Въздействие на вносителите и износителите върху валутния курс

Ползватели на валутния пазар (market users).

Вносителите и износителите са ползватели на валутния пазар в чист
вид. У износителите съществува постоянен интерес да продават чуждестранна валута, а у вносителите - да купуват валута. В солидните фирми, занимаващи се с вносно-износни операции, има аналитични отдели, които се специализират да прогнозират валутните курсове с цел по изгодна покупка или продажба на чуждестранна валута.

Търговия на долар против йена.

Значително влияние оказват вносно-износните компании на японския пазар на долара против йената. Ако на пазара не се наблюдават силни тенденции, то износителите не пускат курса твърде високо, а вносителите - твърде ниско. По този начин те успяват за определено време да удържат курса в определен диапазон, т.е. създават "range trading". От време на време, в аналитичните обзори по търговията на долара против йената, се посочва възможното излизане на пазара на износителите (нивата на съпротивление) и на вносителите (нивата на поддръжка).

Хеджиране на валутните рискове.

За вносителите и износителите също е важно да проследяват трендовете и от гледна точка на хеджирането (застраховане) на валутните рискове. С помощта на откриване на позиция противоположна на бъдещите операции, става минимизация на дадения вид риск (хеджиране на валутните рискове).

Въздействие върху пазара на вносители и износители.

Въздействието на вносителите и износителите върху пазара е краткосрочно и не става причина за глобални трендове, доколкото обема на външнотърговските операции е незначителен в сравнение с общия обем операции на валутния пазар. Най-често дейността на тази група компании създава на пазара откати (корекции), доколкото при достигане на определени нива става изгодно да се продава или купува чуждестранна валута.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: