Валутен търговец - идеалната професия

Същност на професията на валутния търговец.


Покупко продажби на валутния пазар.

Смисълът в работата на един валутен търговец се състои в покупко - продажба на валута с цел реализирането на печалба. Или казано по друг начин - да купува валути евтино и след време да ги продава скъпо, или да продава скъпо и да купува евтино. Разликата в цените купува и продава образува неговата печалба.

Идеалната професия.

А сега се опитайте се да си представите идеалната професия. Вероятно ще посочите някакви свои разбирания по въпроса, но все пак ще се съгласите, че тя трябва да е:
 • - добре платена, но според европейските разбирания;
 • - интересна и увлекателна;
 • - творческа;
 • - независима (без началници на главата Ви)
 • - без точно установено работно време, всъщност, вие да определяте през кое време на денонощието ще работите;
 • - универсална, т.е. да може да намерите реализация и в чужбина.
Много интересно, нали? За такава професия човек може само да си мечтае! Дали съществува такава професия? Има ли свободни места за нея? Отговорът е „да" и тя се нарича Валутен търговец. Валутния търговец се занимава с търговия на Международния валутен пазар - Форекс - най-перспективния, най-ликвидния, най-динамичния, най-достъпния пазар.

С какво всъщност се занимава валутния търговец?

Анализ на пазарната ситуация.

Външно това изглежда просто, но само така изглежда. Зад привидната простота се крие сериозната работа по анализиране на пазарната ситуация и приемането на решения. След което се открива позиция и се проследява движението на пазара. Проверява се съответствието на прогнозното и реалното движение на пазара. И накрая се взема решение за закриване на позицията.

Начини за анализ на пазара.

Този цикъл може да продължи от няколко минути (а понякога и секунди) до няколко дни, седмици и даже месеца. Днес съществуват голям брой начини за анализ на пазара и вземане на решения. Можем да ги подразделим на следните по важни направления:
 • - Фундаментален икономически анализ;
 • - Класически технически анализ;
 • - Компютърен технически анализ;
 • - Психологически анализ на пазара;
 • - Математическо моделиране на пазара;
 • - Математически анализ;
 • - Методи на изкуственият интелект и др.

Работа от къщи с компютър и интернет.

Главен работен инструмент на валутния търговец е неговия компютър и връзката му с интернет. По този начин се ползва съответното програмно осигуряване за получаване в реално на време на съответните котировки и новини, построяване на графики, осъществяване на технически анализ, тестване на собствени методи за анализ, както и на различни търговски стратегии.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: