Translate

неделя, 9 януари 2011 г.

Платежно-балансов подход към валутните курсове.

Според модела на платежно-балансния подход, 

валутните курсове трябва да са в равновесие при нива, отговарящи на равновесното равнище на търговския баланс на дадена страна спрямо друга /състоянието на текущата сметка/. Държава с външно търговски дефицит търпи намаляване на валутните резерви на централната банка, което от своя страна води до обезценка на националната валута. В последствие по-евтината валута води до ръст на износа /вътрешните стоки вече са по-евтини на международните пазари/.
След определен период от време чрез спада на вноса и ръста на износа валутния курс и търговския баланс клонят към равновесното си положение.

Както Паритета на покупателните сили и Платежно-балансовия подход се фокусира предимно върху международната търговия със стоки и услуги, игнорирайки огромното значение на международното движение на капиталови потоци, т.е. търговията на международните финансови пазари.
Капиталовите потоци се отразяват в капиталовата сметка на платежния баланс, като по този начин се балансира дефицита по текущата сметка /получен в резултат на търговията със стоки и услуги/.
-----------------------------------------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Translate / Перевод: