Translate

събота, 13 декември 2014 г.

Спот курс и спот сделки (Spot) | dLambow


Какво е спот курс или цена за спот сделки (Spot)?


Какво е спот курс?

Спот курс е текущото ценово ниво на пазара, което позволява на една валута да бъде директно разменена за друга, при доставка на възможно най-ранния вальор. Доставката на пари в брой за транзакции в брой обикновено се извършва на стандартната дата на сетълмент два работни дни след датата на транзакцията (T + 2).

Същност на спот курса

Спот курсът се разбира като сума, която трябва да платите в една валута, за да купите друга в определен момент. Спот курсът обикновено се определя на световния валутен пазар, където търговците на чуждестранна валута, институциите и страните извършват сделки и търгуват.

Форекс пазарът е най-големият и най-ликвидният пазар в света, с трилиони долари, които се движат ежедневно. Най-активно търгуваните валути са:
 • - щатският долар,
 • - еврото, което се използва в много страни от континентална Европа, включително Германия, Франция и Италия,
 • - британската лира стерлинги,
 • - японската йена и
 • - канадският долар.
Какво е спот курс или цена за спот сделки (Spot)?
Спот курс и спот сделки (Spot)

Основни моменти

 • – Спот обменният курс е текущата пазарна цена за директно размяна на една валута за друга.
 • – Спот курсът се определя от валутния пазар, но някои страни активно определят или влияят върху курса за обмяна чрез механизми като фиксиран курс на валутите.
 • – Валутните търговци наблюдават спот курсовете, за да идентифицират възможностите за търговия не само на спот пазара, но и на пазарите на:
  • = фючърси,
  • = форуърди или
  • = опции.

Спот сделки на форекс


Какво е спот?

Спот (англ. Spot — на място) е пряка сделка на форекс с различни валути по техните пазарни цени, със стандартна дата на валутиране за оправяне на сметките в рамките до два работни дни от момента на сключване на валутната сделка. 
 

Спот операции

Всеки спот курс отразява колко високо се оценява определена национална валута в определения момент на пазарно провеждане на валутни спот операции зад пределите на конкретната страна.

Какво е спот сделка?

За повечето транзакции в спот сделки, датата на сетълмента е два работни дни след датата на транзакцията. Най-често срещаното изключение от правилото е сетълментът на щатския долар спрямо канадския долар, който се урежда на следващия работен ден. Уикендите и празниците означават, че два работни дни често са много по-дълги от два календарни, особено по време на коледните и великденските празници.

Видове спот сделки

Видовете транзакции на спот борси се отличават по принципа на скоростта на тяхното завършване.

1. TOD сделка

Произлиза от английската дума „today“, което означава днес. Такава транзакция предполага, че уреждането на спот сделката и доставката на актива ще се осъществят в деня на сделката.

2. ТОМ сделка

Съкратено от английската дума „tomorrow“, което означава „утре“. Този вид транзакция включва сетълмент на спот сделката и доставка на стоки за един ден.

3. Търговия с SPT

Произлиза от английската дума "spot", което означава място. Този тип транзакция включва сетълмент на транзакцията и доставка на актива 2 дни след спот сделката.

Моля, имайте предвид, че всички условия на транзакции се изчисляват в работни дни. Това е важно да се разбере, особено когато правите TOM и SPT сделки в края на седмицата - в петък.

Спот цена за определена валута

Или казано по друг начин, спот цена е цената на валутата на една страна, изразена чрез валутата на друга страна, която по пазарен метод е установена в момента на сключване на валутна сделка, при условията за обмен на валути на банките контрагенти, между които се извършва обмена, на втория работен ден от деня на сключване на спот сделката и това е спот курс.

Спот цена за обмен на валути.

Така че, въпросната спот цена (Spot) отразява равнището на форекс пазарната оценка на националната валута в момента на провеждане на валутните операции на международен валутен пазар. Като пример за спот цена могат да се дадат сделките за обмен на валути при международна търговия със стоки, заминаването на туристическа група зад граница и други подобни. Спот пазар


Какво е спот пазара?

Спот пазарът е отворен финансов пазар, където процесите на покупка и продажба на финансови или валутни активи се извършват за кратко време. Купувачът купува от продавача договорен от страните актив. По правило, доставката от продавача до купувача се извършва незабавно, но това често се определя от вида на търговския актив, който се купува и продава. 

Спот пазарите се наричат ​​още пазари за изплащане на пари и плащанията се извършват предварително. Има няколко форми на спот пазарите, които се търгуват чрез борса на трета страна. Възможно е обаче да се търгува директно, без намесата на борсите, чрез сделки извън борсата.

Промени в спотовите пазари

Спот валутният пазар може да бъде много нестабилен. В краткосрочен план курсът често се определят от новини, спекулации и техническа търговия. В дългосрочен план курсът се определя от:
 • - икономическите новини;
 • - състоянието на икономиките на съответните страни;
 • - нивото на лихвените проценти;
 • - намесата на Централните за изглаждане на пазара (купуване или продаване на местни валути или коригиране на лихвените проценти).
Държавите с големи валутни резерви имат много по-голяма власт да влияят върху спот обменния курс на националната си валута.

Видове спот пазари

Спот търговията предлага лесни начини за инвестиране и търговия с валути, други финансови активи, включително и с криптовалути. Има спот пазари за различни видове активи, тоест има пазари за акции и облигации, валута, стоки и криптовалути. Спот пазарите включват централизирани и децентрализирани борси, както и търговия извън борсата. Нека да разгледаме по-отблизо какво представлява спот пазара, как работи и как да печелите пари на него.

Предимствата на спот пазарите:

 • 1. Прозрачност на цените, които се определят от търсенето и предлагането на самия пазар. За разлика от пазара на деривати или фючърси, които имат определени референтни цени, които са съставени от много фактори.

 • 2. Лесен праг за влизане и лесно участие в транзакциите благодарение на прозрачна система от правила, награди и рискове при участие в пазарна търговия. Можете да изчислите предварително колко рискувате или колко ще спечелите, като инвестирате в определени активи на определени борсови цени.

 • 3. Достатъчно лесен за влизане и излизане от различни сделки. Няма нужда да проверявате размера на сумата, която ви е налична за транзакции, ако не извършвате краткосрочни транзакции. Винаги търгувате с това, което имате.


Недостатъците на спот пазарите:

 • 1. Наличие на особености на активите, които търгувате. Борсата принуждава търговците да задържат дори онези активи, които са неудобни за задържане. Например придобиването на минерали - нефт. Ако го купите на спот пазара, трябва да получите доставката на маслото. Дори придобиването на привидно лесни за съхранение криптовалути налага определени задължения и отговорности на търговеца за тяхното съхранение и използване.

 • 2. Нестабилност на някои активи, както и на фирми и лица, участващи в процесите на покупко-продажба. Например, когато сключвате сделки с чуждестранни компании и физически лица, е необходимо да се запасите с чуждестранната валута на страната, с която се планира да търгувате, като разчитането на един спот пазар в този случай е много безразсъдно.

 • 3. При цялата си простота и на пръв поглед рентабилност, потенциалната печалба от търговия на спот пазари е по-малка, отколкото на деривати, марж, фючърси.


Какво е спот търговия?

Търговците на спот пазарите правят печалба чрез закупуване на финансови активи в очакване, че цените на тези активи ще се повишат. Когато това се случи и цената се повиши до оптималната за търговеца, те препродават с възможно най-голяма печалба. Спотовите търговци често използват така нареченото шортиране, тоест продажбата на активи и повторното им изкупуване в случай на спад на цената.

Възможности на спот търговията

Спот търговията в специализирани пазари, независимо дали са централизирани и децентрализирани борси, или децентрализирани точки за спот търговия, е много печеливш начин за търговия, покупка и продажба на активи. 

Този тип търговия е лесен за овладяване дори от начинаещ и е лесно за опитен търговец или инвеститор да разбере тенденциите, предимствата и недостатъците на начините за печелене на пари и точките за търговия, както и потенциалните стратегии за поведение в спот пазарите. За да продавате, купувате и търгувате изгодно, трябва редовно да анализирате своите действия и транзакции, както и да анализирате общата ситуация и тенденции на пазара.

----------------

2 коментара:

 1. Спот (от англ. Spot — на място) — това са условията за водене на сметки на форекс, при които заплащането за сделките става веднага (като правило, в течение на два дни). Този вид спот сделки се наричат още налични или касови.

  ОтговорИзтриване
 2. В техниката на пресмятане се противопоставят срочните или «форвардни», (англ. forward) сделки, с направените сметки при изтичане на предварително договорен период от време. Място за извършване на сделките спот може да бъде междубанковия валутен пазар, фондовите и други борси, а също и извънборсови пазари - стокови, фондови или валутни.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Translate / Перевод: