Translate

петък, 31 октомври 2014 г.

---Обем на форекс пазара

Ежедневен обем на пазара.

Ако трябва да се направи оценка на форекс пазара, то тя е следната:  като ежедневен обем на конверсионните операции в света през 1998 год. - той е бил 1.982 трилиона долара, а към днешна дата се оценява вече от 1 до 5 трилиона долара ежедневно.
 

Разпределение на форекс по дялове.

 • На Лондонския пазар се падат около 32% от оборота.
 • Часта на Американския пазар е около 18%.
 • На Германския - около 10%.
 • Операциите с участието на долара възлизат на около 70%.

В днешно време, американския долар, като обем, участва в 90% от всички валутни сделки, които стават на forex пазара, като в това число са
 • евро — 37%, 
 • йена — 20% и 
 • фунт стерлинг — 17%. 
По валутни двойки са така:
 • GBPUSD — 14%, 
 • USDJPY — 17% и 
 • EURUSD —28% 
от всички валутни сделки на форекс.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

сряда, 29 октомври 2014 г.

Откриване на търговски позиции на форекс

Автоматизъм при откриване на търговски позиции.

Откриването на търговски позиции на форекс трябва да доведете до автоматизъм, при това - до безгрешен автоматизъм, даже когато ситуацията на валутните пазари е най-напрегната, защото тогава трябва да се действа бързо и правилно.  Ако не порабитет върху техниката си на откриване на нови позиции, рискувате в напрегнати моменти да допуснете технически грешки, които да Ви костват доста сериозни загуби.

Опознаване на търговската платформа.

От момента, в който сте открили подходяща ситуация на валутния пазар, до откриването на позиция, трябва да изразходвате буквално секунди. Затова много упорито трябва да опознавате своята търговска платформа, до най-малките й тънкости.

Идентифициране на ситуация за търговия.

Веднага щом сте идентифицирали подходяща ситуация за търговия, според своите критерии, независимо как сте стигнали до нея, веднага откривайте позиция, ако искате да извлечете полза от нея, а не само да се занимавате с гледане (как другите печелят). Действайте веднага. Бездействието убива. Тук може да установите дали сте уверени в предишния етап - намирането на подходящи ситуации за откриване на позиции.

Упорити упражнения до автоматизъм.

Ако забележите съмнения или несигурност у себе си, върнете се на предишния етап и изгладете процедурите си там. Всичко това се постига с многократни и упорити упражнения, буквално по хиляди повторения. Така се добива автоматизъм, но и така набирате достатъчно материал за анализ и корекция на моделите си на вземане на решения, с оглед те да са по-успешни и печеливши.

Какво да правите на форекс?

Ако се колебаете какво да правите на форекс, това със сигурност е губеща ситуация за Вас. Губещите губят, защото не са сигулни в собствената си подготвителна работа. А неувереността идва от липсата на опит на валутните пазари. Лечението е само едно, действайте на форекс упорито. 
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

вторник, 28 октомври 2014 г.

Парите на форекс

Какво представляват парите на форекс?

 

Какво са поначало парите?

Иначе, парите са оценител за стойността на стоките и услугите, които се разменят в обществото чрез покупко-продажба. Чрез парите се осъществява стокообмен, плащания, измерване на стойността на нещо (в т.ч. и на хората), натрупване на капитал, инвестиране, спестяване... т.е. парите са средство за обмен. Парите обикновено са метални и книжни и имат различна номинална стойност, изписана върху тях.


Значение на парите.

Парите обикновено са метални и книжни и имат различна номинална стойност, изписана върху тях. Парите са заменили непосредствения, натурален обмен на стоки - бартера. При него се е налагало, ако имаш определена стока, да си намериш друг кандидат за размяна, който харесва твоята стока и има стока, която от своя страна ти трябва да харесаш и накрая да се договорите за количествата на размяната. Поради тази причина парите се оказали доста по-практични, удобни, универсални, издръжливи, сигурни. Освен това, чрез тях обмяната на стоки става и значително по-евтина.

 
 

Парите определят стойността на стоката.

Количеството пари определят стойността (цената) на дадена стока. Но когато стоката е голяма и парите ставали цяла планина. Затова се появили леките, удобни книжни пари. Поради тези си качества, те лесно завоювали популярност. Да, но хората не знаят мяра и така започнали да се появяват пари в излишък. Как да ги съхраняват, какво да ги правят?

Постепено се появили „складовете“ за пари - банките. Тихи, уютни, безопасни. Появила се и идеята, съхранените пари, да се дават под наем - кредитирането. А след това и да се обменят срещу други валути и възникнал международния валутен пазар - форекс. Парите са уникални по своята простота. Те притежават и възможно най-високата ликвидност сред всички останали финансови средства. Т.е. те са носители на незабавна стойност. А на форекс те се превръщат и в стока, за която се плаща също в пари.
 

Парите са след бартера.

Парите са заменили непосредствения, натурален обмен на стоки - бартера. При него се е налагало, ако имаш определена стока, да си намериш друг кандидат за размяна, който харесва твоята стока и има стока, която от своя страна ти трябва да харесаш и накрая да се договорите за количествата на размяната. Поради тази причина парите се оказали доста по-практични, удобни, универсални, издръжливи, сигурни.

Количеството пари са цената за стоката.

Освен това, чрез тях обмяната на стоки става и значително по-евтина. Количеството пари определят стойността (цената) на дадена стока. Но когато стоката е голяма и парите ставали цяла планина. Затова се появили леките, удобни книжни пари. Поради тези си качества, те лесно завоювали популярност.

На форекс парите са стоката, за която се плаща с пари.

Парите са оценител за стойността на стоките и услугите, които се разменят в обществото чрез покупко-продажба. Чрез парите се осъществява стокообмен, плащания, измерване на стойността на нещо (в т.ч. и на хората), натрупване на капитал, инвестиране, спестяване... т.е. парите са средство за обмен.

Да, но хората не знаят мяра и така започнали да се появяват пари в излишък. Как да ги съхраняват, какво да ги правят? Така постепено се появили „складовете" за пари - банките. Тихи, уютни, безопасни. Така дошла идеята, съхранените пари, да се дават под наем - кредитирането. Парите са уникални по своята простота. Те притежават и възможно най-високата ликвидност сред всички останали финансови средства. Т.е. носители са на незабавна стойност. А на всичко отгоре, на форекс, те са и самата стока, за която са плаща пак ... с какво?? - с пари!

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

неделя, 26 октомври 2014 г.

15 правила за начинаещ валутен търговец, които бързо го загробват

https://forex17.blogspot.com/2014/10/pravila-za-nachinaest-valuten-targovec.html

петък, 24 октомври 2014 г.

Златен стандарт (Gold standard) | dLambow


Златен стандарт - златото в ролята на пари


Начало на златния стандарт.

През миналия век се сменят редица парични системи, колкото през цялата предшестваща стопанска история. Векът започва с биметализъм и златен стандарт, преминава през модифицираните форми на първоначалния златен монометализъм, създаване се хибридната (Бретън- Уудска) система и завършва с две полярни тенденции: свободно плаване между трите основни резервни валути и поява на нова валута (Еврото), която в принципите на организацията си връща към някои от фундаментите на златния стандарт.

Емисионните институти от началото на века представляват по правило частни банки. 

Впоследствие, редица от тях преминават през национализация, за да се превърнат след Втората световна война в съвременните централни банки. Основен проблем пред централното банкиране през цялото столетие е този за независимостта на паричната власт спрямо фискалната.

Златен стандарт
Златен стандарт (Gold standard)

Какво е златен стандарт?

Златният стандарт е парична система, при която валутата или книжните пари на дадена страна имат стойност, пряко свързана със стойността на златото. Със златния стандарт страните се съгласяват да конвертират хартиените пари във фиксирано количество злато. Страна, която използва златния стандарт, определя фиксирана цена за златото и купува и продава злато на тази цена.

По този начин, обезпечението на парите като разменно средство е известно като златен стандарт, сребърен стандарт или биметализъм, според същността на метала, който обезпечава парите. В световната платежна система, златния стандарт съществува до началото на 20- те години на миналия век или до началото на Първата световна война.

Сребърен стандарт

В световната система, освен златни, са се разменяли и сребърни пари в определено съотношение. Този двойнствен стандарт означава, че в обръщение са златни и сребърни монети, сечени свободно и без ограничение. Всички други платежни средства са поставени в зависимост спрямо златото и среброто. Крахът на биметализма се определя с развитието на търговията в международен мащаб.

Златен стандарт и атрибути на парите

Златният стандарт или златното обезпечение гарантира следните атрибути на парите:


- Мобилност на стойността

Парите могат да служат, за да бъде преместена стойността им от едно място на друго.


- Запазване на стойността

Парите запазват стойността си и я "транспортират" през времето.


- Размяна на стойността

Парите могат да се разменят за стоки и услуги. Някои от модерните валути са загубили този атрибут, доказателство за това е, че по време на прехода, редица стоки у нас /а и сега- жилища, автомобили/ се продават в щатски долари или евро, а не чрез лева.

Същност на златния стандарт
Същност на златния стандарт

Същност на златния стандарт

До Първата световна война е съществувал т.н. Златен стандарт, т.е. златото е изпълнявало всички функции на парите, а книжните пари всъщност са се явявали негов представител и свободно са се обменяли за злато в съответсвие с указаното на тях златно съдържание. Тогава трудности с установяването на валутния курс не съществували.

Валутите са се базирали на валутния паритет.

Механизмът на действие на златните точки можел да действа само в условията на свободна покупка и продажба на злато по фиксирана цена и при отсъствие на ограничения по неговата доставка. Такава била ситуацията до Първата световна война. Златния век (1870 - 1914 г.) бил период на най-свободния капитализъм, познат в историята, и се е съпровождал с фиксиран курс на валутите.

Златен стандарт в България

Въпросът е решен по различен начин в отделните страни, като в края ХХ в. два от най- общоприетите принципи на икономическата теория са тези за необходимостта от максимална автономния на емисионната институция и за консервативна фискална политика. На този фон, българската парична система – подобно на всичко останало в икономиката – следва общия тренд с известно закъснение и видоизменение, понякога стигащо до неузнаваемост.

Крах на Златния стандарт.

Възникналата в годините на Първата световна война инфлация направила невъзможен дотогавашния свободен обмен на валутите за злато и довела до крах на Златния стандарт. За кратко време той бил възроден през 1920 г. в модифициран, орязан вид. Но Световната икономическа криза от 1929 - 1933 г. довела и до неговия крах.
Нов валутен режим

Краят на златния стандарт предполага необходимостта от установяване на нов валутен режим. След края на този стандарт, същността на новата система има следното отношение към паричните стандарти:

 • - Доларът е в качеството на международно платежно и резервно средство.

 • - Формално английската лира също е с такъв статут, но още от самото начало на функционирането на Бретън - Уудс тя не е равностойна на долара.

 • - Страните- членки на Бретън - Уудс могат да имат резерви в централните банки както в злато, така и в основни валути.

 • - Споразумението задължава страните, поставили подписа си под него, да обявяват златното съдържание на националната си парична единица, да поддържат паритета. Валутата на една страна- членка на МВФ може да променя своята ценност само при условие, че настъпва фундаментално неравновесие в платежния й баланс.

 • - Конвертируемост на валутите - възможност свободно да се придобива чужда валута чрез премахване на контрола върху размяната на операции по текущите сметки. Валутната конвертируемост за капиталовите операции се изключва като задължителна.

 • МВФ е основната институция на новия валутен режим с кредитна, регулативна и техническо - консултативна функции. Заедно с него се изгражда и Международната банка за възстановяване и развитие.


Така, през 1931 г., Великобритания била принудена да отмени привързването на Фунта-стерлинг към златото. Започнал период на девалвации, периодично коригиране паритета на валутите, засилване на валутния контрол и вносни ограничения

Брентон - Уудска валутна система

Брентон - Уудската валутна система, създадена през 1944 г., била призвана да обедини твърдостта, присъща на Златния стандарт и гъвкавостта, отличаваща системата на колебаещите се курсове. Било фиксирано официално златно съдържание на националните валути на всички страни - участнички, и чрез него се определили взаимните паритети на валутите. Но не било вменено задължение да се обменят книжни пари за злато, поради което механизма на златните точки престанал да действа.

Но страните - участнички приели споразумение да не допускат отклонение на валутните курсове от паритета на повече от 1% + или -. Автоматичното изравняване на платежните баланси трябвало да става чрез промяна в доходите и цените като реакция на изменението на валутните резерви. Само в случаи на „фундаментален дисбаланс" е трябвало да се променят паритетите.

Ускоряване на инфлацията и девалвации.

Но през 60-те години започнали да се проявяват слабости на установената система. Забелязала се тенденция към ускоряване темповете на инфлация. Усилването на инфлацията и увеличаването на различията н нейните темпове, водели до периодични преразглеждания на паритетите.

Макар и Брентон - Уудс да се счита като пример за твърдо фиксирани курсове, за периода 1948 - 1967 г. националните си валутни курсове са променяли 109 държави, а средната обезценка на валутите била 48,2%. 48 държави провели повече от 1 девалвации на своите валути.

Златен долар.

В съответствие с Брентон - Уудското споразумение само САЩ гарантирали обмена на своята валута за злато по фиксиран курс, но да предявяват долари за обмен можели само централни банки на други държави. Освен това, такива стъпки се разглеждали като „недружеска" по отношение на САЩ акция и се осъществявали твърде рядко. По този начин френския президент Шарл де Гол успешно попълнил златния запас на Франция.

През 60-те години инфлацията ударила и САЩ.

Пазарната цена на златото започнала да надвишава фиксирана и САЩ не можели изкуствено да я поддържат. Така, на 15.08.1971 г., президента на САЩ Ричард Никсън, с един подпис ликвидирал съществуващата обвързаност между долара и златото и американската валута се лишила от своето обезпечение.

Режим на плаващи валути.

През декември 1971 г. било взето решение за девалвация на долара (първа в следвоенния период). Така от март 1973 г. режимът на плаващи валути става преобладаващ. Принципно изключение представлява режима на курсове в рамките на Европейската валутна система.

Ямайска валутна система.

Официално новия валутен ред, включително и прехода към плаващи курсове, бил фиксиран със споразумение, постигнато на конференцията в гр. Кингстоун, Ямайка. Обновеният Устав на МВФ не предполага повече обвързване на валутите към златото, което изключва установяването на на фиксирано съотношение между валутите на базата на златния паритет.

Така през 1976 г. Брентон - Уудската валутна система била заменена от Ямайската. Последната не изключва съглашенията за фиксирани курсове в модифициран вид, доколкото предвижда, че стран - членка на МВФ може по желание да избира като критерий за определяне паритет на своята валута или СДР, или една или друга валута, или валутна „кошница".

От това се възползваха европейските страни, които през 1979 г. създадоха Европейската валутна система, която в днешно време прерастна в единна валута - евро, макар че тя все още не е приета от всички европейски държави - Великобритания, Дания, Швеция, Норвегия, Швейцария, България, Румъния и др. Това е кратката история на Златния стандарт и валутния пазар, от златото като пари до плаващите курсове на валутите.

----------------

понеделник, 20 октомври 2014 г.

Търсене на възможности за валутна търговия на форекс

Търсене на възможности.

Търсенето на възможности за откриване позиции за валутна търговия на форекс се прави обикновено в началото на работния ден, обиквонево в първия час. Започва се с преглед на графиките, за да се открият ситуации, подходящи за вида търговия, който предпочитате. Това е преди всичко интелектуален процес, който обаче често е съпроводен с емоции, които могат да ви подтикват да правите не съвсем разумни неща.

Систематична търговия.

Затова на този етап е добре да владеете методите за самоконтрол и да се придържате не към емоционална, а към систематична търговия. Да допуснем, че предпочитате да търгувате при пробивите в нивата на съпротивление и поддръжка и вече около час сте търсили подходящи ситуации според своите критерии и не сте намерили нито една такава. Но по време на проучването разбирате, че сте пропуснали вече 2 - 3 подобни възможности.

Емоционална търговия.

Е, в какво емоционално състояние ще се почувствате? И изведнъж възниква ситуация, която много прилича на една от пропуснатите възможности. Но преди час, когато сте започвали с пресни сили работа, даже не сте обърнали внимание на тази ситуация. Сега тя Ви изглежда чудесна за отиграване, отигравате я и губите. Защо го разглеждам всичко това в такива психологически подробности?

Откриване на печеливши позиции за търговия.

Защото винаги, когато губите, става нещо подобно - уж добра възможност, но всъщност сте се поддали на напрежението, умората и най-вече на емоциите и ... губите. Затова е много важно да се владеете в този предварителен етап на търсене на възможности за откриване на печеливши позиции във валутната търговия на форекс. Иначе печеленето на форекс е доста скучен и уморителен мисловен процес и емоционалната неустойчивост му е най-големия враг. Така че, ако пропуснатите възможности Ви разстройват, търсете си друга професия. Определено forex не е за Вас.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

неделя, 19 октомври 2014 г.

Как да започнете да търговия на форекс?

Как да започнем търговия?

Най-добрия начин да започнете валутна търговия на форекс е да започнете с минимални количества от съответните валутни инструменти (валутни двойки). Минималното количество за валутите е 1000 единици от валутите, а за акциите и индексите 1 бр.

Технически пазар.

Добре е за начало да търгувате при т.нар. "технически пазар" – когато инструментът се търгува в добре очертани граници и с ясна посока. Следете кратките нови и при поява на такива, от които могат да настъпят последствия в една или друга посока, най-добре е да сте извън пазара. Изчакайте събитията да се успокоят, пазара да се възстанови и тогава се включете отново.

Ограничете риска.

Като начало за ограничаване на риска бихте могли да търгувате в рамките на деня, като не оставяте отворени позиции през нощта, както и да не оставате на позиция, когато се очакват големи новини за Вашия инструмент. Спорна идея е да слагате Стоп поръчки на Вашите позиции, като така се опитвате да си създавате усещане за сигурност, че не можете да изгубите повече от предвиденото. Но знайте, че това винаги си е загуба. А за да печелите от форекс, трябва да вземате, а не да давате. Вземането става с лимит ордери, а не със стопове.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Тактики за валутна търговия по нивата на поддръжка и съпротивление.

Тактика 1

Обичайна тактика при валутна търговия е да се използват нивата на поддръжка и съпротивление на форекс. Как? Всеки пробив на ниво на съпротивление може да служи за сигнал за откриване на дълга позиция, която може да се защити със стоп, разположен под най-близкото ниво на поддръжка или непосредствено под нивото на пробива, който сега може да изпълнява функцията на ниво на поддръжка.

Тактика 2

Друг вариант на тактика и при падане на цените до нивото на поддръжка, тава да се приема като сигнал за откриване на нова дълга позиция, отоново защитена със стоп по описания по-горе начин. Тактиката с използване нивата на поддръжка и съпротивление може да се прилага за всички времеви периоди, но обикновено се използва от валутните търговци за дневна търговия на форекс.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

петък, 17 октомври 2014 г.

Какво е валута и за какво служат валутите (currency)?

Парична система на държава.

От италиански - valuta - цена, стойност; От латински - valeo - струвам. Валута (англ. currency) е всяка форма на парични единици (парични знаци, парични инструменти) или парични средства, използвани за:
 • - законни разплащания,
 • - погасяване на дългове,
 • - измерване стойността на стоките
на територията на една държава, които са пуснати в обръщение от правителството и по-точно от Централната банка на държавата. Валута е паричната система на самата държава (златна, книжна).

Валутите се използват:

 • - за международни разплащания,
 • - за икономически обмен
 • - за международни отношения, свързани с парични разчети.

Валутата може да бъде във вид на:

 • - монети,
 • - банкноти,
 • - чекове,
 • - полици,
 • - парични преводи,
 • - кредитни инструменти,
 • - търговски документи
и други подобни инструменти, които се изплащат при предявяване или в определен срок.

Валута на плащане

Валутата на плащане е всяка валута, съгласувана между доставчика и купувача, с която става фактическото плащане на стоки или услуги по външно-търговска сделка или погасяването на международния кредит. Валутата на плащане се избора според:
 • - валутния курс,
 • - установените традиции,
и други подобни съображения. Валутата на плащане може да съвпада или да не съвпада (особено при клиринговата форма на разплащания) с валутата по сделката. При несъвпадане на валутата на плащане и валутата по сделката, трябва да се определи валутен курс за пресмятанията.

Валута на сделката

Валута на сделката е паричната единица, чрез която е отразена цената на стока по външнотърговски договор.  Валута на сделката се пределя с цел застраховане на риска от изменение валутния курс.

Основна валута в международната търговия.

В международната търговия, най-често използваните валути за плащания са американския долар, еврото, японската йена и някои други. Основна валута в международната търговия е американския долар. В долари се осъществява По-голямата част от международните разплащания се осъществяват в долари. Така се фиксират световните цени на много стоки.

Конвентируемост на валутите.

Свободно конвертируемата валута е тази, която свободно и неограничено се обменя за други валути. Съществуват още:
 • - частично конвертируеми,
 • - неконвертируеми валути.

Съществуват реални и условни валутни единици.

Разпространение в международните отношения са получили „Специалните права за тираж" - изкуствено създадена международна разчетна валутна единица. Съществуват още:
 • - национални валути,
 • - колективни валути (евро, арабски долар, андско песо),
 • - международни валути (долар).
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

четвъртък, 16 октомври 2014 г.

Форекс на автопилот | dLambow


Възможна ли е търговия на форекс чрез автопилот?


Автопилот за търговия на форекс


Форекс на автопилот е златната мечта на всеки валутен търговец.

Не е нужно да седите пред монитора с часове, да анализирате пазара и да търсите входни точки. Не се налага да настройвайте алармата за 3 часа сутринта, защото това изисква избраната от вас стратегията за търговия. И като цяло, просто правете печалба от търговия на автопилот. Но как да направите това? Кой ще търгува, ако търговецът не го направи сам? Нека го разгледаме по-внимателно.

- Автоматизиране на валутна търговия.

Има търговци, които си въобразяват, че процеса на валутна търговия може да се автоматизира. Те се стремят да си разработят собствена такава или да закупят готова от "специалисти". Много хора си хвърлят парите за "покупка на професионализъм", без да разбират, че в случая става дума за мързел, алчност и елементарна неграмотност.

- Автоматична търговия на форекс.

За сега системите за автоматична търговия на форекс са обогатили най-вече своите създатели. Сложната човешка дейност не подлежи на автоматизация. Компютърните системи не са в състояние да заменят хирурга при операция или Христо Стоичков пред противниковата врата. Компютрите могат само да подпомагат човека, но не и да го заместят. Използването на автопилот в самолетите не означава, че някой ще пусне самолет с 300 пътници на борда без отлично подготвени живи пилоти. 


Възможна ли е търговия на форекс чрез автопилот?
Форекс на автопилот

Варианти за валутен автопилот

Все пак, има няколко начина за създаване на валутна търговия на автопилот:

 • ● използване на търговски роботи (съветници);
 • ● ползване на доверително управление на капитала;
 • ● привличане на търговци чрез партньорска програма.

Всеки вариант е съвсем реален и изисква специфичен подход. Но тези, които са инвестирали времето и усилията си за прилагане на един или повече от тези методи, всъщност са създали пасивен доход за себе си – тоест правят печалба с Forex с малко или никакви усилия и време или други разходи. Това е интересно за умните хора, които искат да опростят живота си и да правят печалби с форекс на автопилот.

Търговски роботи (съветници) за автоматична търговия

Търговските експерти са програми, които могат да търгуват по даден алгоритъм без участието на търговеца. Идеалният робот трябва да прави печалба в дългосрочен план или да търгува агресивно, така че печалбите да покриват дългосрочните загуби за кратки периоди от време.

Всички останали случаи на използване на съветници не си струват прекараното време. Първото нещо, което трябва да направите със съветника, е да го тествате. Обърнете специално внимание не само на индикатора за рентабилност, но и на продължителността на печелившата търговия.

Не е задължително добрият съветник да струва скъпо, той може да бъде даже безплатен. Но предпоставка за пълното развитие на робота е разбирането на принципите за неговата търговия. Ако не знаете с каква схема (стратегия) търгува роботът, той ще остане черна кутия, което означава, че може да загуби вашия депозит по всяко време. 

Доверително управление

Доверителното управление е много популярен метод, който продължава да набира скорост сред търговци и инвеститори. Всъщност търговецът става инвеститор, но може напълно или частично да проследява търговията на управляващия търговец, като по този начин променя нещо в неговата търговия. Има и услуги за пълно копиране на сигнали от терминалите на успешни търговци.

Всичко, от което се нуждае един търговец-инвеститор, за да реализира печалба, е да анализира търговската статистика на управляващите търговци и да разпредели средствата за тях. Не е желателно да се гонят свръхпечеливши индикатори, а да се фокусирате върху стабилна дългосрочна търговия.Привличане на търговци чрез партньорска програма

Не е тайна, че търговските терминали плащат част от спреда от сделки, закрити от търговеца, на своите партньори, които са поканили търговеца да се регистрира в съответната платформа. Тук, решаващото е да работите с надеждни платформи, които сте проучили внимателно.

Привличайки търговци за търговия, с течение на времето можете да получавате стотици и хиляди долари на месец пасивен доход. Но първо трябва да свършите добра работа. Предложете на търговеца печеливша стратегия, достъп до безплатни сигнали или тайна техника за търговия като бонус за регистрация и той с удоволствие ще стане ваш реферал.

Непредвидени ситуации на форекс.

В сложната дейност винаги има непредвидени ситуации, с които машината не може да се справи. Така е и на Форекс. Едно непредвидено обстоятелство и дотук с Вашата сметка и мечти за търговия - релакс. Иначе е привлекателно да се събудиш сутринта към 9 часа, след сладък сън, да си сложиш кафето, да врътниш копчето на автопилота за валутна търговия и докато си пиеш кафето пред телевизора, да спечелиш няколко хиляди за джобни пари през деня. Мечтиии..., както се казва в една реклама.

----------------

сряда, 15 октомври 2014 г.

Теория на хаоса (ТХ) във валутната търговия.

Теория на хаоса.

Теория на хаоса е един от най-модерните подходи за изследване на валутния пазар и търговия на форекс. Но все още не съществува точно математическо определение за хаос. В момента той се определя като крайна неопределеност на постоянно нелинейно и нередовно сложно движение, възникващо в динамична система.

Хаосът не е случаен, независимо, че е непредсказуем.

Той е динамично определен. На пръв поглед непредсказуемостта граничи със случайността, а случайни явления не могат да се предсказват. Ако се отнасяме към пазара като към случайни блуждения, то това е самият случай. Но в хаоса има определени закономерности. Хаотичното движение на цените не е случайно, а друг вид подреждане. Непредсказуемостта на хаоса се обяснява  основно от съществената зависимост от началните условия. Тя показва, че даже най-малки грешки при измерване на параметрите, могат да доведат до съществени и абсолютно неверни предсказания.

Грешки и неточности.

Тези грешки могат да възникнат от елементарно незнание на всички начални условия. Нещо непременно се изплъзва от вниманието. Така в задачата се залага вътрешна грешка. Допълнителни неточности могат да се внесат и от неточното измерване на най-незначителни външни или вътрешни фактори за въздействие върху пазара.

Пример за хаотично движение е билярдната топка.

Крайния резултат от удара зависи от множество фактори. И най-малката неточност в един от тях води до непредсказуеми резултати. Даже всичко да е съвсем точно, опитайте се да предскажите пътя на топката само след 3 - 4 удара.

Главен извод.

Един от главните изводи в ТХ е, че не може да се предскаже бъдещето, тъй като винаги ще възникват грешки в измерванията, породени, в т.ч. и от незнание на всички фактори. При това малки изменеия или грешки могат да предизвикват големи грешки или откронения.

Експоненциална грешка.

Друго основно свойство на хаоса е експоненциалното натрупване на грешки. Което означава, че нарастването на грешките ще става бързо, далеч зад допустимата предсказуемост. Следователно достоверността на прогнозите с времето зночително спада. Този извод е съществена пречка за приложимостта на Фундаменталния анализ, който оперира именно с дългосрочни критерии.

Хаосът е друга форма на порядък.

Движенито от порядък към хаос и обратното е същност на вселената. Даже в човешкия мозък съществуват подредени и хаотични начала. Порядъка е в лявото полукълбо (съзнателните действия), а хаоса в дясното (интуицията). ТХ изучава порядъка в хаотичната система и помага да се построи модел на такава система, без да си поставя за задача да предсказва точно поведението на системата.

С какви инструменти разполага ТХ?

Това са преди всичко атракторите и фракталите.

Атрактора  (attract - привличам)

е геометрична структура, характеризираща поведението във фазовото пространство за продължителен период от време.

Фазовото пространство

е абстрактно пространство, чийто координати се явяват степените на свобода на системата. Например, в движенията на махалото има две степени на свобода. Това движение е напълно определено от началната скорост на махалото и от негото положение. Ако не съществува съпротивление, то фазовото пространство на махалото ще е затворена крива. Но поради въздействието на триенето, то реално фазавата пространство е слирала.

Атрактора е това, към което се стреми системата, това което я привлича.

Най-простия атрактор е точката.

Такъв атрактор е характерен за махалото при наличие на триене. Независимо от началната скорост и положение, махалото винаги си стреми към покой в една точка.

Друг вид атрактор е пределния цикъл,

който има вид на затворена крива. Такъв пример е махалото, на което не му влияе силата на триене. Такъв пример е и биенето на сърцето. Честотата на биене може да намалява и да се увеличава, но тя винаги се стреми към своя атрактор, своята затворена крива.

Основни видове атрактори.

 • Прости предсказуеми атрактори атрактори.
 • Хаотични атрактори.
Независимо от сложността на поведение на хаотичните атрактори, познаването на фазовото пространство позволява да поведението на системата да се представи в геометрична форма и съответно да се предсказва. И макар, че е невъзможно да се определи в конкретен момент от време точно къде се намира системата, то областа на пребиваване и стремежът към атрактора са предсказуеми.

Атрактор на Лоренц

Той има три степени на свобода - три обикновени диференциални уравнения, три константи и три начални условия. И макар, че е прост, то тази система се държи хаотично. Моделирана на компютър, тази система показва своя хаотичен характер - даже най-малките отклонения в началните условия, в процеса на еволюция водят до големи, експоненциални грешки. Но този атрактор има крайни размери, т.е. раздалечаването между двете системи не може да е безкрайно и все някога се преминава към събиране. По този начи, постоянното свиване и разпускане на хаотичния атрактор, систематично отстранява първоначалната информация и я заменя с ново.

При сближаване на траекториите се получава ефекта на късогледството - нараства неопределеността на едромащабната информация. При раздалечаване на траекториите обратно, се появява ефект на дългогледство - нараства неопределеността на дребномащабната информация. Следователно, с времето неопределеността стремително нараства, което ни лишава от възможността да правим точни прогнози.

Основно свойство на хаотичните атрактори.

В хаотичните системи не е възможно да се установи връзката причина - следствие. Причино - следствена връзка между миналото и бъдещето в хаоса няма. Скоростта на сближаване и раздалечаване е мярка за хаоса, т.е. числов израз колко е хаотична системата. Друга статистическа мера за хаоса е размерността на атрактора. Така, основно свойство на хаотичните атрактори е сближаването и раздалечаването на траекториите на различни системи, които по случаен начин, постепено и безкрайно се смесват.

Фракталът е противоположност на хаоса.

Той е статично явление, а хаоса е динамично явление. Фракталът е геометрична фигура, определена част от която се повтаря отново и отново, откъдето и свойството на фрактала - самоподобие. Друго свойство е дробността - математическо отражение степента на неправилност на фрактала. Всичко, което е случайно и неправилно, може да бъде фрактал. Облак, дърво, биенето на сърцето, популациите и миграциите на животните, езика на пламъка. Всеки фрактал се получава чрез поредица итерации - повторения.

Хаотичния атрактор е фрактал.

В техническия анализ на валутния пазар типичен фрактал са вълните на Елиот с принципа на самоподобието. Допълнителната идея, заложена във фракталите са нецелите измерения. Обикновено говорим да едно-, дву-, три-мерно измерение. Но могат да съществуват и нецели измерения . Това са т.н. фрактални измерения. В природата едва ли има идеални форми - кълбо, куб... Следователно, за тяхното описване не могат да служат целите пространствени измерения. За измерването на неправилните фрактални фигури се въвежда понятието фраткално (нецяло) измерение.

Има прости и сложни фрактали.

Първите не изискват формули или уравнения. Взема се лист хартия, нанасят се няколко повторения на дадена фигура и готово. За сложните фрактали е присъща безкрайна сложност, макар че тя е генерирана от проста формула. Класически пример за това е множеството на Манделброт, получавано по формулата:
Zn + 1 ≠ Zna + Cq
където
Z и C - са комплексни числа
а е положително число

Към хаос системите могат да преминават по различни начини.

Един от тях е бифуркацията (bifurcus - раздвоение). Това е процес на КАЧЕСТВЕН преход от състояние на равновесие към хаос, чрез последователно, много малко изменение на периодичните точки. Това става с т.н. катастрофични скокове. Момента на скока става в точката на бифуркация.

Хаосът може да възникне чрез бифуркация.

Анализира се уравнението
Хп + 1 = С(Хп)2,
където С - външен параметър.
Следователно, при някои ограничения,  с всички подобни уравнения става преход от равновесие към хаос. Да вземем пример от биологията:

Дадена популация живее изолирано и наброява Хп. След 1 година се появява потомство с численост Хп+1. Ръстът на популацията се описва от първия член от първия член на дясната част на уравнението (СХп), където коефициента С определя скороста на растеж и е определящ параметър. Измирането на животните поради пренаселеност и недостиг на храна се определя от втория, нелинеен член (С(ХП)2).
 • - при С < 1 популацията с ръст п измира
 • - в областта 1 < С < 3 числеността на популацията остава постоянна ХО = 1 - 1/С
 • - при С = 3 точкта на бифуркация става отблъскваща фиксирана точка. От този момент функцията вече никога се събира към една точка.
 • - в диапазона 3 < С < 3.57 започват бифуркации и разклонение на всяка крива на две. Отначало популацията рязко нараства. На следващата година се получава преселеност и след година числеността отново намалява.
 • - при С > 3.57 става припокриване на областите с различни решения и поведението на системата става хаотично.
Следователно, заключителното състояние на еволюиращите физически системи е състоянието на динамичен хаос. Ето прехода от хаус през бифуркация.

Динамичните променливи Хп приемат стойности, които силно зависят от началните условия. Състоянието на системата в момента на бифуркация е крайно неустойчиво и безкрайно малко въздействие може да доведе към следващ път на движение - което си е хаос. Има универсални закономерности на преход към динамичен хаос при удвояване на периода, експериментално потвърдени за различни видове системи. Това се визуализира чрез т.н. Дърво на Фейгенбаум.

Какво е бифуркацията, казано на прост език?

Както разбрахме, бифуркацията възниква при преход на системата от стабилност и равновесие към хаос. Такива примери са дима, водата, и много други обичайни природни явления. Повдигащия се нагоре дим, отначало изглежда като стълб. Но след определено време, той претърпява изменения, които отначало изглеждат правилни, но след това се превръщав в хаотични и непредсказуеми. Фактически, първия преход от стабилност към някаква подреденост става в първата точка на бифуркация.. След това броя на бифуркациите се увеличава, достигайки огромни стойности и с всяка бифуркация движенията на дима се приближават до хаоса.

Приложения на бифуркацията.

С помощта на бифуркацията може да се предсказва характера на движението, възникващо при прехода на системата в качествено друго състояние, а също и областта на съществуване на системата и да се оцени нейната устойчивост. Самата теория на хаоса е трудно съвместима със съществуващите класически науки.

Хаосът е непредсказуем.

И когато се изучава хаотична система, може да се прогнозира само модела за нейното поведение. Затова с помоща на хаоса не трябва да се строят точни прогнози. За сега не съществува математически точен апарат за приложение теорията на хаоса при изследване на пазарните цени. Но това е перспективно съвременно направление на математиката от гледна точка на приложните изследвания на финансовите пазари.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

вторник, 14 октомври 2014 г.

Фигура Глава и рамене показва зараждащ се тренд на форекс.

Фигура Глава и рамене.

Тази фигура е една от най-известните и надежните графични фигури, които се образуват на графичния екран от движението на всяка валутна двойка, във всички времеви периоди. Тя е ог групата фигурите, които насочват към зараждащ се тренд на форекс. Образува се от три последователни подема на цените.

Описание на фигурата.

Първия и третия подем на раменете са приблизително с еднаква височина, а средния е най-висок. И трите подема започват от една и съща линия на поддръжка (или линия на съпротивление при обратния случай на обърната глава и рамене), наричана линия на шията. До достигането на т. А, линията на шията е била линия на съпротивление. След пробива, тя се превръща в здрава линия на поддръжка. Графиката на цените двукратно се е отбила от нея в т. В и т. С. И накрая линията на шията е пробита в точка D.

Доколкото е станал пробив на здравата линия на поддръжка, естествена се явява проверката на линията на шията (т. Е), която отново става линия на съпротивление. При потвърждение на съпротивлението, цената най-вероятно ще падне до нивото на т. F. Целта на цената в този случай е равна на растоянието от линията на шията до върха на главата. Това разстояние се измерва по правата FD.

Обърната Глава и рамене.

Всичко казано за Глава и рамене се отнася и за този случай, само че обърнато с главата надолу. Двете фигури са класически в техническия анализ на валутния пазар и се следят и прилагат от повечето валутни търговци, като по този начин сами се потвърждават. Поради това препоръката е и Вие да се придържате към техните сигнали и да съобразявате своята търговия на форекс с тях.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

четвъртък, 9 октомври 2014 г.

Трендов анализ на форекс - фигури

Трендов анализ на форекс.

При работа с трендове на валутния пазар има два момента, които е необходимо да се отбележат
 • - момента на зараждане на тренд и
 • - момента на продължаване на съществуващия вече тренд.
Познаването на тези състояния на пазара дава определени предимства при търговия на форекс. Затова в графичния анализ се разглеждат два вида фигури:
 • Фигури за зараждащия се тренд
 • Фигури за продължаване на съществуващ тренд.

Фигури за зараждащия се тренд

Към тази група спадат следните фигури:
 • Глава и рамене или Обърната глава и рамене,
 • Двоен връх или дъно,
 • Троен връх или основа.

Фигури за продължаване на съществуващ тренд.

Към тази група спадат следните фигури:
Следват фигурите, потвърждаващи продължаването на съществуващия тренд.
 • Триъгълници
- Симетричен триъгълник
- Възходящ триъгълник
- Нисходящ триъгълник
- Разширяващ се триъгълник
 • Флагове
 • Вимпели
 • Клин
 • Правоъгълник

Използване на фигури при валутна търговия.

Използването на фигури и извършването на трендов анализ възоснова на тях е широко разпространена практика при търговия на форекс, затова някои изследователи на валутния пазар поставят въпроса, дали трендовете фигури са показатели за зараждане и продължаване на тренд или психологическите очаквания на участниците в търговията не пораждат фигурите. Какъвто и да е случая, факт е, че познаването и използването на трендови фигури може да Ви даде известно предимство в търговията, поради което е добре да ги познавате и използвате или поне - по-популярните от тях.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

сряда, 8 октомври 2014 г.

Канал на Болинджър (Bollinger Band)


Тренд следящи индикатори. Популярна стратегия на форекс е да се използват различни индикатори за установяване и следване на тредна. А при положение, че Трендът е Ваш приятел." Това обикновено са печеливши стратегии. Един от тези индикатори е Bollinger Band - канал на Болинджър.


 

Индикатор Bollinger Band - канал на Болинджър Каналът има горна и долна граница, до които се мени цената в един равновесен пазар. При удачно подбрани параметри на индикатора, около 95% от цените са в рамките на границите.


Търговска стратегия на форекс с ползването канал на Болинджър (Bollinger Band).

Стратегия за търговия Стратегията за търговия в този случай е да се следват сигналите на индикатора. Докато има сигнали за наличен тренд, откриват се позиции по тренда. Щом се появят сигнали за разваляне на тренда и излизане извън границите на канала, се пристъпва към закриване на позициите, като се фиксира реализираната печалба.  

Каналът на Болинджър е добра основа за трендова търговия на равновесен пазар, но изисква валутния търговец да е изградил цялостна търговска система, да има план за търговия и дисциплина са следване на предначертания план. Мерки за управление на риска са неотменими елементи в тази търговска стратегия.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

вторник, 7 октомври 2014 г.

Тактика при пробиви на форекс

Базовата тактика при пробиви на форекс определя три варианта на действие на валутния търговец:
 • 1. Да очаквате позицията, при която е най вероятно да се появи пробив и да се възползвате от него.
 • 2. Да откриете позиция в момента на пробива, при което е възможно да пропуснете част от него.
 • 3. Да дочакате неминуемия откат след пробива и да се възползвате от отката.
При тактиката за очакване напробиви на форекс има още значение какви средства може да рискувате и колко агресивно може да търгувате, като предварително сте изготвили съответния план.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Принудително закриване на търговски позиции.

Текуща стойност на гаранционния депозит.

Когато имате открита позиция, текущата стойност на сумата по депозитната Ви сметка постоянно се мени в съответствие с промените във валутните курсове. Вашата банка или брокерът Ви постоянно следят състоянието на сметката Ви и това се прави, за да не позволят да загубите повече от Вашия депозит. В противен случай брокерът Ви трябва да поеме непокритата от Вас загуба.

Необходим залог.

Необходимият залог е тази част от Вашия депозит, която е необходима за откриване и поддържане на текущата Ви позиция. Минималното ниво на залога е пределната стойност на депозита (обозначавана в процентиот необходимия залог) , при достигането на който брокерът принудително закрива позицията на клиента по текущия курс. При различните брокери стойността на минималното ниво на на залога е различно - от 10% до 50% от депозита.

Принудително закриване.

За да не допуснете принудително закриване не бива да откривате твърде големи позиции спрямо своя депозит на форекс, а също е добре навреме да закривате губещите позиции. Желателно е да се поставят Стоп ордери или своевременно да се допълва депозита до пеобходимото му ниво за да водите търговия според своя план.

Пример за принудително закриване на търговска позиция:

 • Гаранционен депозит - 10000 USD.
 • Кредитно рамо - 100.
 • Минимално ниво на залога - 25% от депозита.
 • Купувате 500 000 USD против DEM по курс 1.7020, като разчитате на растящ курс.
 • Необходимия залог за тази позиция е 5000 USD (= 500000 / 100).
 • Минималното ниво на залога е 1250 USD (= 0.25 * 5000).
При падане на курса на 1.6725, нереализираната загуба става 8819 USD (= 500000 * (1.7020 - 1.6725)/1.6725, като при това актива става 1181 USD (= 10000 - 8819), което е по-малко от минималното ниво на залога. В този случай брокерът е принуден да закрие търговската позиция на клиента по текущия курс.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

неделя, 5 октомври 2014 г.

Как да се спасите от стреса при валутната търговия?

Стрес и дистрес.

Стресът е естествено физиологическо състояние на напрежение при функциониране на човешкия организъм. Той е неизбежен и даже полезен при осъществяване на валутна търговия на форекс.  Това, което предизвиква загриженост е ДИТРЕСА - прекомерния стрес.  Той е опасен и даже разрушителен за здравето.


Рискове от професията на валутния търговец.

При валутната търговия търговците са подложени именно на такъв вид, разрушителен дистрес. Поради това, валутната търговия носи рискове и не е сред професиите, които може да се практикуват цял живот. Освен ако не се спазват някои правила за профилактика.

По отношение борбата с дистреса съществуват 4 подхода:

1. Избягване,
2. Предпазване, профилактика.
3. Закаляване, чрез постепена тренировка.
4. Използване за енергитизиране на тялото и за акумулиране чрез специални упражнения.

 

Бягство от стреса.

Бягството, както е известно, е първата хватка при бойните изкуства, която трябва да се овладее. Целта на бягството е да се предотврати ситуация, при която може да се стигне до дистрес. Например, ако не участвате във валутната търговия, със сигурност може да си спестите евентуален инфаркт от внезапно изгубване на огромни суми пари, при неблагоприятно развитие на пазара. А това понякога става за часове.

Отпускане (релаксация) против стрес на пазара.

Въпросът обаче е какво да правим със стреса когато участваме така или иначе във валутната търговия? Психолозите посочват цяла поредица от различни упражнения - физически, дихателни, интелектуални, целящи да намалят стреса или последствията от него. Най-генералното от тях е отпускането, релаксацията.

Използване на стреса за енергитизиране.

От друга страна има цели системи от древни методи за използване на стреса, с цел енергитизиране на организма и акумулиране на създадената енегрия за последващо използване. Майстор Мантаг Чиа е ненадминат със своите трудове в това направление. Всички тези методи не са предмет на тази тема. Информация за тях може да намерите в специализираната преса или в други наши разработки.

Технически системи за търговия.

Тук обаче, в условията на валутна търговия, става дума за нещо по-прагматично и специфично. Думата е за техническите системи за търговия. Логиката е следната: Валутния пазар е непредвидим, но логичен и последователен. Следователно, за да се спасите от стреса, трябва да свикнете с мисълта, че загубите са неизбежни и да се стремите към прилагането на системи за участие, които ще Ви дават статистическо предимство.

Технически индикатори.

Например, такива са техническите индикатори. Те не са безупречни, но това което Ви дават е именно такова статистическо предимство. Т.е. не е необходимо всеки път да залагате на печеливша сделка, но да гоните по-често постигане на печалба. А междувременно загубите са неизбежни. Ако един или група индикатори Ви дават няколко процента привес на положителните пред отрицателните изходи от валутната търговия, това означава, че с течение на времето Вие ще натрупате повече печеливши, отколкото губещи сделки.

Механична търговска система.

За да се постигне това, се препоръчва да си съставите механична търговска система със строги правила за вход и изход от сделките. По този начин Вие механично ще осъществявате търговията, без да се безпокоите от възможните текущи загуби. Т.е. те ще бъдат планирани. Важното е в крайна сметка баланса от участието Ви да е положителен.

Губещите сделки.

Този факт трябва го да разберете много добре! Загубите са неизбежни! Невъзможно е да сте безупречни! Така няма да избягате от стреса, но ще си спестите дистреса - разрушителния стрес. За да се постигне това, се препоръчва да си съставите механична търговска система за участие на форекс със строги правила за вход и изход от сделките. По този начин Вие механично ще осъществявате валутна търговия, без да се безпокоите от възможните текущи загуби. Т.е. те ще бъдат планирани. Важното е в крайна сметка баланса от участието Ви да е положителен.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

четвъртък, 2 октомври 2014 г.

Технически анализ | dLambow


Технически анализ на форекс - основни принципи

Валутния пазар е най-големия пазар в света и индивидуалните интереси доходи от него нарастват.

Какво е технически анализ?

Техническият анализ е изследване динамиката на форекс, най-често чрез графики на валутните курсове, с цел да се прогнозира бъдещото направление на движение на цените. Терминът „Динамика на цените“ включва в себе си три основни източника на информация, намиращи се на разположение на техническия анализатор, а именно:

 • - цената
 • - обема
 • - открития интерес (при фючерсите).

Под цена ще разбираме динамичното равновесие между търсенето и предлагането на дадена валута по време на търговията на форекс. При това, от какво е предизвикано това равновесие, не играе никаква роля - дали от оценка на макроикономмически параметри, дали от препоръки на специалисти, дали от психологията на валутните търговци или от някакви други обстоятелства.Техническият анализ може да подобри Вашата търговия на форекс

Доброто познаване на инструментите на техническият анализ и тяхното прилагане на форекс би подобрило първоначалните ви резултати като валутен търговец. Начинаещият ще забележи бърз напредък в началото, но после ще започне постепенно да затъва.

Това ще стане още по-отчетливо когато валутните пазари са неблагоприятни или се движат в хоризонтален (страничен) тренд.

Високата възвръщаемост е цел за всеки валутен търговец, но въпросът е дали тя може да се получи само от четене на специализирани учебници, от участие в курсове или може би от създаване на по-добра собствена система за търгуване на валутните двойки?

И дали има по-прост начин това да стане?

Най-важният въпрос за всеки валутен търговец е – “Как да разбера кой инструмент на форекс ще се вдига и кой ще пада?” Съществуват няколко основни подхода за определяне на движението на валутните инструменти. Най-общо Техническият анализ включва използването на графика за движението на валутните курсове, в комбинация със статистически показатели за определянето на бъдещата им стойности.

Candles

От видовете графики, най-използвана е Candles – като принципът е следният: всеки един интервал от време е изобразен като отделна свещ (оттам идва и името на графиката). Ако сте избрали период 1 минута, то всяка свещ отразява стойностите на инструмента в рамките на тази минута - вход, максимум, минимум, изход от избрания времеви период:

 • - минута,
 • - 5 минути,
 • - 15 минути,
 • - 30 минути,
 • - 1 час,
 • - 4 часа и т.н.


MA – Пълзящи средни

От статистическите инструменти най-използвани са MA – Пълзящи средни. Обикновено се ползват поне 2 средни с различни интервали. При пресичане на Пълзящите средни осе получават сигнали за покупка или продажба на съответната валутна двойка.
Инструменти и средства за технически анализ.

Най-общо техническият анализ включва използването на графиките за движението на валутните двойки, в комбинация със:

 • - статистически показатели за определянето на бъдещата им стойност,
 • - трендови линии,
 • - нива на подкрепа и съпротива,
 • - математически модели и други средства.


Техническите аналитици на валутния пазар анализират ценовия тренд на валутите. Единствената ключова разлика с техническият анализ на свободният фондов пазар е времевата рамка: Форекс пазара е отворен 24 часа на ден.
Едни от най-често използваните технически инструменти при анализа на FOREX са:

 • - Вълните на Елиът,
 • - Числата на Фибоначи,
 • - Parabolic SAR,
 • - Pivot point


Много технически аналитици комбинират техническите средства да изградят по-вярна прогноза,  като най-често се комбинират Вълните на Елиът и нивата на Фибоначи. Други изграждат система за търговия чрез многократно симулиране на условия за покупка и продажба.

Основни постулати в техническия анализ на форекс

Съществуват няколко основни постулата, върху които се гради целия технически анализ на форекс:

1. Курсът (цената) отчита всичко.

Всеки фактор, влияещ на цената (икономически, политически или психологически) вече е отчетен от пазара и е включен в цената. Так че, всичко, което по един или друг начин влияе на цената, вече е включено/отразено в нея. С помощта на ценовите графики и множество техни комбинации, пазарът сам обявява своите намерения пред внимателния анализатор, чиято задача е правилно и навреме да интерпретира тези намерения.. При това, да се познава самата мотивация на пазара, едвали е необходимо за правилното прогнозиране.

Всичко, което е необходимо е да се изучават графиките. А това става чрез множество тихнически индикатори, чрез които пазара сам показва какво е най-вероятното направление на движение на цените. Това е точно обратното на философията на Фундаменталния анализ, където най-напред се изучават факторите и от тях се правят изводи за тенденциите. Съвременните технически и информационни средства осигуряват почти моментално включване на всички обстоятелства в цената.

2. Движението на цените е подчинено на тенденции (трендове).

Направление на движение на цената е тренд (тенденция). Това поставя началото на трендовия анализ, който се явява пилон за техническия анализ. Основната цел на съставянето на графиките на динамиката на цените е в това да се проявят тенденциите на колкото е възможно по - ранен етап на тяхното развитие и да се търгува в съответствие с тяхното направление. Действащият тренд с по-голяма вероятност ще продължи, отколкото да се промени. Трендът ще се движи в едно направление, докато не отслабне.

Има три вида трендове:  

Бичи тренд
бикът бие с рогата нагоре, цената се движи нагоре

Мечи тренд
мечката удря с лапите надолу, цената се движи надолу

Страничен тред
флет - flat или whipsaw, цената не се движи нито нагоре, нито надолу.
 
Продължителния страничен тренд се явява предвестник на силно движение на цените в едната или другата посока. Като правило, цените не се движат линейно в една или друга посока, а това става зиг-заго образно, като преобладава тенденция за покачване, снижение или странично движение.


3. Историята се повтаря.

Този постулат се базира на обективните закони на физиката, икономиката, психологията. Тези правила, които са действали в миналото, действат и сега, а също така ще действат и в бъдещето. На това основание са и всички интерполационни методики за прогнозиране на бъдещето, което по същество е повторение на миналото. Но от друга страна, всеки момент от историята е индивидуален, макар че запазва общите тенденции.

4. Пазарът е закономерен

доколкото изменението на цените винаги има свои причини.

5. Пазарът е случаен

доколкото развитието на ситуацията винаги има няколко алтернативи.

6. Пазарът е непредсказуем

доколкото ние не можем да избираме предварително някой от алтернативните варианти като правилен. При това, тази непредсказуемост ресте с увеличаването на срока, за който правим прогноза. И на определен етап, това прогнозиране се превръща в безсмислено занятие, нямащо нищо общо с реалността. При това, то има и случаен характер с различни степени на вероятност.

Това са аксиомите (основните принципи), върху които се крепи целия Технически анализ на реалния валутен пазар форекс. Изводът е, че успехът на валутния търговец зависи не от неговите гадания („прогнози") за бъдещето, а от взетите решения сега, в настоящето. Основният принцип на успеха при валутната търговия е да бъде следван пазара, а това е подвласно на опитните участници в него, които вече го усещат и познават.

----------------

сряда, 1 октомври 2014 г.


Кой е преуспяващия валутен търговец на форекс?

Емоционално състояние при валутна търговия.

https://forex17.blogspot.com/2014/10/psihologia-preuspyavast-valuten-targovec.html

Управление на риска и парите (money management) при валутната търговия

Емоционалната игра е враг на успеха.

Борсовата търговия въздейства на новаците като наркотик. А емоционалната игра е враг на успеха. Необходимо е да вземате решения не в хазартна мъгла, а по точно разработен план, основавайки се на сигнали на собствена търговска система, основавайки се на строги правила за управление на риска, парите и капитала (money management).


План за управление на риска.

Отсъствието на добър план за управление на риска е една от главните причини, поради които начинаещите търговци търпят неуспехи, разочароват се и с отвращение изоставят това занятие или безпомощно наблюдават как изчезват трудно спечелените им пари.

План за управление на капитала.

Ако все още нямате план за управление на риска, първата Ви задача е да го направите, при това в писмен вид. Не бива да правите нито една сделка без план за управление на капитала. Тъй като всяка сделка е подложена на риск, приложението на някои общи принципа за управление на риска ще намали потенциалните загуби.

1. Подготовка.

Подгответе се за сделката. Това задължение не може да се замени с нищо друго. Просто го направете. Преди да сключите сделка, трябва да имате добре обмислена причина да го направите. Всяка сделка е между продавач и купувач. Всеки иска да спечели. Уважавайте партньора си по сделка - той не е малоумен.

Изчислете потенциалните загуби, ако пазара тръгне против Вас на 10%, на 15%, на 20%. Изяснете си най-лошия възможен вариант и какво би станало, ако той се случи. Можете ли да го понесете? Ако се налага, намалете риска, като намалите размера на сделката, докато стигнете до безопасна и поносима зона.

2. Направете си план за търговията.

Трябва да имате собствен модел за търговия. В кои случаи ще откривате позиции, с какъв размер, с какви защити, на какви разстояния, кога ще ги закривате, по какъв начин. Всичко това трябва добре да е тествано. Проверявайте всичко на демо сметка.
Придържайте се към плана си. Избягвайте импулсивните сделки.

Ако не следвате плана си, значи такъв нямате. Чрез плана си сте в състояние да оцените ключовите фактори, които влияят на Вашите сделки. Ако не разбирате какво става на пазара, не влизайте внего. Не се поддавайте на слухове и чужди съвети.

3. Диверсифицирайте.

Рискът се намалява като откривате по няколко позиции с различни валутни двойки, но така че те взаимно да се балансират откъм риск. Не влагайте в една сделка повече от 1% - 5% от капитала си. Изчислете точно какво означава това, според наличните Ви средства и го спазвайте. Избягвайте взаимната корелация на валутите, иначе намалявате ефекта от диверсификацията. Търгувайте на различни пазари. Внимателно контролирайте връзките между своите позиции и ако се налага коригирайте портфейла си.

4. Не влагайте всичките си пари.

Поддържайте определено ниво на резерв. Преди да откриете нова позиция, убедете се, че разполагате с необходимия резерв да покриете евентуални неочаквани загуби. Не влагайте повече от 20% - 30% от капитала си в сделки. Така се спи по-добре през ноща.

5. Използвайте стоп - ордери разумно.

Предварително определяйте къде ще поставяте стоповете - например при загуби от 5% - 7%. Така ще избегнете рисковете от бързо движещите си пазари. А най-добре е да не влизате в такива сделки, които изискват да се пазите със стопове.

6. Търгувайте в посоката на тренда.

Така е най-малко вероятно да загубите. Търсете, прилагайте и усъвършенствайте тренд следящи тактики за търговия.

7. Признавайте си навреме грешките.

Колкото по-рано, толкова по-добре. Всеки допуска грешки. И че ще сгрешите, това е естествено. Важно е баланса от грешки и печалби да бъде положителен. Всеки греши, важен е крайния резултат. Позволявайте на печалбата да се натрупва и ограничавайте загубите. Намалявайте риска, ако пазара е против Вас. Не добавяйте към губещи позиции. Ако не разбирате какво става на пазара, излезте от него. Не слугувайте на емоции.

8. Наблягайте на защитата, но и вземайте това, което Ви се полага.

Най-добре е да се защитавате, а не да нападате. Постоянно си мислете какво трябва да направите, ако пазара тръгне против Вас. Направете си план за изход от пазара и се придържайте към него.

9. Не се заигравайте.

Намалете броя на сделките и размера на позициите. Ограничете участието си до една сделка, която се очертава да бъде най-доходна. За това трябва добре да сте се подготвили. Как ще я откриете, как ще я водите, какви са възможните варианти. Такива сделки са малко, затова не проявявайте нетърпение. Проследявайте хубавите сделки, както опитен ловец проследява дивеча си.

10. Контролирайте своите емоции.

Всеки преживява определен стрес и търпи загуби.  Безпокойството, разстройството, депресията, отчаянието са естествена част от играта. Управлението на риска много допринася да се контролират тези емоции. Търгувайте своите планове, а не емоциите си.

11. Ако се съмнявате, излезте от сделката.

Съмненията показват, че с плана Ви нещо не е наред. Бързо излизайте от пазара, ако:
 • - пазарът е нерационален
 • - не сте уверени в позицията си
 • - не знаете какво да правите
 • -не можете да спите нощно време

В управлението на риска влизат 4 основни степени:

 • - Пълно разбиране на рисковете, които поемате с една сделка
 • - Отстраняване на ненужните рискове
 • - Да сте наясно на какви рискове може да подложите своите сделки
 • - Да действате бързо, за да съкратите размера на риска, ако пазара е против Вас.

Залог за Вашия успех при валутна търговия на Форекс е да имате собствена механична търговска система и да се придържате към строг план за управление на риска, парите и своя капитал (money management). Платън трябва да е написан и всяка точка в него трябва да Ви е ясна и обоснована.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Translate / Перевод: