сряда, 30 септември 2009 г.

0096: Кои са митовете на Форекс? Част 5:

5. Форекс е нещо съвършено просто и всеки може да се справи..

Да, курса има две посоки - нагоре или надолу. Като на футболен мач - гол или има или няма. В този смисъл всеки може да щракне в бутоните купувам и продавам. Въпросът е какво ще се случи след това.
Да се знае нещичко, все пак е по-добре отколкото да не се знае нищо. Но също е важно инвеститора ясно да разбира какво прави със своите пари.

А това няма как да стане, ако не се познава форекс из основи.

 • Какво движи пазара? 
 • Защо се случват едни или други явления? 
 • Защо пазара замира преди новини? 
 • Как те му влияят? 
 • Кои са трите основни сесии на форекс? 
 • Кога започват и свършват? 
 • Какви движения обикновено се случват тогава?
Ценен е не който задава въпросите, а който намира отговори. Така, че сериозната, последователна и упорита подготовка, си остава неотменимо правило във валутната търговия.

понеделник, 28 септември 2009 г.

Фундаментален анализ на форекс, част 9:

Формулата за ръст на държавата има фундаментално значение за курсовете на форекс.

Националното богатство - държавното имущество, имуществото на обществените организации, частния и акционерен капитал

РД = (ООП + СТБ + СПБ) х (1 - И)
 • - РД - ръст на държавата
 • - ООП - общ обществен продукт
 • - СТБ - салдо на търговски баланс
 • - СПБ - салдо на платежния баланс
 • - И - инфлация
 

Търговия на слуховете на форекс.

„Купувай слухове, продавай факти“= При появяването на слухове, главното е бързо да се извърши сделката, понеже на пазара се заражда нова мощна тенденция и бърза вълна, способна да формира силни трендове.
Търговците са заинтересовани да работят до потвърждаване или опровергаване на слуховете. Тук е важно бързо да се скочи от влака.

неделя, 27 септември 2009 г.

Система на трите екрана за търговия на форекс. Част 1:

Съществуват множество състеми за търговия на форекс.

Системата на трите екрана е една от най-разбираемите и сравнително прости техники за техническа търговия, доказала своите качества от доста години насам.
 

Първи екран

Той определя главната тенденция. Това става възоснова на MACD хистограма. Ако хистограмата се снижава, то разглеждайте само варианти за продажба. Сигнала за продажба ще бъде по-силен, ако хистограмата е по-ниско от нулата.

Когато хистограмата извършва движение към повишаване - купувайте. Покупката ще е по-надеждна при стойности на хистограмата над нулата.
Тенденцията на първия екран е подобна на прилива, а против вълните на прилива не е добре да се плува, особено ако те са на форекс и става дума за пари.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

четвъртък, 24 септември 2009 г.

Правила на преуспяващия форекс търговец: Част 3:

3. Психологията има съществено значение за успеваемостта на форекс.

Правилото е не бъдете алчни. Не се нахвърляйте на търговията като невидели.
Отначало се поучете. Форекс няма да избяга. За никъде не бързате, освен да си загубите парите.

сряда, 23 септември 2009 г.

Действени стратегии и тактики на форекс. Част 4:

Тактиката при пробивите на форекс определя три варианта на действие:

 • 1. Да очаквате позицията, при която е най вероятно да се появи пробив.
 • 2. Да откриете позиция в момента на пробива.
 • 3. Да дочакате неминуемия откат след пробива.
При този начин на търговия на форекс още има значение какви средства може да рискувате и колко агресивно може да търгувате.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

вторник, 22 септември 2009 г.

0091: Правила на преуспяващия форекс търговец: Част 2:

2. На форекс постоянно се учете.

Това е задължителен елемент от цялата търговия. Четете, слушайте познавачите, но към всичко се отнасяйте с определен скептицизъм. Пречупвайте всичко през своя поглед и проверявайте лично.

Водете си дневник, записвайте и анализирайте. След това въвеждайте корекции в своите действия.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

събота, 19 септември 2009 г.

0090: Кои са митовете на Форекс? Част 4:

4. Курсовете на форекс, които вървят нагоре, трябва да тръгнат надолу.

Само че никой не знае кога. Законите на физиката не винаги са приложими към сложни социални явления. Гравитацията притегля обратно подхвърления нагоре камък, но не влияе на валутите.
Подемите и спадовете са неравномерни и много приличат на раздрусване на дърво с маймуни, с цел те да бъдат съборени.

Разбира се, в повечето случаи валутните курсове се подчиняват на определени закономерности.

Въпроса е какво да правим в по-малкото случаи, които се оказват при това и фатални.

И тук важи правилото, за всеки отделен случай си има различни подходи. Това е най-трудния за разбиране принцип на форекс. Всеки начинаещ валутен търговец очаква и търси едно единствено, но сигурно правило, което да следва и печалбите да са му вързани в кърпа.
По този начин той постоянно се обрича на провал. Ситуацията на форекс се мени постоянно. Менят се и правилата, които са валидни в новите условия.

На форекс главния фактор е времето. Това означава, че всичко се мени, постоянно. Трябва да се мени и нашата търговска тактика.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

петък, 18 септември 2009 г.

Фундаментален анализ на форекс, част 8:

Силно влияние върху форекс оказва икономическата политика на правителствата.

Те имат стратегически цели:
 

Инфлация

 • = висок процент - намаляване ефективността на производството - преразпределяне на капитала от производителите към посредниците
 • = нисък процент - застой в търговията и финансовата сфера
При стабилно висока ефективност на производствения сектор, остава възможността за доходни операции и при посредниците.

Безработица

 • = социално напрежение, намаляване на средната класа, намаляване чистите доходи на населението
 • = намаляват стимулите за добър труд, страдат интересите на работодателите

Бюджетен дефицит

 • = нараства държавния дълг - ускорява се инфлацията. Решението е снижаване на разходите или увеличение на данъците

Обменен курс

 • = неизгоден за вносителите и вътрешните потребители - повишаване на ценита на вносните стоки, усилване на инфлацията
 • = неизгодно за износителите и вътрешните производители - намаляване на вноса, износ на капитал зад граница

Лихвен процент

 • = поскъпване на кредита - икономически застой - неизгодно за населението и за производството
 • = отток на капитал от старанат - обезценка на националната валута - против интересите на финансовите посредници

Взаимозависимост на страните на форекс пазара.

 • - доларова зона - начело със САЩ - страни от Америка
 • - стерлингова зона - Великобритания и нейните бивши колонии
 • - зона на йената - Япония и страни от Азия
 • - зона на еврото - Европейски съюз без Великобритания, Дания, Скандинавски страни и Швейцария
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

четвъртък, 17 септември 2009 г.

Действени стратегии и тактики на форекс. Част 3:

Трендовата тактика на форекс се състои от 5 етапа:

 • 1. Определяне на тренда
 • 2. Отбелязване началото на отката.
 • 3. Очакване края на отката.
 • 4. Получаване на потвърждение от друг инидкатор или система за продължение на тренда.
 • 5. Влизане в пазара с поставяне на стоп и лимит.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Трендов откат=

Познаването на трендовия откат на форекс 

дава редица възможности за благоприятна валутна търговия. Както вече стана дума, макар и общо взето случаен, форекс пазара има склонност към образуване на трендове.
Тази склонност не е постоянна и еднопосочна. Тя има вълнообразен характер, изучаван от Вълновата теория на Елиот.

Според различни проучвания от 60% до 80% от времето валутните двойки са в определен тренд - възходящ или низходящ (в някои случаи и страничен - flat).

Когато трендът смени посоката си за определено време, това е откат. Откатът има начало, развитие и край.
Познаването на тези особености позволява успешно да се развиват различни трендови тактики на форекс.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

понеделник, 14 септември 2009 г.

0086: Кои са митовете на Форекс? Част 3:

3. Форекс е нещо като клуб на избраните, в който само брокерите и богатите печелят.

Много финансови експерти твърдят, че могат да предсказват движенията на пазара. Но проверката на фактите показва, че тези твърдения не са верни.

Болшинството от прогнозите са неверни. Освен това, днес има и интернет. Всички данни и изследвания вече са еднакво достъпни както за брокерите, така и за широката публика. При това частните инвеститори имат предимството да работят в дългосрочна перспектива.
Големите фондови мениджъри се намират под голям натиск, доколкото са длъжни да осигуряват голяма възвращаемост на капитала.

Техните действия се следят много внимателно от инвеститорите. Докато частните инвеститори могат да си позволят да гледат в перспектива, необръщайки внимание на временните спадове на форекс.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

неделя, 13 септември 2009 г.

Правила на преуспяващия форекс търговец: Част 1:

1. Настройте се на валутната вълна и пренаредете своите приоритети. 

Валутната търговия и форекс трябва да се превърнат във Ваше призвание и съдба. Пренареждането на приоритетите е важен психологически ход за успех във форекс начинанието Ви.

При това трябва да поемете пълната отговорност за резултатите от него. Не може да се оправдавате с нищо и с никого.
На форекс всички са равни и са изправени пред една и съща ситуация. Не може да обвинявате никой от участниците в пазара, че той е спечелил а Вие сте загубили.

Въпросът в този случай е защо Вие на сте спечелили?

Ако валутната търговия е на първо място сред Вашите приоритети, на този въпрос ще давате значително по правилен отговор.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

събота, 12 септември 2009 г.

Действени стратегии и тактики на форекс. Част 2:

Съвкупността от различни търговски тактики на форекс (съгласно предишния постинг), обединени от единна стратегическа цел, образува търговската стратегия.

Например, "от сравнително негомямо количество пари да се формира първоначален капитал". И понеже пазара се мени, депозита се мени, Вие се променяте - трябва да се сменят и тактиките. Но целта си остава една и всичко това съставлява примерна Вашата стратегия.
Тактиките и стратегията трябва да са записани на лист и да бъдат закон за Вас, т.е. да ги следвате неотклонно, като възпирате всякакви странични пориви (най-често те водят до провалите).

При следване на тактиката и стратегията е необходима действена, желязна дисциплина.
Не коригирайте тактиката си на форекс всеки ден. Позволявайте й да отработи планираната серия и след това я анализирайте и променяйте, само ако се налага поради обективни показатели.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

сряда, 9 септември 2009 г.

Фундаментален анализ на форекс, част 7:

Изказвания на ръководителите на правителства и централни банки 

оказват силно въздействие на форекс. Те намират незабавен отклик на валутния пазар. Понякога, при стечение на определени обстоятелства, влиянието може да е и силно.

 Варианти на реакция на пазара при фундаментални събития:

 • - очакване на пазара
 • - изцяло оправдани
 • - силни изменения не се очакват
 • - пазарът е недооценил дадения фактор
 • - продължаване на действащата динамика с ускорение в момента на появяване на събитието
 • - оказват се погрешни
 • - може да се очаква силно изменение на курса в противоположно направление

Цикъл на живот на фундаменталните фактори на форекс:

 • - кратък, до 1 денонощие - характерен за неочакваните новини
 • - дълъг, от няколко седмици до няколко години, за всички фактори, свързани със състоянието на икономиката (национална и световна) - инфлация, безработица, лихвени проценти. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

вторник, 8 септември 2009 г.

Кои са митовете на Форекс? Част 2:

2. Мит за автопилота на форекс.

Има търговци, които си въобразяват, че процеса на търговия може да се автоматизира. Те се стремят да си разработят собствена такава или да закупят готова от „специалисти“.
Много хора си хвърлят парите за „покупка на професионализъм“, без да разбират, че в случая става дума за мързел, алчност и елементарна неграмотност.

За сега системите за автоматична търговия са обогатили само своите създатели. Сложната човешка дейност не подлежи на автоматизация.

Компютърните системи не са в състояние да заменят хирурга при операция или Христо Стоичков пред противниковата врата.

Компютрите във форекс могат само да подпомагат човека, но не и да го заместят. Използването на автопилот в самолетите не означава, че някой ще пусне самолет с 300 пътници на борда без отлично подготвени живи пилоти.
В сложната дейност винаги има непредвидени ситуации, с които машината не може да се справи. Така е и на Форекс. Едно непредвидено обстоятелство и дотук с Вашата сметка.

Иначе е привлекателно да се събудиш сутринта към 9 часа, след сладък сън, да си сложиш кафето, да врътниш копчето на автопилота за търговия и докато си пиеш кафето пред телевизора, да спечелиш няколко хиляди за джобни пари през деня.

Мечтиии..., както се казва в една реклама.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

понеделник, 7 септември 2009 г.

0081: Кои са митовете на Форекс? Част 1:

1. Мит за недостатъчния капитал на форекс.

На много неудачници им се струва, че ако сметката им е малко по-голяма, те биха успели. Като правило, обаче, дилетанта излетява от търговията, пазарът, обърнал се на 188 градуса, се устремява точно там, където е предполагал неудачника.
Тук неудачниците намират доказателство за верността на своята тактика. И така се заражда фантазията, че ако е имал малко по-голяма сметка, можел е да преживее спада и да дочака подема, за да спечели.

В случая недостига е на разсъдък, а не на капитал. 

Такъв човек с еднаква лекота ще проиграе както малък, така и голям депозит. Той хипер спекулира и се разпорежда с парите си неразумно. Отива на рискове, които са неоправдани за никакъв, нито малък, нито голям, капитал. Новаците често се интересуват с каква сума трябва да започнат търговията на форекс. Отговорът е с 1 лв. или с никакъв.

Започва се с демо-сметка и когато в продължение на поне 3 - 4 последователни месеца излизате на печалба, само тогава може да започнете реална търговия, при това с огромно внимание и спазване на всички правила за безопасна търговия.
Изводът за недостатъчен капитал на форекс е психична уловка, целяща неудачника да скрие от себе си две горчиви истини -
 • - отсъствието на самоконтрол
 • - отсъствието на реалистичен план за управление на капитала.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

неделя, 6 септември 2009 г.

Фундаментален анализ на форекс, част 6:

Значение за форекс на заседанията на голямата осморка (с Русия).

Една от задачите й е да се регулира световната икономика, в т.ч. и конкретни ситуации на валутния пазар. Има определено съглашение за съвместни интервенции на световния валутен пазар.

Заседанията на търговските съюзи за развитие на един или друг регион в света също влияят на конкретните валути - СТО - Световната търговска организация, МПС - Международния паричен съюз.
Всички на форекс с голямо внимание и нетърпение очакват заседанията на голямата осморка, както и решения, които тя взема. Всяка казана дума се гледа под лупа и се тълкува.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

четвъртък, 3 септември 2009 г.

Фундаментален анализ на форекс, част 5:

Промени в парично - кредитната политика оказват въздействие на форекс.

Това са редки мерки, вземани от централните банки или правителствата. Например, мерките на Японското правителство за намаляване стойността на японската йена на световния пазар - т.н. допълнителен бюджет.
Основна задача в случая е намаляване привлекателността на инвестициите в японската икономика, стимулира оттока на японски капитал към чужбина, утежняване на правилата за чуждестранни клиенти, имащи сметки в японски банки.

Само от тези мерки японската йена е поевтиняла с 400 пипса в течение на няколко дни. Но когато очакванията не се оправдават, обратната реакция на форекс може да надхвърли многократно първоначалния ефект.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

вторник, 1 септември 2009 г.

Кой е преуспяващия валутен търговец на форекс?

На форекс преуспяват най-вече валутните търговци, които са реалисти.

Те трезво оценяват борсовата ситуация, сдържат своите емоции и и правят реалистични планове. Илюзиите не са за професионалния търговец. Делитанта, извършвайки няколко успешни сделки, решава че е профешън и съвсем скоро губи всичко. И обратното - извършвайки няколко несполучливи сделки, губейки известна сума пари, изпада в паника.
Такива представи за форекс са изкривени и неверни. По този начин, неудачниците имат твърде много фантазии за покупката, продажбата и избора на сделките.

Сериозния борсов търговец трябва да вижда ситуацията на пазара спокойно, разумно и най-вече през своя план за търговия.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Translate / Перевод: