Паритет на покупателните сили (ППС).

Според паритета на покупателните сили 

валутните курсове се определят от относителните цени на аналогични потребителски кошници от стоки на две страни. От тук измененията в равнището на инфлация трабва да бъдат неутрализирани от равно по големина, но противоположно по посока изменение в разменните курсове.
 
Ако вземем класическия пример с цената на един хамбургер, то ако в Англия той струва 1 паунд, а в Америка струва 2$, валутния курс трябва да бъде 2 долара за 1 паунд. Ако разменния курс в момента е 1.7 долара за паунд то паунда е подценен, а долара надценен.

Основна слабост на паритета на покупателните сили 

е допускането, че международната търговия се осъществява без разходи, като транспорт и мита, освен това тази теория игнорира значението на услугите. Паритета на покупателните сили е приложим като средство за прогнозиране на цените само в дългосрочен период (3-5 години).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: