неделя, 28 септември 2014 г.

Теория на Дау (The Dow Theory) | dLambow

Теория на Доу за индексите за технически анализ

 

Поява на Теория на Дау

 

Поведение на фондовия пазар

Тео́рията на Да́у е теория, описваща поведението на цените на акциите и поведението на индексите Дау Джонс с течение на времето. Теорията на Dow е техническа рамка, която прогнозира, че пазарът е във възходящ тренд, ако една от неговите средни стойности се издига над предишен важен връх, при което този факт е придружен или последван от подобен напредък в следваща средна стойност. 

 

Възникване

Терминът „Теория на Дау" се е появил в началото на ХХ век, но след смърта на Чарлз Дау (Charles H. Dow - американски журналист, първи редактор на вестник „Wall Street Journal“ и един от основателите на компанията „Dow Jones and Co“). Той е основателят на теорията и на известните индекси, носещи неговото име. Но самият Дау не е използвал този термин, въпреки че в основата й е серия от уводни публикации на Чарлз Дау в Wall Street Journal в първите десетилетия на 20 век. 

Приживе, той не е систематизирал прозренията си в точни правила, нито ги е представял като "теория". Едва след смъртта му, теорията е базирана на редакционните статии на Dow и е доразвита от:

  • -Уйлям Хамилтън (William P. Hamilton),
  • -Чарлз Ри (Charles Rhea) и
  • -Джордж Шефер (George Schaefer)

и е наречена „теория на Дау“.

Промишлен и железопътен индекс.

Теорията била създадена първоначално да прогнозира и анализира пазара на ценни книжа и индекси в началото на 20 век - промишления (Dow Jones Industrial Average) и железопътния (Dow Jones Transportation Average). Но със същия успех, повечето аналитични изводи на Дау, могат да се прилагат и за други индекси, и на други финансови пазари, а в последствие и на форекс.

Механизъм на движение на цените.

Така в 1900 - 1902 год. в "The Wall Street Journal" се появили серия от 255 уводни статии на основателя и главен редактор на вестника Чарлз Хенри Дау, посветени на механизма на движение на цените на акциите. Според теорията, трябва да се случат три събития, за да се превърнат те в сигнал за продажба:

  1. - Едновременно, и двата индекса трябва да претърпят корекция от нови върхове, осъществени в един и същ период;
  2. - Поне единият от индексите не трябва да постигне нивото от преди корекцията в последващото им възстановяване;
  3. - Едновременно, и двата индекса трябва да спаднат под най-ниските точки на корекциите си.

Трябва да се отбележи, че тези правила имат действие при спокоен и стабилен пазар. В условията на резки промени и волатилност, тяхното значение значително спада и даже изчезва.

The Dow Theory
Теория на Дау
 

Основни положения в теорията на Дау


1. Индексите отчитат всичко

Всеки фактор, способен по един или друт начин да повлияе на търсенето и предлагането, неизменно намира своето отражение в динамиката на индекса. Разбира се, тези събития са непредсказуеми, но те мигновено се отчитат от пазара и се отразяват на динамиката на процесите.

2. На пазара съществуват три вида тенденции (движения, трендове).

-Възходящ тренд

(бичи пазар - бикът бие с рогата нагоре)
При възходящата тенденция всеки следващ пик и всеки следващ спад са по-високо от предходните.

-Нисходящ тренд

(мечи пазар - мечката бие с лапите надолу)
При нисходящата тенденция всеки следващ връх и спад са по-ниски от предходните.

-Страничен тренд

При страничната тенденция всеки следващ връх и спад се намират почти на едно и също ниво с предходните.

Различават се три категории тенденции (трендове):

  • -първична,
  • -вторична и
  • -малка.

=Първична тенденция

Най-голямо значение се отдава на първичната или основна тенденция, която продължава година или повече.

=Вторична тенденция

Вторичната или промеждутъчната тенденция, е когираща по отношение на на основната и продължава от 3 седмици до 3 месеца. Такива промеждутъчни поправки представляват от 1/3 до 2/3 (много често - половината) от растоянието, преминато от цените по време на предишната, основна тенденция.

=Малка (краткосрочна тенденция)

Малките или краткосрочни тенденции продължават не повече от 3 седмици и представляват краткосрочни колебания в рамките на междинната тенденция.

Коментар:

Представена по този начин, теорията на Дау не казва нищо за т.н. пазарен шум и даже не го забелязва, т.е енергията на пазара или както днес го наричаме - волатилността на движенията. Основни характеристики на тренда са посоката (при фондовия пазар тя обикновено е нагоре) и диапазона. Докато при волатилността основна характеристика е хода на съответния инструмент, като е без значение неговата посока, а от значение е неговата енергия (скорост по време), като е важно да се знае в какъв диапазон се разиграват събитията.

3. Основната тенденция има три фази.

-Първа фаза

Първата фаза или фазата на натрупване, е когато най-далновидните и информирани инвеститори започват да купуват, тъй като цялата неблагоприятна икономическа информация вече е била отчетена от пазара.

-Втора фаза

Втората фаза на публично участие настъпва, когато в играта се включват тези, които използват техническите методи за следване на тренда. Икономическата информация става все по-оптимистична.

-Трета фаза

Третата фаза или заключителната фаза на разпространение започва, когато в действие влиза широката публика и на пазара се установява еуфория, подгрявана от средствата за масова информация. Икономическите прогнози са пълни с оптимизъм. Нараства обема на спекулациите. И точно тук, онези информирани инвеститори, които са трупали по време на изстрелването на предишната тенденция, когато никой не е искал да натрупва, започват да продават. Тенденцията отва към своя край.

4. Индексите трябва да се потвърждават един друг.

В случая Дау има предвид своите индекси - промишления и железопътния. Той смятал, че всеки важен сигнал за повишаване или понижаване на курса трябва да премине през стойностите на двата индекса.

5. Обем на търговията.

Обемът на търговията трябва да потвърждава характера на тенденцията. Обемът трябва да се повишава в направление на основната тенденция и да я потвърждава. Увеличаващ се брой (обеми) купувачи потвърждават възходящ тренд. Увеличаващ се брой (обеми) продавачи потвърждават низходящ тренд.

6. Обръщане на тренда.

Тенденцията действа до онзи момент, в който не се появят явни сигнали за това, че тя се променя. На горната рисунка е показан пример за преобръщане на мечи пазар. Сигналите за покупка възникват в точки А и В, в които цената превишава предишния максимум. Цикличните промени в цените на валутите отразяват склоността на събитията на пазара да се повтарят периодично.

За съжаление това е за Фондовия пазар от преди 100 години

 

Развитие на Теорията на Дау

Теорията на Дау за индексите и техническия анализ носи повече теоретичен характер. От практическа гледна точка е добре да се продължи с изучаване на нейното по-нататъшно развитие - вълновата теория на Елиот, поредицата на Фибоначи, теория на фракталите и редица други допълнения към тази теория. Много трейдъри и до днес не схващат разликата между фондов и валутен пазар и че Теорията на Дау е публикувана преди около век, в началото на възникване на фондов пазар, при това - посмъртно (т.е. даже Дау не си е вярвал много много...).

Валутен пазар.

Валутния пазар (форекс) е доста по различен от фондовия и затова са често явление разочарованите трейдъри, които се опитват да я карат по тренда (търсейки го в рамките на 10 години, 3 години и 3 месеца), а той постоянно им се изплъзва. Истината е, че разлика от фондовия пазар, където имаше периоди на постоянен възходящ тренд, измерващи се в десетилетия, и където почти не се знаеше какво е това къса позиция, валутния пазар не е трендов пазар, а волатилен. Това означава, че всички тренд следящи системи (почти изцяло заимствани от фондовия пазар) са неефективни и подвеждащи и резултатите от тях са съвсем различни, обикновено - разочароващи.

Къде е изхода?

Ако валутния пазар не е трендов, а волатилен, това означава, че трябва да се ползват не трендови стратегии, а такива, които вършат работа на волатилен пазар. Ако не знаете такива, си заслужава да се задълбочите по темата. Заслужава ли си? - Тренд се търгува в диапазон. За популярни валутни двойки той е средно статистически 20 - 40 пипса дневно. В същото време, в предишна публикация, вече установихме, че "ХОДА" на същата валутна двойка, е средно дневно 48000 пипса! Това е достатъчно сериозна причина за размисъл, особено у т.н. трендови трейдъри. Замислете се какво правите.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Translate / Перевод: