Премереният риск на форекс не е хазарт.

Хазартните действия са признак на малък опит.

Хазартна игра ли е форекс?
Понякога сравняват Форекс с хазартните игри, но това е повърхностно сравнение. В хазарта всичко опира до случайността. Защо не съществува професия „играч на тото", докато професията „Валутен търговец" не само че съществува, но и е доста престижна. Форекс е вид бизнес, а не рулетка. В него има методи за анализ и прогнозиране на пазара, методи за намаляване на риска и психологически постановки, има признати авторитети, възможности за тренировка, семинарни обучения, книги и т.н..
Приемане на решения и решителни действия.
Форекс учи на мислене, на приемане на решения, на бързи и решителни действия. В този случай човек може да се поучи даже от грешките си и ако не достигне нивото на Сорос във валутния пазар, то наученото ще му бъде от полза за всеки друг вид бизнес и в това няма никакво съмнение. Т.е. усилията му няма да са отишли на вятъра. Преминавайки закалката на Форекс и използвайки придобития опит, навици и даже - мироглед, Вие може да постигнете добри резултати в която и да е друга област на изява.
Умение да се управлява риска.

Във всеки бизнес има риск, има го и на форекс.
Във всеки бизнес има риск и с него се „плаща" за получаваната печалбата. Във Форекс обаче рискът се компенсира с възможността да се получи много голяма печалба, докато рискът е твърдо ограничен до точно определена сума. Един пример: Като начинаещ участник във Форекс, аз няколко пъти изцяло катастрофирах и губех депозита си. Но след като се обиграх, за по малко от месец, реализирах 600% печалба и това далеч не е границата за успеваемост. Виждал съм по 6000 и даже 10000% печалба месечно при състезателните демонстрации.

Валутният пазар изисква високи цели и управляван риск.
Форекс не е за хората, които разчитат на спокоен, улегнал живот, с точно определено работно време от - до. Форекс не е за онези, които се страхуват от пораженията и при най-малката текуща загуба се вледеняват от ужас и губят разсъдък. Форекс е за тези, които си поставят високи цели и които са готови много да работят за да ги постигнат. Форекс е за рискуващите, но за тези от тях, които знаят точната стойност на поемания риск, а не за онези, които са на принципа „Риск губи, риск печели" т.е. хазартния риск - да хвърляме зара, пък каквото стане.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: