Translate

сряда, 19 август 2009 г.

Ако си нямам хал-хабер от форекс?

"Опитайте се да обясните на някой който си
няма хал-хабер от форекс, що е то! "
Петър Караиванов

По елементарно от това няма - представи си едно чейндж бюро. Ето това е! Купуваш долари, докато са евтини. После ги продаваш като поскъпнат и печелиш от разликата.

Само че форекс има особености:

 • 1. Форекс е най-големия пазар в света - 1 - 4 трилионана долара ежедневен оборот (не се напрягай, не можеш да си го представиш).
 • 2. При това даже не е необходимо да излизаш на улицата и да ходиш до бюрото - цялата работа става през интернет.
 • 3. Във валутното бюро сменяш само толкова валута, колкото имаш. Брокера на форекс ти дава кредит в размер 20 - 100 - 200 и даже 500 пъти към депозитат ти.
 • 4. В бюрото ще направиш 1 - 2 сделки на месец (най-много на седмица) и ще чакаш няколко месеца докато разликата му замяза, че да направиш обратната операция. На форекс правиш по няколко до няколко стотин сделки дневно и печелиш от разликите в десетохилядните (писовете).
 • 5. Понякога в бюрото могат да ти кажат "Няма долари, ела по-късно." На международния валутен пазар има възможно най-високата ликвидност от всички пазари. Т.е. на практика, винаги има пари. Т.е. пазара винаги е ликвиден.
 • 6. Бюрото работи от до - с работно време. Пазарът е денонощен. Почива в събота и неделя.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

сряда, 12 август 2009 г.

Стоп ордер във валутната търговия на форекс.

Има няколко различни вида стоп ордери във валутната търговия на форекс.


Стоп ордера (Stop loss) е разпореждане за сделка по по-малко изгоден курс от този, който е на пазара по време на разполагането на ордера (т.е. по по-нисък курс при продажба или по по-висок курс при покупка).
Стоп ордера се използва за ограничаване на възможните загуби при открита позиция, при неблагоприятно движение на курса, но също и за откриване на нова позиция, да речем при пробив на курса на определено ниво.

Пример:

Да допуснем, че сега на foreks котировката на USD/JPY е 119.20/25.
Търговецът открива позиция BUY 100 000 USD/JPY по курс 119.25 и поставя Стоп ордер Sell 100 000 USD/JPY по курс 118.75.
Сега той знае, че ако курса падне до 118.75, то неговата позиция ще бъде автоматически закрита от брокера, което ще предотврати по-нататъшните загуби. В този случай форекс търговеца ще получи загуба от 50 000 JPY.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

вторник, 11 август 2009 г.

Скорост на промяна във форекс.

Скоростта на промяна на валутния курс при форекс търговията е предмет на специално проучване. В различни моменти от време валутните курсове се променят с различна скорост. Понякога промените са незначителни и в двете посоки.
Друг път започват значителни промени и стават скокове - големи промени от по 100 - 300 пипса за съвсем кратък период от време. След което следва плавно възстановяване на курса.

Скоростта на промяна на валутния курс на форекс може да бъде критерий (сигнал) за:
 • - вход - откриване на нова позиция, 
 • - изход - закриване на съществуваща позиция (например, при сработване на стоп ордер), 
 • - задържане на текущата позиция (при нарастване на печалбата) или за 
 • - преместване на стоп ордер (trailing stop) в откритите позиции.
Този показател се измерва в брой пипсове за минута или за час.
Във форекс сделките скороста се изобразява много добре с графични иструменти на екрана и не представлява никакъв проблем да се използва като технически индикатор.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

неделя, 9 август 2009 г.

Принудително закриване на позиции при форекс търговията.

Принудително закриване на позиции.

При форекс търговията това определено е един от най-неприятните моменти в живота на един валутен търговец. И той е готов на всичко, за да не се стига до там. Когато имате открита позиция, текущата стойност на сумата по депозитната Ви сметка постоянно се мени в съответствие с промените във валутните курсове.
Вашата банка или брокерът Ви постоянно следят състоянието на сметката Ви и това се прави, за да не позволят да загубите повече от Вашия гаранционен депозит. В противен случай брокерът Ви трябва да поеме непокритата от Вас загуба. Необходимият залог е тази част от Вашия депозит, която е служи за откриване и поддържане гаранцията за текущата Ви позиция.

Минимално ниво на депозита.

Минималното ниво на залога е пределната стойност на депозита (обозначавана в проценти от необходимия залог), при достигането на който брокерът принудително закрива позицията на клиента по текущия курс. При различните брокери стойността на минималното ниво на залога е различно - от 10% до 50% от депозита.

Това е и един от критериите за подбор на брокер за осъществяване на форекс сделки. За да не допуснете принудително закриване на сметката си, не бива да откривате твърде големи позиции спрямо своя депозит, а също е добре навреме да закривате губещите позиции. Това е цяла наука, нарича се управление на риска или управление на капитала (money management - MM) и на този въпрос специално ще се спираме, при това не веднъж.

Желателно е (според много корифеи на валутната търговия) да се поставят Стоп ордери или своевременно да се допълва депозита. Но това, което аз мога да Ви кажа, че внимателното обсъждане на този въпрос е от изключително значение за Вашия успех на валутния пазар. И също, че това е много комплексен въпрос, независимо че сега едвали разбирате за какво Ви говоря.

Пример:

 • Гаранционен депозит - 10 000 USD.
 • Кредитно рамо - 100.
 • Минимално ниво на залога - 25% от депозита.
 • Купувате 500 000 USD против DEM по курс 1.7020, като разчитате на растящ курс.
 • Необходимия залог за тази позиция е 5000 USD (= 500 000 / 100).
 • Минималното ниво на залога е 1 250 USD (= 0.25 х 5000).

При падане на курса на 1.6725, нереализираната загуба става 8 819 USD (= 500 000 х (1.7020 - 1.6725)/1.6725, като при това актива става 1 181 USD (= 10 000 - 8 819), което е по-малко от минималното ниво на залога. В този случай брокерът е принуден да закрие позицията на клиента по текущия курс.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

неделя, 2 август 2009 г.

Ордер и позиция във форекс.

Каква е разликата между ордер и позиция във форекс и как те си влияят един на друг?

Поставянето на ордер няма пряка връзка с откритата позиция. Ордерът е разпореждане към брокера да се направи нещо с Вашите позиции. А позицията си е активен договор за покупко-продажба на валута.
Например, ако е поставен ордер за закриване на съществуваща позиция, но след това позицията е била закрита (по някаква друга причина) преди да е изпълнен ордера, то ордера остава действителен и ако той сработи, в този случай ще бъде открита вече нова позиция.

Ако не внимавате и това се случи, може да откриете позиция, която не съответства на Вашата стратегия или план за валутна търговия. А това на форекс е лошо нещо (да не спазвате стратегията или плана си).

Затова при боравене с ордери е необходимо

 • - внимание когато се поставят ордери,
 • - контрол за тяхното изпълнение,
 • - своевременна отмяна на ненужните ордери.
При валутната търговия през Интернет (която Ви препоръчвам във всички случаи) проследяването на ордерите не би следвало да представлява особен проблем, понеже те са видими в съответното меню.
Проблемът възниква най-вече при работата по телефон, в който случай е необходимо в края на всеки работен ден да позвъните на своя брокер и да уточните с него, кои ордери са активни и дали са още необходими.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Translate / Перевод: