Поскъпване, поевтиняване и посока на движение на валутите

Кои валути поскъпват при увеличаване на курса?

Поради това, че една и съща валута, в едни случаи се явява базова, а в други - котируема, това често затруднява разбирането в каква посока се движи конкретната валута, дали поевтинява или поскъпва и това се отнася особено за начинаещите валутни търговци. Така за еврото и паунда (права котировка) увеличаването на курса, т.е. движението на графиката нагоре, означава поскъпване на тези валути и поевтиняване на долара. А за швейцарският франк, японската йена (обратна котировка) увеличението на курса (движение на графиката нагоре) означава поевтиняване на тези валути и поскъпване за долара.

Кои валути поевтиняват при спадане на курса?

Или с други думи, нагоре по графиката поскъпва базовата (първата) валута и поевтинява котируемата. А надолу по графиката е обратното - поевтинява базовата валута, а поскъпва котируемата (втората). Това трябва много добре да го разберете, защото е почти всичко, което трябва да разберете за извличането на печалба от сделките с валути. Т.е. за да спечелите:

Дълга позиция.

1. Трябва да купите евтино (в ниската част на графиката) и по-късно да продадете скъпо (във високата част на графиката) или това се нарича „дълга позиция". Разликата между курса, по който сте купили и курса, по който сте продали, умножена по количеството на валутата е Вашата печалба. Естествено, в това влиза и спреда, който трябва да извадите от печалбата си, понеже той остава за брокерската компания, като възнаграждение за предлаганите Ви услуги.

Къса позиция.

2. Трябва да продадете скъпо (във високата част на графиката), а по-късно да купите евтино (в ниската част на графиката) или това се нарича „къса позиция". Печалбата Ви се определя аналогично на първия случай. Изводът е, че при валутите може да печелите (или да губите) и когато графиките вървят нагоре, и когато графиките вървят надолу, т.е. и когато куса се покачва и когато спада.

Упорита практика за затвърждаване на наученото.

Това беше най-важния теоретичен урок, който трябва да разберете. Всичко останало е практика и усъвършенстване. Това не означава, че повече не трябва нищо да четете за Форекс. Но сега имате поне 1 месец упорита, ежедневна практика относно току-що научения принцип. След това може да прочетете (с разбиране) още нещо (но не много), след което пак следва 1 месец упорита практика и проверки.

Собствена търговска система.

Само така може да изградите собствена търговска система за участие на Форекс - най-важното, което има един Валутен търговец. Губещите търговци питат и гледат останалите какво правят и сляпо го имитират. Печелившите търговци имат собствена система за търгуване на валутите (изградена по единствено възможния начин - с къртовска денонощна работа с поскъпването и поевтиняването, т.е. с движенията на курсовите разлики нагоре и надоли) и имат дисциплината да се придържат строго към нея, даже в най-инфарктните ситуации, дяже когато губят.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: