Translate

сряда, 3 ноември 2010 г.

Търсене на пари на паричните пазари.

Търсенето на пари на паричните пазари 

е свързано с мотивите на икономическите субекти търсещи пари за своета дейност и с аспектите на паричното предлагане – обхват и представяне на паричните агрегати според методиката на Европейската централна банка.
 

Мултипликаторите на паричното обръщение включват :

  • 1)    Общ паричен мултипликатор изразяващ отношението на М3 към паричната база.
  • 2)    Мултипликатор на М2, който изразява отношението на паричния агрегат М2 към паричната база.
  • 3)    (паричната база включва банкнотите и монетите в обръщение плюс резервите на търговските банки при БНБ).
  • 4)    Мултипликатор на М1 включващ отношението М1 към парична база.
  • Различаваме още кредитен мултипликатор; депозитен мултипликатор, мултипликатор на парите.
Междубанковия паричен пазар в България включва следните видове операции: депозити, репо сделки, овърнайт…
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Translate / Перевод: