Translate

понеделник, 2 май 2011 г.

Спот (spot) и форуърд (forward) транзакции на Форекс.

Транзакциите на Форекс пазара могат да бъдат спот (spot) или форуърд (forward). 

Разликата между двата вида е, че при първия разплащането трябва да стане до два работни дни, а при форуърд транзакциите след определен период от време – седмица, месец, 3 месеца и т.н. Най-ефективният начин за валутна търговия са спот сделките. Те са около 65% от обема на всички валутни транзакции. Това е особено валидно за търговията на долара с четирите основни валути – евро (EUR), японска йена (JPY), швейцарски франк(CHF) и британски паунд(GBP).
Спот търговията на валутния пазар предлага възможности за постигане на добро съотношение между очаквана печалба и загуба. Това е възможно благодарение на следните

характеристики на Форекс пазара:

  • •    Ликвидност – тук могат да се реализират поръчки, които друг пазар трудно може да абсорбира, без да бъде оказано съществено влияние на цените. Въпреки че среднодневният обем е намалял от 1.5 трилиона долара до 1.3 трилиона долара след въвеждането на еврото, никой пазар не може да се похвали с такова постижение.
  • •    Постоянен достъп – това е едно от най-големите предимства на валутния пазар. Търговията се извършва без прекъсване 24 часа в денонощието.
  • •    Гъвкави правила за сетълмент – за разлика от организираните борсови пазари, тук може да се отварят позиции за различен срок от време, като затварянето им може да бъде направено бързо и лесно.
  • •    Тренд – при движението на валутите ясно се различават трендове и конфигурации. Това улеснява анализа и позволява намаляване на риска чрез диверсифициране между различни валутни съотношения.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Translate / Перевод: