Други ордери при търговия на форекс.

Освен ордерите „стоп" и „лимит" по време на търговия на форекс могат да се използват още редица други ордери, стига брокера Ви да осигурява такива и Вие да познавате тяхното действие. Да разгледаме някои от тях.

ОСО (One Cancels Other) - Единият отменя другия

При поставянето на двойка ордери (стоп и лимит), то на тази двойка може да й бъде присвоен принципа ОСО. В този случай при изпълнението на единия от ордерите, другият автоматично ще бъде отменен.

Пример

Да допуснем, че сега котировката на USD/JPY е равна на 119.20/25. Търговецът открива позиция Buy 100 000 USD/JPY по курс 119.25 и поставя два ОСО ордера:
  • Стоп ордер: Sell 100 000 USD/JPY по курс 118.75;
  • Лимит ордер: Sell 100 000 USD/JPY по курс 120.25.
Сега търговецът знае, че ако курса USD/JPY падне до 118.75, то неговата позиция ще бъде закрита със загуба  и в този случай вече не е необходим лимит ордер и той автоматично ще бъде отменен. Ако обаче курсът USD/JPY достигне 120.25, то неговата позиция ще бъде закрита с печалба и сега вече не е нужен Стоп ордер и той ще бъде отменен автоматично.

Ордери за време.

Ордерите за време са два вида - „до края на деня" и „до отмяна".
  • Първият ордер се отменя в края на деня, независимо, че котировката може да не е достигнала до него.
  • Вторият ордер действа без прекъсване до второ нареждане на търговеца, при което той го отменя.
Ако е изпълнен (If done) - не всички брокери предлагат този вид ордер.


Към обичайните Стоп или Лимит ордери може да бъде присъединен един или няколко ордери, които ще се намират в режим на очакване и не могат да бъдат изпълнени докато не се изпълни основния ордер (наричан родителски), към който са присъединени. Т.е. в момента на изпълнение на основния ордер, присъединените към него изчакващи ордери, стават активни.

Например, такъв ордер може да се използва, ако се поставя ордер за откриване на позиция и веднага след изпълнението му (след като позицията е била открита), към него да се активизират Стоп и Лимит, които по-късно ще закрият позицията. В случай на благоприятно движение на курса, ще бъде изпълнен Лимита, в противeн случай - Стопа.

2 коментара:

  1. Нещо като определение: Форекс Order (ордер) е разпореждане на валутния търговец до брокера, отправено чрез търговската платформа (или вече много рядко по друг начин), за покупка или продажба на определен лот, от определен валутен инструмент (валутна двойка) по зададен в ордера пазарен курс.

    ОтговорИзтриване
  2. Market order - пазарен ордер е разпореждане за покупка или продажба на лот от определен валутен инструмент и обема, ри който брокера го изпълнява при най-добрата цена, достъпна за момента на получаване на разпореждането (ако е ордер за незабавно изпълнение).

    ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: