Котировка на валутите

Базова и котируема валута.

Котировката е стойността на единица от една валута (наричана базова), изразена в единици от другата валута (наричана котируема). В обозначението на търгуемата валутна двойка (например, EUR/USD) базовата валута се записва първа, а котируемата - втора.

Котировката се състои от две цифри.

Първата цифра е бид (Bid) - цена, по която клиента може да продаде базовата валута за котируемата.
Втората цифра е аск (Ask или Offer) - цена, по която клиента може да купи базовата валута за котируемата.
Тъй като по-големите цифри в котировката се променят по-рядко, понякога котировката може да се даде само с последните две (от общо пет) цифри: или USD 23/27, което означава EUR/USD 1.2223/1.2227.

Съществуват права и обратна котировка.

Права котировка е количеството национална валута за единица чуждестранна.
Обратната котировка е количеството чуждестранна валута за единица национална.
Използването на едната или другата котировка има исторически характер.

Американския долар е основна световна резервна валута. Затова за много валути се използват котировки от вида: USD/JPN, USD/CHF и др. т.е. в този случай долара се явява базова валута. Но в котировките на английския паунд - GBP/USD, паундът се явява базова валута, а доларът - котируема.

По същия начин се котират валутите на бившите английски колонии:  австралийския долар - AUD/USD и новозеландския долар NZD/USD. Еврото също се явява базова валута спрямо долара - EUR/USD. Това трябва да се знае, понеже често в информационните системи се пропуска USD. Например: GBP/USD се обозначава като GBP.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: