Translate

четвъртък, 20 май 2010 г.

Метод на конвергенцията и дивергенцията - MACD

MACD - хистограма - Метод на конвергенцията и дивергенцията.

От експоненциалната средна с период 12 се вади експоненциалната средна с период 26 и резултата още веднъж се изглажда с помощта на ЕМА за отстраняване на случайните колебания.

Този индикатор дава най-добри показания при времеви интервали по-големи от едно денонощие. При периоди по-малки от час се появяват множество лъжливи сигнали.

неделя, 2 май 2010 г.

Трендов анализ - фигури

При трендовия анализ на форекс има два основни момента момента -

 • зараждане на нов тренд
 • продължаване на съществуващ тренд.
Затова в графичния анализ се разглеждат и два вида фигури:
 • - фигури на зараждащия се тренд
 • - фигури на продължаване на съществуващ тренд.
 

Към първия тип спадат фигурите:

 • Глава и рамене,
 • Двоен връх
 • Двойно дъно,
 • Троен връх
 • Тройна основа.

Към втория тип са фигурите, потвърждаващи продължаването на съществуващ тренд.:

 • Триъгълници
 • Флагове
 • Вимпели
 • Клин
 • Правоъгълник
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Translate / Перевод: