Откриване и закриване на търговски позиции на валутния пазар форекс.

Откриване и закриване на позиция.

Откритата позиция - това е момента, в който търговеца може да спечели или е подложен на риск - т.е. когато промените в курсовете на валутите влияят на неговата сметка. Казано по друг начин - когато може реално да получи печалба или загуба от промени в курса на валутите. Ако търговеца е закупил валута, казва се, че той е открил дълга позиция. Ако е продал валута - че е открил къса позиция. Положението, когато търговеца не е открил нито дълга, нито къса позиция, се нарича „сквер" от английското Square.

Пример за откриване и закриване на позиции:

Откриване на позиция.

Ако е сключена сделка Buy за 1000 EUR по курс 1,2000, и съответно Sell за 1200 USD, може да се каже, че търговеца е в дълга позиция по валутната двойка EUR/USD.

Закриване на позиция.

Ако сега сключите сделката Sell 1000 EUR и Buy 1200 USD, се казва, че сте закрили своята позиция.

Дълга и къса позиция.

Много хора разбират как може да се спечели когато курсът се покачва. Купуват валута по-евтино, т.е. когато курса е по-нисък, и по-късно, когато курсът се покачи - продават валутата. Т.е. това е т.н. дълга позиция. Но малко хора разбират и осъзнават, че могат да спечелят и от обратната ситуация, когато курсът се понижава. Т.е. ПРОДАВАТ валута, когато курса е висок, и по-късно, когато курсът се понижи, купуват същата валута. Или това е т.н. къса позиция.

Казано с други думи, не е необходимо да изчаквате само случаите, в които предполагате, че курса ще се покачва (за да купите евтино и да продадете скъпо), а веднага щом сте прибрали печалбата от покачването, и считате, че по-нататък курсът ще започне да спада, може да минете в къса позиция - т.е. да продадете скъпо, а по-късно, когато курсът спадне, да купите евтино и да приберете печалбата и от спадането на курса.

Заключение за търговията с валути.

Когато курсът расте - купувайте евтино и продавайте скъпо. Когато курсът спада - продавайте скъпо и купувайте евтино. Ето това е цялата философия на валутната търговия. Всичко е толкова просто и на екрана на компютъра: Там имате едно поле, в което трябва да впишете сумата и два бутона - Buy или Sell, върху които трябва да щракнете с мишката и Вие сте в открита позиция „short" или „long". Повтаряте процедурата и позицията е закрита, т.е. прибрали сте печалбата.

Големи печалби и загуби при резки движения на валутния курс.

Понякога позициите се отриват и закриват буквално за секунди (при големи движения на валутите - например, при новини за извършен масиран терористичен акт в центъра на Лондон) и буквално за секунди може да спечелите толкова пари, колкото никога не сте печели досега за месец или даже за година. Но за съжаление, ако не улучите посоката, може да загубите целия си депозит. Хубава работа, но има валутен риск!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: