Профит-фактор (Profit Factor) на търговска система.

Профит-фактор (Profit Factor).

Профит-фактор (Profit Factor) е степента на доходност на една търговска система за търговия на валутния пазар - форекс. Профит фактора се пресмята като отношение от сумата ва всички печеливши сделки към сумата на всички неуспешни сделки (Gross Profit\Gross Loss), пресмятани за определен период от време. Този показател може да има само положителни стойности. Той не може да има отрицателна стойност, например -1,25.

Изчисляване на профит фактор.

Например, ако за една седмица сте изкарали печеливши сделки за 1000 долара, а инкасираните Ви загуби за същия период от време възлизат на 300 долара, то тогава Вашия профит фактор е равен на $1000/$300 = 3,33. А ако в сметките предвидим и Вашия първоначален депозит, който да речем, че е 500 долара, то тогава имаме профит фактор равен на [((Gross Profit - Gross Loss)+Start deposit)/ Start deposit]*100% или в нашия случай това е [(($1000-$300)+$500)/$500]*100%=240%.

Резултати от използване на търговска система.

Казано с други думи, постигнали сте ръст на началния депозит по сметката си във форекс с 240% за седмица, а профит фактора на търговската Ви система (ако имате такава) за същата седмица е 3,33 пункта. Най-често тези изчисления се правят за период от 1 месец или от 1 година.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: