте участието си и търгувайте по план. Не приемайте решения по време на сесията или действия, които могат да се определят като панически. Стигнете ли до паника, това означава, че съвсем сте оплели конците и форекс Ви е дал урок.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

събота, 22 август 2009 г.

Вътредневна търговия на форекс. Част 1:

Всяка търговска стратегия на валутния пазар трябва да има заложени няколко основни принципа:

 • - търгувайте по тренда;
 • - намалявайте загубите;
 • - позволявайте на печалбата да расте;
 • - управлявайте риска.
За да успеете, трябва да сте уверени, че Вашата търговска стратегия ги включва и четирите. Да се търгува по тренда е принцип на това, как вземате решение за откриване на позиция и означава да влизате в пазара винаги по съществуващия тренд.

Случайни промени с трендов компонент.

Математическия анализ на движението на цените показва, че те се променят най-често случайно, като при това съществува малък трендов компонент. Това е научно установен факт, който е от голяма важност за всеки, който иска да търгува, основавайки се на рационален научен подход. Това означава, че всеки опит да се търгува съобразно краткосрочни фигури и методи, които не са основани на тренда, е обречена на провал!

Това също обяснява защо вътредневната търговия е толкова трудна и защо практически нито един любител на тази стратегия не може да си осигури успех в дългосрочен план. Но пък от друга страна, какво бихме могли да очакваме от един любител? Колкото по-къс е времевия интервал, в рамките на който определяте движението на цените, толкова по-малък трендов компонент се наблюдава в него.

Движенията на цените на форекс, изразени графично, представляват фрактали.

Това означава, че при скъсяване или удължаване на времевия интервал, поведението на цените остава подобно. Така едноминутките имат сходство с десетминутките, часовките, дневните или седмичните графики.

Тази прилика кара търговците да мислят, че може да търгуват успешно в рамките на деня с методите, които носят печалба в по-дългосрочните времеви интервали. Естествено, те се опитват да приложат и такива неща, които всъщност не работят при дългите интервали, като
 • - японските свещи,
 • - осцилаторите и
 • - числата на Фибоначи.
Даже подходите, основани на тренда, които работят добре при средни и дълги времеви прозорци, не винаги работят при вътредневната търговия.

Това е така защото трендовия компонент в рамките на деня, с малки изключения, е твърде малък, трудно уловим и е необходимо да се използват изключително високоефективни методи, че да се покрие даже себестойността на самата търговия, да не говорим за покриване на риска.

При дългосрочната търговия 

е възможно да позволите на печалбата да расте и това става по определение, иначе то не е дългосрочна търговия. При вътредневната търговия Вие може да позволите на печалбата си да се натрупва само до края на деня.

Това означава, че Вашата средна печалба ще бъде по-малка от тази, която бихте постигнали, ако й бяхте позволили да расте в течение на дни, седмици или месеци.

В същото време себестойността (разходите) за търговията

 • - спред,
 • - приплъзване,
 • - технически грешки,
остават на едно и също ниво. Това налага при вътредневната търговия на форекс да прилагате многократно по ефективни методи, за да си покривате издръжката. Има някои подходи за вътредневна търговия, които отговарят на тези изисквания.

петък, 21 август 2009 г.

Психология на преуспяващия форекс търговец. Част 0:

Емоционалното състояние на Валутния търговец 

директно се отразява на неговия капитал във форекс. Каквато и система за търговия да изберете, успех е невъзможен ако не започвате търговията с предусещане за печалба.
Ако изпитвате страх от загубите или сте с разстроени чувства, не започвайте сделки. На Форекс Вие се състезавате с най-острите умове в света. За миг ако допуснете емоции и губите. Трябва да се подготвите психически за победата.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

четвъртък, 20 август 2009 г.

Фундаментален анализ на форекс, част 2:

Икономическата група фактори, които влияят на форекс са много. 

Всяка валута е производна от икономическото развитие на страната си и нейната стойност може да се регулира с помощта на определени икономически мерки. Ще започнем с:
 

Данни за икономическото развитие:

Стойността на всяка валута е производна от състоянието на икономиката в съотвентната страна. Стабилността привлича чуждестранните инвеститори и съответно търсенето на дадена валута. Тук влизат показателите за
 • - търговския и платежния баланси на страната,
 • - темповете на инфлация,
 • - безработицата,
 • - съвкупния продукт на страната.

На Форекс има единна система на котировките през американския долар. 

Затова развитието на американската икономика и стойността на американския долар са важен и даже решаващ фактор за определяне посоката на пазара. В този смисъл, главното внимание на валутните търговци е насочено към американската валута и неговото поведени.
В САЩ редовно се публикуват основните показатели за икономическото развитие и те са определящи за целия свят, не само защото всяка друга валута се котира през долара, а последния много често се явява и резервна валута за съответната икономика.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Основни положения в теорията на Доу за форекс: Правило 5:

Темата "Теория на Дау за индексите за технически анализ" беше преработена, допълнена и преместена на този адрес - https://forex17.blogspot.com/2014/09/teoria-na-dow-za-indeksite.html

сряда, 19 август 2009 г.

Ако си нямам хал-хабер от форекс?

"Опитайте се да обясните на някой който си
няма хал-хабер от форекс, що е то! "
Петър Караиванов

По елементарно от това няма - представи си едно чейндж бюро. Ето това е! Купуваш долари, докато са евтини. После ги продаваш като поскъпнат и печелиш от разликата.

Само че форекс има особености:

 • 1. Форекс е най-големия пазар в света - 1 - 4 трилионана долара ежедневен оборот (не се напрягай, не можеш да си го представиш).
 • 2. При това даже не е необходимо да излизаш на улицата и да ходиш до бюрото - цялата работа става през интернет.
 • 3. Във валутното бюро сменяш само толкова валута, колкото имаш. Брокера на форекс ти дава кредит в размер 20 - 100 - 200 и даже 500 пъти към депозитат ти.
 • 4. В бюрото ще направиш 1 - 2 сделки на месец (най-много на седмица) и ще чакаш няколко месеца докато разликата му замяза, че да направиш обратната операция. На форекс правиш по няколко до няколко стотин сделки дневно и печелиш от разликите в десетохилядните (писовете).
 • 5. Понякога в бюрото могат да ти кажат "Няма долари, ела по-късно." На международния валутен пазар има възможно най-високата ликвидност от всички пазари. Т.е. на практика, винаги има пари. Т.е. пазара винаги е ликвиден.
 • 6. Бюрото работи от до - с работно време. Пазарът е денонощен. Почива в събота и неделя.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Основни положения в теорията на Доу за форекс: Правило 4:

Темата "Теория на Дау за индексите за технически анализ" беше преработена, допълнена и преместена на този адрес - https://forex17.blogspot.com/2014/09/teoria-na-dow-za-indeksite.html

вторник, 18 август 2009 г.

Пазарното чудовище - Форекс

Дали Междунаровдния валутен пазар - Форекс 

може да се оприличи на чудовище поради неимоверната си мощ? Да, това е най-големия пазар в света. На него само за 1 денонощие се превъртат от 1 до 4 трилиона долара (4 000 000 000 000)!! Това е сума, която по никакъв начин не може да си представите. И въпреки това, сделките за такава сума вървят денонощно.
Форекс е в състояние да съкруши със силата си всеки. Но това не е всичко. Въпреки огромната си мощ, това чудовище притежава и други чудовищни характеристики. То е в състояние да си послужи с всякакви хитрости, за да Ви примами. В т.ч. да Ви разреши да спечелите и то много, а след това да си прибере по безапелационен начин печалбата, заедно с целия Ви депозит.

До сега не ми е известно някой да е победил Форекс 

и докато съществува такова понятие, той ще си остане непобедим. Тук нямам за цел да описвам многобройните жалки опити да се победи пазара, защото е ясно как завършват те. Целта ми е да Ви дам алтернатива и със сигурност тя не е в полето на героичните изяви. Някои се опитват да гадаят курсовете, други се опитват да прогнозират, трети правят анализи, четвърти се доверяват на слухове, пети чете като луд, шести е тръгнал като за сватба ...

Има само една правилна постановка за Международния валутен пазар и тя е следната:
Форекс е ГОСПОДАР! И Вие по никакъв начин не можете да промените тази ситуация. Следователно, остава Ви само едно - да бъдете слуга. Да се подчинявате безапелационно. Да правите това, което Ви казва или намеква пазара на парите.

Но за да стане така, преди това е необходимо да усетите този пазар. 

Това става с практика - поне 5 - 6 месеца, а в някои случаи и години. Трябва да сте онлайн по 5 - 6 часа на ден. В останалото време отново трябва да сте с него. Когато усетите Форекс, трябва да яхнете вълната и да следвате с упование своя Повелител. Така, както птицата следва своето ято - без да мисли, без да се колебае, просто го прави - наляво, надясно - нагоре, надолу. Хората реагират по най-различни начини на промените на пазара - скубят си косите, псуват, скачат до тавана ... Всичко това е излишно и безполезно.

Просто следвайте тези промени. 

Може да го усещате СЕГА! Но не знаете нищо за него за след 1 минута, за след 1 час, а камо ли за утре или за след седмица. Следвайте Форекс, подчинявайте му се, правете каквото Ви казва и бъдете волни като птички. Само така ще печелите. Успех!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

неделя, 16 август 2009 г.

Определяне входа и изхода от сделките на форекс. Част 5:

Вход по тренда.

Друг, сравнително безопасен начин за търговия на форекс е входа по тренда, но след като вече се е зародили и оформил, като този случай е най-добре да се съчетае с изход посредством пълзящ стоп.

Трендът бил наш приятел. 

Само че, де го този тренд. Но това е друга тема. Добре е да се влезе на третото съприкосновение с линията прокарана по две последователни, повишаващи се дъна. Този случай се прилага както при възходящ за покупка, така и при низходящ тренд за продажба - огледално.

При страничен пазар 

и ясно проявен коридор, може да влизате на долния пик с покупка и да излизате на горния пик с продажба или със стоп. Но това е трудна техника, особено на форекс, изискваща много опит за определяне на подходящия период, в който може да бъде прилагана.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Определяне входа и изхода от сделките на форекс. Част 4:

Аналогия със златодобива.

Тук за аналогия на тактиката във форекс, може да се даде един пример със златодобива. Има два вида златодобив - индивидуален и промишлен.

При индивидуалния 

(доста приключенски) тръгвате сред природата и търсите едрата жилка, богатите разсипи... Това понякога продължава с години. Понякога се появяват щастливци, с много богат „улов“. Но по-често никой не се появява - дива природа, нещастия, срещи с хищници, изкрейзване ...

При промишления добив, 

всичко е поставено на друга основа - денонощно се взривява, копаят се тонове пръст, пресяват се , флотира се. По този начин се добиват не много големи количества злато, но редовно и сигурно, при наличието на определен комфорт на работната среда.

Втората тактика не трябва да се бърка с пипсоядството. 

То е съвсем друга техника за участие във валутния пазар.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Определяне входа и изхода от сделките на форекс. Част 3:

Печеливш изход от пазара.

Друг подход във форекс е ако се излиза от пазара така, че да не се вземат никакви загуби, а да се търси само печалбата.
Това обикновено се прилага от начинаещите, които се надяват, че рано или късно цената ще достигне до печелившо положение.

Тук проблемите са поне три:

 1. - прекалено големия размер на позициите може преждевременно да изхвърли търговеца от пазара. Необходимо е те да бъдат значително намалени до 1% от капитала и даже по-малко.
 2. - в това време, докато се изчаква печалба по една позиция (понякога това може да отнеме и години, което лесно може да се провери върху историческите графики) е необходимо влизането в пазара да продължава интензивно, преди всичко с хеджиращи позиции, така че приръста на капитал да не спира и още по-малко последния да бъде подяждан. Защото такова закучване по една позиция е способно да Ви ангажира голям процент от капитала за дълъг период от време + неговата издръжка (суапа).
 3. - прекалено дългото оставане в една сделка оскъпява значително издръжката й.
При грамотно прилагане на тази система за вход и изход от пазара (което пак се постига с опит и не се отнася до начинаещите) може да се инкасират голямо количество положителни изходи от сделките.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Определяне входа и изхода от сделките на форекс. Част 2:

Начало на търговията.

Сега нека да разгледаме конкретни тактики за вход във форекс. Ето какво конкретно трябва да се направи. След откриването на позицията се поставят достатъчно големи стопове, за да се минимизират лъжливите сработвания. Но в същото време те не трябва да превишават допустимите за Вашата тактика загуби.
Планира се някакво ниво на печалбата, което според статистиката за работата на Вашата система, както и според други съображения, трябва да превишава загубите в една серия от сделки. Този подход предполага и планира достатъчно големи загуби, но с очакването, възоснова на предишна статистика, че те ще бъдат покрити и ще излезете в печалба.

Това е тактика за вход и изход от пазара, подходяща за по-опитни търговци, които действително имат:
 • 1. Своя система за търговия
 • 2. Реална статистика за нейната ефективност.
Забележка: Новаците не разполагат нито с едното, нито с другото.

Механични системи за търговия.

Привърженици на такава система са повечето разработчици на механичните системи за търговия. Тези системи са в състояние да носят продължително време печалби, при това не лоши,но в определен момент могат да изхвърлят търговеца от пазара, когато подбраните параметри станат неподходящи, поради това, че пазара се е променил.

В този случай за да не се изгуби целия капитал е добре да се използва механизма на хеджиране с няколко сметки на различни пазари или по други известни начини. А също и с периодично снемане на печалбата и натрупването й на специална осигурителна сметка. За съжаление, малко търговци спазват тези правила, а това е задължително.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Определяне входа и изхода от сделките на форекс. Част 1:

Резултата от анализа и прогнозирането на форекс 

са предположенията за възможния диапазон на изменение на цените в прогнозируемия период от време и определянето на основното направление на ценово движение. На основата на тази прогноза се фиксират и най-важните за търговията нива на цените за вход в сделките и за изход от тях. Но тук трябва да отбележим, че успеха на всяка тактика във форекс зависи не толкова от входа, колкото от воденето на сделката и изхода от нея.

Многократно е правен следния експеримент. 

Десет валутни търговци влизат едновременно и при едни и същи условия в пазара, след което водят сделките и излизат от пазара по своя преценка. И резултати винаги се разпределят по един и същи начин - 2 - 3 доста печеливши сделки, 2 -3 доста губещи и останалите помежду им. Е, кое е по - важно входа или изхода от сделките на форекс?

Може да се каже, че е напълно без значение кога и къде влизате в пазара, 

ако след това ползвате определени правила за излизане от него. Действително, може с увереност да се твърди, че в определен момент пазара ще започне движение - ще продължи или ще се обърне. При това винаги могат да се подберат такива стойности на стоповете и лимитите, че печалбата значително да превишава загубите.

Търговските тактики трябва да се разглеждат не от гледна точка на входа, а от гледна точка на изхода от пазара.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

петък, 14 август 2009 г.

Основни положения в теорията на Доу за форекс: Правило 2:

Темата "Теория на Дау за индексите за технически анализ" беше преработена, допълнена и преместена на този адрес - https://forex17.blogspot.com/2014/09/teoria-na-dow-za-indeksite.html

Основни положения в теорията на Доу за форекс: Правило 1:

Темата "Теория на Дау за индексите за технически анализ" беше преработена, допълнена и преместена на този адрес - https://forex17.blogspot.com/2014/09/teoria-na-dow-za-indeksite.html

Теория на Доу и връзката й с форекс

Темата "Теория на Дау за индексите за технически анализ" беше преработена, допълнена и преместена на този адрес - https://forex17.blogspot.com/2014/09/teoria-na-dow-za-indeksite.html

сряда, 12 август 2009 г.

Фундаментален анализ на форекс

Фундаменталният анализ на форекс 

има съществено значение за успешното провеждане на валутни операции. Най-важната и сложна съставляваща на валутната търговия е провеждането на анализ на тенденциите за промени в пазара - какви фактори и по какъв начин ще повлияят на курса на валутите.

В движението на цените са заложени възможности както за бърза печалба, така и за бърза загуба. Затова правилния анализ на тенденциите, а също манипулацията на слуховете и очакванията е необходима и съставна част от работата на търговеца.

Съществува огромен комплекс от фактори, 

които въздействат на пазара като цяло, а също и на отделните валути. Фундаменталния анализ оценява
 • - политическата,
 • - икономическата и
 • - финансово - кредитната политика,
като основи за движението на валутните курсове. Изучават се различни съобщения за валутно - финансови събития в света, явления от политическия и икономическия живот на отделни страни и на целия свят, които могат да влияят на валутния пазар.

Изследва се работата на

 • - борсите,
 • - големите компании,
 • - лихвените проценти на централните банки,
 • - иконмическите курсове на правителствата,
 • - възможните промени в политическия живот на страните, а също
 • - всевъзможните слухове и очаквания.
Необходимо е да се изследва и познава взаимното влияние между валутите на форекс, взаимоотношенията между държавите, историята на валутния пазар, съвкупния резултат от едни или други икономически мерки, както и да се установява връзка между абсолютно несвързани на пръв поглад събития. Необходим е голям опит във валутната търговия на форекс за да се виждат по-ясно тенденциите. Само с теория не се постига много.

Има две гледни точки за оценка на фундаменталните фактори на форекс:

 • - влияние на официалния лихвен процент
 • - състояние на националната икономика на страната.
Има редица фундаментални фактори, влияещи на форекс:
 • - икономически
 • - политически
 • - слухове и очаквания
 • - форс - мажорни обстоятелства.
От друга страна, новините свързани със форекс, могат да се класификация по степен на тяхното очакване, например:
 • - случайни и неочаквани - политически, природни, терористи, наводнения, размирици
 • - планирани и очаквани - икономически, политически (присъединяването на България към НАТО и Европейския съюз, съобщения за официални индикатори, междудържавни преговори).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Стоп ордер във валутната търговия на форекс.

  Има няколко различни вида стоп ордери във валутната търговия на форекс.


  Стоп ордера (Stop loss) е разпореждане за сделка по по-малко изгоден курс от този, който е на пазара по време на разполагането на ордера (т.е. по по-нисък курс при продажба или по по-висок курс при покупка).
  Стоп ордера се използва за ограничаване на възможните загуби при открита позиция, при неблагоприятно движение на курса, но също и за откриване на нова позиция, да речем при пробив на курса на определено ниво.

  Пример:

  Да допуснем, че сега на foreks котировката на USD/JPY е 119.20/25.
  Търговецът открива позиция BUY 100 000 USD/JPY по курс 119.25 и поставя Стоп ордер Sell 100 000 USD/JPY по курс 118.75.
  Сега той знае, че ако курса падне до 118.75, то неговата позиция ще бъде автоматически закрита от брокера, което ще предотврати по-нататъшните загуби. В този случай форекс търговеца ще получи загуба от 50 000 JPY.
  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  вторник, 11 август 2009 г.

  Хеджиране при валутната търговия на форекс.

  Хеджирането е много важен инструмент за управление на риска 

  при валутната търговия на форекс. Hedging - хеджирането е съчетаване на кратки и дълги позиции по различни инструменти, при което се намалява валутния риск. С хеджиране се прави вид застраховка от неочаквани и големи промени във валутния курс на форекс.

  Идеалното хеджиране 

  е когато имате открити противоположни позиции по един и същ инструмент, с един и същ размер на позициите. В този случай обаче остава въпроса с издръжката на откритите позиции и какво ще правите след тяхното откриване.

  Спецификите на хеджирането 

  зависят от спецификите и условията за търговия, които предлага конкретния брокер. Това е един от критериите за подбор на форекс брокер.
  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Скорост на промяна във форекс.

  Скоростта на промяна на валутния курс при форекс търговията е предмет на специално проучване. В различни моменти от време валутните курсове се променят с различна скорост. Понякога промените са незначителни и в двете посоки.
  Друг път започват значителни промени и стават скокове - големи промени от по 100 - 300 пипса за съвсем кратък период от време. След което следва плавно възстановяване на курса.

  Скоростта на промяна на валутния курс на форекс може да бъде критерий (сигнал) за:
  • - вход - откриване на нова позиция, 
  • - изход - закриване на съществуваща позиция (например, при сработване на стоп ордер), 
  • - задържане на текущата позиция (при нарастване на печалбата) или за 
  • - преместване на стоп ордер (trailing stop) в откритите позиции.
  Този показател се измерва в брой пипсове за минута или за час.
  Във форекс сделките скороста се изобразява много добре с графични иструменти на екрана и не представлява никакъв проблем да се използва като технически индикатор.
  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  понеделник, 10 август 2009 г.

  Дейност на инвестиционните фондовете на форекс.

  Въздействие на инвестиционните фондове.

  Какво е въздействието от дейност на инвестиционните фондовете върху дългосрочните въздействия на валутните курсове на форекс? Първо място по сила на въздейстие върху дългосрочните тенденции в движението на валутните курсове заемат фондовете - хеджиращи, инвестиционни, застрахователни, пенсионни.
  Едно от направленията на тяхната дейност е инвестирането в определени валути на форекс. Притежавайки големи средства, те са способни за продължително време да заставят валутния курс да се движи в определено направление.

  Средствата на фондовете се управляват от фондовите мениджъри (fund managers). А те са истински професионалисти в своята работа.

  В зависимост от принципите на работа, те могат да откриват дългосрочни, средносрочни и краткосрочни позиции.

  Фондови мениджъри.

  Мениджърите на фондове приемат решения въз основа на сериозен анализ на финансовите пазари. На въоръжение при тях са всевъзможни инструменти за анализ и прогнози:
  • - фундаментален;
  • - технически;
  • - компютърен;
  • - психологически;
  • - анализ на взаимносвързаните пазари.
  Фондовите мениджъри, възоснова на обработената информация, се опитват да предвидят последствията от едни или други събития, за да могат навреме да открият позиции в нужното направление. По такъв начин, една от задачите на тяхната дейност е играта на изпреварване.
  Мениджърите се опитват да си представят картината на международния валутен пазар като цяло (от птичи поглед) и когато тази картина е ясна, те подбират инструменти за работа и направление на търговията.

  Разбира се, нито един от видовете анализ не е в състояние да даде идеален резултат. Но използвайки отработена (и осъвършенстваща се) система на търговия и владеейки значителни средства, фондовете са способни да започват, усилват и корегират и най-силните трендове на форекс.
  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Използване на историческите котировки на форекс

  Исторически котировки.

  Използване на историческите котировки на форекс за изграждане на собствена търговска система. Отчитането на котировките става в различни времеви интервали :
  • - на тик
  • - на минута
  • - на 5 минути
  • - на 10 минути
  • - на 15 минути
  • - на 30 минути
  • - на 1 час
  • - на 4 часа
  • - на 24 часа (на 1 ден)
  • - на седмица
  • - на месец
   

  Използват се различни методики за осредняване и онагледяване. 

  Записват се котировки за
  • - вход,
  • - изход,
  • - минимум,
  • - максимум
  • - обем
  • - средно
  за съответния времеви интервал.

  Котировките на форекс могат да се различават. 

  Това зависи от техния източник, от официалните празници в различните региони на света, при които няма търговия, от методиките на отчитане, от технически проблеми в котирането и др. Поради това много често котировките не са пълни и се говори за т.н. дупки - липса на данни.
  Съществуват различни методики за попълване на липсващите данни.

  Историческите котировки са важни на форекс за тестване на различни търговски системи и фактически, нито една система не трябва да се допуска в реална употреба, ако не е тествана за достатъчно дълъг исторически период, с достатъчно достоверни котировки.
  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  неделя, 9 август 2009 г.

  Принудително закриване на позиции при форекс търговията.

  Принудително закриване на позиции.

  При форекс търговията това определено е един от най-неприятните моменти в живота на един валутен търговец. И той е готов на всичко, за да не се стига до там. Когато имате открита позиция, текущата стойност на сумата по депозитната Ви сметка постоянно се мени в съответствие с промените във валутните курсове.
  Вашата банка или брокерът Ви постоянно следят състоянието на сметката Ви и това се прави, за да не позволят да загубите повече от Вашия гаранционен депозит. В противен случай брокерът Ви трябва да поеме непокритата от Вас загуба. Необходимият залог е тази част от Вашия депозит, която е служи за откриване и поддържане гаранцията за текущата Ви позиция.

  Минимално ниво на депозита.

  Минималното ниво на залога е пределната стойност на депозита (обозначавана в проценти от необходимия залог), при достигането на който брокерът принудително закрива позицията на клиента по текущия курс. При различните брокери стойността на минималното ниво на залога е различно - от 10% до 50% от депозита.

  Това е и един от критериите за подбор на брокер за осъществяване на форекс сделки. За да не допуснете принудително закриване на сметката си, не бива да откривате твърде големи позиции спрямо своя депозит, а също е добре навреме да закривате губещите позиции. Това е цяла наука, нарича се управление на риска или управление на капитала (money management - MM) и на този въпрос специално ще се спираме, при това не веднъж.

  Желателно е (според много корифеи на валутната търговия) да се поставят Стоп ордери или своевременно да се допълва депозита. Но това, което аз мога да Ви кажа, че внимателното обсъждане на този въпрос е от изключително значение за Вашия успех на валутния пазар. И също, че това е много комплексен въпрос, независимо че сега едвали разбирате за какво Ви говоря.

  Пример:

  • Гаранционен депозит - 10 000 USD.
  • Кредитно рамо - 100.
  • Минимално ниво на залога - 25% от депозита.
  • Купувате 500 000 USD против DEM по курс 1.7020, като разчитате на растящ курс.
  • Необходимия залог за тази позиция е 5000 USD (= 500 000 / 100).
  • Минималното ниво на залога е 1 250 USD (= 0.25 х 5000).

  При падане на курса на 1.6725, нереализираната загуба става 8 819 USD (= 500 000 х (1.7020 - 1.6725)/1.6725, като при това актива става 1 181 USD (= 10 000 - 8 819), което е по-малко от минималното ниво на залога. В този случай брокерът е принуден да закрие позицията на клиента по текущия курс.
  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  вторник, 4 август 2009 г.

  Изпълнение на ордерите при търговията на форекс.

  Изпълнение на ордерите.

  Има известна специфика при изпълнение на ордерите във валутната търговия на форекс, с които е добре да сте запознати, преди да се включите в реалния пазар. Например, лимит ордера се изпълнява, когато пазарния курс достигне указаната в него стойност. Докато стоп ордера може да се изпълнява различно при различните брокери.

  Вариант 1:

  Изпълнение на ордера точно по указания в него курс, когато този курс бъде постигнат на пазара.

  Вариант 2:

  Ордера се изпълнява по котировка, следваща (по време) указаната в ордера, която може да се отличава от посочената с няколко пункта.

  Това явление се нарича Slippage - приплъзнаве.

  Ако Стоп ордера е оставен през почивните дни и при това са се случили сериозни събития (влияещи на курса), то курса при откриване на пазара може значително да се различава от курса на закриване на пазара.
  В този случай Стоп ордера на форекс може да бъде изпълнен с голямо приплъзване от няколко десетки и даже няколкостотин пункта. Ето това е въпрос, който обстойно трябва да проучвате при избора на брокер.
  • - Какви са условията на брокера при изпълнение на ордерите?
  • - Само пазарно ли се изпълняват ордерите?
  • - Допуска ли се приплъзване?
  • - Какъв е този допуск?
  • - Как се обслужват евентуални спорове и в чия полза при изпълнението на ордер? и т.н
  Форекс не е занимание за лениви хора и винаги трябва да се внимава.
  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
  © 2005 - 2009 Dimitar Lambov, All rights reserved!

  Още новини за форекса тук: http://foreks.blog.bg/
  А форекс форум за споделяне на мнения тук: http://forex.forumy.eu/
  --------------------------------------------------
  Предупреждение! Никога не приемайте което и да е становище за форекс, в т.ч. и настоящето, за 100% достоверно. Винаги пречупвайте нещата през свой подлед, стига да имате такъв.

  неделя, 2 август 2009 г.

  Ордер и позиция във форекс.

  Каква е разликата между ордер и позиция във форекс и как те си влияят един на друг?

  Поставянето на ордер няма пряка връзка с откритата позиция. Ордерът е разпореждане към брокера да се направи нещо с Вашите позиции. А позицията си е активен договор за покупко-продажба на валута.
  Например, ако е поставен ордер за закриване на съществуваща позиция, но след това позицията е била закрита (по някаква друга причина) преди да е изпълнен ордера, то ордера остава действителен и ако той сработи, в този случай ще бъде открита вече нова позиция.

  Ако не внимавате и това се случи, може да откриете позиция, която не съответства на Вашата стратегия или план за валутна търговия. А това на форекс е лошо нещо (да не спазвате стратегията или плана си).

  Затова при боравене с ордери е необходимо

  • - внимание когато се поставят ордери,
  • - контрол за тяхното изпълнение,
  • - своевременна отмяна на ненужните ордери.
  При валутната търговия през Интернет (която Ви препоръчвам във всички случаи) проследяването на ордерите не би следвало да представлява особен проблем, понеже те са видими в съответното меню.
  Проблемът възниква най-вече при работата по телефон, в който случай е необходимо в края на всеки работен ден да позвъните на своя брокер и да уточните с него, кои ордери са активни и дали са още необходими.
  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

  Сподели това!

  Translate / Перевод: