Фигура симетричен триъгълник.

Фигурата симетричен триъгълник за потвърждение на възходящ тренд.

Фигурата симетричен триъгълник се използва в техническия анализ на валутния пазар за потвърждаване продължаването на съществуващ тренд. Тя се състои се от симетрично сходящи линии на съпротивление и поддръжка, прекарани поне през 4 точки.

Признак за равновесие на валутния пазар.

Симетричното схождане на тези линии в симетричния триъгълник отразява съществуващото равновесие на валутния пазар между търсенето и предлагането. Следователно пробив е възможен и в двете посоки. В случай на бичи симетричен триъгълник, по вероятно е пробива да стане в посока на съществуващия тренд. При такъв пробив на валутния пазар, цел на цената е нивото при т. I.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: