Крос курсове или сделки на валутния пазар

Обмени на валути без участието на долара.

На международния валутен пазар се осъществяват не само операции с участието на долара. Възможно е да се правят обмени и без участието на долара. Тези операции се наричат крос-курсове.  Най-важните от тях, с най-големи обеми на търгуване са следните кросове:
  •  - EUR/GBP
  •  - EUR/JPY
  •  - EUR/CHF
 и някои други.

Примери:

  • А. CHF JPY = USD JPY / USD CHF - тук и двете валути са котируеми спрямо долара.
  • Б. GBP CHF = GBP USD / USD CHF - тук валутите са базова и котируема.
  • В. EUR GBP = EUR USD / GBP USD - тук и двете валути са котируеми спрямо долара.

Пресмятане на крос курс.

Крос курс може да се пресмята чрез курса към долара на участващите в него валути. Има три варианта за изчисление на крос-курсовете, в зависимост от това каква е валута в кроса по отношение на долара - базова или котируема. Вижте горните три примера.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: