вторник, 26 януари 2010 г.

Фундаментален анализ.

При фундаментален анализ се набляга на макроикономическите данни на страните и това как те ще рефлектират върху дадения валутен инструмент.
Нужно е да следите предстоящите макроикономически новини всеки ден – това става чрез Новинарския модул в съответната платформа, както и четенето на анализи.

Естествено има и други подходи. Всеки, който търгува на международните валутни пазари има свое собствено виждане относно използваните техники и стратегии. До голяма степен значение има и чувството на търговеца за пазарите.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Нива на съпротива и нива на подкрепа във форекс.

Техническият анализ определя нива на Съпротива и нива на Подкрепа.

При движение на курса на даден инструмент нагоре се наблюдават нивата на Съпротива. Нивото на съпротива е по-трудно да бъде преодоляно и има вероятност за спиране на възходящото движение.

Но при преодоляването му често курсът се придвижва нагоре с цел следващото ниво на съпротива. Същото е и при нивата на Подкрепа.
При низходящ курс на инструмента, нивото на Подкрепа е по-трудно да бъде преодоляно, но ако това стане верояната следваща цел на инструмента би било следващото ниво на Подкрепа.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Технически анализ

Най-важният въпрос за всеки валутен търговец е – “Как да разбера кой инструмент на форекс ще се вдига и кой ще пада?” Съществуват няколко основни подхода за определяне на движението на валутните инструменти. Първият е т.нар.

Технически анализ.

Най-общо той включва използването на графика за движението на инструмента, в комбинация със статистически показатели за определянето на бъдещата му стойност.

От видовете графики, най-използвана е Candles – като принципът е следният: всеки един интервал от време е изобразен като отделна свещ /от там идва и името на графиката/. Ако сте избрали период 1 минута, то всяка свещ отразява стойностите на инструмента в рамките на тази минута.
От статистическите инструменти най-използвани са MA – плъзгащи средни. Обикновено се ползват поне 2 средни с различни интервали. При пресичане плъзгащите се средни обикновено дават сигнал за покупка или продажба на инструмента.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

понеделник, 25 януари 2010 г.

Една малка задачка

Днес искам да обсъдим една малка задачка за Форекс:

Колко е средно дневния ход валутната двойка евро/долар?

Опит за отговор:

Мисля че не е много коректен въпроса. Дневния ход /движение / се мери на периоди - примерно за последните 100 дни. Обозначава се с ATR- Average True Range. Има и такъв индикатор.

Средно е около 100 пипса +/- 10 пипса. Но и това не е много коректно, защото с ATR се мери амплитудата на движението, но то е на зиг - заг образно казано и реално е трудно да се измери, но сигурно е минимум 3 пъти повече от дневния ATR.

Проблемът е , че човек трудно може да хване с някакво постоянство във времето и 5% от тези движения.

А сега малко анализ на тази форекс задачка:

Така е. По дневния бар, според статистиката за последните 6-7 години, точната дневна стойност е 98 пипса - разликата между max и min. Разбира се, ако отчетем стойностите  open и close, действително може да стигнем и до 3 пъти повече, при близко с екстремумите влизане и излизане за деня.

Все пак, аз това го наричам средно дневен диапазон на волатилността. Последното е нещо много хубаво, защото всичко на форекс е заради волатилността, е почти всичко. Основната маса са дейтрейдъри.

Средният диапазон е важен и даже много важен, но в друг контекст. Едва 4% от дребните трейдъри знаят за какво става дума, а единици са тези, които имат идея как могат да го използват на практика.

Все пак аз попитах за ХОД.

Нека да изходим от средния минутен диапазон на EUR/USD за същия 6 - 7 годишен период.
Това е още по-сложна задача и също не са много хората, които са й обръщали внимание. Но в крайна сметка е въпрос на малко техника, за да се установи, че стойността е 1,2 пипса.

Разбира се, за да сме абсолютно точни, можем да вземем потиковата статистика, за да обхванем и вътре минутното движение, но чак толкова не е необходимо.

При това положение имаме 1,2 х 60 минути х 24 часа = 1700 пипса. Ето, това е хода!

Е, 5% успеваемост от 100 пипса (а в някои случаи и от максимум 300 пипса), при 1% риск на позиция е някъде около 5/10000 дневно или 5 - 10 пипса. При това, ако сполуката е с нас.

Но 5% от 1700 пипса, това вече си е 85 пипса дневно.
Значи, със съвсем малко разбиране, увеличихме хоризонта 17 пъти, а това си е чудесен стимул за размисъл.

И кой е казал, че от дневния ход могат да се хващат само 5% и то с усилие? При положение, че 25% могат да се хващат без усилие. А усилие вече е необходимо, когато се гони 35% - 40% или 45% ефективност.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

вторник, 19 януари 2010 г.

Валутни двойки

На форекс се търгуват огромно количество валутни двойки

Всяка от тях си има определено техническо обозначение. Ето списък на най-често търгуваните валутни двойки:
 • EUR/USD
 • GBP/USD
 • USD/CHF
 • USD/JPY
 • EUR/GBP
 • EUR/CHF
 • EUR/JPY
 • GBP/CHF
 • GBP/JPY
 • CHF/JPY
 • USD/CAD
 • EUR/CAD
 • AUD/USD
 • AUD/JPY
 • NZD/USD
 • NZD/JPY
 • XAU/USD
 • XAG/USD
 • USD/NOK
 • USD/SEK
 • USD/DKK
 • USD/CZK
 • USD/SKK
 • USD/HUF
 • USD/PLN
 • USD/LVL
 • USD/LTL
 • USD/EEK
 • USD/SGD
 • USD/ZAR
 • USD/RUB
 • EUR/RUB
 • USD/UAH
 • EUR/UAH
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

понеделник, 18 януари 2010 г.

Депозит и кредитно рамо

Откриване на депозит.

Откриването на сметка и внасянето на пари на депозит (внасянето на маржа) е първото, което трябва да направите преди началото на реалните търговски операции на форекс. Предназначението на форекс депозита е да гарантира и компенсира възможните загуби при осъществяването на валутни операции.
Едно от условията на валутната търговия е кредитното рамо - коефициент, който показва колко пъти размера на откритата позиция може да надвишава размера на депозита. При различните фирми кредитното рамо е различно, но обикновено се намира в диапазона от 10 до 100. Понякога кредитното рамо за почивните дни е по-малко, отколкото в работните дни.

Пример:

Гаранционния депозит е 200 лв, а кредитното рамо - 100. При това положение клиента може да открива позиции най-много до 20000 лев или еквивалента във съответна валута.
Ако обаче откритата позиция е за 5000 лв, в този случай не е задействан целия депозит.

Използваното в случая кредитно рамо ще бъде равно на 5000 : 200 = 25, а свободните средства ще са 200 -5000:100 = 150лв. Последните могат да се използват за откриване на друга позиция.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

0124: Определение за форекс

Какво е форекс?

 Международният валутен пазар FOREX (Foreign Exchange market) е междубанков пазар за обмен на националните валути на отделните държави по точно определен валутен курс.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

неделя, 17 януари 2010 г.

История на форекс по години.

В 1930 г., в Швейцарския град Базел

била създадена Банката за международни разплащания. Целта на нейното създаване била да окаже финансова подкрепа на младите независими държави, както и на тези, които временно изпитвали дефицит по платежния си баланс.

1944 В САЩ е проведена Бретон-Уудската конференция

Считат я за край на американо-британското съперничество. На конференцията са присъствали две важни фигури - Джон Мейнард Кейнс (Англия) и Гарри Декстер Уайт (САЩ). На тях им се удава да създадат и приемат нов порядък за развитие на световната финансова ситема в усложнилите се условия.

1947 За да се спре настъплението на комунизма, 

в САЩ приемат програма за възстановяване на Европейската икономика. Държавния секретар Маршал излага план, съгласно който икономиката на Европа се оздравява до такова ниво, че тя сама да може да поддържа свой военен потенциал. Една от задачите на плана е да утоли доларовия глад. И ако към 1949 г. доларовите ангажименти на САЩ към Европа представлявали 3,1 млрд., то в 1959 г. те достигнали 10,1 млрд. долара.

1958

Повечето европейски държави обявяват свободната конвертируемост на своите валути.

1964 Япония обявява конвертируемостта на своята валута.

След обявяването конвертируемостта на основните валути, станало ясно, че САЩ вече не са в състояние да поддържат цена 35$ за унция злато. Доларовата инфлация представлявала заплаха за САЩ. Тогава Кенеди приел ред неправилни действия - данък върху процентния диференциал, повишаващ издръжката на чуждестранните кредитополучатели. Програма за доброволни ограничения на чуждестранните кредити. Данъкът и ограниченията послужили като стимул за възникването на нов пазар - пазарът на евродолара.

1967 Става девалвация на английския фунт, 

което нанася последен удар по илюзорната стабилност на Бретон-Уудската система. През 60-те години дефицита в платежния баланс на САЩ довежда до съкращения в златния запас от 18 на 11 млрд. долара. Едновременно с това , външните дългове на САЩ нарастват.

1970 В САЩ рязко падат лихвените проценти, 

което предизвиква най-силната криза на долара. За кратко време става масов отток на капитал от САЩ в Европа, където нивото на лихвените проценти било по-високо.

май 1971

Германия и Холандия обявяват временно свободно плаване на своите валути.

Август 1971

Ръстът на дефицита в платежния баланс на САЩ принуждава президента Никсън да преустанови конвертируемостта на долара в злато.

Декември 1971

На съвещание във Вашингтон бил предприет последен опит да се запази Бретон-Уудската система. Интервалът за отклонения на обменните курсове от паритета бил увеличен до 4,5%. Но да се удържат тези граници било не лека задача. И малко по късно след това, Бундесбанк провежда интервенция на сума 5 млрд долара. За него време, това била огромна сума, която въпреки това не довела до успех.

Наложило се временно затваряне на валутните борси в Европа и Япония, а САЩ обявили 10% девалвация на долара. Развитите държави прекратили поддържането на фиксираните паритети и се впуснали във валутното плаване.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

История на форекс - Ямайска валутна система.

През 60-те години инфлацията ударила и САЩ. 

Пазарната цена на златото започнала да надвишава фиксираната и САЩ неможели изкуствено да я поддържат. Така, на 15.08.1971 г., президента на САЩ Ричард Никсън, с един подпис ликвидирал съществуващата обвързаност между долара и златото и американската валута се лишила от своето обезпечение.
През декември 1971 г. било взето решение за девалвация на долара (първа в следвоенния период). Така от март 1973 г. режимът на плаващи валути става преобладаващ. Принципно изключение представлява режима на курсове в рамките на Европейската валутна система.

Официално новия валутен ред, 

включително и прехода към плаващи курсове, бил фиксиран със споразумение, постигнато на конференцията в гр. Кингстоун, Ямайка. Обновеният Устав на МВФ не предполага повече обвързване на валутите към златото, което изключва установяването и на фиксирано съотношение между валутите на базата на златния паритет.

Така през 1976 г. Брентон - Уудската валутна система била заменена от Ямайската

Последната не изключва съглашенията за фиксирани курсове в модифициран вид, доколкото предвижда, че стран - членка на МВФ може по желание да избира като критерий за определяне паритет на своята валута или СДР, или една или друга валута, или валутна „кошница“.
От това се възползваха европейските страни, които през 1979 г. създадоха Европейската валутна система, която в днешно време прерастна в единна валута - евро, макар че тя все още не е приета от свички европейски държави - Великобритания, Дания, Швеция, Норвегия, Швейцария.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

История на форекс - Брентон - Уудско споразумение.

Брентон - Уудската валутна система

създадена през 1944 г., била призвана да обедини твърдостта, присъща на Златния стандарт и гъвкавостта, отличаваща системата на колебаещите се курсове. Било фиксирано официално златно съдържание на националните валути на всички страни - участнички, и чрез него се определили взаимните паритети на валутите.
Но не било вменено задължение да се обменят книжни пари за злато, поради което механизма на златните точки престанал да действа. Но страните - участнички приели споразумение да не допускат отклонение на валутните курсове от паритета на повече от 1% + или -.

Автоматичното изравняване на платежните баланси 

трябвало да става чрез промяна в доходите и цените, като реакция на изменението на валутните резерви. Само в случаи на „фундаментален дисбаланс“ е трябвало да се променят паритетите.

Но през 60-те години започнали да се проявяват слабости на установената система. Забелязала се тенденция към ускоряване темповете на инфлация. Усилването на инфлацията и увеличаването на различията н нейните темпове, водели до периодични преразглеждания на паритетите.

Макар и Брентон - Уудс да се счита като пример за твърдо фиксирани курсове, за периода 1948 - 1967 г. националните си валутни курсове са променяли 109 държави, а средната обезценка на валутите била 48,2%. 48 държави провели повече от 1 девалвации на своите валути.

В съответствие с Брентон - Уудското споразумение 

само САЩ гарантирали обмена на своята валута за злато по фиксиран курс, но да предявяват долари за обмен можели само централни банки на други държави.

Освен това, такива стъпки се разглеждали като „недружеска“ по отношение на САЩ акция и се осъществявали твърде рядко. По този начин френския президент Шарл де Гол успешно попълнил златния запас на Франция.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

петък, 15 януари 2010 г.

Какво е Форекс?

Участието на Форекс може ли да се счита за инвестиране?

Не - в случая става дума за трейдинг или даже за хазарт, доколкото 80% от участниците във Форекс всъщност нямат никаква представа какво правят и всъщност играят хазарт - игра на късмет, налучкване (понякога с много сериозен вид).

Всъщност, всеки опит да се прогнозира хода на валутите си е чиста проба гадателство, а всеки, който следва такива "прогнози" фактически играе хазарт.
Трейдингът (търговия) е покупко / продажба с цел реализиране на печалба, което няма нищо общо с инвестирането. Това важи с още по-голяма сила за онези 80% от трейдинга, които са всъщност хазарт.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

понеделник, 11 януари 2010 г.

Постулати на форекс.

На форекс са се установили редица постулати

които е добре да познавате и използвате. Форекс е закономерен, доколкото изменението на цените винаги има свои причини. Според техническия анализ, всички тези причини са обобщени в текущата графика.
От друга страна, форекс е случаен, доколкото развитието на конкретната ситуацията винаги има няколко алтернативи - нагоре, надолу, в страни в различни комбинации, интензитет, обем и скорост помежду им.

И накрая съвсем да омешим кашата, 

като кажем, че форекс е и непредсказуем, доколкото ние не можем да избираме предварително някой от алтернативните варианти като правилен. При това, тази непредсказуемост расте с увеличаването на срока, за който правим прогнозата. И на определен етап, това прогнозиране се превръща в безсмислено занятие, нямащо нищо общо с реалността.
Освен това, всякакви прогнози на форекс имат случаен характер с различни степени на вероятност. Това са аксиомите, върху които се крепи целия Технически анализ на форекс. Изводът е, че успехът на валутния търговец зависи не от неговите гадания („прогнози“) за бъдещето, а от взетите решения сега, в настоящето.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Translate / Перевод: