четвъртък, 25 декември 2014 г.

Технически индикатор пълзящи средни (Moving Averages).

Понятие за пълзящи средни.

Същността на понятието пълзящи средни (от англ. moving average, съкр. MA) се състои в това, че то е общото название на семейство графични функции, чиято стойност във всяка точка се определя от стойността на изходните стойности на функцията за предходния период от време. Обикновено се използват като технически индикатор с данни за времеви редове, за да изглаждат краткосрочните колебания  и отделяне на основна тенденция или цикъл, особено на форекс или на фондовия пазар.

Използване на пълзящите средни.

От математическа гледна точка, пълзящите средни са един от начините за свиване или прибиране на данни с колеблив характер, поради което се използват в техническия анализ като вид филтър за премахване на случайните флуктуации в пазарните цени на различни котируеми инструменти.

Технически индикатор Moving Averages.

Пълзящите средни са сред най-разпространените технически индикатори, използван във фондовата и валутна (форекс) търговия, който показва по-ясно пазарните тенденции (трендове) на търгуваните инструменти (суровини, енергийни ресурси, стоки, ценни книжа, деривати, валути, скъпоценни метали и др.), чрез изглаждане на краткосрочните ценови колебания или флуктуации в курса, известни като пазарен шум или волатилност.

Инструменти за техническия анализ

Пълзящата средна е от най-старите и разбираеми инструменти на техническия анализ в търговията и представлява средната цена на търгувания инструмент за определен период от време. Периодът за изчисляване на всяка пълзяща средна се избира по преценка на търговеца.

Очертаване на трендовото движение

Елиминирането на пазарните колебания (пазарната волатилност) става след изчисляване на средната стойност от цените на затваряне, през определен фиксиран период от време (времеви отрязък за търговия).  По този начин MA's изчистват пазарните колебанията и позволяват на трендовото движение да изпъкне и да се очертае по-ясно.

Главна функция на Moving Averages

Затова главната функция на средните пълзящи е определяне направлението на тренда, което се изпълзва в т.н. „техническа" търговия на форекс. Те отчитат факта, че по-новите данни за случващото се на пазара, имат по-голямо търговско значение за предвиждането на неговото бъдещо движение.

MA отразява силата на текущия тренд

Най-общо казано, колкото по-изгладена е пълзящата средна, толкова по-бавно реагира тя на промените в котировките. И обратното, колкото по-хаотична е тя, толкова по-бързо реагира на промените в цената. Подобно на трендовите линиите, наклона на пълзящите средни отразява силата на текущия тренд. В някои случай пълзящите средни се възприемат като вид автоматизирани тренд линии.

Подбор на времевия интервал.

Съществува почти безкрайно множество от комбинации и интерпретации за различните пълзящи средни. Ако тренда е нагоре и те са ориентирани нагоре, а ако е надолу и са насочени надолу. От съществена важност е правилния подбор на времевия период в съответната комбинация от индикатори, който да е съобразен със спецификите на пазара и на търговеца. Поради това се използват пакети от 1, 2, 3, 4 или повече пълзящи средни.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

понеделник, 22 декември 2014 г.

Валутна двойка (Currency pair) на форекс.

Валутна двойка

Валутната двойка (ВД) представлява две валути, явяващи се финансов инструмент на форекс. Когато търгувате на валутния пазар, Вие фактически търгувате валутните двойки и по-точно търгувате промените (волатилността) в курса между тях - изменението на стойността на едната валута спрямо другата. Например, най-популярната валутна двойка на форекс е: EUR/USD.
 • Първата валута се нарича базова.
 • Втората валута се нарича котируема.

Обозначения на валутните двойки:

В банковата практика е прието определено обозначение на ВД. Например, курса на долара към японската йена се означава така USD/JPY. А английския паунд къв долара така GBP/USD. В тези означения лявата валута е базова, а дясната - котируема. Т.е. по този начин се обозначава количеството котируема по отношение на базовата валута. Последните цифри в курса на валутите се наричат пункт (points) или пипсове (pips).

По следните валутни двойки USD/JPY, EUR/JPY и GBP/JPY - 1 пипс е равен на 0.01. По останалите валути, без йената - 1 пипс е равен на 0.0001.

Означения на валутни двойки:

 • EUR/USD
 • GBP/USD
 • USD/CHF
 • USD/JPY
 • EUR/GBP
 • EUR/CHF
 • EUR/JPY
 • GBP/CHF
 • GBP/JPY
 • CHF/JPY
 • USD/CAD
 • EUR/CAD
 • AUD/USD
 • AUD/JPY
 • NZD/USD
 • NZD/JPY
 • XAU/USD
 • XAG/USD
 • USD/NOK
 • USD/SEK
 • USD/DKK
 • USD/CZK
 • USD/SKK
 • USD/HUF
 • USD/PLN
 • USD/LVL
 • USD/LTL
 • USD/EEK
 • USD/SGD
 • USD/ZAR
 • USD/RUB
 • EUR/RUB
 • USD/UAH
 • EUR/UAH

Валутни двойки.

На Forex се търгува огромен брой валутни двойки, понеже американския долар може да се обменя практически за всяка валута по света. Но активни сделки на форекс се извършват само по една част от ВД. Основно се търгуват разпространените валути, като еврото (EUR), английския паунд (GBP), швейцарския франк (CHF) и японската йена (JPY). Съответно, става дума за двойките EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, GBPJPY, EURCHF. Тези финансови инструменти са най-популярни сред валутните търговци.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

вторник, 16 декември 2014 г.

Форекс лот (Forex lot).

Лотове при търговия.

Винаги на форекс възниква въпроса за това какно е лог и с какви лотове да се води търговия. Фактически, много често при съставянето на план за търговия и управление на риска, се говори за размера на лота. Форекс лот е ключово понятие на валутния пазар, защото именно от използвания размер на лота зависи размера на получаванате печалба или загуба.

Определение за форекс лот.

Лот е обема на валутата във всяка сделка (контракт), изразена в числово значение или това е единица за измерване обема на търгувания инструмент в сделката. В търговските платформи могат да се срещнат най различни размери на лота, като се започне от 0,01 - 0,05 - 0,1 - 0,5 - 1,0 - 10,0 и т.н. Всъщност, стандартния и общоприет лот на форекс е 1,0, което е 100000 единици от базовата валута.

Обемът на всяка валутна сделка се измерва в лотове.

Така, че за да извършите сделка с дадена валута с обем 100000 единици, трябва да изберете лот 1,0 при откриване на търговската позиция. При обем на сделката от 10000 валутни единици, лота е 0,1, а при 1000 - 0,01. Нищо сложно. Може да се каже, че 1,0 лот е стандартен форекс, 0,1 е мини форекс и 0,01 е микро форекс. При някои брокери може да срещнете възможността за произволно избран лот, като например 0,37 или 1,46.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

понеделник, 15 декември 2014 г.

Фигура възходящ триъгълник потвърждава възходящ тренда.

Фигурата възходящ триъгълник

Фигурата възходящ триъгълник се използва в техническия анализ на валутния пазар за потвърждаване продължаването на съществуващ възходящ тренд. Образува се от хоризонтална линия на съпротивление и възходяща линия на поддръжка. Тази фигура отразява ситуацията, когато търсенето е по силно от предлагането.

Използване на възходящ триъгълник при валутна търговия.

Пробива при нея, при бичи пазар,  настъпва нагоре, при което цел е нивото на т. H. Правилното разпознаване на тази фигура може да Ви осигури сигнал за продължаване на тренда и съответно за  задържане на съществуваща дълга позиция по съответната валутна двойка.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

събота, 13 декември 2014 г.

Какво е спот курс или цена за спот сделки (Spot)?

Спот курс за сделки на форекс.

Спот (англ. Spot — на място) е пряка сделка на форекс с различни валути по техните пазарни цени, със стандартна дата на валутиране за оправяне на сметките в рамките до два работни дни от момента на сключване на валутната сделка. Всеки спот курс отразява колко високо се оценява определена национална валута в определения момент на пазарно провеждане на валутни операции зад пределите на конкретната страна.

Спот цена за валута.

Или казано по друг начин, това е цената на валутата на една страна, изразена чрез валутата на друга страна, която по пазарен метод е установена в момента на сключване на валутна сделка, при условията за обмен на валути на банките контрагенти, между които се извършва обмена, на втория работен ден от деня на сключване на сделката и това е спот курс.

Спот курс за обмен на валути.

Така че, въпросния спот курс (Spot) отразява равнището на форекс пазарна оценка националната валута в момента на провеждане на валутни операции на международен валутен пазар. Като пример за спот курс могат да се дадат сделките за обмен на валути при международна търговия със стоки, заминаването на туристическа група зад граница и други подобни.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Какво е волатилност (Volatility) на форекс и как се използва при валутна търговия?

Волатилност (Volatility) е изменчивост.

Буквалното значение за понятието "волатилност" е изменчивост и понеже става дума за пазара форекс, значи изменчивост на валутните инструменти, които се търгуват на валутния пазар. С какви показатели може да се измерва тази изменчивост на пазара?

1. Диапазон -

за определен време ви интервал (time frame) какъв е диапазона на промяна на цените или на курса на валутите. От една страна, има минимално и максимално значение за периода, а от друга страна има размер на волатилността, който се пресмята като разлика между максимума и минимума. В рамките на денонощието може да се пресмята средно часовия размер, а в рамките на месеца или годината - средно дневния или средно седмичния. Тези показатели определят диапазона на волатилност, който след това може да се използва като диапазон за безопасна търговия и с предвидимо поведение на валутния инструмент. Ако валутния инструмент прояви тенденция за излизане от средно статистическия размер на волатилността, това означава увеличаване на рисковото му поведение.

2. Ход на волатилността -

измерва се за избрания времеви период - минута, час, денонощие, седмица ... и се измерва с дължината на хода, който осъществява валутния инструмент. Тук се появяват различни показатели, като брой на тиковете в минута, размер на един тик Средния брой на тиковете за определен период умножен по средния размер на един тик дава средния ход на валутната двойка за този период. Така измерения ход на волатилността показва теоретичния потенциал за доходност на съответния търгуван инструмент. Например, при средно дневен диапазон от 100 пипса, може да се окаже, че средно дневния ход на една валутна двойка е 30000 или 40000 или 50000 пипса. Теоретично, трендовите търговци могат да търгуват максимум 100 пипса за периода, докато волатилните търговци гонят 50000 пипса.

3. Енергия на волатилността -

измерва се с отношението между хода и диапазона. Колкото е по-голям този показател, торкова потенциала за печалба от съответния валутен инструмент е по-голям. В това е заложена следната логика - ако един курс не се променя, възможността за печалба е 0. Колкото повече се променя курса в едната или в другата посока, толкова потенциалната печалба е по-голяма.

Диапазон на волатилност.

Следователно, волатилност (Volatility) е склонността на валутните котировки да се изменят във времето, като това се измерва с техния ход в рамките на установения диапазон. За всеки времеви интервал могат да се измерват текущи, минимални и максимални стойности и средно статистически показатели. Всяка свещ или бар на графиката отразяват диапазоните на волатилност за съответния период. Максимума на дадена свещ показва максималната стойност на съответната котировка, докато минимума показва минималната котировка постигната за периода.
----------

четвъртък, 11 декември 2014 г.

Имате ли реална сметка за форекс търговия?

Роля на демо сметката.

Ролята на демо-сметката е да наберете необходимия предварителен технически опит и добра предварителна подготовка по осъществяване на валутни сделки с търговията на форекс и когато вече чувствате готовност и стабилност в осъществяваните операции, може да си откриете реална търговска сметка.

Откриване на реална сметка

Попълвате я с необходимите пари в желаната от Вас валута и според опциите на ползвания от Вас брокер и да започвате да осъществявате реални сделки с валути, по своя преценка и според избраната от Вас стратегия за търговия и конкретните тактики според състоянието на пазара.

Избор на брокер за реална търговия на форекс

Щом ще си откривате реална сметка, първата Ви работа е добре да се запознаете с предложенията на повече форекс брокери и да направите възможно най-добрия избор, според своите критерии, като е задължително да се запознаете в детайли с условията за търговия на избрания от Вас брокер, защото от това ще зависят пряко Вашите пари, печалби и загуби.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

вторник, 9 декември 2014 г.

Какво е Пивот пойнт (Pivot Point) и как се използва?

Какво е Пивот пойнт (Pivot Point)?

Пивот пойнт (Pivot Point) е точка на поврата (на обръщане на тренда), около която могат да се градят нивата на съпротивление и на поддръжка за текущия ден, възоснова на данните от предходния търговски ден. Пресмята се много просто и затова е лесна за използване. При умело използване на пивот нивата във валутната търговия, е възможно съществено да се увеличи процента на печелившите сделки.

Използване на Пивот пойнт Pivot Point в търговски стратегии.

Тези данни широко се използват именно заради това, че са ефективни и прости за приложение при съставянето на търговски стратегии. Използват ги банки, търговци и финансови институции, тъй като те са показатели или индикатори за силата или слабостта на пазара. На повратната точка (Pivot Point) се базират голям брой технически анализи. Това е точката, в която мечите настроения на пазара се заменят от бичи и обратното.Точките на преобръщане на пазара или Pivot Points широко се използват във вътредневната търговия.

Методика за построяване на линиите.

Методиката за определяне на лините на смяна на тенденцията, на поддръжка и на съпротивление е доста проста и се свежда до няколко изчисления. Същността на метода се състои в това, че знаейки някои данни от предходния търговски ден, можем да изчислим и построим нивата на поддръжка и съпротивление за текущия ден.

Използване на пивот пойнта при търговия.

Докато текущата цена на валутната двойка остава под точката на промяна (Pivot Point), вероятността за нисходяща тенденция остава голяма. В случай на пробив през пивот пойнта нагоре, курса попада под възходящ импулс. Ако пазара се намира над пивота, вероятността за растеж е по-голяма, но при пробив на пивота отгоре надолу - валутната двойка се оказва под натиск за снижение на курса.

Методика за изчисляване нивата на Пивот пойнт (Pivot Point):

Пивато се определя като средно аритметично от три данни за предходния търговски ден: максимум (high), минимум (low) и закриване (close) или изразено с формули:

PP = (High + Low + Close) / 3;
 • Първа поддръжка: S1 = 2 * PP – High;
 • Първо съпротивление: R1 = 2 * PP – Low;
 • Втора поддръжка: S2 = PP – (R1 – S1);
 • Второ съпротивление: R2 = PP + (R1 – S1);
 • Трета поддръжка: S3 = Low – 2 * (High – PP);
 • Трето съпротивление: R3 = High + 2* (PP – Low)
Обърнете внимание, че най-важни се считат нивата PP, S1 и R1, а останалите (R2, R3, S2, S3) най-често се използват като нива на закриване на търговските позиции, тъй като в случай на достигане на цената до тях, пазара достига състоянието на препродаденост и прекупеност, т.е. насищане в едната или в другата посока. Това е възможно най-краткото описане на концепцията за Пивот пойнт (Pivot Point), както и за нейното използване във валутната търговия на форекс.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

неделя, 7 декември 2014 г.

Фигура симетричен триъгълник.

Фигурата симетричен триъгълник за потвърждение на възходящ тренд.

Фигурата симетричен триъгълник се използва в техническия анализ на валутния пазар за потвърждаване продължаването на съществуващ тренд. Тя се състои се от симетрично сходящи линии на съпротивление и поддръжка, прекарани поне през 4 точки.

Признак за равновесие на валутния пазар.

Симетричното схождане на тези линии в симетричния триъгълник отразява съществуващото равновесие на валутния пазар между търсенето и предлагането. Следователно пробив е възможен и в двете посоки. В случай на бичи симетричен триъгълник, по вероятно е пробива да стане в посока на съществуващия тренд. При такъв пробив на валутния пазар, цел на цената е нивото при т. I.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Какво е бид (bid) при валутна търговия?

Определение за действието "бид".

Бид е цената на търсене, по които се извършват сделките по продажба. На форекс, това е цената, по която валутният търговец  може да продаде валутата, която стои на първо място в абревиатурата на валутната двойка и съответно да купи валутата, която стои на второ място в абревиатурата на валутната двойка - Например, EUR/USD.

Пример.

Например, да вземем валутната двойка GBP/USD - гледаме в екрана на търговския терминал и виждаме, че в момента брокера предлага бид (bid) по 1,3000 и аск (ask) по 1,3002, което означава, че можем да купим по 1,3003 и да продадем по 1,3000.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Какво е цена аск (ask Price) при валутна търговия?

Определение за действието "аск".

"Аск" (ask) е цената на предлагане в областта на борсовата или валутна търговия, по която се извършва сделка за покупка. На форекс, това е цената, по която валутният търговец може да закупи валутата, която стои на първо място в абревиатурата на валутната двойка и съответно да продаде валутата, която стои на второ място в абревиатурата на валутната двойка.

Пример.

Например, да вземем валутната двойка GBP/USD - гледаме в екрана на търговския терминал и виждаме, че в момента брокера предлага бид (bid) по 1,6000 и аск (ask) по 1,6003, което означава, че можем да купим по 1,6003 и да продадем по 1,6000.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

четвъртък, 4 декември 2014 г.

Котировка на валутите на форекс - валутен курс.

Котировка - цената на валутите.

Първият въпрос, който си задава всеки начинаещ валутен търговец е, какво е това котировка на валутите (валутен курс) и от къде се вземат тези котировки? Котировката или курса това е цената на валутите в една валутна двойка. Или тя показва срещу какво количество от едната валута може да направите замяна за определено количество от другата валута.

Котировките са формират на между банковия пазар.

Дилърите на голям брой големи международни банки, практически ежесекундно информират световните новинарски агенции за своите текущи цени купува / продава за различните валутни двойки, формирайки по този начин постоянен валутен курс. Новинарските агенции събират тези индикативни (не твърди) котировки и от тях формират поток от данни, които клиентите виждат в своите търговски платформи. Възоснова на тях се строят валутните графики.

Котировка на валутна двойка

По тази причина, цените в търговските терминали постоянно се променят. Котировката в една валутна двойка изглежда по следния начин:
 • USD/CHF = 1.3635/45.
 • Това означава, че търговец може да купи долари срещу швейцарски франкове по валутен курс 1.3635 или да продаде долари срещу швейцарски франкове по курс 1.3645.
 • 1.3635 - е бид (bid), а 1.3645 - е аск (ask).
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

сряда, 3 декември 2014 г.

Инвестиране ли е при печалба от форекс?

Работа ли е форекс?

Определено има хора, които идват на форекс с идеята не за инвестиране, а за нещо като работа - сутринта да спечелят някой лев и следобед да го "вложат" в заведение или след седмица да заминат за луксозна почивка. Точно този вид хора са са най-сигурните  пътници към марджин кола и загубата на всичките си пари. За да влошат ситуацията, някои от тях се явяват на форекс и с пари взети на заем срещу лихва или даже от "бърз заем" срещу баснословна лихва, с идеята че за ден два ще ги избият, ще ги върнат и след това ще забогатяват до края на седмицата.

Форекс не понася трудовите подвизи.

С обичайния работнически манталитет всичко това не може и няма начин да стане. Работника е свикнал някой друг да мисли вместо него и да му казва стъпка по стъпка какво точно да прави. Всеки ден или седмично се подписва под периодичния инструктаж и няма право да стъпва встрани от него. Такъв човек, определено няма работа на форекс. Освен ако непременно държи да прахоса за нищо някакви пари и добре си е направил сметката, че и без тези пари ще може да се оправя поне за насъщните си нужди - храна, жилище...

Форекс е инвестиране и се прави от хора - предприемачи.

Обратно на трудовия манталитет, на форекс се печели с инвеститорски манталитет. Това е доста по различно от работата на един работник. Преди всичко се работи с ума, правят се сметки, трябва да си добър в математиката, статистиката, теория на вероятностите. В добавка към това, трябва да имаш сериозна представа от международни финанси и икономика. Освен това са нужни сериозни лични характеристики, като упоритост, целенасоченост, твърдост, самоконтрол.  Но най-важното е, че като стартирането на собствен бизнес, трябва всичко да направиш сам, като предприемач, създавайки при това своя собствена търговска система и да я тестваш докато действително проработи. Е, затова е този блог - за насоки, идеи и подкрепа в тази нелека задача - да се изкарва печалба от инвестиране във форекс.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

вторник, 2 декември 2014 г.

Какво е валутен курс на форекс?

Валутен курс е цената на валутите една спрямо друга.

Валутен курс е цената на паричната единица на една страна, изразена в парични единици на друга страна, при сделките за покупко-продажба на валути.  Тази цена се определя от съотношението на търсенето и предлагането на определена валута в условията на свободен валутен пазар.  Но също така, курса може да бъде строго регламентиран от решение на правителството или на Централната банка на страната.

Фактори, влияещи върху валутния курс.

Върху курса на валутите влияят голямо количество най-разнообразни икономически, природни и политически фактори - лихвени проценти, инфлация, политическа стабилност, природни катаклизми и др. Освен това, понякога, държавни институции участват на форекс пазара, предприемайки стъпки по корекция на валутния курс. 

Валутни интервенции.

Това става като се продават големи количества валута, за да стане тя по-евтина или като се купува, за да се повиши нейния курс.  Такива действия обикновено се наричат интервенции. Всеки от изброените фактори, а също така и големи пазарни заявки за купуване или продажба на валутата, могат да предизвикат висока активност и изменчивост на валутния курс. Валутния пазар Форекс е толкова голям по размер и обем, че нито една отделна компания или организация не са в състояние да го манипулират за по-дълъг период от време.

Пазарен курс на валутите.

Пазарният курс на валутата е този, при който в даден момент от време може да се купи или продаде дадената валута за друга валута.  Пазарният курс се формира от хиляди операции по обмен на валутите, произтичащи ежесекундно по целия свят.

Предсказуемост в промените на валутния курс.

Този курс съществува независимо от нашите предпочитания и воля. Той се формира от милиони самостоятелни участници на форекс и обратно - неговите промени влияят върху мнението на тези участници. Непредсказуемостта в промените на пазарния курс е в основата на спекулативната игра с валутните курсове с цел реализирането на печалба от постоянните промени (волатилност) на пазара.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Translate / Перевод: