събота, 11 юли 2009 г.

Какво е това пип (pip) или пипс (pips) или пункт (point) във форекс?

Понятие за пип(с).

Понятието пип (pip) или пипс (pips) или пункт (point) е сред основните във форекс. Затова е необходимо още сега детайлно да разберете неговото значение, а също и да схванете някои нюанси в неговото използване.

Определение:

Пип (пипс, пункт) е минимално допустимата стъпка за изменение стойността или цената на валутите. Или това е минималната стойност за измерване промяната в стойността на валутите в съответната валутна двойка. Всички котировки се изразяват в петцифренни числа. Пипса е промяната в петата цифра - т.е. възможно най-малката промяна.

За да почувствате какво е 1 пип, ще Ви приведа следния пример:

 • 1 PIP за GBR/USD, EUR/USD или USD/CHF е = 0.0001 (една десетохилядна, т.е. отразява изменението в курса на валутата в четвъртия знак след десетичната запетая).
 • 1 PIP за USD/JPY е = 000.01 (една стотна, т.е. отразява изменението в курса на валутата във втория знак след десетичната запетая).
Следователно, пипса е 0.01 или 0.0001 от цялата част в котировката на съответната валутна двойка на форекс.

Друг пример:

Изменение на цената от 1.3650 на 1.3651 - това е промяна от 1 пип.
Или промяна курса от 1.3650 до 1.3751 - това е промяна от 101 пипса.

В израза EUR/USD:
 • еврото е в числителя и се нарича базова валута
 • доларъте в знаменателя и се нарича котируема валута.

Същото се отнася и за останалите валутни двойки - GBR/USD, USD/CHF, USD/JPY и т.н.
В числителя винаги е базовата валута, а в знаменателя - котируемата. Всички търговски операции се извършват по базовата валута, а стойността на пункта се определя по котируемата валута.

Валутните двойки на форекс се подразделят на три вида:

 • - прав курс - например, EUR/USD и GBP/USD;
 • - коствен курс - например, USD/CHF, USD/JPY;
 • - крос курсове - всички останали, които са без участието на долара - например, EUR/JPY, GBP/CHF, EUR/GBP, GBP/JPY, EUR/CHF и други.

Как се определя стойността на един пункт?


При права котировка:

размера на позицията, умножен по размера на пункта.
EUR/USD - 100 000 х 0.0001 = 10 $
GBP/USD - 62 500 х 0.0001 = 6.25 $,
където
100 000 - размер на позицията,
0,0001 - размер на пункта.

При коствена котировка:

размера на позицията, умножен по размера на пункта и разделени на текущата котировка.
USD/JPY - 100 000 х 0.01 / 120.15 = 8.32 $

При крос курсовете:

размера на позицията, умножен по размера на пункта, умножени по базовата котировка и разделени на текущата котировка.
 • GBP/CHF - 62 500 х 0.0001 х 1,7850 / 2,7625 = 4,03$
където
 • 62 500 - размер на позицията,
 • 0,0001 - размер на пункта,
 • 1.7850 - базова котировка GBP/USD,
 • 2.7625 - текуща котировка.

В сделките на форекс валутния търговец се интересува само от това колко пипса е заработил (или загубил) и каква е стойността на един такъв пип.

А сега да разгледаме още един пример с валутната двойка EUR/USD.
Да допуснем, че текущия курс по тази двойка е 1.3650.
След известно време курса се покачва с един пункт до 1.3651.
За еврото това означава, че то е поскъпнало спрямо долара.
А за долара това означава, че той е поевтинял спрямо еврото.

Коя валута поскъпва и коя поевтинява?

Правите, обратните и крос курсовете са доста объркващи за начинаещите, пък и за някои по-напреднали валутни търговци. Затова е необходимо да положите известни усилия, така че още от началото да си представяте какво се случва на пазара, когато курсът се покачва или спада с един или няколко пипса.

Накрая е добре да знаете още нещо - долара е основна, базова, резервна световна валута. Това означава, че долара е срещу всички останали валути на форекс. Всички котировки са през долара. Даже в крос курсовете, всички котировки се определят отново през долара. Но за това по-късно.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Translate / Перевод: