Информационно - програмно осигуряване за валутна търговия

Достъп до котировки за валутите.

Международни информационни агенции.

За работа на валутния пазар е необходимо да имате достъп до новини и котировки на валутите в режим на реално време. Такава възможност осигуряват международните информационни агенции чрез спътникови системи или чрез Интернет. Днес съществуват огромно количество такива системи. Те условно могат да се разделят в три групи, без това да е изчерпателно:

1. Reuters, Bloomberg, Bridge, TeleRate и други.

Това са скъпи спътникови системи, подходящи за банки и големи фирми. Тези системи предоставят огромно количество информация и обикновено включват в себе си сериозни програми за анализ. Цената им е значителна: за инсталиране - 1000 - 3000 долара, ежемесечна такса - 1000 - 3000 долара.

2. DBC Signal Broadcast, FutureSource, CQG, Tenfore и други.

Това са сравнително нескъпи спътникови системи, достъпни както за бизнес клиенти, така и за частни лица. Тези системи предлагат по-малко възможности от системите по 1-ва група, но това е напълно достатъчно за нормална работа на Валутния търговец. Цените им са: за инсталиране - около 1000 долара, месечна такса - 300 - 500 долара.

3. DBC Signal Online, WebTrader, Comstock on the Net и други.

Това са нескъпи системи, работещи през Интернет, които са достъпни практически за всички търговци. По качество и обем на информацията те по нищо не отстъпват на системите от 2-ра група. Цените им са: за инсталиране - безплатно, месечна такса - 150 - 300 долара.

Направеното разграничение е условно, а посочените цени са ориентировъчни и могат значително да се променят в течение на времето. Възможна е и появата на нови услуги и програмно осигуряване. Редица брокерски компании предлагат на своите търговци безплатно голяма част от посочените по-горе услуги и информация.

Програми за технически анализ на валутните пазари.

Графики на валутните курсове.

Програмите за технически анализ на пазарите са от съществена важност за всеки съвременен Валутен търговец. Чрез тях се построяват графики на валутните курсове, следят се и се изобразяват различни индекси, наблюдават се фигури и се провеждат всякакви други анализи. Днес, на пазара се предлага голямо количество такива програми. Непрекъснато се появяват и нови продукти. За момента, едни от най-добрите са следните:

1. Omega Research Inc.

е водеща американска фирма в областта на програмното обезпечение за технически анализи на финансови данни.Нейните разработки - ProSuite 2000i, TradeStation 2000i са измежду най добрите на пазара - мощни програми за технически анализ в режим на реално време. Цената им е 2000 - 5000 долара.

2. Друга известна американска фирма Equis Corp.

предлага своята разработка MetaStock Professional (Real Time), която бързо заема водещи позиции и се е превърнала в една от най-популярните програми за технически анализ. Цената й е от порядъка на 1500 долара.

3. Съществуват и множество други, по-малко мощни програми.

Ако по финансови или други причини Вие не сте в състояние да се възползвате от най-доброто, ще трябва да се задоволите с това, което предлага Вашата брокерска компания, чрез която ще се включите в пазара.

И в този случай трябва да отчитате, че посочените цени са ориентировъчни и че постоянно се появяват нови продукти или нови версии на съществуващи вече програми. На първо време Ви препоръчвам да се задоволите и да изучите добре предлаганите от брокерските компании системи за информационно и програмно осигуряване за валутна търговия, а едва по-късно, да помислите дали те Ви устройват в достатъчна степен или ще търсите и нови възможности. Добре е в този смисъл да се проявява умерен консерватизъм, доколкото прехвърлянето към нови програми изисква значителни усилия за навлизане и предварително обучение.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: