Translate

понеделник, 25 януари 2010 г.

Една малка задачка

Днес искам да обсъдим една малка задачка за Форекс:

Колко е средно дневния ход валутната двойка евро/долар?

Опит за отговор:

Мисля че не е много коректен въпроса. Дневния ход /движение / се мери на периоди - примерно за последните 100 дни. Обозначава се с ATR- Average True Range. Има и такъв индикатор.

Средно е около 100 пипса +/- 10 пипса. Но и това не е много коректно, защото с ATR се мери амплитудата на движението, но то е на зиг - заг образно казано и реално е трудно да се измери, но сигурно е минимум 3 пъти повече от дневния ATR.

Проблемът е , че човек трудно може да хване с някакво постоянство във времето и 5% от тези движения.

А сега малко анализ на тази форекс задачка:

Така е. По дневния бар, според статистиката за последните 6-7 години, точната дневна стойност е 98 пипса - разликата между max и min. Разбира се, ако отчетем стойностите  open и close, действително може да стигнем и до 3 пъти повече, при близко с екстремумите влизане и излизане за деня.

Все пак, аз това го наричам средно дневен диапазон на волатилността. Последното е нещо много хубаво, защото всичко на форекс е заради волатилността, е почти всичко. Основната маса са дейтрейдъри.

Средният диапазон е важен и даже много важен, но в друг контекст. Едва 4% от дребните трейдъри знаят за какво става дума, а единици са тези, които имат идея как могат да го използват на практика.

Все пак аз попитах за ХОД.

Нека да изходим от средния минутен диапазон на EUR/USD за същия 6 - 7 годишен период.
Това е още по-сложна задача и също не са много хората, които са й обръщали внимание. Но в крайна сметка е въпрос на малко техника, за да се установи, че стойността е 1,2 пипса.

Разбира се, за да сме абсолютно точни, можем да вземем потиковата статистика, за да обхванем и вътре минутното движение, но чак толкова не е необходимо.

При това положение имаме 1,2 х 60 минути х 24 часа = 1700 пипса. Ето, това е хода!

Е, 5% успеваемост от 100 пипса (а в някои случаи и от максимум 300 пипса), при 1% риск на позиция е някъде около 5/10000 дневно или 5 - 10 пипса. При това, ако сполуката е с нас.

Но 5% от 1700 пипса, това вече си е 85 пипса дневно.
Значи, със съвсем малко разбиране, увеличихме хоризонта 17 пъти, а това си е чудесен стимул за размисъл.

И кой е казал, че от дневния ход могат да се хващат само 5% и то с усилие? При положение, че 25% могат да се хващат без усилие. А усилие вече е необходимо, когато се гони 35% - 40% или 45% ефективност.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

вторник, 19 януари 2010 г.

Валутни двойки

На форекс се търгуват огромно количество валутни двойки

Всяка от тях си има определено техническо обозначение. Ето списък на най-често търгуваните валутни двойки:
 • EUR/USD
 • GBP/USD
 • USD/CHF
 • USD/JPY
 • EUR/GBP
 • EUR/CHF


 • EUR/JPY
 • GBP/CHF
 • GBP/JPY
 • CHF/JPY
 • USD/CAD
 • EUR/CAD
 • AUD/USD
 • AUD/JPY
 • NZD/USD
 • NZD/JPY
 • XAU/USD
 • XAG/USD
 • USD/NOK
 • USD/SEK
 • USD/DKK
 • USD/CZK
 • USD/SKK
 • USD/HUF
 • USD/PLN
 • USD/LVL
 • USD/LTL
 • USD/EEK
 • USD/SGD
 • USD/ZAR
 • USD/RUB
 • EUR/RUB
 • USD/UAH
 • EUR/UAH
 • USD/SGD
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

неделя, 17 януари 2010 г.

История на форекс по години.

В 1930 г., в Швейцарския град Базел

била създадена Банката за международни разплащания. Целта на нейното създаване била да окаже финансова подкрепа на младите независими държави, както и на тези, които временно изпитвали дефицит по платежния си баланс.

1944 В САЩ е проведена Бретон-Уудската конференция

Считат я за край на американо-британското съперничество. На конференцията са присъствали две важни фигури - Джон Мейнард Кейнс (Англия) и Гарри Декстер Уайт (САЩ). На тях им се удава да създадат и приемат нов порядък за развитие на световната финансова ситема в усложнилите се условия.

1947 За да се спре настъплението на комунизма, 

в САЩ приемат програма за възстановяване на Европейската икономика. Държавния секретар Маршал излага план, съгласно който икономиката на Европа се оздравява до такова ниво, че тя сама да може да поддържа свой военен потенциал. Една от задачите на плана е да утоли доларовия глад. И ако към 1949 г. доларовите ангажименти на САЩ към Европа представлявали 3,1 млрд., то в 1959 г. те достигнали 10,1 млрд. долара.

1958

Повечето европейски държави обявяват свободната конвертируемост на своите валути.

1964 Япония обявява конвертируемостта на своята валута.

След обявяването конвертируемостта на основните валути, станало ясно, че САЩ вече не са в състояние да поддържат цена 35$ за унция злато. Доларовата инфлация представлявала заплаха за САЩ. Тогава Кенеди приел ред неправилни действия - данък върху процентния диференциал, повишаващ издръжката на чуждестранните кредитополучатели. Програма за доброволни ограничения на чуждестранните кредити. Данъкът и ограниченията послужили като стимул за възникването на нов пазар - пазарът на евродолара.

1967 Става девалвация на английския фунт, 

което нанася последен удар по илюзорната стабилност на Бретон-Уудската система. През 60-те години дефицита в платежния баланс на САЩ довежда до съкращения в златния запас от 18 на 11 млрд. долара. Едновременно с това , външните дългове на САЩ нарастват.

1970 В САЩ рязко падат лихвените проценти, 

което предизвиква най-силната криза на долара. За кратко време става масов отток на капитал от САЩ в Европа, където нивото на лихвените проценти било по-високо.

май 1971

Германия и Холандия обявяват временно свободно плаване на своите валути.

Август 1971

Ръстът на дефицита в платежния баланс на САЩ принуждава президента Никсън да преустанови конвертируемостта на долара в злато.

Декември 1971

На съвещание във Вашингтон бил предприет последен опит да се запази Бретон-Уудската система. Интервалът за отклонения на обменните курсове от паритета бил увеличен до 4,5%. Но да се удържат тези граници било не лека задача. И малко по късно след това, Бундесбанк провежда интервенция на сума 5 млрд долара. За него време, това била огромна сума, която въпреки това не довела до успех.

Наложило се временно затваряне на валутните борси в Европа и Япония, а САЩ обявили 10% девалвация на долара. Развитите държави прекратили поддържането на фиксираните паритети и се впуснали във валутното плаване.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ямайска валутна система | dLambow


Ямайска валутна система - част от историята на форекс


Какво е Ямайска валутна система?

Ямайската валутна система е съвременната международна валутна система, приета в гр. Кингстоун, столицата на Ямайка през 1976 г. Обменните курсове на валутите вече се определят не от държавата или от златния стандарт, а от свободния пазар. Характеризира се с постоянни колебания на валутните курсове, поради което те се наричат ​​плаващи, за разлика от фиксираните преди това.

Възникване на Ямайската валутна система

Ямайската система се формира през 1976-1978 г. в резултат на реорганизацията на Бретън-Уудската валутна система. Основното практическо значение на новата валутна система е преходът от фиксирани валутни курсове, които се основаваха на златното съдържание на валутите, към плаващи валутни курсове. Пазарът на златото еволюира от основния паричен пазар в един вид пазар на стоки.

Ямайска валутна система - част от историята на форекс
Ямайска валутна система - част от историята на форекс

Механизъм на действие

Механизмът на действие на Ямайската парична система може да бъде описан по следния начин. Страните членки на МВФ получават определен дял от СПТ (Специалните права на тираж: СПТ - от англ. Special Drawing Rights, SDRs, SDR, са изкуствен резерв и платежно средство, издадено от Международния валутен фонд - МВФ, като има само безкасова форма като вписвания в банковите сметки, без издаване на банкноти.) в съответствие с дяловете им в капитала на фонда.

СПТ функционират само като разчетни единици, които при определени условия могат да бъдат конвертирани в национална валута. От 1 януари 1981 г. МВФ използва опростена котировка на СПТ въз основа на среднопретегления обменен курс на валутната кошница, която се състои от следните валути:
 • - щатски долар - 42%,
 • - германска марка - 19%,
 • - френски франк,
 • - британската лира стерлинги,
 • - японската йена - по 13%.
От тогава, в съответствие с дела на валутите в международната търговия, те се преразглеждат периодично.

 

 

Принципи на Ямайската валутна система

 1. - Официално се премахва Златния стандарт и златните паритети (обвързващи валутите към златото, както за вътрешни, така и за международни транзакции);
 2. - Фиксирана е демонетизация на златото: на централните банки е разрешено да продават и купуват злато като нормална стока на пазарни цени;
 3. - Въведена е система от СПТ (специални права на тираж, англ. SDR), които могат да се използват като "световни пари" за формиране на валутни резерви. СПТ се издава от МВФ. Функциите на СПТ включват също регулиране на платежния баланс и сравнение на стойността на националните валути;
 4. - В допълнение към СПТ (SDR) - официално са признати за резервни валути (последните две бяха трансформирани в евро):= щатският долар,
  1. = паунд стерлингите,
  2. = швейцарския франк,
  3. = японската йена,
  4. = немската марка,
  5. = френския франк 
 5. - Установен е режим на свободно плаващи валутни курсове: котировката им се формира на международния валутния пазар (форекс) на база търсене и предлагане;
 6. - Държавите могат самостоятелно да определят начина на формиране на валутния курс по няколко варианта.


Основни режими за валутни курсове

Поради различната стабилност на валутите, както и различните интереси, на практика съществуват три основни режима на обменни курсове на валутите.

 1. - Валути, които са здраво обвързани с една или повече валути. Допуска се колебание на валутния курс от ± 1%. Ако националната валута е обвързана с група валути, това означава, че е избрана определена валутна кошница (или се използва СПТ);

 2. - Валути, чийто обменен курс може да варира спрямо една/няколко валути ± 2,25%. ECU-то по-рано попадаше в тази група, което позволяваше на страните от ЕС (Европейския съюз) да държат валутите си една спрямо друга във фиксирано съотношение и всички заедно да "плават" спрямо валутите на трети страни;

 3. - Валути с напълно свободно плаващ курс.


Възникване на Ямайската валутна система


История

През 60-те години инфлацията удря силно САЩ. Пазарната цена на златото започнала да надвишава фиксираната и САЩ неможели изкуствено да я поддържат. Така, на 15.08.1971 г., президента на САЩ Ричард Никсън, с един подпис ликвидирал съществуващата обвързаност между долара и златото и американската валута се лишила от своето обезпечение.

Девалвация

През декември 1971 г. било взето решение за девалвация на долара (първата в следвоенния период). Така от март 1973 г. режимът на плаващи валути става преобладаващ. Принципно изключение представлява режима на курсове в рамките на Европейската валутна система.

Преход към плаващи курсове

Официално новия валутен ред, включително и прехода към плаващи курсове, бил фиксиран със споразумение, постигнато на конференцията в гр. Кингстоун, Ямайка. Обновеният Устав на МВФ не предполага повече обвързване на валутите към златото, което изключва установяването и на фиксирано съотношение между валутите на базата на златния паритет.

Отмяна на Брентон-Уудската валутна система
Така през 1976 г. Брентон-Уудската валутна система била заменена от Ямайската. Последната не изключва съглашенията за фиксирани курсове в модифициран вид, доколкото предвижда, че стран - членка на МВФ може по желание да избира като критерий за определяне паритет на своята валута или СДР, или една или друга валута, или валутна „кошница“.

Възникване на ECU - Европейската валута

От това се възползваха европейските страни, които през 1979 г. създадоха Европейската валутна система, която в днешно време прерастна в единна валута - евро, макар че тя все още не е приета от всички европейски държави:

 • - Великобритания,
 • - Дания,
 • - Швеция,
 • - Норвегия,
 • - Швейцария.Същността на Ямайската валутна система

Смисълът на Ямайското споразумение за златото е в постепенното изместване на златото от международните разчети и увеличаване ролята на СПТ (Специалните права за тираж), които се превръщат в център на нова парична система. В съответствие с взетите решения, МВФ връща част от златото на своите членове, а останалата част (около 1/6) продава на свободните пазари на злато, създавайки от приходите фонд за подпомагане на най-слабо развитите от развиващите се страни.

С приемането на изменения в устава на фонда, страните членки са освободени от задължението да внасят 25% от квотата си в злато. Новото споразумение премахва официалната цена на златото и съответно златните паритети на валутите губят своето значение. На централните банки на страните членки е разрешено да купуват и продават злато на пазарни цени.

Ямайската валутна система действа в света и до днес, въпреки че в светлината на глобалната криза от 2008-2009 г. са започнали консултации относно принципите на нова световна валутна система. Много е вероятно събията през последните години да ускорят тези процеси.

----------------

История на форекс - Брентон - Уудско споразумение.

Брентон - Уудската валутна система

създадена през 1944 г., била призвана да обедини твърдостта, присъща на Златния стандарт и гъвкавостта, отличаваща системата на колебаещите се курсове. Било фиксирано официално златно съдържание на националните валути на всички страни - участнички, и чрез него се определили взаимните паритети на валутите.
Но не било вменено задължение да се обменят книжни пари за злато, поради което механизма на златните точки престанал да действа. Но страните - участнички приели споразумение да не допускат отклонение на валутните курсове от паритета на повече от 1% + или -.

Автоматичното изравняване на платежните баланси 

трябвало да става чрез промяна в доходите и цените, като реакция на изменението на валутните резерви. Само в случаи на „фундаментален дисбаланс“ е трябвало да се променят паритетите.

Но през 60-те години започнали да се проявяват слабости на установената система. Забелязала се тенденция към ускоряване темповете на инфлация. Усилването на инфлацията и увеличаването на различията н нейните темпове, водели до периодични преразглеждания на паритетите.

Макар и Брентон - Уудс да се счита като пример за твърдо фиксирани курсове, за периода 1948 - 1967 г. националните си валутни курсове са променяли 109 държави, а средната обезценка на валутите била 48,2%. 48 държави провели повече от 1 девалвации на своите валути.

В съответствие с Брентон - Уудското споразумение 

само САЩ гарантирали обмена на своята валута за злато по фиксиран курс, но да предявяват долари за обмен можели само централни банки на други държави.

Освен това, такива стъпки се разглеждали като „недружеска“ по отношение на САЩ акция и се осъществявали твърде рядко. По този начин френския президент Шарл де Гол успешно попълнил златния запас на Франция.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

понеделник, 11 януари 2010 г.

Постулати на форекс.

На форекс са се установили редица постулати

които е добре да познавате и използвате. Форекс е закономерен, доколкото изменението на цените винаги има свои причини. Според техническия анализ, всички тези причини са обобщени в текущата графика.
От друга страна, форекс е случаен, доколкото развитието на конкретната ситуацията винаги има няколко алтернативи - нагоре, надолу, в страни в различни комбинации, интензитет, обем и скорост помежду им.

И накрая съвсем да омешим кашата, 

като кажем, че форекс е и непредсказуем, доколкото ние не можем да избираме предварително някой от алтернативните варианти като правилен. При това, тази непредсказуемост расте с увеличаването на срока, за който правим прогнозата. И на определен етап, това прогнозиране се превръща в безсмислено занятие, нямащо нищо общо с реалността.
Освен това, всякакви прогнози на форекс имат случаен характер с различни степени на вероятност. Това са аксиомите, върху които се крепи целия Технически анализ на форекс. Изводът е, че успехът на валутния търговец зависи не от неговите гадания („прогнози“) за бъдещето, а от взетите решения сега, в настоящето.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Translate / Перевод: